Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

BİLİMİN EN BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELDİĞİ MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİNİ EĞİTİMİMİZE NASIL YANSITABİLİRİZ?

20.11.2017 17:00 | Son Güncelleme: 20.11.2017 17:00

Toplum Öğrenciyi Bencil ve Hırslı Yapar

Ortaçağın Spiritüalist dine dayalı felsefesinden sonra modern dönemde dünyaya bilimin en büyük güç olarak kabul edildiği natüralist felsefe hakim olmuştur. Ve bunu Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Diderot, Voltaire ve Jean Jacques Rousseau gibi filozoflar savunmuşlardır. Bunlara göre gerçeklik ruh ya da ilahi ruh değildir; doğa gerçekliğin kendisidir. Ve bu anlayışın eğitim felsefesi olarak natüralist eğitim felsefesi, doğaya, insan doğasına yönelir ve çocuk merkezli eğitimi savunur. Çocuğun toplum tarafından bencil ve hırslı bir hale getirildiği, çocuğun haklarının ödevlerinden önce gelmesi gerektiği ve insanın doğasına uygun olarak eğitilmesi gerektiği gibi pek çok öğe MEB tarafından bilimi de merkeze alarak eğitim sistemimize yansıtılabilecek natüralist eğitim felsefesi öğeleridir. Şimdi bu öğeleri anlamaya çalışalım.

Eğitim Doğa Yasalarına Uygun Olmalıdır

Natüralist eğitim felsefesine göre; eğitim, doğadaki gelişmeler gibi yavaş, doğa yasalarına uygun olmalıdır. Diğer taraftan natüralist eğitim felsefesi 20. yüzyıl davranışçılık eğitim anlayışıyla birleştiğinde, bilime dayanan bir eğitim görüşünü ve meslek eğitimini ön plana çıkarır.Rousseau’da ise; natüralist eğitim felsefesinin diğer yanı görülür. Buna göre; eğitimin amacı; insanı gerçek doğasına, özüne götürmek, yükseltmek olmalıdır. Eğitimde, doğal ve bilimsel yöntemlerle keşfedilen yasalar ve neden-sonuç ilişkileri üzerinde yoğunlaşan bilimler hakim olmalıdır.

Natüralist Eğitim Felsefesi, Öğrenci Merkezli Bir Eğitimdir

Natüralist eğitim felsefesi, öğretmen konu merkezli bir eğitimin yerine, öğrenci merkezli bir eğitimi getirmesiyle de bir kırılma noktasıdır. Doğal dünyaya ilişkin bilgilerin temele alındığı ve böylece öğrencinin yetenek ve ilgilerine uygun olarak, doğal bir şekilde eğitileceği bir eğitim felsefesi öncelenir. Bireyin yetiştirilmesi ve kendini gerçekleştirmesi aslolduğundan, öğrenen merkezlilik hakimdir. Bu yönüyle öğrenciye yönelik uygulanan katı disiplin anlayışlarına karşı çıkılır. Öğrencinin doğal biyolojik süreçleri öncelendiğinden; okullar ve kitaplar ikinci plandadır. Natüralist eğitim felsefesi; Rousseau’da ahlak, felsefe ve edebiyat ağırlıklıyken; Bacon, Hobbes ve Comte’ta bilim ağırlıklıdır. Ama sağlık ve beden eğitimi her iki bakış açısında da önemlidir.

Öğrenciler Yaparak ve Keşfederek Öğrenmelidirler

Değişmez bir öğretim programına sahip olmayan natüralist eğitim felsefesine göre; öğrenciler duyuları aracılığıyla, yaparak ve keşfederek öğrenmelidirler. Ve burada öğretmen, öğrencinin öğrenebileceği özgür ortamlar yaratmalıdır, işi bilgiyi aktarmak olmamalıdır. Yani öğretmen, öğretmelerinde bir rehber ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı olmalıdır. Öğrencinin gelişim aşamalarını bilen öğretmen, geleneksel öğretmen gibi olmamalıdır. Çocuğun doğasına uygun gelişmesine ve öğrenmesine rehberlik etmelidir.

İnsan, Doğası İtibariyle İyidir Diyen Rousseau ve “Emile”si

Rousseau, çocuğu, küçük bir yetişkin olarak kabul eden ve eğitimin temeline bilimi koyan natüralist eğitim felsefesinden farklı olarak,organizmacı bir insan ve felsefe anlayışına dayalı olarak geleneksel öğretmen ve konu merkezli bir eğitim felsefesinden uzaklaşarak öğrenci merkezli bir eğitim felsefesini benimser. Ve bu eğitim felsefesini de “Emilie” adlı eserinde, insanın doğasının iyi olduğu üzerinden temellendirerek açıklamaya çalışır. Ona göre öğrenci, doğası itibariyle iyidir; ama toplum onu bozar. Bunun için de toplumun bozucu etkilerini ortadan kaldıracak bir eğitim felsefesine dayanır. Öğrenci; yani çocuk, gelişim aşamalarına mükemmel bir şekilde uyarlanan kusursuz bir organizmadır. Ve öğrenci, doğumdan gelen eğitim, insanların eğitimi ve nesnelerden gelen eğitim diye ayrımlar yapar. Ve öğretmen, bu üç ayrı eğitim kaynağını birbiriyle uyumlu hale getirmelidir.

Toplum Öğrenciyi Bencil ve Hırslı Yapar

Ona göre toplumun en saf unsuru olan çocuk, toplum tarafından bencil ve hırslı bir hale getirilir. Ve bu nedenle de onun eğitim felsefesindeçocuğun ödevlerinden önce hakları gelir. Ona göre; geleneksel eğitim, yanlış bir şekilde öğrenciyi ödevlere yönelterek, onu itaate zorlar. Önce çocuğun hakları, sonra ödevleri gelmelidir. Öğretmenin temel görevi; öğrenciyi zararlı etkilerden korumak olmalıdır. Ve bu süreçte öğrenci hatalar yaptığında cezalandırılmamalı, öğrenci kendisi hatalarının sonuçlarından öğrenmelidir. Rousseau’nun eğitim felsefesindeki bir başka önemli nokta da , “Emilie” üzerinden insanı doğumundan ölümüne kadar içgüdü, duyumlar, fikirler, duygu, sorumluluk gibi evrelere ayırarak görmesidir. Özgürlük, mutluluk ve akıl gibi kavramlara özel bir önem verir. Öğrencinin gözlem ve deneyimle öğrendiği deneyimci bir bakış açısını savunur.

Natüralist eğitim felsefesinin bilimi merkeze alan kanadıyla, doğayı merkeze alan Rousseacu yönü vardır. Genel anlamda, insanın gerçek doğasına, özüne yükselmesinin eğitim yoluyla olduğunu, eğitime bilimin hakim olması gerektiğini savunurlar. Natüralist eğitim felsefeleri, öğretmen ve konu merkezli eğitimin yerine; öğrenci merkezli bir eğitimi getirmişlerdir. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak, keşfederek, öğretmenin rehberliğinde öğrenmesi gerektiğini belirtirler. Natüralist eğitim felsefesinin bilimci yanından ayrılan doğacı Rousseau ve eseri “Emilie”, insanın doğası itibariyle iyi olduğunu savunmuştur. Çocuğun toplum tarafından bencil ve hırslı bir hale getirildiği, çocuğun haklarının ödevlerinden önce gelmesi gerektiği ve insanın doğasına uygun olarak eğitilmesi gerektiği gibi pek çok öğe MEB tarafından bilimi de merkeze alarak eğitim sistemimize yansıtılabilecek natüralist eğitim felsefesi öğeleridir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32
HERKES, MEB’E AYNI GÖZLE BAKARSA, EĞİTİM PARADİGMALARI İFLAS EDEMEYECEĞİNDEN, EĞİTİM KRİZLERİ SIÇRAMA TAHTASINA DÖNEMEZ… 01 Mart 2018 - 11:45
“ÖĞRETMENİM AMA NE İŞ OLSA YAPARIM”: Senden Özür Dilerim Öğretmenim, HASAN SONGUR Kardeşim 28 Şubat 2018 - 11:44
CUMHURBAŞKANI’NIN EĞİTİMDE EKSİK BIRAKMIŞIZ DEDİĞİ ŞEY NE? 26 Şubat 2018 - 16:45
SAVAŞ ESNASINDA EĞİTİM KONGRESİNİ TOPLAYACAK KADAR EĞİTİME ÖNEM VEREN CHP’NİN SON KURULTAYINDA EĞİTİM 23 Şubat 2018 - 12:53
‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ 22 Şubat 2018 - 13:34
MİLLİ EĞİTİM AHLAK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİP, GENÇLERE “ÖNCE AHLAK” DEDİRTEMEZSE NE OLUR? 21 Şubat 2018 - 11:16
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞE GENEL BİR BAKIŞ 20 Şubat 2018 - 14:00
BU ÜLKE EN NİTELİKLİ, EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRECEK DÜZEYDEDİR 19 Şubat 2018 - 10:04
MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR? 16 Şubat 2018 - 10:51
DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ ANCAK EĞİTİMLE İNŞA EDEBİLİRİZ 15 Şubat 2018 - 11:31
HOKUS POKUS AÇ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ,HOKUS POKUS KAPATALIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ 14 Şubat 2018 - 16:27
EN ÇOK MEB’İN SEVİNECEĞİ 20 YILLIK EĞİTİM HAYALİMİ, DOĞRU BİR KARAR ALARAK CHP GERÇEKLEŞTİRDİ 13 Şubat 2018 - 10:37
SINIF ORTAMINDA KUCAĞA ALINAN ÖĞRETMEN DEĞİL DEĞERLERİMİZ VE HEPİMİZİZ… 12 Şubat 2018 - 11:39
MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR? 09 Şubat 2018 - 12:39
İŞİMİZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, GÜCÜMÜZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 08 Şubat 2018 - 09:59
EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 06 Şubat 2018 - 12:28
“TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN İTİBAREN HİÇ DEĞİŞMEDİ ÖNERMESİ” HERMENEUTİK AÇIDAN ELE ALINMALIDIR 05 Şubat 2018 - 14:36
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ BİLİMSEL, PEDAGOJİK VE ETİK GEREKÇELERLE 5 YILLIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ ATAMAK İSTEMEKTEDİR? 02 Şubat 2018 - 11:27
YILIN EĞİTİM HABERLERİNDEN BİRİ “KURDUN ŞAH OLSA KUZULARA YAPMAYACAĞI TAKSİMİ” VE CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ORTAYA KOYAN HABERDİR 01 Şubat 2018 - 11:16
“EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI PARTİLERE MİLİTAN YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR“ DİYEN LİDER KİM? 31 Ocak 2018 - 11:01
EĞİTİMİN TAVACI RUHUNUN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ YERİ BAĞLAMINDA EĞİTİM YOLSUZLUKLARI 30 Ocak 2018 - 13:02
1 MİLYON ÖĞRETMENLİ MEB’DE MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ NE KADAR OKUNUYOR ACEP? 29 Ocak 2018 - 14:03
BAKANLARIN HEMŞERİ ZİYARETİ VE AÇILIŞ YAPMAKTAN ASIL İŞLERİNİ YAPAMAMALARININ ÇÖZÜMÜ ÖZEL STATÜLÜ BAKANLAR MI? 26 Ocak 2018 - 15:37