adscode
adscode
adscode
adscode
adscode

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasaları Mantık dışı mı, mantıksız mı?

Mantık biliminin kurucusu sayılan Aristoteles'ten (M.Ö. 384-322) bu tarafa, mantık doğru düşünmenin bilimi kabul ediliyor mu?

bilsevnebi@hotmail.com
Mantık biliminin kurucusu sayılan Aristoteles'ten (M.Ö. 384-322) bu tarafa, mantık doğru düşünmenin bilimi kabul ediliyor mu?
-          Evet

Mantığın ilkeleri belli mi?
-          Evet:

Özdeşlik ilkesi,
Çelişmezlik ilkesi,
Üçüncü halin imkânsızlığı ilkesi,
Yeterli neden ilkesi
Resmi Gazete numarası 28339, Resmi Gazete tarihi 30.6.2012 olan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KANUNU'NDA tehlike ve risk kavramları aşağıdaki gibi tanımlanıyor.

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
Resmi Gazete Numarası 28867(Mük.), Resmi Gazete tarihi 30.12.2013 olan BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK'TE tehlike ve risk kavramları aşağıdaki gibi tanımlanıyor.
Tehlike: Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka zararlı sonuçların meydana gelme ihtimalini,
 
Mantığın özdeşlik ilkesi A, A'dır şeklinde mi ifade edilir?
-          Evet;  bir akıl yürütmenin başında bir terime verilen anlam ne ise o akıl yürütme boyunca, o terim hep aynı anlamı taşımalıdır.

Özdeşlik ilkesi zihnin doğru düşünebilmesi için uyması gereken baş ilke midir?
-          Evet!

Özdeşlik ilkesine uymayan bir zihin için, çelişmezlik ve üçüncü halin imkansızlığı ilkeleri anlamsız kalır mı?
-          Evet!

Mantıkla çözümlenemeyen olaylar karşısında "mantık dışı, mantıksız demek değildir" derler.

Yasalarda karşılaştığımız bu durum mantık dışı mı, mantıksızlık mı?


 

Bu Yazıyı Paylaş :

Emoji ile tepki ver!

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)