Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

CUMHURBAŞKANI MEB’DE DEĞİŞİME GİDERKEN EĞİTİMDEN ANLAYANLARI DAHA ETKİLİ NOKTALARA TAŞIMALIDIR

03.10.2017 11:02 | Son Güncelleme: 03.10.2017 11:02

Eğitimi ve Eğitim Bürokrasisini Bilenler Eğitimin Şefi Yapılmalıdırlar

Cumhurbaşkanı, MEB’in İnsan Kaynakları Politikalarıyla İlgili de Tasarrufta Bulunmalıdır

Eğitim Eğitime Yön Verenler Kadardır

Cumhurbaşkanının eğitimle bu kadar ilgilenmesi, eğitimde teorik tartışmaları başlattığı kadar, MEB’in örgüt yapısı içinde de hareketliliğe yol açtı. Bu anlamda MEB kadrolarında da değişimlerin yaşanabileceği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Bu yönüyle MEB’in de mental yorgunluğundan kaynaklanan değişimlerden nasibini alacağı dillendiriliyor. Olası bir kan değişimi MEB’e mutlaka güç katacaktır. MEB’in nasıl daha güçlü olabileceğine dair pek çok yazı kaleme almıştık. MEB’de nasıl bir değişim olması gerektiğine dair fikirlerimizi kısaca hatırlatmanın faydalı olacağını düşünüyorum.

Değişim MEB’in Hafızasını Yok Etmeyecek Şekilde Yapılmalıdır

Cumhurbaşkanı, olası bir değişimde MEB’de eğitimden anlayanları, gece gündüz çalışanları daha etkili noktalara taşımalıdır. MEB bürokrasisinde deneyimli, içyapıyı bilen, tecrübeli eğitimciler liyakat merkezli olarak daha üst noktalara taşınmalıdırlar. Kimse kimsenin yakını,akrabası, hemşerisi, eşi diye bir yerlere taşınmamalı; siyaset ve partiler üstü kurallara dayalı, adil yükselmeler olmalıdır. Makamlarını adres olarak gören, çay kahve içip misafir ağırlama ötesinde bir şey yapmayan ve her türlü alavere dalavereyle uğraşanlara da yeter artık denilerek görevden el çektirilmelidir. MEB’in her aşamasındaki kliklere son verilmelidir. Unutmayalım; çok uzun süre aynı yerde çalışanlar çalışma enerjilerini kaybedecekleri gibi her anlamda farklı örgütlenmeler içine de gireceklerdir.

Daha İyi Yönetilebilen Bir MEB İçin…

Cumhurbaşkanı, eğitimi bu kadar önemseyip başarılı olunamadığını düşündüğüne göre, unutmayalım, tüm bu hedefler daha iyi yönetilebilen bir MEB ile mümkün olacaktır. Eğitimde öyle bir değişime gidilmeli ki; her kademede hep birileri birilerinin ardını toplamak zorunda kalmamalıdır.Unutmayalım; sistem en kötü sistem olsa bile, nitelikli eğitimi bilen eğitimciler her koşulda başarıyı yakalarlar. O halde; Amerika’yı da yeniden keşfetmeye gerek yok. Bir an önce MEB’in içindeki bu işi bilenlerin daha iyi ve etkili yerlere getirerek eğitim sorunları çözülmelidir. Diğer taraftan, MEB’i komple sıfırlayıp dışarıdan birilerini getirmek de çok ciddi zaman kaybına yol açacaktır. Cumhurbaşkanının eğitimle ilgili söylediklerinin gerçekleşebilmesi için söylediklerinin akla, bilime ve liyakate uygun olarak eğitimden anlayan, eğitim tecrübesi olan ve eğitim bürokrasisini bilen, akademik bilgiden anlayan ama bunu günlük eğitime de uyarlayabilen biri tarafından formüle edilmesi ve liyakatle gelmiş eğitim üst bürokrasisi tarafından uygulanması gerekmektedir. Ve unutmayalım; dışarıdan gelen birileri en az üç yılda MEB’in iç resmini çekebilir ve eğitimi öğrenebilir. Ülkemizin Amerika’yı yeniden keşfedip üç yıl daha kaybetme gibi bir lüksü yoktur.

 

MEB’in Kaliteli İnsan Kaynakları Politikası Eğitimle Kaliteli İnsan Kaynağını Oluşturur

Cumhurbaşkanı, geçenlerde yaptığı akademik açılış yılı konuşmasında insan kaynaklarıyla ilgili şunları belirtmişti:” Genelde Türkiye’nin en büyük zenginliği insan kaynağıdır derler; ama bu tespit eksiktir, insan gücünün zenginlik haline dönüştürülebilmesi kaliteli eğitim ve öğretimle mümkündür.” Cumhurbaşkanı eğitimi insan kaynağının bir zenginlik haline dönüştürülmesinin aracı olarak da görmektedir. Ama unutmayalım ki; eğitimi zengin hale getiren ve eğitimin insan kaynağını zengin hale getirilmesini sağlayan da eğitimin sağlıklı insan kaynaklarıdır. Yani MEB’in en önemli silahlarından, gücünden biri insan kaynağı; yani eğitimcileridir. Bu yönüyle, ülkemizin geleceğini oluşturma, geliştirme ve yönlendirme anlamında en önemli bakanlığımız olan MEB, eğitim bürokrasisini ve insan kaynakları politikasını çağdaş dünya standartlarına uygun olarak hukuk ve liyakate dayalı bir şekilde yönlendirmelidir. Cumhurbaşkanı, MEB’in insan kaynakları politikalarıyla ilgili de tasarrufta bulunmalıdır. Bu kadar öğrenciyi ve aileyi; yani tüm Türkiye‘yi ilgilendiren irfan ordusu MEB sahip olduğu personel ve öğretmen gücünü sağlıklı bir eğitim bürokrasisi ve insan kaynakları politikasıyla taçlandırırsa mucizeler yaratır. Yoksa MEB’in insan kaynakları politikaları sürekli değişip; mahkemelerden dönüp, çok yüksek tazminatlar ödendikten sonra MEB’in insan kaynakları politikalarının bir anlamı kalmaz ve Cumhurbaşkanının istediği hedeflere ulaşılmaz.

Pozitif Ayrımcılık Yapılarak Kadın Yönetici Sayısı Arttırılmalıdır

Cumhurbaşkanının eğitimde başarısız olduğumuzu söylemesi ve eğitime bu kadar önem vermesi eğitimin tüm kadrolarında da değişimi kaçınılmaz kılmıştır. Böyle bir değişim acilen liyakate, akla ve bilime dayalı olarak yapılmalıdır. MEB’in içindeki eğitimden anlayanlar daha etkin noktalara taşınmalı, uzun süre aynı yerde çalışmış klikler dağıtılmalı, pozitif ayrımcılık yapılarak kadın yönetici sayısı arttırılmalıdır. En önemlisi de, Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek kalmadan eğitimi ve eğitim bürokrasisini bilenler eğitimin şefi yapılmalıdırlar. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50
EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39
MEB’İN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ AMACININ DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENMELİDİR 19 Ekim 2017 - 11:25
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BÜYÜCÜLERE DEĞİL; ERKEN ÇOCUKLUK ÖĞRETMENLERİNE SORUN 18 Ekim 2017 - 15:33
MEB NOBEL EĞİTİM ÖDÜLLERİNİ VEREREK DÜNYADA BİR İLKİ YAPMALIDIR 17 Ekim 2017 - 12:44
ALANDAN YILLARIN TECRÜBELİ ÖĞRETMENİNDEN TEOG ÖNERİSİ: YEREL ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE DAYALI BİR MODEL 16 Ekim 2017 - 17:24
MEB GENÇLERİ “IKIGAI” SAHİBİ YAPABİLMELİDİR 13 Ekim 2017 - 11:58
EĞİTİM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ; EĞİTİM İNSANLARI DEĞİŞTİRİR, İNSANLAR DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR 12 Ekim 2017 - 17:04
İSMET YILMAZ, JOHN DEWEY, PRAGMATİZM, ABD VE HARİTADAKİ KUZEY KORE 11 Ekim 2017 - 12:36
MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BEYAZPERDE KARATAHTA, AAMİR KHAN VE EĞİTİM FİLMLERİ 10 Ekim 2017 - 10:37
KENT DEVLETLERİNDEN İMPARATORLUKLARA, İMPARATORLUKLARDAN MODERN ULUS DEVLETLERİNE SİYASİ KIRILMALARIN EĞİTİME VE İNSANLIĞA YANSIMALARI 09 Ekim 2017 - 12:52
ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANININ DEDİĞİ ŞEKİLDE NASIL ARTTIRILABİLİR? 06 Ekim 2017 - 10:41
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİME BU KADAR ÖNEM VERİYOR? 05 Ekim 2017 - 17:03
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR? 04 Ekim 2017 - 11:58
CUMHURBAŞKANI MEB’DE DEĞİŞİME GİDERKEN EĞİTİMDEN ANLAYANLARI DAHA ETKİLİ NOKTALARA TAŞIMALIDIR 03 Ekim 2017 - 11:02