Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR?

27.04.2018 14:06 | Son Güncelleme: 27.04.2018 14:06

Okulun Entelektüel Bir Misyonu Olmalıdır

Klasik eğitim felsefesinin alt dallarından olan realist eğitim felsefesinin en önemli temsilcisi Aristoteles’in madde ile formdan oluşan düalist varlık tasavvuru, kendisini eğitimde de liberal ve mesleki eğitim şeklinde gösterir. Aristoteles insanı insan yapanın akıl olduğunu savunduğundan; aklı da düalist anlayışına uygun olarak, teorik ve pratik olarak ayırır. Bu yönüyle de özgür bireyler yetiştirmek için liberal bir eğitim tasarlamıştır. Bu liberal eğitim, hem öğrencileri bilgisizlikten kurtaran hem de özgürleştiren bir eğitimdir. Aristoteles’in eğitiminin bu yanını eğitimde nasıl kullanabileceğimizi realizmin ve Aristoteles’in eğitim felsefesinin ışığında ele almaya çalışacağız.

                            Eğitim Rasyonel ve Değerli Tercihlerde Bulunmayı Öğretmelidir

Realist eğitim felsefesinin temelinde, rasyonel ve değerli tercihlerde bulunmayı öğretmek vardır. Bu anlamda, eğitimin nihai hedefini, insanın kendi potansiyellerine uygun olarak; yani bilgi ve değeri ölçüsünde kendini gerçekleştirme olarak kabul ederler. Bunun için de eğitimin ve okulun işlevi;  öğrencilere, sahip oldukları potansiyelleri en üst düzeyde ortaya çıkarmaları için yardımcı olmaktır. Bunun için de akıl geliştirilebildiği kadar geliştirilmelidir. Realist eğitim felsefesi özcülük diye de adlandırılır. Özcülük, idealist eğitim felsefesinde olduğu gibi; kültürün temel unsurlarının eğitim yoluyla korunup aktarılmasını savunur. Bunun dışında; otoriter bir eğitim, öğretmen merkezlilik, disiplin, eleştirel düşünme, duyusal bilgiden soyut bilgiye geçiş ön plana çıkan kavramlardır.

                                              Okulun Entelektüel Bir Misyonu Olmalıdır

Realist eğitim felsefesi, okulun, insan aklının geliştirileceği şekilde dizayn edilmesi gerektiğini, buralarda öğrencilere evrensel kültürün entelektüel bir hedef olarak, nitelikli öğretmenler tarafından öğretilmesi gerektiğinin savunur. Öğretim programı anlayışında, formel yapılara ilişkin bilgileri ön plana çıkarıp; felsefe, mantık ve bilim bilgisine önem verir. Neden-sonuç ilişkisi şeklinde öğrenmeleri ve bu müfredatı en net Aristoteles’te görmek mümkündür. Realist eğitim felsefesi, öğretmen merkezli bir eğitimdir, aynı idealist eğitim felsefesinde; yani Platon’da olduğu gibi. Aristoteles, aynı hocası Platon gibi eğitim felsefesini siyaset felsefesi ve etiğe dayandırır. Ona göre eğitimin özgür yurttaşlar yetiştirmesi, en az erdemli yurttaş ve yöneticiler yetiştirmek kadar önemli olmalıdır.

Erekçi Bir Filozof Olan Aristoteles’e Göre Kendini Gerçekleştirmek Nihai Amaç Olmalıdır Eğitimde

Erekçi bir filozof olan Aristoteles, eğitim felsefesinde, eğitimin nihai amacının öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri olduğunu ifade eder. Kendini gerçekleştirmenin erdemle olacağını; erdemin de eğitimle mümkün olduğunu savunur. Erdemi mümkün kılan doğa ve alışkanlık akıl eğitim yoluyla ahenkli bir hale gelebilir. Özgürlük, Aristoteles’in eğitim felsefesinde önemli bir yere sahiptir. Mutluluğun özgürlükle olabileceğini, bu özgürlüğün eğitim sistemi içindekini felsefe ve düşünme yoluyla olabileceğini söyler. İşte tüm bunları da yapmak devletin görevidir diyerek devlete eğitim görevini yükler.

 

 

                                            Beden Eğitimi Ruhun Eğitiminden Önceliklidir

Aristoteles, eğitimden insanı geliştirip özgürleştirecek bir eğitim felsefesini anlar ve okulu Lyceum’da matematik, metafizik, mantık, etik, estetik, siyaset, şiir, müzik, biyoloji, fizik ve retorik derslerine yer vermiştir. Aristotales, özgür ve erdemli yurttaşların yetişmesini hedeflediği eğitimini evrelere de ayırmıştır. Beden eğitiminin ruh eğitiminden önce gelmesi gerektiğini, eğitimin beden eğitimiyle başlayıp müzik eğitimiyle devam edip bilim ve felsefe eğitimiyle doruk noktaya ulaşmasını, öğrenmede, alışkanlık ve akıl yoluyla öğrenme metotlarının etkili olduğunu; taklit, deneyim ve belleğin öğrenmede önemli olduğunu savunur.

Realist eğitim felsefesinin en önemli temsilcisi olan Aristoteles’te, özgür bireyler yetiştirmeye dayalı bir liberal eğitim görülür. Öğrenciler ancak bu liberal eğitim aracılığıyla bilgisizlikten kurtulur ve özgürleşir. Ve eğitim sistemlerinin amacı; özgür bireyler yetiştirmek olmalıdır, ona göre. Bu özgürlük öğrencileri mutlu da edecek ve felsefe-düşünme yoluyla sağlanabilecektir. Realist eğitim felsefesini, özelde de Aristoteles’i, daha iyi anlayarak, öğrencilerimizi daha özgür yetiştirebiliriz ve böylelikle öğrencilerimizin rasyonel ve değerli tercihlerde bulunmalarını sağlayabiliriz. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16