Doğan Ceylan

Doğan Ceylan Biyografi

Maarif Müfettişi

Eğitimde Denetimsizlik Anayasaya Aykırıdır

11.01.2018 14:44 | Son Güncelleme: 11.01.2018 14:44

Eğitimde Denetimsizlik Anayasaya aykırıdır. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cemaat ve tarikatın denetlenmesi gerektiğini açıklamıştır. Bu cemaat, tarikat, dernek ve vakıfların birçok

 

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cemaat ve tarikatın denetlenmesi gerektiğini açıklamıştır. Bu cemaat, tarikat, dernek ve vakıfların birçok yerde okullar açtıklarını herkes biliyor. Bu özel okulların da denetlenmesi gerekmektedir.

2015-2016 eğitim öğretim yılında ülkemizdeki özel okullardaki öğrenci oranı % 7,5’e ulaşmıştır. Bakanlık 2019 yılı sonuna kadar özel okul öğrenci oranının % 12 ye çıkarılması hedefini stratejik planına koymuştur. Bu hedefe ulaşılması durumunda sadece özel okullara devam eden öğrenci sayısı 2 milyona yaklaşacaktır. 2 milyon öğrencinin kimler tarafından, ne amaçla ve nasıl yetiştirildiğinin kontrol edilmemesi düşünülemez.

Ülkemizdeki tüm eğitim faaliyetlerinin devlet tarafından denetlenmesi Anayasal bir zorunluluktur. Anayasamızın 42. maddesinde eğitim ve öğretim çalışmalarının devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağı hükmü yer almaktadır. 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’da Milli Eğitim Bakanlığının görevleri arasında “öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini …denetlemek” yer almaktadır.

Bakanlık, bu denetim hizmetini maarif müfettişleri eliyle yürütmektedir. 6764 sayılı yasa ile Milli Eğitim Bakanlığına sadece 500 Bakanlık maarif müfettişi kadrosu verilmiştir. Mevcut 2175 maarif müfettişi kadrosu ise şef, bilgisayar işletmeni, şoför, teknisyen vb. kadrosuna çevrilmiştir. 500 müfettiş ile onbinlerce kurumun denetlenmesinin mümkün olmayacağı açıktır. Zaten alımı yapılan 500 müfettişe ilişkin Danıştay Dava Daireleri Kurulu yürütmeyi durdurmuştur. Şu haliyle Milli Eğitim Bakanlığında teftiş yetkisine sahip hiç müfettiş yoktur.

Okullardaki “eğitim-öğretim” çalışmalarının teftiş edilememesi Anayasa’ya ve 652 Sayılı KHK’ya aykırı olacaktır. Çünkü her ikisinde de “eğitim-öğretim” çalışmalarının denetlenmesi gerektiği açıkça ifade edilmektedir.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemizde herhangi bir kişinin, şirketin, cemaatin, derneğin, vakfın, yerel yönetimin kendi amacına uygun insan yetiştirmesinin ülkemiz için ne büyük bir tehlike olduğunu acı şekilde tecrübe ettik. Bu nedenle ülkemizdeki özel öğretim kurumlarının denetimlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Okullarda eğitim-öğretim çalışmalarına yönelik teftişin yapılamaması, öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda suiistimalleri ortaya çıkaracak bir durumdur. Özel okullardaki eğitim-öğretim çalışmaları denetlenmez ise yarın başka adlarla başka kesimler Devletin eğitim amaçlarını bir kenara bırakıp kendi adamlarını yetiştirecektir.

Bu gün çeşitli cemaat, dernek, vakıf gibi birçok kuruluşun okulculuğa soyunması durumun çok sıkı şekilde kontrol altına alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Özel okullarda eğitim-öğretim çalışmalarının gözlemlenmesine ve teftiş edilmesine daha fazla önem verilmelidir.

Devlet, özel okullarda eğitim-öğretim sürecini denetlemediği takdirde oluşacak başıboşluktan yararlanacak illegal örgütler dahi özel kişi, dernek veya şirket adlarına okullar açabilecek ve istedikleri nitelikte insan yetiştirmeye fırsat bulacaklardır. Bu durum ileride toplumsal barışı bozacak, ülkede iç çatışmalara neden olacak ve ülkeyi bir kaosa sürükleyecek riskli bir durumdur.

Sadece özel okulların değil tüm okulların denetiminin önemi açıktır. Çünkü FETÖ ile alakalı yüzlerce, okul, kurs, yurt ve buralarda yetiştirilen öğrenciler bir yana 15 Temmuzda yaşanan darbe girişiminin kaynağının askeri okullar olduğu ortaya çıkmıştır.

Her derneğin, vakfın veya cemaatin kendi doğrusuyla öğrenci yetiştirmesi devlet otoritesinin yok olması demektir. Dün bir cemaate karşı düşülen hataya bu gün başka bir cemaat için düşülmemeli, tarih tekerrür etmemelidir. Devlet, çocuğun olduğu her kurumu kontrol altına almalıdır.

Sonuç olarak, özel öğretim kurumlarının denetimsiz bırakılması devletin temeline dinamit konulmasından farksızdır. Okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar değişik amaç ve adlar altında yapılan ülkemizdeki tüm eğitim faaliyetleri Devlet tarafından kontrol altına alınmalıdır. Bunun 500 müfettiş ile başarılamayacağı açıktır. Bu bir devlet meselesidir. KHK ile dağıtılan müfettiş kadroları yeniden Bakanlık maarif müfettişliğine aktarılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığındaki müfettiş sayısının Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm kurumların rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma hizmetini yürütebilecek sayıya çıkarılarak acilen müfettiş atamalarının yapılması zorunludur.

 

Yorum Yazın

Doğan Ceylan Diğer Yazıları

BAKANIN İLK ÇALIŞMASI 13 Temmuz 2018 - 11:02
Milli Eğitimde Umutlar Yeşerdi 10 Temmuz 2018 - 12:43
​YERLEŞTİRME KRİTERLERİNDE AVANTAJ NE KADAR? 05 Temmuz 2018 - 17:52
LGS Sisteminde Giderilmesi Gereken Eksiklikler 29 Haziran 2018 - 15:55
MUTLU ÇOCUK YETİŞTİRMEK İÇİN BİR KAÇ ÖNERİ 11 Haziran 2018 - 16:33
​BOŞANMADAKİ ARTIŞ MİLLÎ BİR FELAKETE DÖNÜŞÜYOR 21 Mayıs 2018 - 21:29
ÖĞRETMENLERİN NOT FARKI LİSEYE YERLEŞMEDE ADALETSİZLİĞE YOL AÇACAK 11 Mayıs 2018 - 16:19
MEB KILAVUZU EKSİK YAYINLAYINCA... 17 Nisan 2018 - 15:30
MEB BU ÖNEMLİ HİZMET AÇIĞINI KAPATMALI 26 Mart 2018 - 13:53
MEB'in 11 Bin Derslik Açığı Nasıl Kapatılır? 20 Mart 2018 - 11:17
İMAM HATİPLİLER BOZULURKEN 05 Mart 2018 - 12:16
EĞİTİMDE GELECEĞİ GÖRMEK 23 Şubat 2018 - 15:47
ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR 19 Şubat 2018 - 14:54
6 SORUDA LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ 15 Şubat 2018 - 19:14
ZORLAŞAN SINIF YÖNETİMİNDE KUSUR KİMİN? 11 Şubat 2018 - 09:36
YANLIŞ ÖĞRETİLEN ZIT ANLAMLI KELİMELER 08 Şubat 2018 - 16:13
Eğitimde Denetimsizlik Anayasaya Aykırıdır 11 Ocak 2018 - 14:44
“AİLE SAATİ” İLE AİLENİZİ KORUYUN 08 Ocak 2018 - 10:48
KAPATIN BU İKİ BAKANLIĞI 02 Ocak 2018 - 11:31
YENİDEN “BİZ” OLMAK 25 Aralık 2017 - 10:41
ÇOCUKLAR OKUMA YAZMA ÖĞRENMEDE NEDEN ZORLANIYOR? 14 Kasım 2017 - 12:35
ÇOCUKLARINIZA KARAR VERMEYİ ÖĞRETİN 13 Kasım 2017 - 16:13
MEB kantarın topuzunu kaçırınca… 02 Kasım 2017 - 16:34
OKUL BAHÇELERİ YOK EDİLMESİN! 23 Ekim 2017 - 16:19
KEÇİÖRENDE EĞİTİM KAMPÜSÜ YAPILIYOR 14 Eylül 2017 - 15:52
OKULUN ROLÜ DEĞİŞMELİ 11 Eylül 2017 - 11:19
MEB Bu Mevzuatı Mutlaka Yenilemeli 31 Temmuz 2017 - 11:09
EĞİTİM BELEDİYELERE BIRAKILMAMALI 25 Temmuz 2017 - 10:03
ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ KAPANIRSA… 22 Haziran 2017 - 09:59
Performans Değerlendirmesi Gerekli 20 Haziran 2017 - 12:13