11.10.2016 14:12 | Son Güncelleme: 11.10.2016 14:12

Ne İşe Ne Eve Kız Çocukları Eğitime

Eğitim Sen'in "Dünya Kız Çocukları Günü" için basın açıklaması...
Eğitim Sen'in

11 Ekim, BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle birlikte 2012'den bu yana her yıl "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kutlanıyor. Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarından etkili bir şekilde yararlanmaları konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitim haklarını ve sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin de altını çizmeye devam ediyor.

Kız öğrencilerin eğitime erişimde yaşadığı sorunlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirirken, bu eşitsizliği önlemesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı çocuk istismarını meşrulaştıran, cinsiyet ayrımcılığını derinleştiren, karma eğitimi ortadan kaldıran uygulamalarına ve müfredatta kadını aşağılayan pratiğine bu yıl da devam etti.

Okullaşma Oranları

Kız çocuklarının eğitimleri çocuk yaşta evlilikler nedeniyle yarıda kesilirken, Türkiye'de kadınların yüzde 8.06'sı yani 2 milyon 617 bin 566 kadın okuma yazma bilmemektedir.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında, ilkokulda okullaşma oranı bir önceki yıl yüzde 99,6 iken, 2015'te yüzde 96,3 oldu. Kız çocuklarının ilkokulda okullaşma oranı 2015'de yüzde 96,6 oranını yakalarken, erkek çocukları yüzde 96'da kaldı. Kız çocukları için ortaokulda bu oran, yüzde 94,5 iken bu yıl yüzde 94,4 oldu. Okul öncesi okullaşma oranında ise 2014'te 42,5 olan okullaşma oranı yüzde 53,8'e yükseldi. 2014 yılından itibaren Türkiye'deki 18-24 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 35'i, kadınların yüzde 41'i ortaöğretimi tamamlamadan eğitimden ayrıldı.

Erken Yaşta Evlilik Suç Olmaya Devam Etmelidir

Çocuk yaşta evlendirme Afrika’da yaygın olmasına rağmen Avrupa’da da sıklıkla görülmektedir. Türkiye'deki her üç evlilikten biri çocuk yaşta evliliktir. Avrupa’da çocuk yaşta evlilikler sıralamasında Türkiye en ön sıralardadır. Erken yaşta evliliklerle birlikte istismar, şiddet ve ihmal, kız çocuklarının ortak yarası olmaya devam ediyor. Erken yaşta evlilikler, kadının statüsünü düşüren ve çocukların temel haklarını ellerinden alan bir sorundur. Kız çocukları kendilerini koruyamayacak yaşta yapmak zorunda kaldıkları evlilikler ile fiziksel, duygusal, sözel ve cinsel şiddet görmektedirler.

UNICEF’in 2014 verilerine göre dünyada 700 milyondan fazla kız çocuğunun 18 yaşından önce evlendiği açıklanmıştır. Bu sayının da 3’te 1’i, yani yaklaşık olarak 250 milyonu, 15 yaşından önce evlenmiş olan kız çocuklarıdır. 2015 yılı verilerine göre; 15 yaşında evlendirilen kız çocuklarının oranı %3 iken, 18 yaşında evlenen kız çocuklarının oranı %14’tür. 15-19 yaş arasındaki kız çocuklarında hamile kalmaya veya doğuma bağlı ölümler çok sık ortaya çıkmakta olup, UNICEF raporlarına göre, her yıl 70.000 kız çocuğu hamile kalmaya veya doğuma bağlı olarak hayatını kaybetmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 16-17 yaş gurubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı yüzde 5,2. Devletin resmi rakamlarına göre, 2015’te 16-17 yaş grubunda resmi çocuk gelin sayısı 31 bin 337 olarak açıklandı. Ancak bizler biliyoruz ki, çocuk yaşta evlendirilenlerin gerçek sayısı çok daha yüksek.

Çocuk İşçilik

İSİG 2016 Raporu’na göre, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocukların % 16’sı kız çocuğudur. Bu oran genel olarak iş cinayetlerinde tespit ettiğimiz kadın işçi ölümünün iki katıdır.

Hane halkı işgücü istatistiklerine göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücü durumu bir önceki yıla göre değişmeyerek, 2015 yılında işgücüne katılım oranı yüzde 21, istihdam oranı yüzde 18,1 ve işsizlik oranı yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. Kız çocuklarında bu oran yüzde 12,1′den yüzde 13′e yükseldi.

Bütün bunlar ışığında AKP hükümetinin çocukların ve kız çocuklarının korunmasına ilişkin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği açıktır. Tam tersine hükümet muhafazakâr politikalarla kız çocuklarını eve kapatma, anne ve eş rolüyle sınırlama gibi bir yaklaşım içerisindedir.

Eğitim Sen olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm çocukların özelde de kız çocuklarının eğitim hakkı başta olmak üzere en temel haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Bu Haberi Hemen Paylaş!
Facebook Twitter Linkedin
Paylaş Tweetle LinkedIn

Yorum Yazın

Anketler

Sizce partilerin seçim vaatlerinde eğitim yeterince yer alıyor mu?


Editör Mail