Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR?

04.10.2017 11:58 | Son Güncelleme: 04.10.2017 11:58

Ne Yapıp Edip, Eğitim Öğretim Meselesini Çözmek Mecburiyetindeyiz

Cumhurbaşkanı en son Akademik Yıl Açılış konuşmasında bir kez daha eğitimde istenilen noktaya gelinemediğini ifade etti. Ülkenin başındaki kişinin bu saptamayı yapmasını ve öz eleştiride bulunmasını önemsiyorum. Peki, Cumhurbaşkanı, hangi verilerle eğitimde istenilen başarının yakalanamadığını söylüyordur. Cumhurbaşkanı hangi kıstasa göre, uluslararası PISA, TIMMS sınavlarının sonuçlarına göre mi, yoksa bizlerin göremediği farklı kriterlere göre mi eğitimle ilgili bu öz eleştirileri yapmıştır?

Eğitimle Toplumumuzu İnşa Ediyoruz

Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili şu noktaların altını çiziyordu: “ Demek ki burada bir sıkıntı var. Milli Eğitim Bakanımızla bu meseleyi konuştuk; ‘gerekli tespitler derhal yapılacak ve tedbirler alınacak’, dediler. Eğitim öğretimde istediğimiz neticeyi alamadıkça, tabii olarak yeni arayışlar içerisine giriyoruz. Bu da ayrı bir eleştiri konusu oluyor. Sınav sistemlerimizi defalarca değiştirdiğimiz halde, hala öğretmenlerimizi de öğrencilerimizi de velilerimizi de memnun edecek bir sonuca ulaşamadık. Biz bütün bu olaylara “iki kere iki dört” demek suretiyle bir matematik olarak bakamayız, sosyolojik bir olaydır. Bunu bu şekilde ele almak mecburiyetindeyiz. Bir toplumun inşası burada söz konusu.” Cumhurbaşkanının bu saptamalarından eğitim politikalarında değişikliğe gidilmesi ve eğitime daha fazla yoğunlaşılması gerektiğini anlıyoruz. Evet, eğitim ile toplumu inşa edebiliriz. Bir toplumu inşa edecek kadar önemli olan eğitim hata kaldırmaz. Doğal olarak bu alandaki hatalar diğer bütün alanları etkileyecektir. Ve eğitimizi orasından burasından tutup çekiştirerek düzeltmeye gitmek yerine veriye dayalı, kalıcı, hükümetler üstü bir devlet politikasıyla düze çıkarabiliriz.

Eğitim Öğretim Meselesi Şu Anda Ülkenin En Ciddi Sıkıntısıdır

Aslında söylemeye çalıştıklarımızı; yani eğitim gibi bir alanın ihmale gelemeyeceğini, bu konudaki hataların kabul edilemeyeceğini Cumhurbaşkanı konuşmasının şu kısmında ifade etti:” Eğitim öğretim meselesi şu anda ülkenin en ciddi sıkıntısıdır. Bunun yanında müfredattan ders kitaplarına, ilk, orta, lise ve yükseköğretime geçişteki sistemlere kadar eğitim ve öğretimde çözülmesi gereken pek çok sorun bulunuyor. Hep ifade ettiğim gibi 15 yılda Türkiye’de her alanda çok büyük reformlara imza attık. Bu bir öz eleştiridir aynı zamanda. İki alanda arzu ettiğimiz gelişmeyi sağlayamadık. Bunlar eğitim öğretim ve kültürdür. Eğitim öğretim nesillerin mimarlarıdır. Eğitim öğretim kurumları da nesillerin tasarlandığı ve inşa edildiği yerlerdir. Böylesine önemli bir konuda en küçük ihmale, aksaklığa, yanlışlığa tahammülümüz olamaz.” Cumhurbaşkanı, kendileri, bizatihi eğitimimizin çözülmesi gereken pek çok sorunu olduğunu kabul ediyorlar. Ve toplumun, nesillerin tasarlandığı ve inşa edildiği bir yer olarak eğitim ülkemizin bütün geleceğine yön verebilecek yegâne yerdir.

MEB’in Üst Yapısı Tüm Bu Sorunları Çözebilir

MEB’in ciddi bir çözüm iradesi ortaya koymasıyla; tutarlı, bütüncül bir bakış açısıyla; ama sistemin bir parçasına yoğunlaşarak değil; bütünün fotoğrafını çekip eğitimin tüm alanlarındaki reformları bir arada götürmekle bu sorunlar çözülebilir. Ama yine bu sorunları çözecek olan MEB’in üst yapısıdır. Ama MEB’in üst yapısının liyakati, aklı ve bilimi merkeze alması gerekmektedir. Makamlarını sadece adres olarak gören, makamcılık oynayan, eğitimle ilgilenmeyen eğitimcilerle eğitimin sorunları çözülmez.

Eğitimi Bilenlerle Bir Eğitim Seferberliği Başlatılmalıdır

Cumhurbaşkanının eğitimde başarılı olunamadığını söylemesi önemli bir adımdır. Buradan hareketle Cumhurbaşkanının neye göre eğitimde başarılı olamadık dediğini iyi analiz edip, topyekûn bir eğitim seferberliğinin başlatılması gerekmektedir, AMA EĞİTİMİ BİLENLERLE. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50
EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39
MEB’İN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ AMACININ DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENMELİDİR 19 Ekim 2017 - 11:25
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BÜYÜCÜLERE DEĞİL; ERKEN ÇOCUKLUK ÖĞRETMENLERİNE SORUN 18 Ekim 2017 - 15:33
MEB NOBEL EĞİTİM ÖDÜLLERİNİ VEREREK DÜNYADA BİR İLKİ YAPMALIDIR 17 Ekim 2017 - 12:44
ALANDAN YILLARIN TECRÜBELİ ÖĞRETMENİNDEN TEOG ÖNERİSİ: YEREL ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE DAYALI BİR MODEL 16 Ekim 2017 - 17:24
MEB GENÇLERİ “IKIGAI” SAHİBİ YAPABİLMELİDİR 13 Ekim 2017 - 11:58
EĞİTİM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ; EĞİTİM İNSANLARI DEĞİŞTİRİR, İNSANLAR DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR 12 Ekim 2017 - 17:04
İSMET YILMAZ, JOHN DEWEY, PRAGMATİZM, ABD VE HARİTADAKİ KUZEY KORE 11 Ekim 2017 - 12:36
MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BEYAZPERDE KARATAHTA, AAMİR KHAN VE EĞİTİM FİLMLERİ 10 Ekim 2017 - 10:37
KENT DEVLETLERİNDEN İMPARATORLUKLARA, İMPARATORLUKLARDAN MODERN ULUS DEVLETLERİNE SİYASİ KIRILMALARIN EĞİTİME VE İNSANLIĞA YANSIMALARI 09 Ekim 2017 - 12:52
ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANININ DEDİĞİ ŞEKİLDE NASIL ARTTIRILABİLİR? 06 Ekim 2017 - 10:41
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİME BU KADAR ÖNEM VERİYOR? 05 Ekim 2017 - 17:03
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR? 04 Ekim 2017 - 11:58
CUMHURBAŞKANI MEB’DE DEĞİŞİME GİDERKEN EĞİTİMDEN ANLAYANLARI DAHA ETKİLİ NOKTALARA TAŞIMALIDIR 03 Ekim 2017 - 11:02