adscode

CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ?

Öğretmenler Tarih Yapan İsimsiz Kahramanlardır

www.sahinaybek.com.tr

Eğitimde Mucizeler Yaratmanın İlacı, Formülü; Öğretmen Kalitesinin Yükseltilmesidir

Cumhurbaşkanı, eğitimle ilgili konulara değinirken; öğretmen niteliğinin arttırılması gerektiğini belirtmişti. Öğretmen niteliği meselesinin üzerinde durulması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, özellikle öğretmen kalitemizin yükseltilmesine yönelik çalışmalara ihtiyacımız olduğunu, öğretmen yetiştiren programların geliştirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Öğretmen niteliğinin arttırılması iki ana boyutta ele alınacak bir konudur. Birincisi; yetişecek öğretmenlere yönelik politikalarla sisteme dâhil olacak öğretmenlerin niteliğini arttırmaktır. İkincisi ise; iş başındaki bir milyona yakın öğretmenin niteliğini arttırmaktır. İşte tam da bu noktada, iş başındaki öğretmenlerin niteliğini arttırmak için; çeşitli modeller üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Harezmî Eğitim Modeli ile ilgili yazımızda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’den ve onun kendine özgü Harezmî Eğitim Modeli, Adabı-ı Muaşeret, Sözlük Özgürlüktür vb. projelerinden bahsetmiştik. İşte; öğretmen niteliğinin arttırılması yönüyle de İstanbul’da hayata geçirilecek ve tüm Türkiye’ye model ve örnek olacak bir proje gerekir diye düşünürken; Sayın Ömer Faruk Yelkenci’nin böyle bir projeyi zaten Cumhurbaşkanının açıklamalarından önce İstanbul Öğretmen Akademileri adıyla hayata geçirdiğini gördük. Şimdi Cumhurbaşkanının öğretmenin eğitimin en önemli unsuru olduğunun bilinciyle öğretmen niteliği meselesinin çözülmesi gerektiğine işaret etmesinden hareketle bir model olarak İstanbul Öğretmen Akademilerini ele almaya çalışalım.

Bir Neslin Yetiştirilmesinde Önderlik Eden Öğretmenlerin Mesleklerini Daha İyi İcra Edebilmeleri İçin Nitelikleri Arttırılmalıdır

İstanbul Öğretmen Akademileri tam da Cumhurbaşkanının işaret ettiği şekilde, öğretmen niteliğini arttırmak için kurulmuş. Temel amaç; öğretmenlerin mesleki kazanımlarını arttırmak, bir neslin yetiştirilmesinde önderlik yapan öğretmenlerin mesleklerini en iyi şekilde icra etmeleri için sürekli kendilerini yenilemelerini sağlamak. Ve bunun için de sürekli çeşitli akademiler düzenliyorlar, akademinin içinde. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, eğitimde mucizeler yaratmanın ilacı, formülü; öğretmen kalitesinin yükseltilmesidir, diyor. Ona göre; Cumhurbaşkanının söylediklerinden hareketle, öğretmen yetiştirme politikaları gözden geçirilerek eğitim fakültelerinde eğitimin niteliği arttırılmalı ve öğretmen adaylarının yetiştirilme süreçleri tüm boyutlarıyla gözden geçirilmeli. Ama asıl noktanın iş başında aktif görevlerinin başındaki öğretmenlerin sürekli yenilenmesi ve niteliklerinin arttırılması olduğunu söylüyor. Bunun için de İstanbul Öğretmen Akademileri kurmuş.

İstanbul’un Eğitiminin Niteliği Öğretmenlerinin Niteliği Kadardır

İstanbul Öğretmen Akademileri katılımcı, hizmet içi seminerlerle iş başındaki öğretmenlerin niteliğini arttırmayı amaçlıyor. Bunun için; Sanat Akademisi, Müzik Akademisi, Aktör Öğretmen Akademisi, Edebiyat Akademisi, Lisans Akademisi ve Bilim Akademisi (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk-İslam Düşüncesi ve Bilim Enstitüsü, Bilim Olimpiyatları Enstitüsü) olmak üzere 6 ana ayrı akademide öğretmenlere eğitim veriyorlar. Yine bu proje kapsamında; 16 ilçede açılmış olan öğretmen atölyelerinde; öğretmenlerin akademik kariyerlerini zenginleştirmeye ve birikimlerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Öğretmen niteliğimizi arttırmanın bizi daha güçlü kılacağının ve dünyayla yarışır bir noktaya getireceğinin farkında olarak, somut olarak öğretmen niteliğini arttırmaya çalışıyorlar. İstanbul Öğretmen Akademileri bir eğitim sisteminin niteliğinin öğretmenlerinin niteliği kadar olduğu ilkesinden hareketle, İstanbul’un eğitiminin niteliğini arttırabilmek için; öğretmenlerin motivasyonlarının ve niteliğinin arttırılmasına odaklanmış durumda.

Motivasyonu ve Niteliği Yüksek Öğretmenler, Engel Tanımayacaktır

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini iş başında sürdürerek ve onların motivasyonlarını arttırarak; bölgeler arası eşitsizliklerin giderileceğini düşünüyorlar. Çünkü onlara göre niteliği ve motivasyonu yüksek öğretmenler, hiçbir engel tanımayacaklar ve koşullar ne olursa olsun öğrenciyi başarılı kılacaklardır. İstanbul Öğretmen Akademileri ‘ öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır’ ilkesinden hareketle, öğretmenlerin öğrencilerin içindeki sınırsız gücü keşfetmelerini sağladığına ve onların içindeki dehayı uyandırdığına inanıyor. Her öğrencinin bir mücevher olduğunu; bu mücevherin nitelikli, mutlu ve motivasyonu yüksek öğretmenlerle ortaya çıkarılıp bir nakkaş inceliğiyle, bir ressam sabrıyla, bir heykeltıraş titizliğiyle sanat eserine dönüştürülebileceğinin farkındalar.

Öğretmen Bir Aktör Olarak Da Ele Alınıyor

İstanbul Öğretmen Akademilerinde Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Prof. Dr. İskender Pala, Semih Kaplan, Doğan Hızlan gibi; adlarının buraya sığmayacağı pek çok değerli akademisyen ve sanatçı ders vermiş ve verecek. İstanbul Öğretmen Akademilerinin en önemli akademilerinden biri de; Aktör Öğretmen Akademisi. Pek çok önemli ismin ders verdiği Aktör Öğretmen Akademisi’nde, öğretmenlere diksiyon ve nefes eğitimi, doğaçlama, dramaturji, beden dili, oyunculuk, yaratıcı öğretme ve beyni etkin kullanma gibi pek çok alanda dersler veriliyor.

Öğretmenler Tarih Yapan İsimsiz Kahramanlardır

Kendisi de bir tarihçi olan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, eğitim yönetimi ve denetimi bölümünde yaptığı akademik çalışmalarının etkisiyle de İstanbul Öğretmen Akademilerine yoğunlaşmış ve öğretmenlerin tarih yapan isimsiz kahramanlar olduğunu düşünüyor. Ona göre; öğretmenler tarih yapar ve yazarlar; ama bir farkla… Öğretmenler eğitim yoluna çıkarken; isimsiz kahramanlar olacaklarını bilerek yola çıkarlar. Çünkü biz öğretmenler için; esas olan ülkemiz ve öğrencilerimizdir, diyor. Evet; Cumhurbaşkanı, öğretmen niteliğinin arttırılması ve öğretmen adaylarının yetiştirilme sürecinin tüm boyutlarının gözden geçirilmesi olarak, iki noktanın altını çizmişti. İşte öğretmen niteliğinin iş başında arttırılma boyutuyla ilgili; yani bir milyona yakın öğretmenimizin niteliğinin arttırılması için; İstanbul Öğretmen Akademileri tüm Türkiye’ye bir öncü ve model olabilir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)