Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

ALANDAN YILLARIN TECRÜBELİ ÖĞRETMENİNDEN TEOG ÖNERİSİ: YEREL ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE DAYALI BİR MODEL

16.10.2017 17:24 | Son Güncelleme: 16.10.2017 17:24

Çocuklarımızı Liselere Yönlendirecek Adil Bir Yönlendirme Sistemi Oluşturulmalıdır

Eğitim sistemimizin, üniversiteye giriş sınavlarının ve TEOG’un yoğun olarak konuşulduğu şu günlerde daha katılımcı çözümler adına, alanda görev yapan okul müdürlerine ve öğretmenlere daha fazla kulak vermek lazım. Akademik teorik bilgileri sahada görev yapan ve değişiklikleri bizzat uygulayacak olan okul müdürü ve öğretmenlerin bilgileriyle harmanlamak gerekiyor. Bu anlamda başarılı okul yönetimi, tecrübeli öğretmenleri ve örnek okul kültürünü yaşatan öğrencileriyle ülkemizin ve Ankara’nın önemli okullarından olan Bahçelievler Anadolu Lisesi’ne girdiğinizde öğrencilerin selamlaşma biçiminden sizi karşılama biçimlerine, yerelin ve evrenselin değerlerinin nasıl sentezlendiğini, bilimin ve geleneğin sevgide ve akılda nasıl birleştirildiğini ve bu gençlerin dünyaya pırıl pırıl zeka dolu bakışlarını gördükçe ülkemizin geleceği adına umut dolarsınız.

İşte bu okulun tecrübeli ve eğitim hassasiyetleri yüksek Fizik Öğretmeni Necati BAĞCI’dan çok değerli katkılar içeren aldığım yazıyı yorumlarınıza bırakıyorum.

 

“Önce bir veli sonra da bir öğretmen olarak TEOG sınavlarının kaldırılmış olmasından büyük bir memnuniyet duymakta; alınan bu kararın düşünen, soran, sorgulayan, araştıran ve eleştiren yaratıcı bireylerin yetişmesine çok büyük katkı sağlayacağı inancındayım. Ancak çocuklarımızı liselere yönlendirecek adil bir yönlendirme sisteminin de oluşturulması göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu bağlamda çocuklarımızı yıl içerisinde okullarında yapılan sınavlarla liselere yönlendirecek adil ve bilimsel olduğunu düşündüğüm bir değerlendirme sistemi arz etmek isterim.

Düşündüğüm bu sistemin oluşturulmasında önemli bir kaynağa da ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. Bilindiği gibi bazı kurumlar belli bir ihtiyacı karşılamak üzere kurulur, işlevini yerine getirir ve zamanla fonksiyonerliği kendiliğinden ortadan kalkar. İlki 1953’te kurulan Halk Eğitim Merkezleri bunlardan biridir. Bu merkezler il ve ilçelerde halkın toplumsal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına yardım etmek, Atatürk ilkelerini, cumhuriyet niteliklerini, demokratik yaşayışı benimsetmek ve genel olarak, örgün eğitime hiç girememiş ya da örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış vatandaşların eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmışlardır. Halk Eğitim Merkezleri bu ulvi amaçlara başarıyla ulaşmış ve uzaktan eğitim araçlarından en az ikisinin evlerimize girmesiyle görevini tamamlamıştır. (Yurdumuzun birkaç yerleşim biriminde halen bu faaliyetlere duyulan ihtiyacı yerel sorunlara hâkim olması sebebiyle, mevcut yasalar çerçevesinde yerel yönetimler karşılayabilir.). Bu sebeple halk eğitim merkezleri, buralara ölçme değerlendirme uzmanları atandıktan sonra bünyesinde var olan memurları da içine alan bir uyarlama ve oryantasyondan sonra yerel ölçme ve değerlendirme merkezleri haline getirilebilir.


Yerinden Ölçme Değerlendirme Merkezleri'nin Kurulmasıyla;

•       Yaklaşık aynı hazır bulunuşluk düzeyindeki öğrenciler birbiriyle yarışır olacaktır. Yerelde yapılacak teşhis edici ölçme ve değerlendirme ileöğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim sağlanabilecektir.
•       Aynı bölgede yaklaşık aynı imkânlara sahip okullar birbiri ile yarışacaktır.
•       İklim koşullarının yaratacağı olumsuz etkiler daha kolay önlenmiş olacaktır. Örneğin yetiştirilemeyen konulardan soru sorulmasının önüne geçilmiş olunacaktır.
•       Dersler sınava dayalı değil daha çok öğretim programına dayalı olarak planlanıp işlenecektir.
•       Öğrenciler okullarında sınav olacakları için stres ve kaygıdan uzak tutulmuş olacaktır.
•       Geçerliliği ve güvenilirliği yüksek sorularla sınav yapılmış olacaktır.
•       Değerlendirmede yöntemden, ortamdan ve kişiden kaynaklanan olası hataların önüne geçilmiş olacaktır.
Öğretmenlik Bir Uzmanlık Mesleğidir

Bütün bunları sıralarken anlatmaya çalıştığım yapılanmanın başarısı için en önemli görevin öğretmenler üzerinde düğümleneceği açıktır. Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir. Meslek erbaplarının hizmet-içi eğitimi ihtiyaçlara ve günün koşullarına göre sürekli tutulursa yapılan öğretmenliğin kalitesi; doğuda, batıda il merkezinde veya köyde farklılık göstermez. Bu durum diğer meslekler için de aynıdır. Siz şu zamandan otuz yıl öncesinin hekimini günümüzün ameliyathanesine koysanız, tıp ve tıbbi teknolojideki gelişmeler onun görev yapmasını engelleyecektir. Daha doğrusu günümüz hastanesi söz konusu hekime bir anlam ifade etmeyecektir. Bu değerli öğretmenimiz gibi öğretmenlerimizin ve okul müdürlerimizin sahadan yansıttıkları tecrübelere daha fazla kulak vermeli ve yararlanmalıyız. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATADIKLARINI SANIP “MİLLİ EĞİTİMCİLİK” OYNAYANLAR NE YAPMAK, NEREYE VARMAK İSTEMEKTEDİR? 18 Ocak 2018 - 12:56
MEB İNSAN KAYNAKLARI KARANLIKTA KİME GÖZ KIRPTI… 17 Ocak 2018 - 13:52
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51
CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ETİĞİ, BİLİME HAKİM KILARAK, BİLİMİ BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTUNDAN KURTARABİLİR MİYİZ? 10 Ocak 2018 - 15:34
YOK, EFENDİM BEN DUYMADIM, BEN GÖRMEDİM DEMEYİN; TÜM BAKANLAR VE REKTÖRLER CUMHURBAŞKANI’NIN BU ÇAĞRISINI DUYMALIDIRLAR 09 Ocak 2018 - 10:01
DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEK, TÜRKİYE’Yİ DE DÜNYAYA GÖTÜRECEK ÇAĞIMIZIN EVLİYA ÇELEBİLERİSİNİZ 07 Ocak 2018 - 22:20
MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR 04 Ocak 2018 - 14:38
PERSLERDEN FARSLARA İRAN EĞİTİM SİSTEMİ 03 Ocak 2018 - 14:57
YENİ YILDA ESKİ YILLARIMIZI YANİ EĞİTİM TARİHİMİZİ OKUMAZSAK BAŞARILI OLAMAYIZ 02 Ocak 2018 - 12:29
BİR FELSEFECİ OLARAK, BEDENİNİ YÖNETEMEDİĞİ İÇİN BEYNİNİ DE YÖNETEMEYENLERE YANITIMDIR 29 Aralık 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ VE MEB, HEPİNİZİN BANA MOBBİNG UYGULAMASINDAN DAHA ÖNEMLİ 28 Aralık 2017 - 10:09
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİNMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEBİLİR Mİ? 26 Aralık 2017 - 12:18
MEB, CUMHURBAŞKANIMIZIN EĞİTİMDE İSTEDİĞİ BAŞARIYI, AKRABALARI BİR YERE GETİREREK, MERİTOKRASİYİ UYGULAMAYARAK YAKALAYAMAZSA; TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ KENDİ KENDİNİ YOK EDER 25 Aralık 2017 - 16:15
CUMHURBAŞKANI, EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN; MUHTARLAR KADAR OKUL MÜDÜRLERİYLE DE TOPLANMALIDIR 21 Aralık 2017 - 16:52
ATİNALI PLATON’UN İDEAL DEVLETİNDEN ALTINDAĞ’IN BEBELERİNE, EĞİTİM VE MÜZİKLE TÜRKİYE’NİN HARMONİASI 21 Aralık 2017 - 16:39
BİR “CAN”A DOKUNMAYA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN CANINA KIYMAK DA NEYİN NESİDİR!!! 19 Aralık 2017 - 14:49
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ VE MEB’İN BEKLENEN DEĞİŞİMLERDE AKIL TERİNE DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK OLASI METAL YORGUNLUĞUNU DA ENGELLEYEBİLMESİ 18 Aralık 2017 - 17:42
EĞİTİM KRİZİNİN TEMELİNDE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN DEDİĞİ GİBİ AYDINLANMANIN ARAÇSAL AKILCILIĞI MI YATIYOR? 15 Aralık 2017 - 10:24
İYİ PARTİ EĞİTİMDE İYİ Mİ? 14 Aralık 2017 - 14:39
EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52