ERSAN ERTÜRK « Geri Dön

REHBER ÖĞRETMEN – ÖĞRENCİ KOÇU - YAZAR

Biyoğrafi

1984 yılında İstanbul’da doğdum. İstanbul Üniversitesi’nde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2005 yılından itibaren rehber öğretmen olarak görev yapmaya başladım. Bu süreçte öğrencilerin gerek akademik gelişimleri ve sınavlara hazırlıkları gerekse de psikolojik ve sosyal gelişimleri bakımından olumlu katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdim. Aynı zamanda çeşitli okul ve kurumlarda gerçekleştirmiş olduğum öğrenci ve veli seminerleri ile hem öğrencilere hem de velilere rehberlik etmeye devam ettim.

​ Özel bir kurumda devam etmekte olduğum rehber öğretmenliğin yanı sıra diğer öğrencilere yönelik gerçekleştirdiğim öğrenci koçluğu çalışmalarım ile

​ Öğrencileri günün gerektirdiği şekilde ulusal ve uluslar arası sınavlara hazırlamaya yönelik çalışmalar

​ Kendilerine uygun çalışma yöntemlerini keşfederek ileriye yönelik olumlu adımlar atmalarına yardımcı olma

​ Kaygı ve öz güven gibi sorunların üstesinden gelmelerinde rehber olma

​ Kendilerine uygun hedefler belirlemelerinde

hem öğrenciye hem de velilere destek olarak potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamaktayım.

 

Eğitim ile ilgili güncel bilgileri takip etmeyi seven, araştıran, elde ettiğim bilgileri kendi yorum ve çözümlerimi de katarak insanlara sunan bir eğitim rehberiyim.

 

Facebook: Ersan Rehberlik