Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

CUMHURBAŞKANI ENDERUNLAR TARZI OKULLAR KURDURARAK DEVLETE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YETİŞTİRTMELİDİR

02.10.2017 11:16 | Son Güncelleme: 02.10.2017 11:16

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in Konuşmalarını Sentezlediğinizde Bu Okullar Ortaya Çıkıyor Aslında.

Tekin, Eğitimin Geneli Kadar, Ülkeye Liderlik Edecek Sıra Dışı Gençlerin Keşfedilip Yetiştirilmesini de Önemsemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzyıllarca dünyaya hükmetmesinin en önemli nedenlerinden biri II. Murat’ın kurdurduğu ve Fatih Sultan Mehmet’in bir kurum haline getirmiş olduğu Enderun mektepleri ve buralarda yetişmiş olan üst düzey nitelikli devlet yöneticileridir. Enderunlarda belirli bir sistem içerisinde yetiştirilmiş çocuklar, devletin üst kademelerinde çok başarılı görevler yapmışlardır. Cumhurbaşkanının eğitime bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı MEB’e Enderunlar tarzı okullar kurdurarak devletimizin üst kademelerine liyakate, akla ve bilime dayalı çok yönlü yöneticiler yetiştirilmesini sağlamalıdır. Devletimizin daha iyi yönetilmesi nitelikli yöneticilerle mümkündür. İşte bu yöneticiler ise ancak Cumhurbaşkanının bu kadar önem verdiği eğitim kurumları aracılığıyla yetiştirilebilir. Devletimiz bu eğitim kurumlarının yetiştireceği üst düzey yöneticilerle daha güçlü olacak, hedefleri doğrultusunda yürüyecek ve varlığını sürdürecektir.

Devlet Yöneticisi Olabilecekler Küçükken Tespit Edilmelidir

Üstün yetenekli diyebileceğimiz çocuklar erken yaşlarda keşfedilmeli, yeteneklerini en üst düzeyde açığa çıkarabilmeleri sağlanmalı, onlar için gerekli eğitim öğretim ortamları oluşturulmalıdır. Bu anlamda, 1993 yılından beri, Bilim ve Sanat Merkezleri okul sonrası üstün yetenekli öğrencilerimize destek hizmeti sunmaktadırlar. Benim hayalimdeki Enderun tarzı okul da üstün yetenekli, geleceğin üst düzey yöneticisi olabilecek çocuklar tam gün eğitimin tamamını bu okullardan alabilmelidirler. Benim Cumhurbaşkanımızın kurulması için talimat verilmesini istediğim okullar; Enderun Mektebi, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Bilim ve Sanat Merkezlerinin sentezlendiği eklektik ve tüm dünyaya örnek olabilecek türden RÜYAMDAKİ OKULLAR. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in konuşmalarını sentezlediğinizde bu okullar açığa çıkıyor aslında. Yusuf Tekin, bütün konuşmalarında ısrarla yeteneğin önemini, çocukların küçük yaşlardan itibaren yönlendirilmesi gerektiğine, öğrencilerin çok yönlü, yerel ve evrensel değerleri sentezleyerek yetiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Tekin, eğitimin geneli kadar, ülkeye liderlik edecek sıra dışı gençlerin keşfedilip yetiştirilmesini de önemsemektedir.

Dünyada İlk Defa Osmanlı, Devletin Askeri ve Sivil Yöneticilerini Kurumlarda Yetiştirmiştir

Osmanlı yetenek ve kabiliyeti merkeze alarak en başarılı çocukları seçmiş ve devletin hizmetinde kullanmak için yetiştirmiştir. Ve de Enderunlar bunu çok yönlü yapmışlardır. İşleyiş, kurum yapısı ve program açısından çok özel kurumlardır, Enderunlar. Enderunların programında müzik, el becerileri ve beden eğitimi gibi dersler de vardır. Enderunlar bilim ve sanat alanında nitelikli insanlar yetiştirdiği gibi idari ve askeri alanda da pek çok yönetici yetiştirmişlerdir. Enderunlar aracılığıyla devleti daha da güçlendirecek nitelikli yöneticiler yetiştirilmiştir. İşte bu uygulama çağımıza uygun olarak günümüzde de yapılabilir. Örneğin Enderun’da yetişenler devlet kademelerinde istihdam edilirken, bilim ve sanat merkezleri için böyle bir şey geçerli değildir. Bu nedenle, sözünü ettiğim üzere, tüm bu okul türlerinin birleşimi çok çok özel okullar oluşturulmalı. Ve sınırlı sayıda olması gereken bu okulların ilki pilot anlamda İstanbul’da kurulmalıdır. Türkiye’nin dört bir yanından en başarılı öğrenciler tespit edilmeli ve bu okullarda yetiştirilmelidirler. Ama, buralara öğrenci seçiminde tek kriter yetenek ve yeterlilik olmalıdır. Senin çocuğun, benim çocuğumla buraya öğrenci alınması sonuç getirmeyecektir.

En Başarılı Öğretmenler Seçilerek Buralarda Görev Yapmalıdırlar

Bu okullarda görev yapacak öğretmenler ve bu öğretmenlerin nasıl seçileceği konusu da önemlidir. MEB’den istihdam edilecek öğretmenlerin yanı sıra üniversite hocalarının ve Türkiye geneli alanlarında uzman ünlülerin de gelip buralarda görev yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Buna benzer bir uygulamayı MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, çok önemli bir uygulama olan ve ülkemizi uluslararası alanda temsil edilecek sporcuların yetiştirileceği spor liseleri ve tematik futbol liseleri için söylemişlerdi zaten. Örneğin; bu okullarda MEB’deki öğretmenlerin yanı sıra ünlü sporcular ve sanatçılar gelip eğitim verebilmektedirler. Bakınız, Enderunlarda da dönemin bilinen, alanlarında ün yapmış hocaları da gelip eğitim vermişlerdir.

Ülkemizin Geleceği Üstün Yeteneklilerin Eğitimine Bağlıdır

Dediğim üzere, bu okulların sayısı çok az olmalıdır, az sayıda yetenekli ve nitelikli öğrenci alınmalıdır. Bu okullar Enderun Mektebi, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Bilim ve Sanat Merkezlerinin sentezlendiği eklektik ve tüm dünyaya örnek olabilecek şekilde,herkese işte bu benim RÜYAMDAKİ OKULDU dedirtebilecek tarzda okullar olmalıdırlar. En iyi öğretmenler, en yetenekli öğrencilere en iyi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak eğitim verip; devletimize üst düzey yöneticiler yetiştirmelidirler. Ülkemizin geleceği üstün yeteneklilerin eğitimine bağlıdır. Böylelikle, köy ve kasabalarımızdaki üstün yetenekli çocuklarımızın kaybolmasının ve farklı marjinal grupların eline geçmesinin de önüne geçebiliriz. İşte, tüm bu nedenlerle Cumhurbaşkanının eğitime bu kadar önem verdiği bir dönemde, Cumhurbaşkanı MEB’e Enderunlar tarzı RÜYAMDAKİ OKULLAR kurdurarak devletimizin üst kademelerine ivedilikle liyakate, akla ve bilime dayalı, çok yönlü yöneticiler yetiştirilmesini sağlamalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİ VE OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARILI KILMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BAŞARILI KILMALIYIZ 24 Kasım 2017 - 08:45
ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİYLE KALİTELİ VE EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRİRKEN MATEMATİK ÖĞRENME KAPASİTELERİ ARTIRILABİLİR Mİ? 23 Kasım 2017 - 16:27
KAIROS’TAN KRONOS’A İSMET YILMAZ’IN DERS SÜRESİ AÇIKLAMALARI 21 Kasım 2017 - 23:20
BİLİMİN EN BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELDİĞİ MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİNİ EĞİTİMİMİZE NASIL YANSITABİLİRİZ? 20 Kasım 2017 - 17:00
TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50