Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ

13.05.2018 10:45 | Son Güncelleme: 13.05.2018 10:45

Bir Eğitimci Olarak Anneler Çocuklarının İlk Öğretmenleridirler

Tarihte ve mitolojide hep güneş, yıldızlar ve gökyüzü yüceliği, büyüklüğü ve değeri ifade etmiştir. Bu nedenle gökyüzünü çağrıştıran metaforlar sıklıkla kullanılır. Aslında önem açısından birbirinden çok da ayırt edemeyeceğimiz annelerimiz ve öğretmenlerimiz için bu metaforu kullanacak olursak, herhalde en güzel şöyle bir analojiyle ifade edebiliriz. ‘Annem beni gökten yere indirdi, öğretmenim yerden göğe yükseltti.’ Her toplumda olduğu gibi ülkemizde de eğitim yönünden kadının değeri çok büyüktür. Kadının toplum kalkınmasında önemli bir yeri olduğu gibi, dünyanın 0-7 yaş çocuk gelişiminin önemini daha fazla ön plana çıkardığı bir dönemde, kadının anne eğitimci olarak da rolü çok büyüktür, annenin bir çocuğun tüm kişiliğinin şekillenmesinde olan rolünün büyüklüğünü düşündüğümüzde.
                                                 Eğitimli Anneler
Çocukların ilk eğiticileri olmaları bakımından annelerin eğitimleri ve öğretim görmeleri çok önemlidir. Annelerin çocukların üzerindeki etkilerini düşündüğümüzde, annelerin eğitimsizliği toplumları felakete sürükler. Bu açıdan değerlendirildiğinde annelerin eğitim olanaklarından en üst düzeyde faydalanması, toplumsal refahı artıracağı gibi gelecek nesillerin bilinçli yetiştirilmesinde ve çağdaş toplumlara ayak uydurabilme konusunda da önemlidir. Eğitimli annelerin çocukları daha fazla okula gitmekte, eğitimli anneler daha az çocuk sahibi olmaktadırlar. Eğitimli annelerin çocukları daha iyi beslendiği gibi daha az hastalanmakta ve bebek-çocuk ölümleri daha da azalmaktadır. Yani eğitimli anneler toplumun önemli bir tetikleyicisidir. Bunun için annelerin eğitime erişimi arttırılmalıdır.
                                          Bir Eğitimci Olarak Anne
Annelerin ciddi bir eğitici potansiyeli bulunmaktadır. Anneler çocuklarının bilişsel, bedensel ve sosyal becerilerini, yeteneklerini, yaratıcılığını ev içinde oluşturacakları ortamlarla ciddi ciddi etkileyebilirler. Annenin bu eğitimci işlevi sadece çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyip çocuğu daha iyi bir noktaya getirmekle kalmayıp, tüm toplumun büyüme ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Ailenin özelde de annenin çocuğun doğumundan itibaren onun gelişim ve eğitimini en iyi şekilde desteklemek gibi bir görevi vardır. Kişiliğin temelinin atıldığı ailede annelerin çocuğun sosyalleşmesini sağlamanın yanı sıra, çocuğun gelecekteki kişiliğini belirleme anlamında da büyük görevleri vardır.
                                    Anneler Çocukların İlk Öğretmenleridirler
Anneler çocuklarının adeta ilk öğretmeni gibidirler. Çocuk adeta bir ilk öğretmen olan annenin tüm davranışlarını modeller. Çocuğun kişiliğinin oluşumu, karakterinin biçimlenmesi, benlik saygısının gelişmesi, büyük oranda anne ile özdeşim kurmasıyla gerçekleşir. Annenin bütün davranışlarını modelleyen çocuk annedeki güveni de modelleyecektir. Sağlıklı ve mutlu bir annenin ruh sağlığı çocuğuna da yansıyacaktır.
                        Anneler Çocuklarının Güçlü ve Zayıf Yanlarının Farkına Varmalıdırlar
Anneler çocuklarının güçlü ve zayıf yanlarının farkına varıp, çocuklarına gerçekçi bir şekilde yaklaşmalıdırlar. Anne, çocuğun çevresiyle iletişim kurmaya başladığı andan itibaren sürekli çocuğun yanındadır ve ilk öğrenmelerinden, pek çok bilgi ve beceriyi kazanmasında çocuğun en büyük destekçisi ve öğreticisidir. Özellikle kişiliğin temelinin oluştuğu 0-7 yaş aralığında anne tam bir eğitimci olmak zorundadır. Bağımsız hareket becerilerinden, tuvalet, yemek, diş fırçalama, giyinme, alıcı ve ifade edici dil becerileri, kurallara uyma vb. pek konuda anneye pek çok eğitim görevi düşmektedir. Bu nedenlerden dolayı annenin gerek evde gerekse de okuldaki eğitim sürecine destek olma anlamında büyük sorumlulukları vardır.
                                           Okul ve Aile İşbirliği Sağlanmalıdır
Bir eğitimci ve adeta bir ilk öğretmen olan anneler çocuklarını eğitirken öncelikle gelişim evrelerini bilmeli ve çocuğun içinde bulunduğu gelişim evresini tanımalıdırlar. Anneler çocuklarının kendilerini modellediğinin farkında olarak önce kendileri kendi içlerinde mutlu, barışık ve huzurlu olmalıdırlar. Anneler çocuğun eğitiminde kendi tutkularından ziyade çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkate almalıdırlar. Ayrıca anneler çocuğun tüm eğitim yaşamı boyunca okul ve ev arasındaki devamlılığı sağlamalı, öğretmenin okulda yaptıklarını evde de yaparak pekiştirmelidirler. Unutmayalım okul ve aile işbirliği çocuğun gelişimi ve okul başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Türkiye Hepimizin ,Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16