Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

BAKANLARIN HEMŞERİ ZİYARETİ VE AÇILIŞ YAPMAKTAN ASIL İŞLERİNİ YAPAMAMALARININ ÇÖZÜMÜ ÖZEL STATÜLÜ BAKANLAR MI?

26.01.2018 15:37 | Son Güncelleme: 26.01.2018 15:37

Özel Statülü Bakanlıklar Veya Bazı Teknokrat Bakanlar Olabilir

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Statülü Bakanlık Olmalıdır

TDK, “Hükümet işlerinden birini yönetmek için genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek, cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra iş başına getirilen yetkili, vekil, icra vekili, nazır.” diye tanımlıyor bakanı. Yani bir bakanın görevi; sorumlu olduğu ilgili bakanlığın işlerini hükümet adına yönetmektir. Doğal olarak da bakanların ufukları, çalışkanlıkları hükümetin doğal olarak ülkenin kaderini de etkiler. Peki, bakanlar siyasetle, özelde de yerel siyasetle ilgilenmekten, açılış yapmaktan, hemşeri ziyareti yapmaktan asıl işlerini yapabiliyorlar mı, yoksa yapıyormuş gibi mi görünüyorlar? Bunu ölçen, denetleyen herhangi bir mekanizma var mı? Ben, burada siyasi bir şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki bakanların başarısı hükümetlerin başarısını belirler ve bu başarıyı da demokrasilerde halk, sandıkta değerlendirir. Ben daha teknik bir şeyden bahsediyorum. Bakanlar tüm bu yoğunlukları içinde, acaba kendi bakanlıklarıyla ilgili konulara ne kadar hakim olabiliyorlar ya da bakanlığın derin bürokrasi ağları arasında kayboluyorlar ve bakanlığı sadece yönetiyormuş gibi mi yapıyorlar? Emre Kongar, “Ben Müsteşarken” kitabında bu konuları çok güzel anlatır.

Bakanlar, Her Dediğine Evet Denen Ama Arkası Toplanan Kişiler Mi?

Bakanlar, acaba, her dediğine evet denen, her istediğini atayan, her istediğini yapan ama bir taraftan da arkası toplanan kişiler mi? O zaman şu soru da sorulabilir; o zaman bu kişilerin bakanlık yapmasına ve bakanlara ne gerek var? İşte bunun için başbakanların bakanlarını çok iyi seçmesi gerekir. Yani sadece bir bölgeden çok oy geliyor diye ya da bu kişi bana sadık, nasıl olsa istediğim adamları da istediğim yerlere getiriyor, ne söylesem yapıyor diye bakan seçilmez. Çünkü bakanlar, bakanlıklarında başarılı olamazlarsa, bu hükümetlerin de sonu olur. Diğer taraftan; bakanlar, maalesef, yerlerini korumak için her denene evet deyip, yerel siyasetin içine de gömülebilirler. Düşünsenize; bir taraftan kendi bölgenizde çok oy almak zorundasınız, diğer taraftan koca bakanlığı yönetmek zorundasınız. Bu, bakanlar için de zor.

Özel Statülü Bakanlıklar Veya Bazı Teknokrat Bakanlar Olabilir

Başbakanın bakanları, yani bakanlar kurulunu toplaması gibi, bakanların da düzenli olarak kendi bakanlıklarındaki genel müdürlükleri ve bağımsız başkanlıkları, yani birim amirlerini düzenli toplaması gerekmektedir. Ee, iyi de bu tempodaki bakanlar, ne kadar sıklıkla birim amirlerini toplayabilir ya da toplasa da ne kadar sağlıklı toplayabilir? İşte tam bunlar için siyaset bilimin kuramları ve ülkemizin gerçekleri doğrultusunda çözümler üretmek gerekmektedir. Yoksa hem bakanlara yazık olur hem de bakanlar yerlerini garantiye almak için başbakandan ve diğer bakanlardan gelen talepleri yapmaktan öteye geçemezler. Bir de kendi bölgesinden, çok oy almak için kendi yerel dengeleri doğrultusunda atamalar yapmak zorunda kalırlar. Tüm bu sorunları aşmak için; çok önemli bakanlıklar özel statülü olmalıdır veya bazı bakanlar teknokrat olmalıdır.

Burada teknokrat hükümetleri kastetmiyorum. Yoksa teknokrat hükümet; karar alma süreçlerinin “uzmanların” eline bırakıldığı bir yönetim şekli olup, buradaki yönetim kademelerine akademisyenler, bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi bilim insanları, mühendisler ve teknolojistler getirilir. 1912 yılında, üç ay süren bir teknokrat hükümeti deneyimimiz ve Nihat Erim hükümetleri vardır. Benim kastettiğim; çok önemli bakanlıklar için teknokrat veya özel statülü bakanların atanmasıdır. Özel statülü bakandan kastettiğim; ilgili bakanın yerel siyasetle ilgilenmesi yasak olacak ve bu bakan, parti listelerinden kontenjanla seçilebilecek yerlere konabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Statülü Bakanlık Olmalıdır

Tüm bakanlıklar mutlaka önemlidir. Ama bazıları hayati değerdedir. Eğitimin ve ekonominin diğer bütün üst yapı kurumlarını etkileyen alt yapı kurumları olduğunu düşündüğümüzde, benim aklıma özel statülü, teknokrat veya başka bir isim ya da formül bulunabilecek bakanlıklar olarak Milli Eğitim ve Ekonomi Bakanlıkları geliyor. Bu iki bakanlığın bakanları özel statülü olmalıdır. Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 1 milyon öğretmeni, 20 milyon öğrencisiyle, Türkiye’nin en büyük bakanlığı ve bu bakanlıkta atılacak her bir adım tüm ülkeyi ve geleceğimizi ilgilendiriyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlarının vakitleri altın değerinde olmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Milli Eğitim Bakanı’nın görevlerini şu şekilde tanımlıyor: “Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.” Herhangi bir Milli Eğitim Bakanı, 24 saat çalışsa yine yukarıdaki görevleri yetiştiremez.

Evet, bakanlar siyasetle, özelde de yerel siyasetle ilgilenmekten, açılış yapmaktan, hemşeri ziyareti yapmaktan asıl işlerini yapıyormuş gibi görünebilirler. Ama ülkemizin, özellikle Milli Eğitim ve Ekonomi gibi bakanlıkların böyle bir lüksü olamaz. Buradaki bakanlar kim olursa olsun, boşa harcayacağı her bir dakika bile, bu ülkenin geleceğinden çalmaktır. Bunun için Milli Eğitim ve Ekonomi gibi bakanlıklara özel statülü bakanlar gibi bir formül bulunmalı. Buralara atanacak bakanlar, ilgili bakanlığın fotoğrafını çekmek için en az 3 yıl uğraşmamalı, tam öğrenmişken hop gitmemeli, bunun için ilgili bakanlıkların konularını bilenler, buralara bakan yapılmalı ve bakanların enerjilerini boşa harcamalarını engellemek için gerekirse bu bakanlar, partileri tarafından kontenjanla seçilebilecek bölgelere yerleştirilmelidirler. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28