Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

BİR FELSEFECİ OLARAK, BEDENİNİ YÖNETEMEDİĞİ İÇİN BEYNİNİ DE YÖNETEMEYENLERE YANITIMDIR

29.12.2017 12:54 | Son Güncelleme: 29.12.2017 12:54

Atatürk’le İlgili Sözleri Tam Da Atatürk’ü Doğrulamıştır

Beden Eğitimi Şeytana Hazırlama Değil, Şeytanı Yok Etme Dersidir

Egzersizi Terk Etmek Hayatı Terk Etmeye Benzer

Felsefe derslerinde filozofların yaşantılarını ve fikirlerini incelerken, yaşamlarında ilk göze çarpan şey, zihin ve ruh eğitimi kadar beden eğitimine de önem vermeleridir. Keza, eğitim felsefelerine göre fiziksel eğitim, genel eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu anlamda, fiziksel eğitim zihinsel eğitimi de olumlu etkilemektedir, terbiye etmektedir. Diğer türlü, bedenini terbiye edemeyen kişinin zihni de terbiyesiz kalmaktadır. Ve bu yönüyle eğitim felsefeleri, sporun bir yaşam felsefesi haline getirilmesi gerektiğini savunurlar. Ve eğitim felsefelerine göre beden eğitimi dersi, öğrencilerin her yönden gelişimini olumlu yönde etkileyen önemli bir derstir. Öğrencinin bütün ilişkilerini etkileyen beden eğitimi dersi, öğrenciye psikolojik, sosyal birçok katkı koyar. Ama maalesef, felsefeci bir meslektaşımızın sosyal medyada, beden eğitimi dersi ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra, hem felsefe hem de beden eğitimi gibi iki önemli branş ve değerli öğretmenleri zan altında kalmıştır. Ve diğer taraftan, bazı medya organları da insanlığın başka gezegenlerde alternatif yaşamlar aradığı bir dönemde, tamamen akla, bilime ve İslam dinine aykırı olarak, mevcut olayı meşrulaştırmak adına, beden eğitimi dersi seçmeli olmalı, beden eğitimi dersi gözden geçirilmeliye kadar götürdüler işi. İşin sevindiren yanı ise; iktidar partisinin, muhalefetin ve MEB’in tek yürek olarak bu olaya tepki göstermeleri, bilimsel ve tam da ülkemizin ihtiyacı olduğu şekilde birliğe dayalı açıklamalar yapıp, Türkiye’nin ve eğitimin hepimizin olduğunu göstermiş olmalarıdır. Ve basının hakkını da yemeyelim. Basın bu konuda gerekli duyarlılığı göstermiştir. Bu konuda muhalefet milletvekilleri soru önergeleri verip, basın açıklamaları yapmışlardır. Ama Ak Parti Başkan Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “Bunların bir kısmı ahlaksızlığından yapıyorlar. Ahlak dışı yaklaşımdır. Herkesin aklını başına alması lazım. Ancak öğretmenlerimizin, imamlarımızın, çocuklarımızı emanet ettiğimiz insanların çok daha hassas olmasında; ağzından çıkanı, yazdığını çok daha iyi değerlendirmesinde yarar var.” şeklindeki açıklamaları özlediğimiz açıklamalardır.

Bedenini Yönetemeyen Yönetici Olamaz

Ama bence en önemli açıklamalar MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’den geldi, MEB’in doğrudan olayın muhatabı olması dolayısıyla. Tekin’in Deniz Zeyrek’e yaptığı açıklamalar önemliydi her anlamda ve umarız bundan sonra her konuda da böyle olurTekin’in açıklamaları önemlidir çünkü aksi takdirde bütün bir dünya görüşü ve MEB zan altında kalmaktadır, bu konularda MEB açıklama yapmadığı zaman. Bütün bir camianın zan altında kalmaması ve bütün bu olumsuzlukların, sapkınlıkların İslam dinine mal edilmemesi adına, bir devlet adamı hassasiyeti ve olgunluğu içinde yapılmıştır bu açıklamalar. Ve umarız; MEB, bu tip olayların hepsinde, bu olayda olduğu gibi; akla, bilime, ahlaka dayalı devlet reflekslerini göstermeye çalışır. Tekin, şunları söyledi: “En az sizin kadar biz de rahatsız olduk. Ki ben başladığım günden itibaren, okullarda beden eğitimi ve müzik derslerini teşvik ediyorum. Bunu yaparken Platon’un İdeal Devlet’inde Koruyucular sınıfının eğitimi kısmında kullandığı, bir kişinin yönetici olabilmesi için önce kendi bedenini yönetebilmesi gerektiği metaforunu kullanıyorum. O yüzden, bu tür sapkınlıklar en çok beni rahatsız ediyor.” Şimdi Tekin’in kullandığı bu metafor bağlamında, beden eğitiminin felsefede ve İslamiyet’te yeri ve önemi nedir, ele almaya çalışalım.

Atatürk’le İlgili Sözleri Tam Da Atatürk’ü Doğrulamıştır

Eğitimsiz bedenin, beden eğitimine bakışının sapkınlık olacağı, aslında Atatürk’ün şu sözlerinde yer bulur. Bu sözlerdeki sapkınlığın ne olabileceği, nasıl bir bilinçaltıyla söylenmiş olabileceğiyle ilgili de, üzgünüm, psikiyatrist olmadığım için açıklamalar yapamayacağım. Ve bu sözlerin bilimsel bir yanı olmadığı için de bu köşeye taşıma ihtiyacı hissetmiyorum. İlgili açıklamalarda kamuoyu, beden eğitimi ile ilgili kısma yoğunlaştığından, Atatürk’le ilgili kısım gözden kaçmıştır. Ama Atatürk’le ilgili yaptığı açıklamalar tam da Tekin’in Platon’un metaforunu ve Atatürk’ün “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” sözlerini kesiştirir. Dedik ya; Atatürk, eğitimsiz bedenin beden eğitimine bakışını çok güzel özetlemiş. Bu, sapkınlıktan öteye gitmez. O yüzden Atatürk’le ilgili açıklamaları da buraya taşımak istemiyorum. Atatürk’ün sözü, öğrencilerimizin çok yönlü; yani zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerinin sağlanmasında, beden eğitimi derslerinin ve spor faaliyetlerinin önemli birer vazgeçilmez olduğuna işaret etmektedir. Ve bu yönüyle, Tekin’in açıklamalarında da beden eğitimi derslerinin ve beden eğitimi öğretmenlerimizin, özellikle, ergenlik dönemindeki gençlerimizin kimlik arayışı süreçlerinde büyük önem arz ettiğine işaret edilmektedir. Ve bu yönüyle de bedenin eğitimi en az zihnin eğitimi kadar gerekli olduğundan, felsefe ve beden eğitimi dersleri temel derslerdir.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Birer Vücut Mimarlarıdır

Tekin’in işaret ettiği metaforun sahibi Platon’un sisteminde beden eğitimi önemli bir yere sahip olduğu gibi pek çok felsefi sistemde de beden eğitimi, eğitim sistemlerinin önemli bir unsurudur. Yapılan açıklamalardan hareketle beden eğitimi; şeytana hazırlama değil, şeytanı yok etme dersidir. Çünkü pek çok gencimiz, değerli beden eğitimi öğretmenlerimiz ve beden eğitimi dersi sayesinde sayısız kötülükten korunmuştur. Ve yine dini boyutuyla Hz. Muhammed; atıcılık, binicilik, güreş vs. sporların yapılmasını tavsiye etmiştir. İslam dini de beden eğitimi öğretmenlerinin adeta birer vücut mimarı olduğuna işaret etmektedir, bu anlamda. Spor zekâsı kavramının öneminin farkında olarak; İbn-i Sina, Nasireddin Tusi ve İbn-i Miskeveyh’in bu konuda önemli açıklamaları vardır. Ve Hz. Muhammed’in beden sağlığı ve eğitimi anlamında önemli hadisleri bulunmaktadır. Miskeveyh, çocukların eğitimde yorulacaklarını; bu yorgunluklarından da oyun oynayarak, yani beden eğitimiyle giderilebileceğini söylemiştir. Miskeveyh “Toplumları idare eden yöneticiler, insanları öncelikle düşünce ile kazanılan ilimlere doğru yola, sonra onları sanatlara ve bedeni işlere yöneltmeleri gerekir.” diyerek felsefe ve beden eğitimi birlikteliğini ortaya koymuştur.

Riyazet, Beslenme Ve Uyku

Ünlü bir filozof ve tıpçı olan İslam düşünürü İbn-i Sina ise sağlıklı bir hayatın, üç vazgeçilmezi olarak; egzersizi yani riyazeti, beslenmeyi ve uykuyu önermiştir. Ve bu önem doruk noktasını, “Egzersizi terk etmek, hayatı terk etmeye benzer” sözlerinde bulmuştur. Ve Yusuf Tekin’in kullandığı metaforun sahibi Platon da hem Yasalar hem de Devlet kitabında, çocuklar için, ruhsal ve bedensel olmak üzere ikili bir eğitim öngörür. Hatta beden eğitiminde oyunun da bir yöntem olarak kullanılmasını önerir. Ve Devlet adlı kitabında; ruhun müzikle, bedenin ise jimnastikle eğitilmesini savunur. Beden eğitimi, erdemli ve iyi huylu bireyler yetiştirdiği kadar; devlet ve toplumun sağlığı, düzenin sağlanması gibi amaçlara da hizmet eder. Yani beden eğitimle disipline edilecek, yasalarla sınırları çizilecek ve düzen sağlanacaktır. Yani beden eğitimi o kadar önemlidir ki; Platon, beden eğitimi ve yasa ilişkisini bile kurmuştur, Tekin’in bedenini yönetemeyen yönetici olamaz dediği gibi. Ve işaret ettiği tam da budur. İdeal Devlet’te geçen Koruyucular sınıfının eğitimindeki müzik ve beden eğitimi; beden eğitimine odaklanma anlamındaFoucault, Baumann’ın yorumları gibi Agambean’in de corpus kavramı vardır. Felsefi olarak bu konuya çok fazla yorum getirilebilir.

Beden Eğitimi Dersi, Sporun Bir Lüks Olmadığını; İhtiyaç olduğunu Öğretir

Evet, bedenini terbiye edemeyen kişinin zihni de terbiyesiz kalacak, açıklamaları da terbiyesiz olacaktır, yani form dışı, forme olmamış. Bu olay, ülkemizin ihtiyacı olan birlik ve beraberlik ruhunun sağlanması adına umut vermiştir. Gerek muhalefetin gerekse de iktidarın açıklamaları. En çok MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in açıklamaları. Bütün bir dünya görüşünün, devletin ve eğitim sisteminin zan altında kalmaması adına MEB, bu tip olaylarda, bu olayda olduğu gibi gerekli hassasiyeti göstermeli; akla, bilime, ahlaka ve devlet adamlığına uygun refleksler sergilemelidir. Atatürk ile ilgili söylenen sözler de, Atatürk’ün ön görülerinin büyüklüğünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Hz. Muhammed’in hadisleri, İslam filozoflarının sözleri ve özellikle İbn-i Sina’nın egzersizi terk etmek, hayatı terk etmeye benzer sözleri bu anlamda çok önemlidir. Bu tip olaylar, zihin ve beden eğitimi adına çok önemli görevleri olan değerli beden eğitimi ve felsefe öğretmenlerimizi zan altında bırakmamalıdır. Hele hele bu değerli beden eğitimi öğretmenlerimiz beden eğitimi dersi aracılığıyla, öğrencilerimize, sporun bir lüks olmadığını, ihtiyaç olduğunu öğretir.

MEB’in Spor Liseleri ve Sosyal Etkinliğe Puan Uygulaması Önemlidir

MEB’in beden eğitimine önem verme anlamında; spor liseleri ve ortaokuldan ortaöğretime geçişte sosyal etkinliklere, tikelde de spora puan vermesi, spora teşvik yönüyle de önem taşımaktadır. Nitekim spor, sadece spor değildir. MEB, yine bu anlamda, sporun öğrencilerimiz tarafından bir yaşam felsefesi haline getirilmesi ve küçük yaşlardan itibaren spor kültürünün kazandırılabilmesi adına, eğitim sistemimiz içinde gerekli her şeyi yapmalıdır. Ülkemiz genelindeki okulların spor şartlarını daha iyi hale getirilmeli, beden eğitimi öğretmenlerinin hizmet içi seminerlerle kendilerini yönlendirebilmeleri sağlanmalıdır. Toplumumuzdaki beden eğitimi ve spor bilinci geliştirilmelidir. Öğrencilerimizin iyi ve nitelikli hale gelmesinde önemli olan; beden eğitimi öğretmenlerimize ve bu alana, beden eğitiminin genel eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunun farkında olarak, gereken değer verilmelidir. BİR FELSEFECİ OLARAK, BEDENİNİ YÖNETEMEDİĞİ İÇİN BEYNİNİ DE YÖNETEMEYENLERE YANITIMDIR. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

EĞİTİMİMİZİ İDEOLOJİLERDEN, AŞILAMALARDAN NASIL KURTARABİLİRİZ? 22 Haziran 2018 - 11:48
EĞİTİM HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN, SİYASİ GÖRÜŞLERİN OYUN VE HESAPLAŞMA ALANI OLAMAZ 21 Haziran 2018 - 17:11
EĞİTİMİMİZİN EĞİTİLEN, EĞİTEN VE EĞİTİM EYLEMİ BOYUTLARI… 20 Haziran 2018 - 10:51
EĞİTİMİN SAADET’İ BİLGE’CE DEĞİŞTİR’MEKLE Mİ MÜMKÜN? 19 Haziran 2018 - 11:25
DÜNYADAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ EĞİTİMLE YAKALAMALIYIZ 18 Haziran 2018 - 12:32
ÖĞRENCİLERİMİZE NEYİ ÖĞRETMEK DAHA DEĞERLİ VE GEREKLİDİR? 12 Haziran 2018 - 12:01
EĞİTİMDE DEVLET AKLINI YOK EDERSENİZ; EĞİTİMDE YARGISIZ İNFAZLARDAN YARGILI İNFAZLARA GEÇİP, EĞİTİMİ DE YOK EDERSİNİZ 07 Haziran 2018 - 11:29
KOMPLE KAPATILMASI GEREKEN İLKSANIN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ NASIL SEÇİLMEKTEDİRLER VE NE KADAR MAAŞ ALMAKTADIRLAR? 31 Mayıs 2018 - 13:26
EĞİTİMDE TEBEDDÜL-İ ESMA İLE HAKAİK TEBEDDÜL ETMEZ 29 Mayıs 2018 - 13:22
EĞİTİMİN CANLARINA DOKUNARAK “MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMAK” İLE “MİLLETVEKİLİ OLMAK” FARKINI GÖSTEREN CEYHUN İRGİL 28 Mayıs 2018 - 10:36
EĞİTİM SENDİKALARI KENDİLERİNİ EĞİTİM BÜROKRASİSİNİN YERİNE KOYARSA DEVLET İÇİNDE YENİ PARALEL YAPILAR OLUŞUR 25 Mayıs 2018 - 14:34
SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17