Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ; EĞİTİM İNSANLARI DEĞİŞTİRİR, İNSANLAR DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR

12.10.2017 17:04 | Son Güncelleme: 12.10.2017 17:04

Eğitimli Bir İnsan Dünyaya Bedeldir

Eğitim deyip geçmemeli. Emin olun, eğitimli bir insan dünyaya bedeldir. Bütün dünya tarihi bu yönüyle aslında eğitimin tarihidir. Tarım toplumunun karasabanından sanayi toplumunun buhar gücüne, bilgi toplumunun robot, makine ve bilgisayarlarına insan yaşamına dair ne varsa hepsi, eğitim sayesinde değişmiştir. Tüm bu değişimleri meydana getiren insandır. Yani eğitim dünyayı değiştirmez, eğitim insanları değiştirir, insanlar da dünyayı değiştirir. Değişim süreçleri insanın eğitimi ile meydana gelmiştir. Kısacası; bütün değişimleri yapan insan, eğitimin bir ürünüdür.

Her Eğitim Sistemi Toplumu İleriye Götürmeyebilir

Yaşamın her alanında, gerek bireysel gerekse de toplumsal olarak bir değişim yaşanır. Bu değişimler ilerleme biçiminde olduğu gibi, gerileme biçiminde de olabilir. Ülkelerin eğitim sistemleri bu yönü belirler. Toplumlar eğitim sistemlerine bağlı olarak geriye doğru da değişebilirler. Tarihsel süreç içerisinde de eğitim ve toplumsal değişim sürekli bir etkileşim içerisinde olmuş ve karşılıklı olarak birbirini etkilemiştir. Eğitimin bir fonksiyonu olarak öğrencilerimiz okullarımızda aldıkları eğitim aracılığıyla toplumsal değişmeye uyum sağlarlar. Yine öğrencilerimiz eğitim kurumlarımızda aldıkları bilgi ve tecrübe ile değişimi başlatırlar. İşte bu eğitimdir ki; dünyayı tarım-sanayi-bilgi toplumuna evirmiştir.

Bir Nehirde İki Kez Yıkanılmaz

Önceki durum veya varoluş biçimindeki çeşitlenme veya başkalaşmalar olarak tarif edebileceğimiz değişim, felsefe tarihinde de kendine büyük bir yer bulmuştur. Değişimle ilgili; bir nehirde iki kez yıkanılmazdan, değişmeyen tek şey değişimin kendisidire, pek çok sözde bulunmaktadır. Demokritos’tan Herakleitos’e pek çok filozofta yer bulan değişim Karl Marx’ta toplumsal anlamını en üst düzeyde bulur. Marx, bize kadar olanlar dünyayı anlamaya çalıştılar, biz anladık, biz dünyayı değiştirmek istiyoruz diyerek, değişimin önemine zirve yaptırır. Toplumsal değişimin de bu kadar önemli olmasının nedeni, toplumsal değişme toplumun yapısını değiştirir, doğal olarak toplumun yapısı değişince de, bu toplumsal kurumların ve toplumsal ilişkilerin de değişmesidir. Bu da toplum içindeki bireylerin davranışlarını da değiştirecektir.

Eğitim ve Toplumsal Değişme Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Eğitim ve toplumsal değişme karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Eğitim düzeyi yüksek toplumlarda değişim hızlı olabilirken, geri ve cahil kalmış ülkelerde toplumsal değişimler sancılı olabilmektedir. Eğitim bir yönüyle de toplumsal değişimlerdeki olası çatışmaları çözümler. Yani eğitim hem toplumsal değişmeyi etkiler hem de toplumsal değişmeden etkilenir. Örneğin büyük şehirlere göçlerin artmasıyla, eğitim toplumsal değişimden etkilenmiş ve sınıflar kalabalıklaşmıştır. Ama yine bu sorunları çözecek olanlar da eğitilmiş bireyler olacağı için göç sorununu ve kalabalık sınıflar sorununu çözecek olan da eğitilmiş bireylerdir. Eğitimin toplumsal değişmeye yönelik, devam ettirici, yaratıcı, hızlandırıcı işlevleri bulunmaktadır.

Eğitim, aslında, önemli bir değişme aracıdır. Toplumsal hareketliliği arttıran eğitim, verdiği eğitim aracılığıyla da bireylerin toplumsal değişime ayak uydurabilmesini sağlar. Yine Harries, Freire, Illich ve Counts gibi düşünürler eğitimin toplumda köklü değişimi sağlayacağını düşünürler. Toplumsal kalkınmanın bir değişim süreci olduğunu düşünürsek; insanların toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmesini insanlara kalkınmayı sağlayacak beceriler kazandırarak sağlayan da eğitimdir.

MEB Değişimleri Öğretim Programına Yansıtmalıdır

Evet, eğitim dünyayı değiştirmez; eğitim insanları değiştirir, insanlar da dünyayı değiştirirler. Değişim yönüyle eğitim, toplumsal değişimi, toplumsal değişim de eğitimi etkiler. MEB bu toplumsal değişimleri öğretim programlarına yansıtarak, değişimin getirdiği yenilikleri öğrencilere kazandırmalıdır. Eğitim aynı zamanda toplumsal hareketliliği arttırır ve toplumsal değişimi hızlandırır. Dünyayı tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna eviren de yine eğitim olmuştur. Çünkü yeryüzündeki gelişmeleri sağlayan, yöneten, yaşayan insan, bunlar için gerekli olan tüm donanımları eğitim aracılığıyla kazanır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİ VE OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARILI KILMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BAŞARILI KILMALIYIZ 24 Kasım 2017 - 08:45
ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİYLE KALİTELİ VE EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRİRKEN MATEMATİK ÖĞRENME KAPASİTELERİ ARTIRILABİLİR Mİ? 23 Kasım 2017 - 16:27
KAIROS’TAN KRONOS’A İSMET YILMAZ’IN DERS SÜRESİ AÇIKLAMALARI 21 Kasım 2017 - 23:20
BİLİMİN EN BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELDİĞİ MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİNİ EĞİTİMİMİZE NASIL YANSITABİLİRİZ? 20 Kasım 2017 - 17:00
TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50
EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39