17.07.2017 15:36 | Son Güncelleme: 17.07.2017 15:36

Türk üniversiteleri dünya sıralamalarında ne durumda?

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 41 BİLİM ALANINDAKİ YERLERİ VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINDAKİ SON DURUMLARI
ÜNİVERSİTELERİMİZİN 41 BİLİM ALANINDAKİ YERLERİ VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINDAKİ SON DURUMLARI

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, tercih aşamasındaki üniversite adaylarına ve velilere yardımcı olmak amacıyla 159 üniversitemizi kapsayan etkileşimli bir rapor hazırlamıştır. URAP’ın 2017 yılı Bilim Alanları ve Dünya Genel sıralama sonuçlarını toplu halde veren etkileşimli raporuna http://tr.urapcenter.org/2016/2017_rankings.php adresinden erişilebilir. Etkileşimli raporun özeti aşağıda verilmektedir.

Etkileşimli rapor iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, URAP’ın 2016-2017 Dünya Alan Sıralaması’ndaki 41 bilim alanından herhangi birinde yer alabilen tüm üniversitelerin durumu verilmektedir. Raporun ikinci bölümünde, dünya genel sıralaması yapan 10 kurumun en son sıralamasından en az birinde yer alabilen üniversitelerimizin dünya ve Türk üniversiteleri arasındaki yerleri görülebilir.

Etkileşimli rapordaki tablolarda, her üniversitenin 41 alana göre ülkemizdeki ve dünyadaki yeri etkileşimli olarak incelenebilir. Üniversite adayları; etkileşimli raporda bir üniversitenin 41 alandaki durumunu görebileceği gibi bir bilim alanında, tüm üniversitelerin sırasını da görebilir. Adaylar, alan sıralaması tablolarında ilgilendikleri üniversitenin adını bazı alan sıralamalarında bulamayabilir. Bunun nedeni, o üniversitenin incelenen bilim alanlarında dünya sıralamasına girememiş olmasıdır.

Etkileşimli raporun ikinci bölümünde, dünyadaki üniversiteleri sıralayan 10 kurumun en son sıralamalarına göre 159 üniversitemizin durumu verilmektedir. Bu sıralama kurumları; Webometrics, SCIMago, US News and World Report, QS, THE, Leiden (CWTS), CWUR, RUR, ARWU ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı’dır. Avrupa Birliği’nin maddi destek verdiği U-Multirank de üniversiteleri değerlendirmektedir. Ancak göstergelerin tümüne dayalı bir sıralama yayınlamadığı için etkileşimli raporda U-Multirank’e yer verilmemiştir.

BÖLÜM I.

2016-2017 URAP Alan Sıralaması’nda üniversitelerimizin durumu


URAP’ın 41 bilim alanını kapsayan sıralamasında, Türkiye’de ilk 3’e giren 14 üniversitemizin durumu Tablo 1’de ve en az 10 alan sıralamasına girebilen 6 üniversitemizin dünyadaki durumu Tablo 2’de verilmektedir.


Tablo 1. Üniversitelerin 41 bilim alanı sıralamasında Türkiye’de ilk 3’te yer alma sayısı
 

Sıra

ÜNİVERSİTE

İLK 3’TEYER ALMASAYISI

1

Orta Doğu Teknik Üniv.

16

2

İstanbul Teknik Üniv.

13

 

 

3

Hacettepe Üniv.

7

4

Ankara Üniv.

5

5

İstanbul Üniv.

5

 

6

İ. D. Bilkent Üniv.

5

7

Ege Üniv.

4

8

Dokuz Eylül Üniv.

2

9

Karadeniz Teknik Üniv.

2

10

Adnan Menderes Üniv.

1

11

Boğaziçi Üniv.

1

12

Çankaya Üniv.

1

13

Erciyes Üniv.

1

14

Gazi Üniv.

1
 


Tablo 2: 2016-2017 URAP Dünya Alan Sıralaması’nda en az 10 alanda yer alabilen 6 üniversitemizin dünyadaki durumu
 

No

Alanlar

ODTÜ

İTÜ

Gazi Üniv.

Hacettepe Üniv.

Ankara Üniv.

İstanbul Üniv.

1

MİMARLIK

100

97

 

 

 

 

2

BİYOLOJİ

991

 

910

671

726

578

3

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

253

245

506

437

 

505

4

KİMYA

653

472

796

691

827

859

5

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

189

147

408

 

 

409

6

DİŞ HEKİMLİĞİ

 

 

170

103

180

105

7

YER BİLİMLERİ

358

279

 

 

 

 

8

EĞİTİM

278

 

 

 

 

 

9

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

315

334

448

 

 

 

10

MÜHENDİSLİK

354

305

571

534

953

759

11

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

 

172

 

 

 

 

12

ÇEVRE BİLİMLERİ

 

 

 

 

430

 

13

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 

 

 

195

206

 

14

JEOLOJİ

247

176

 

 

 

 

15

BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK BİLİMLER

437

475

 

629

 

 

16

MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

303

176

371

 

 

 

17

MATEMATİK

502

556

700

659

 

 

18

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

303

354

495

 

 

 

19

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ

 

 

640

317

525

277

20

FARMAKOLOJİ

 

 

472

370

423

407

21

FİZİK

609

747

848

931

649

825

22

PSİKOLOJİ VE BİLİŞSEL BİLİMLER

723

 

 

678

 

490

23

BEŞERİ BİLİMLER

 

 

 

 

 

 

24

TEKNOLOJİ

397

 

 

 

 

 

25

VETERİNERLİK

 

 

 

 

159

 

Üniversitelerin yer aldığı toplam alan sayıları

 

Not: Bu yıl üniversitelerimiz 41 alandan 25’inde yer alabilmiştir.


URAP’ın 41 bilim alanını kapsayan sıralamasında, en az bir bilim alanında yer alan tüm üniversitelerimizin dünyadaki ve Türkiye’deki durumları Tablo 3’te verilmektedir.


Tablo 3: 2016-2017 URAP Dünya alan sıralamalarından en az birinde yer alan üniversitelerimizin dünyadaki ve Türkiye’deki yerleri
 

URAP ALAN SIRALAMASINA GİREN ÜNİVERSİTELER

Dünyadaki Yeri

Türkiye’deki

Yeri

MİMARLIK

İstanbul Teknik Üniversitesi

97

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

100

2

BİYOLOJİ

İstanbul Üniversitesi

578

1

Hacettepe Üniversitesi

671

2

Ege Üniversitesi

700

3

Ankara Üniversitesi

726

4

Atatürk Üniversitesi

855

5

Gazi Üniversitesi

910

6

Marmara Üniversitesi

969

7

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

983

8

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

991

9

Erciyes Üniversitesi

997

10

Süleyman Demirel Üniversitesi

998

11

Çukurova Üniversitesi

1000

12

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

İstanbul Teknik Üniversitesi

245

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

253

2

Ege Üniversitesi

369

3

Hacettepe Üniversitesi

437

4

İstanbul Üniversitesi

505

5

Gazi Üniversitesi

506

 

KİMYA

İstanbul Teknik Üniversitesi

472

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

653

2

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

672

3

Hacettepe Üniversitesi

691

4

Ege Üniversitesi

693

5

Atatürk Üniversitesi

743

6

Erciyes Üniversitesi

758

7

Gazi Üniversitesi

796

8

Ankara Üniversitesi

827

9

İstanbul Üniversitesi

859

10

Gebze Teknik Üniversitesi

891

11

Anadolu Üniversitesi

916

12

Selçuk Üniversitesi

931

13

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

941

14

Marmara Üniversitesi

944

15

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İstanbul Teknik Üniversitesi

147

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

189

2

Karadeniz Teknik Üniversitesi

305

3

Gaziantep Üniversitesi

365

4

Boğaziçi Üniversitesi

388

5

Dokuz Eylül Üniversitesi

396

6

Gazi Üniversitesi

408

7

İstanbul Üniversitesi

409

8

DİŞ HEKİMLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi

103

1

İstanbul Üniversitesi

105

2

Ege Üniversitesi

128

3

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 

157

4

Erciyes Üniversitesi

159

5

Gazi Üniversitesi

170

6

Ankara Üniversitesi

180

7

Atatürk Üniversitesi

182

8

Selçuk Üniversitesi

192

9

Marmara Üniversitesi

193

10

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

194

11

Başkent Üniversitesi

200

12

YER BİLİMLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi

279

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

358

2

Dokuz Eylül Üniversitesi

471

3

EĞİTİM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

278

1

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

306

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

315

2

İstanbul Teknik Üniversitesi

334

3

Gazi Üniversitesi

448

4

MÜHENDİSLİK

İstanbul Teknik Üniversitesi

305

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

354

2

Hacettepe Üniversitesi

534

3

Gazi Üniversitesi

571

4

Ege Üniversitesi

586

5

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

599

6

Erciyes Üniversitesi

711

7

Boğaziçi Üniversitesi

756

8

İstanbul Üniversitesi

759

9

Karadeniz Teknik Üniversitesi

774

10

Fırat Üniversitesi

799

11

Selçuk Üniversitesi

820

12

Gebze Teknik Üniversitesi

862

13

Atatürk Üniversitesi

880

14

Dokuz Eylül Üniversitesi

889

15

Sakarya Üniversitesi

891

16

Anadolu Üniversitesi

928

17

Kocaeli Üniversitesi

941

18

Marmara Üniversitesi

942

19

Ankara Üniversitesi

953

20

Çukurova Üniversitesi

968

21

Süleyman Demirel Üniversitesi

972

22

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

İstanbul Teknik Üniversitesi

172

1

ÇEVRE BİLİMLERİ

Ankara Üniversitesi

430

1

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Ege Üniversitesi

163

1

Erciyes Üniversitesi

167

2

Hacettepe Üniversitesi

195

3

Ankara Üniversitesi

206

4

JEOLOJİ

İstanbul Teknik Üniversitesi

176

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

247

2

Dokuz Eylül Üniversitesi

278

3

BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK BİLİMLER

Boğaziçi Üniversitesi

379

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

437

2

İstanbul Teknik Üniversitesi

475

3

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

593

4

Hacettepe Üniversitesi

629

5

Sabancı Üniversitesi

692

6

MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

İstanbul Teknik Üniversitesi

176

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

303

2

Gazi Üniversitesi

371

3

MATEMATİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

502

1

Çankaya Üniversitesi

531

2

İstanbul Teknik Üniversitesi

556

3

Atılım Üniversitesi

574

4

Hacettepe Üniversitesi

659

5

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

684

6

Gazi Üniversitesi

700

7

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

303

1

İstanbul Teknik Üniversitesi

354

2

Karadeniz Teknik Üniversitesi

417

3

Gazi Üniversitesi

495

4

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ

İstanbul Üniversitesi

277

1

Hacettepe Üniversitesi

317

2

Ankara Üniversitesi

525

3

Ege Üniversitesi

581

4

Marmara Üniversitesi

614

5

Gazi Üniversitesi

640

6

Erciyes Üniversitesi

669

7

Dokuz Eylül Üniversitesi

688

8

Akdeniz Üniversitesi

701

9

Başkent Üniversitesi

754

10

Atatürk Üniversitesi

762

11

Selçuk Üniversitesi

777

12

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

791

13

Dicle Üniversitesi

805

14

Bezmialem Üniversitesi

824

15

Çukurova Üniversitesi

862

16

Uludağ Üniversitesi

866

17

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

901

18

Karadeniz Teknik Üniversitesi

902

19

İnönü Üniversitesi

908

20

Gaziantep Üniversitesi

910

21

Kocaeli Üniversitesi

927

22

Süleyman Demirel Üniversitesi

936

23

Acıbadem Üniversitesi

945

24

Cumhuriyet Üniversitesi

947

25

Pamukkale Üniversitesi

961

26

Fırat Üniversitesi

965

27

Yeditepe Üniversitesi

971

28

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

972

29

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

983

30

Celal Bayar Üniversitesi

990

31

Mersin Üniversitesi

996

32

Harran Üniversitesi

997

33

Mustafa Kemal Üniversitesi

999

34

Trakya Üniversitesi

1000

 

FARMAKOLOJİ

Hacettepe Üniversitesi

370

1

İstanbul Üniversitesi

407

2

Ankara Üniversitesi

423

3

Atatürk Üniversitesi

436

4

Ege Üniversitesi

446

5

Gazi Üniversitesi

472

6

Marmara Üniversitesi

505

7

FİZİK

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

574

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

609

2

Ankara Üniversitesi

649

3

İstanbul Teknik Üniversitesi

747

4

Erciyes Üniversitesi

770

5

İstanbul Üniversitesi

825

6

Gazi Üniversitesi

848

7

Ege Üniversitesi

909

8

Hacettepe Üniversitesi

931

9

Fırat Üniversitesi

945

10

Boğaziçi Üniversitesi

974

11

Gebze Teknik Üniversitesi

987

12

PSİKOLOJİ VE BİLİŞSEL BİLİMLER

İstanbul Üniversitesi

490

1

Hacettepe Üniversitesi

678

2

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

723

3

Dokuz Eylül Üniversitesi

724

4

BEŞERİ BİLİMLER

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

481

1

TEKNOLOJİ

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

366

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

397

2

VETERİNERLİK

Ankara Üniversitesi

159

1

Adnan Menderes Üniversitesi

170

2BÖLÜM II

2016-2017 Dünya genel sıralamalarında üniversitelerimizin durumu


Dünya genel sıralaması yapan 10 kurumun açıkladığı son listelerde üniversitelerimiz arasında en yüksek sırada yer alan 5 üniversite:

İstanbul: 4 listede en üst sırada (URAP: 515, SCIMAGO: 490, LEIDEN: 353, ARWU 450)

ODTÜ: 3 listede en üst sırada (WEBOMETRICS: 456, CWUR: 525, RUR: 407)

Boğaziçi: bir listede en üst sırada (US NEWS: 166)

İ. D. Bilkent: bir listede en üst sırada (QS: 426)

Koç: bir listede en üst sırada (THE: 275)


Dünya genel sıralaması yapan 10 kurumdan en az 6’sının sıralamasında yer alan 15 üniversitemizin durumu Tablo 4’te ve 10 dünya sıralamasından en az birinde yer alan 159 üniversitemizin durumu Tablo 5’te verilmiştir.Tablo 4. On dünya genel sıralamasından en az 6’sında yer alan 15 üniversitemizin dünyadaki durumu (2016-2017)​
 

SIRA

ÜNİVERSİTE

WEBOMETRICS

URAP

SCIMAGO

US NEWS AND WORLD REPORT

QS

THE

LEIDEN

CWUR

RUR

ARWU

Toplam

1

İstanbul Üniv.

710

515

490

619

901

700

353

652

603

450

10

2

Orta Doğu Teknik Üniv.

456

528

506

231

476

700

501

525

407

 

9

3

Hacettepe Üniv.

764

546

546

550

776

700

452

668

598

 

9

4

İstanbul Teknik Üniv.

513

552

533

257

626

550

575

700

437

 

9

5

Ankara Üniv.

743

618

571

557

901

801

612

720

586

 

9

6

Gazi Üniv.

902

648

559

760

901

801

554

857

535

 

9

7

Boğaziçi Üniv.

629

671

587

166

496

450

 

813

480

 

8

8

İhsan Doğramacı Bilkent Üniv.

678

865

555

389

426

375

 

828

488

 

8

9

Koç Üniv.

919

998

588

576

436

275

 

 

467

 

7

10

Ege Üniv.

796

600

574

593

 

 

482

761

 

 

6

11

Erciyes Üniv.

1166

830

567

933

 

801

686

 

 

 

6

12

Dokuz Eylül Üniv.

1065

889

619

942

 

 

715

954

 

 

6

13

Marmara Üniv.

1296

895

627

888

 

801

 

 

648

 

6

14

Yıldız Teknik Üniv.

1235

929

600

718

 

801

 

 

731

 

6

15

Sabancı Üniv.

1006

1250

591

 

466

325

 

 

429

 

6

 

Not: Tablo 4 ve 5’te; QS’in ve RUR’un 2017’de açıkladıkları son sıralamalara yer verilmiştir.

 

Tablo 5. On dünya genel sıralamasına göre 159 üniversitemizin dünyadaki durumu (2016-2017)

SIRA

ÜNİVERSİTE

WEBOMETRICS

URAP

SCIMAGO

US NEWS AND WORLD REPORT

QS

THE

LEIDEN

CWUR

RUR

ARWU

Toplam

1

İstanbul Üniv.

710

515

490

619

700

700

353

652

603

450

10

2

Orta Doğu Teknik Üniv.

456

528

506

231

476

700

501

525

407

 

9

3

Hacettepe Üniv.

764

546

546

550

700

700

452

668

598

 

9

4

İstanbul Teknik Üniv.

513

552

533

257

676

550

575

700

437

 

9

5

Ankara Üniv.

743

618

571

557

700

801

612

720

586

 

9

6

Gazi Üniv.

902

648

559

760

700

801

554

857

535

 

9

7

Boğaziçi Üniv.

629

671

587

166

476

450

 

813

480

 

8

8

İ. D. Bilkent Üniv.

678

865

555

389

416

375

 

828

488

 

8

9

Koç Üniv

919

998

588

576

456

275

 

 

467

 

7

10

Ege Üniv.

796

600

574

593

 

 

482

761

 

 

6

11

Erciyes Üniv.

1166

830

567

933

 

801

686

 

 

 

6

12

Dokuz Eylül Üniv.

1065

889

619

942

 

 

715

954

 

 

6

13

Marmara Üniv.

1296

895

627

888

 

801

 

 

648

 

6

14

Yıldız Teknik Üniv.

1235

929

600

718

 

801

 

 

731

 

6

15

Sabancı Üniv.

1006

1250

591

 

446

325

 

 

429

 

6

16

Atatürk Üniv.

1282

963

590

999

 

 

761

 

 

 

5

17

Çukurova Üniv.

1261

1036

631

700

700

 

 

 

 

 

5

18

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv.

1410

1593

615

 

 

700

 

 

524

 

5

19

Selçuk Üniv.

1335

902

611

 

 

 

717

 

 

 

4

20

Fırat Üniv.

1567

1020

614

999

 

 

 

 

 

 

4

21

Akdeniz Üniv.

1518

1090

604

992

 

 

 

 

 

 

4

22

Süleyman Demirel Üniv.

1432

1091

634

829

 

 

 

 

 

 

4

23

Karadeniz Teknik Üniv.

1220

1102

618

 

 

 

806

 

 

 

4

24

Anadolu Üniv.

770

1246

618

 

 

801

 

 

 

 

4

25

Gaziantep Üniv.

1503

1267

635

831

 

 

 

 

 

 

4

26

Mersin Üniv.

1875

1361

637

706

 

 

 

 

 

 

4

27

Gebze Teknik Üniv.

2371

1423

620

 

 

 

 

 

730

 

4

28

Gaziosmanpaşa Üniv.

2089

1432

625

838

 

 

 

 

 

 

4

29

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

1511

1489

619

 

 

700

 

 

 

 

4

30

Atılım Üniv.

1963

1623

612

 

 

450

 

 

 

 

4

31

Adnan Menderes Üniv.

2143

1724

645

999

 

 

 

 

 

 

4

32

Uludağ Üniv.

1292

1157

612

 

 

 

 

 

 

 

3

33

Ondokuz Mayıs Üniv.

1549

1266

632

 

 

 

 

 

 

 

3

34

Kocaeli Üniv.

1843

1279

633

 

 

 

 

 

 

 

3

35

Eskişehir Osmangazi Üniv.

1752

1339

629

 

 

 

 

 

 

 

3

36

Sakarya Üniv.

1591

1365

633

 

 

 

 

 

 

 

3

37

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.

1895

1394

564

 

 

 

 

 

 

 

3

38

Pamukkale Üniv.

1596

1409

618

 

 

 

 

 

 

 

3

39

Dicle Üniv.

2249

1439

649

 

 

 

 

 

 

 

3

40

Cumhuriyet Üniv.

1993

1446

632

 

 

 

 

 

 

 

3

41

Yüzüncü Yıl Üniv.

1415

1460

592

 

 

 

 

 

 

 

3

42

Dumlupınar Üniv.

2346

1473

659

 

 

 

 

 

 

 

3

43

İnönü Üniv.

2059

1503

652

 

 

 

 

 

 

 

3

44

Celal Bayar Üniv.

2967

1530

658

 

 

 

 

 

 

 

3

45

Başkent Üniv.

1860

1541

653

 

 

 

 

 

 

 

3

46

Abant İzzet Baysal Üniv.

1896

1602

656

 

 

 

 

 

 

 

3

47

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.

2354

1609

665

 

 

 

 

 

 

 

3

48

Mustafa Kemal Üniv.

2348

1616

636

 

 

 

 

 

 

 

3

49

Yeditepe Üniv.

1949

1630

627

 

 

 

 

 

 

 

3

50

Afyon Kocatepe Üniv.

1872

1648

624

 

 

 

 

 

 

 

3

51

Doğuş Üniv.

1925

1651

646

 

 

 

 

 

 

 

3

52

Özyeğin Üniv.

2100

1669

625

 

 

 

 

 

 

 

3

53

Kafkas Üniv.

2411

1692

676

 

 

 

 

 

 

 

3

54

Çankaya Üniv.

1490

1718

601

 

 

 

 

 

 

 

3

55

Balıkesir Üniv.

2254

1721

654

 

 

 

 

 

 

 

3

56

Bahçeşehir Üniv.

1897

1745

577

 

 

 

 

 

 

 

3

57

Muğla Sıtkı Koçman Üniv.

1932

1762

658

 

 

 

 

 

 

 

3

58

Harran Üniv.

2278

1792

663

 

 

 

 

 

 

 

3

59

Kırıkkale Üniv.

2607

1826

656

 

 

 

 

 

 

 

3

60

Trakya Üniv.

2214

1860

665

 

 

 

 

 

 

 

3

61

Niğde Ömer Halisdemir Üniv.

2387

1891

658

 

 

 

 

 

 

 

3

62

Aksaray Üniv.

2793

1962

647

 

 

 

 

 

 

 

3

63

Adıyaman Üniv.

2982

1641

 

 

 

 

 

 

 

 

2

64

Erzincan Üniv.

2958

1698

 

 

 

 

 

 

 

 

2

65

Düzce Üniv.

5132

1794

 

 

 

 

 

 

 

 

2

66

Bülent Ecevit Üniv.

2475

1827

 

 

 

 

 

 

 

 

2

67

İzmir Kâtip Çelebi Üniv.

5977

1931

 

 

 

 

 

 

 

 

2

68

Acıbadem Üniv.

6123

1979

 

 

 

 

 

 

 

 

2

69

Namık Kemal Üniv.

4643

1981

 

 

 

 

 

 

 

 

2

70

Bozok Üniv.

6180

1997

 

 

 

 

 

 

 

 

2

71

İstanbul Bilgi Üniv.

1923

 

664

 

 

 

 

 

 

 

2

72

Galatasaray Üniv.

2631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

73

İzmir Ekonomi Üniv.

2719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

74

Okan Üniv.

3014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

75

Işık Üniv.

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

76

Kadir Has Üniv.

3253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

77

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.

3325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

78

Beykent Üniv.

3600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

79

Çağ Üniv.

3735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

80

Karabük Üniv.

3965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

81

İstanbul Kültür Üniv.

4147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

82

Yaşar Üniv.

4211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

83

İstanbul Ticaret Üniv.

4396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

84

Maltepe Üniv.

4405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

85

KTO Karatay Üniv.

4533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

86

İstanbul Aydın Üniv.

4841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

87

İstanbul Şehir Üniv.

5208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

88

Mehmet Akif Ersoy Üniv.

5673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

89

Hitit Üniv.

5733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

90

İstanbul Arel Üniv.

5774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

91

Giresun Üniv.

5816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

92

Yıldırım Beyazıt Üniv.

5816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

93

Ordu Üniv.

5868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

94

Hasan Kalyoncu Üniv.

5884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

95

Nevşehir Üniv.

5944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

96

Konya Necmettin Erbakan Üniv.

5964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

97

Uşak Üniv.

5977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

98

İstanbul Kemerburgaz Üniv.

6022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

99

Çankırı Karatekin Üniv.

6092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

100

Haliç Üniv.

6130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

101

Ufuk Üniv.

6156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

102

Üsküdar Üniv.

6180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

103

Kastamonu Üniv.

6288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

104

Amasya Üniv.

6296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

105

Karamanoğlu Mehmetbey Üniv.

6327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

106

Gümüşhane Üniv.

6360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

107

Ahi Evran Üniv.

6407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

108

Bartın Üniv.

6413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

109

Bilecik Üniv.

6490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

110

İstanbul Medipol Üniv.

6519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

111

Yalova Üniv.

6528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

112

Sinop Üniv.

6615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

113

Bezmiâlem Vakıf Üniv.

6664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

114

Bingöl Üniv.

6693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

115

Artvin Çoruh Üniv.

6710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

116

Recep Tayyip Erdoğan Üniv.

6728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

117

Kırklareli Üniv.

6810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

118

İstanbul Medeniyet Üniv.

7032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

119

Ardahan Üniv.

7096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

120

Batman Üniv.

7115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

121

Kilis 7 Aralık Üniv.

7232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

122

TED Üniv.

7261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

123

Abdullah Gül Üniv.

7293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

124

Erzurum Teknik Üniv.

7393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

125

İstanbul Sabahattin Zaim Üniv.

7417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

126

İstanbul Bilim Üniv.

7464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

127

Mardin Artuklu Üniv.

7586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

128

Türk Hava Kurumu Üniv.

7599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

129

Siirt Üniv.

7615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

130

Iğdır Üniv.

7756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

131

Bursa Teknik Üniv.

7821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

132

Bayburt Üniv.

7950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

133

Ağrı İbrahim Çeçen Üniv.

7958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

134

Uluslararası Antalya Üniv.

8318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

135

Fatih Sultan Mehmet Üniv.

8359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

136

İstanbul MEF Üniv.

8549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

137

Yeni Yüzyıl Üniv.

8746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

138

Şırnak Üniv.

8810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

139

Adana Bilim ve Teknoloji Üniv.

8831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

140

Muş Alparslan Üniv.

8898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

141

Munzur Üniv.

9004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

142

Osmaniye Korkut Ata Üniv.

9076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

143

Piri Reis Üniv.

9159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

144

Türk-Alman Üniv.

9289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

145

Bitlis Eren Üniv.

9315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

146

Gelişim Üniv.

9631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

147

Nişantaşı Üniv.

9905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

148

Toros Üniv.

10032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

149

Biruni Üniv.

10236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

150

Gedik Üniv.

10245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

151

İstanbul 29 Mayıs Üniv.

11061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

152

Nuh Naci Yazgan Üniv.

11255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

153

Ankara Sosyal Bilimler Üniv.

11550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

154

Avrasya Üniv.

12996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

155

İstanbul Esenyurt Üniv.

13129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

156

Hakkari Üniv.

13361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

157

Sanko Üniv.

13781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

158

Konya Gıda ve Tarım Üniv.

15614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

159

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniv.

19120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1SONUÇ

Alan sıralamalarında; ODTÜ ve İTÜ Türk üniversiteleri arasında ilk 3’te en fazla yer alan iki üniversitemiz oldu. ODTÜ 16 alanda ilk 3’te yer alırken İTÜ 13 alanda ilk 3’te yer aldı.

Bu iki üniversite, aynı zamanda dünya alan sıralamasında en fazla bilim alanında yer alan üniversitelerimiz oldu. ODTÜ dünya alan sıralamalarından 17’sinde yer alırken, İTÜ 14 alan sıralamasına girdi.

Mimarlık alanında İTÜ dünyada 97. ve ODTÜ 100. sırada yer alarak tüm alanlar içinde ilk 100’e girebilen iki üniversitemiz oldu.

Diş Hekimliği dünya alan sıralamasında 3 üniversitemiz; Hacettepe: 103., İstanbul: 105. ve Ege: 128. sırada yer alarak ilk 150 arasına girdi.

Dünya genel sıralamalarında, bu yıl İstanbul Üniversitesi 10 sıralamanın 10’unda da yer alan tek üniversitemiz oldu. Bu 10 sıralamadan 9’unda yer alabilen 5 üniversitemiz: ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, İTÜ, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’dir.

ARWU ve SCIMago dünya genel sıralamalarında, 2016'da ilk 500’e girebilen tek üniversitemiz İstanbul Üniversitesi oldu.

Webometrics dünya genel sıralamasında, ilk 500’e 2016’da sadece ODTÜ girdi.

Dünya genel sıralamalarında ilk 250 arasında iki üniversitemiz yer alabildi. Bu üniversiteler; Boğaziçi (US NEWS: 166) ve ODTÜ (US NEWS: 231) oldu.


Üniversite sıralamaları; üniversite öğrenci adaylarının üniversite ve bölüm seçmesine yardımcı olsa da son kararı vermek için adayların aile çevresi, danışman ve öğretmenlerinin görüşlerini de alması yararlı olmaktadır. Ancak her aday, kendisine uygun olan bölümler hakkındaki son kararı mutlaka kendisi vermelidir.


Puanı yüksek adayların, puanlarına uygun ama kendi beklentilerine uygun olmayan yüksek puanlı bölümleri seçmesi genellikle sorun yaratır. Yüksek puanlı adayların, taban puanları biraz düşük de olsa okumaktan mutlu olacakları bölümleri tercih etmeleri iş yaşamında başarılı olmalarına yardımcı olur. Puanı düşük olan adaylar; okumaktan mutlu olacakları çok düşük puanlı bölümleri seçmekten çekinmemelidir. Bu bölümlerde çok çalışıp bölümlerinin en başarılı mezunları arasında olmaları, mutlu olacakları işleri bulma şanslarını artırır.


Adaylar mutlaka ilgilendikleri üniversiteleri ve tercih listesine eklemek istedikleri

bölümleri ziyaret etmelidir. Üniversitelerin kütüphane, bilgisayar, laboratuvar, yurt ve kafeteryaları ile spor ve sağlık hizmetlerini yakından incelemek, doğru tercih yapmaya yardımcı olur. Maddi durumu başka kentte okumaya uygun olmayanlar, yaşadıkları kentteki üniversitenin kendilerine en uygun bölümlerini seçmelidir.


URAP Laboratuvarı olarak, 2017 yılı URAP Etkileşimli Raporu’nun tercih aşamasındaki üniversite adaylarımıza yararlı olmasını dileriz.


Prof. Dr. Ural Akbulut

URAP Başkanı

Bu Haberi Hemen Paylaş!
Facebook Twitter Linkedin
Paylaş Tweetle LinkedIn
En Çok Arananlar: ODTÜ

Yorum Yazın

Anketler

Seçimler nedeniyle YKS tarihlerinin değişmesini doğru buluyor musunuz?


Editör Mail