19.04.2017 11:59 | Son Güncelleme: 19.04.2017 11:59

TEOG'da son öneriler

Sonuçları liselere geçişte kullanılan TEOG kapsamındaki merkezi ortak sınavların ikincisi 26-27 Nisan'da yapılacak. Öğrencilerin önünde bir hafta gibi kısa bir süre kaldı. TEOG'da bilgi kadar yorum yeteneğinin de ölçüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, her der
Sonuçları liselere geçişte kullanılan TEOG kapsamındaki merkezi ortak sınavların ikincisi 26-27 Nisan'da yapılacak. Öğrencilerin önünde bir hafta gibi kısa bir süre kaldı. TEOG'da bilgi kadar yorum yeteneğinin de ölçüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, her der

Sonuçları Anadolu, fen, sosyal bilimler başta olmak üzere devlet liseleriyle kolejlere girişte kullanılan Temel eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamındaki merkezi ortak sınavların ikincisi 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak.

Sınava bir hafta kala, öğrencilerde heyecan dorukta. Uzmanlar, sınavda başarılı olmak için bugüne kadarki çalışmaların yanı sıra son günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Öncelikle eksiklerin hızla tamamlanması ve bol bol deneme testi çözülmesinde yarar var. 
Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Özen Yazğan, fiziksel ve psikolojik olarak öğrencilerin kendilerini iyi hissedeceklerse son güne kadar çalışmalarını sürdürebileceklerini kaydediyor. Yazğan, "Öğrendiğiniz konularla ilgili tekrar yapabilir ya da deneme sınavları çözebilirsiniz. Ancak son ana bıraktığınız her şeyin üstesinden kısa sürede gelmeye çalışıp zihinsel olarak kendinizi aşırı derecede yormayın" diyor.

Anlam konuları ağırlıklı
TEOG kapsamında öğrenciler Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil olmak üzere altı temel dersten sınav olacak.

Derslere göre öğrencilerin hangi konulara dikkat etmesi gerektiği konusunda Bahçeşehir Koleji ve Bilfen Okulları uzmanlarının yorumları şöyle:

Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tuncer: 20 sorudan oluşan Türkçe sınavında "Sözcükte Anlam", "Cümlede Anlam" ve "Paragrafta Anlam" konuları sınavın önemli bölümünü oluşturuyor. Bunlara ek olarak "Fiilde Çatı" ve "Cümle Türleri" başlıklarından soru gelmesi bekleniyor. Türkçe'de öğrenciler 1. TEOG kazanımlarından da sorumlu oldukları için "Fiilimsiler", "Cümlenin Ögeleri", "Yazım Kuralları", "Noktalama İşaretleri" ve "Tür ve Şekil Bilgisi" konularından soru gelmesi de muhtemel. 
Fen'de yeni konular var
Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural: Türkçe ağırlıklı olarak okuma-anlama becerisini ölçen sorulardan oluşacak. Öğrencilerin en çok zorlandıkları konu, paragrafta anlam. Paragraf sorularını anlayabilmek için soru kökü iyi okunmalı. Sözcükte Anlam'da ise mecaz anlamla ilgili sorularda verilen sözün gerçek anlamından hareketle çıkarımda bulunmalı. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinde günlük hayatta yapılan hatalı kullanımlardan kaçınarak çözüm yapılmalı. Dil bilgisinde bir ek ya da sözcük, anlamı büyük ölçüde etkilediğinden bu sorularda analiz yaparak ilerlemek gerekir.
Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün: Öğrenciler bu yıl ilk defa dahil edilen Işık ve Ses ünitesinin Işık konusundan ve Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinin ilk dört kazanımından sorumlu olacaklar. Maddenin Halleri ve Isı ünitesinin kazanımları ile ilgili sorularda, tablo ve grafik soru tarzlarının ağırlıklı olarak sorgulanacak. Canlılar ve Enerji İlişkileri ünitesiyle ilgili deney soruları ön plana çıkabilir. Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesindeki Türkiye'de Kimya Endüstrisi konusu da bu yıl ilk defa olacak. Konuyla ilgili soru çıkması durumunda bilgiyi ölçmekten ziyade grafik yorumlamayla ilgili soru beklenmekte.
Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Yasemin Dündar: "Canlılar ve Enerji İlişkileri" ile "Maddenin Halleri ve Isı" ünitelerinden fazla sayıda soru beklenmekte. TEOG-1'de öğrencilerin sorumlu olduğu "İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme" ünitesi ile "Basit Makineler" ünitesinden de soru gelmesi bekleniyor. 
İşlemlere dikkat
Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı Ali Keskin: Matematik'te öğrenciler 12 konu ve bu konulara bağlı 46 kazanımdan sorumlular. Bu 12 konuya TEOG-1 konuları da dahil. TEOG-2'ye hazırlanırken "Çarpanlar-Katlar", "Üslü İfadeler" ve "Kareköklü İfadeler" konularına çalışmayı da ihmal etmemek gerekiyor. 
Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez: TEOG-1 konularından 3 ya da 4 soru çıkabilir. Son yıllardaki sınavlar incelendiğinde ön plana çıkan "Matematik okuryazarlığı" becerisinin de sorgulanması bekleniyor. Dolayısıyla yeni kazanımların farkında olunması, soruların anlamlı şekilde okunarak anlaşılması ve çözüm adımlarının ona göre geliştirilmesi gerekiyor. Soruların yarısından fazlasında çok adımlı işlemler olabilir.
Kavramları öğrenin
Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan: Öğrenciler; Kader ve Kaza Zekat, Hac, Kurban İbadeti, Hz. Muhammed'in Hayatından Örnek Davranışlar Kur'an'da Akıl ve Bilgi, İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar ünitelerinin tamamından sorumlu. 
Bilfen Ortaokulları Din Bilgisi Bölüm Başkanı Esra Kızıltaş: Her ünitede yer alan kavramlar tekrar edilmeli. Ayet ve hadislerin konularını iyi tespit etmek gerekir. Muhakeme gücüne dayalı sorularda, konu başlıklarına göre sorulara yaklaşılmalı. 
Birinci dönemi tekrar edin
Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı Orçun Barış: Sınavda kelime ve kelime gruplarının karşılıklı konuşma ve boşluk doldurma soruları yer alacak. Tablo ve okuma parçası içeren sorular belirleyici düzeyde ve yorumlayabilme becerisi gerektiren sorulardan oluşacak. Öğrencilerin sene başından itibaren işlenen tüm ünitelerde bulunan diyalog ve okuma parçalarının üzerinde durmalarında yarar var. 
Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı Müjgan Yeşiloğlu: Öğrenciler 8 ünitenin hedef kazanımları, kelime bilgisi ve hedef yapılar konusunda son tekrarlarını yapsınlar. Soru tarzında yapıların özellikle konuşma dilindeki aktif kullanımlarını içeren diyalog soruları gelmesini bekliyoruz.

Yorum gücü öne çıkıyor

Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Havva Güneş: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde öğrenciler 5. ünite olan Atatürkçülük ünitesinin sonuna kadar sorumlu olacaklar. Öğrenciler ders çalışırken öncelikle konuyu iyi öğrenip ardından çoktan seçmeli sorular ve etkinliklerle konuyu pekiştirmeli. Konunun öğrenilme sürecinde tarihi terim ve kavramların iyi öğrenilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca öğrencilerin olayların oluş sırasını da dikkate alarak, tarihi olaylar arasında bağlantı kurarak tekrarlarını yapmalarının faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Öğrenciler TEOG 2 sınavında TEOG 1 konularından da sorumlu olacakları için bu süreçte TEOG 1 konuları da tekrar edilmelidir. Sınava kadar öğrenciler kısa tekrarlarla konuyu pekiştirme çalışmalarını sürdürmelidirler.

Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel: Soruların çoğunluğunun "Ya İstiklal Ya Ölüm", "Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar" ve "Atatürkçülük" ünitelerinden gelmesi bekleniyor. "Bir Kahraman Doğuyor" ve "Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler" ünitelerinden de soru gelebilir. "Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar" ve "Atatürkçülük" ünitelerinin birbirini tamamlayan üniteler olduğu da unutulmamalı.

Sorularda Atatürk'ün sözlerinden yola çıkarak istenen yorumlar, yapılan inkılapların alan eşleştirmesi gibi yorum gücünü kullandırmaya yönelik sorular gelebilir. Öğrencilerin sınav öncesi son tekrarlarında bir kelime bir soru olabilir anlayışından yola çıkarak, ders kitabındaki metinlerde anlamını bilmedikleri "mamur", "muvaffakiyet" gibi kelimeleri sözlükten bakarak öğrenmelerinde fayda var.

TEOG TAKVİMİ

26- Nisan 2017
Türkçe 09.00
Matematik 10.10 
Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi 11.20 
27 Nisan 2017
Fen Bilimleri 09.00 
T.C. İnkılap Tarihi 
ve Atatürkçülük 10.10
Yabancı Dil 11.20
Mazeret Sınavı: 20-21 Mayıs 2017


Aysel Bozan Yılmaz/ Milliyet
Bu Haberi Hemen Paylaş!
Facebook Twitter Linkedin
Paylaş Tweetle LinkedIn

Yorum Yazın

Diğer Haber Başlıkları

Anketler

LGS sonucunuzdan memnun musunuz?


Editör Mail