Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

BİLİMİN EN BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELDİĞİ MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİNİ EĞİTİMİMİZE NASIL YANSITABİLİRİZ?

20.11.2017 17:00 | Son Güncelleme: 20.11.2017 17:00

Toplum Öğrenciyi Bencil ve Hırslı Yapar

Ortaçağın Spiritüalist dine dayalı felsefesinden sonra modern dönemde dünyaya bilimin en büyük güç olarak kabul edildiği natüralist felsefe hakim olmuştur. Ve bunu Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Diderot, Voltaire ve Jean Jacques Rousseau gibi filozoflar savunmuşlardır. Bunlara göre gerçeklik ruh ya da ilahi ruh değildir; doğa gerçekliğin kendisidir. Ve bu anlayışın eğitim felsefesi olarak natüralist eğitim felsefesi, doğaya, insan doğasına yönelir ve çocuk merkezli eğitimi savunur. Çocuğun toplum tarafından bencil ve hırslı bir hale getirildiği, çocuğun haklarının ödevlerinden önce gelmesi gerektiği ve insanın doğasına uygun olarak eğitilmesi gerektiği gibi pek çok öğe MEB tarafından bilimi de merkeze alarak eğitim sistemimize yansıtılabilecek natüralist eğitim felsefesi öğeleridir. Şimdi bu öğeleri anlamaya çalışalım.

Eğitim Doğa Yasalarına Uygun Olmalıdır

Natüralist eğitim felsefesine göre; eğitim, doğadaki gelişmeler gibi yavaş, doğa yasalarına uygun olmalıdır. Diğer taraftan natüralist eğitim felsefesi 20. yüzyıl davranışçılık eğitim anlayışıyla birleştiğinde, bilime dayanan bir eğitim görüşünü ve meslek eğitimini ön plana çıkarır.Rousseau’da ise; natüralist eğitim felsefesinin diğer yanı görülür. Buna göre; eğitimin amacı; insanı gerçek doğasına, özüne götürmek, yükseltmek olmalıdır. Eğitimde, doğal ve bilimsel yöntemlerle keşfedilen yasalar ve neden-sonuç ilişkileri üzerinde yoğunlaşan bilimler hakim olmalıdır.

Natüralist Eğitim Felsefesi, Öğrenci Merkezli Bir Eğitimdir

Natüralist eğitim felsefesi, öğretmen konu merkezli bir eğitimin yerine, öğrenci merkezli bir eğitimi getirmesiyle de bir kırılma noktasıdır. Doğal dünyaya ilişkin bilgilerin temele alındığı ve böylece öğrencinin yetenek ve ilgilerine uygun olarak, doğal bir şekilde eğitileceği bir eğitim felsefesi öncelenir. Bireyin yetiştirilmesi ve kendini gerçekleştirmesi aslolduğundan, öğrenen merkezlilik hakimdir. Bu yönüyle öğrenciye yönelik uygulanan katı disiplin anlayışlarına karşı çıkılır. Öğrencinin doğal biyolojik süreçleri öncelendiğinden; okullar ve kitaplar ikinci plandadır. Natüralist eğitim felsefesi; Rousseau’da ahlak, felsefe ve edebiyat ağırlıklıyken; Bacon, Hobbes ve Comte’ta bilim ağırlıklıdır. Ama sağlık ve beden eğitimi her iki bakış açısında da önemlidir.

Öğrenciler Yaparak ve Keşfederek Öğrenmelidirler

Değişmez bir öğretim programına sahip olmayan natüralist eğitim felsefesine göre; öğrenciler duyuları aracılığıyla, yaparak ve keşfederek öğrenmelidirler. Ve burada öğretmen, öğrencinin öğrenebileceği özgür ortamlar yaratmalıdır, işi bilgiyi aktarmak olmamalıdır. Yani öğretmen, öğretmelerinde bir rehber ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı olmalıdır. Öğrencinin gelişim aşamalarını bilen öğretmen, geleneksel öğretmen gibi olmamalıdır. Çocuğun doğasına uygun gelişmesine ve öğrenmesine rehberlik etmelidir.

İnsan, Doğası İtibariyle İyidir Diyen Rousseau ve “Emile”si

Rousseau, çocuğu, küçük bir yetişkin olarak kabul eden ve eğitimin temeline bilimi koyan natüralist eğitim felsefesinden farklı olarak,organizmacı bir insan ve felsefe anlayışına dayalı olarak geleneksel öğretmen ve konu merkezli bir eğitim felsefesinden uzaklaşarak öğrenci merkezli bir eğitim felsefesini benimser. Ve bu eğitim felsefesini de “Emilie” adlı eserinde, insanın doğasının iyi olduğu üzerinden temellendirerek açıklamaya çalışır. Ona göre öğrenci, doğası itibariyle iyidir; ama toplum onu bozar. Bunun için de toplumun bozucu etkilerini ortadan kaldıracak bir eğitim felsefesine dayanır. Öğrenci; yani çocuk, gelişim aşamalarına mükemmel bir şekilde uyarlanan kusursuz bir organizmadır. Ve öğrenci, doğumdan gelen eğitim, insanların eğitimi ve nesnelerden gelen eğitim diye ayrımlar yapar. Ve öğretmen, bu üç ayrı eğitim kaynağını birbiriyle uyumlu hale getirmelidir.

Toplum Öğrenciyi Bencil ve Hırslı Yapar

Ona göre toplumun en saf unsuru olan çocuk, toplum tarafından bencil ve hırslı bir hale getirilir. Ve bu nedenle de onun eğitim felsefesindeçocuğun ödevlerinden önce hakları gelir. Ona göre; geleneksel eğitim, yanlış bir şekilde öğrenciyi ödevlere yönelterek, onu itaate zorlar. Önce çocuğun hakları, sonra ödevleri gelmelidir. Öğretmenin temel görevi; öğrenciyi zararlı etkilerden korumak olmalıdır. Ve bu süreçte öğrenci hatalar yaptığında cezalandırılmamalı, öğrenci kendisi hatalarının sonuçlarından öğrenmelidir. Rousseau’nun eğitim felsefesindeki bir başka önemli nokta da , “Emilie” üzerinden insanı doğumundan ölümüne kadar içgüdü, duyumlar, fikirler, duygu, sorumluluk gibi evrelere ayırarak görmesidir. Özgürlük, mutluluk ve akıl gibi kavramlara özel bir önem verir. Öğrencinin gözlem ve deneyimle öğrendiği deneyimci bir bakış açısını savunur.

Natüralist eğitim felsefesinin bilimi merkeze alan kanadıyla, doğayı merkeze alan Rousseacu yönü vardır. Genel anlamda, insanın gerçek doğasına, özüne yükselmesinin eğitim yoluyla olduğunu, eğitime bilimin hakim olması gerektiğini savunurlar. Natüralist eğitim felsefeleri, öğretmen ve konu merkezli eğitimin yerine; öğrenci merkezli bir eğitimi getirmişlerdir. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak, keşfederek, öğretmenin rehberliğinde öğrenmesi gerektiğini belirtirler. Natüralist eğitim felsefesinin bilimci yanından ayrılan doğacı Rousseau ve eseri “Emilie”, insanın doğası itibariyle iyi olduğunu savunmuştur. Çocuğun toplum tarafından bencil ve hırslı bir hale getirildiği, çocuğun haklarının ödevlerinden önce gelmesi gerektiği ve insanın doğasına uygun olarak eğitilmesi gerektiği gibi pek çok öğe MEB tarafından bilimi de merkeze alarak eğitim sistemimize yansıtılabilecek natüralist eğitim felsefesi öğeleridir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

EĞİTİM KRİZİNİN TEMELİNDE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN DEDİĞİ GİBİ AYDINLANMANIN ARAÇSAL AKILCILIĞI MI YATIYOR? 15 Aralık 2017 - 10:24
İYİ PARTİ EĞİTİMDE İYİ Mİ? 14 Aralık 2017 - 14:39
EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİ VE OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARILI KILMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BAŞARILI KILMALIYIZ 24 Kasım 2017 - 08:45
ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİYLE KALİTELİ VE EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRİRKEN MATEMATİK ÖĞRENME KAPASİTELERİ ARTIRILABİLİR Mİ? 23 Kasım 2017 - 16:27
KAIROS’TAN KRONOS’A İSMET YILMAZ’IN DERS SÜRESİ AÇIKLAMALARI 21 Kasım 2017 - 23:20
BİLİMİN EN BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELDİĞİ MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİNİ EĞİTİMİMİZE NASIL YANSITABİLİRİZ? 20 Kasım 2017 - 17:00
TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20