Doğan Ceylan « Geri Dön

Maarif Müfettişi

Biyoğrafi

Uludağ Üniversitesinde sınıf öğretmenliği bölümünü bitirerek 1989 Yılında Malatya’da öğretmenliğe başladı.

1992-1996 yılları arasında İnönü Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünü bitirdi. 


Cumhuriyet Üniversitesinde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi alanında yükseklisans yaptı. 1996 yılında açılan İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Ağrı iline atandı.

1999 yılına kadar Ağrı’da, müteakiben Sivas, Kayseri,
  İstanbul ve Ankara’da müfettiş olarak çalıştı. 

Halen Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünde maarif müfettişi olarak görev yapmaktadır.