Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ; EĞİTİM İNSANLARI DEĞİŞTİRİR, İNSANLAR DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR

12.10.2017 17:04 | Son Güncelleme: 12.10.2017 17:04

Eğitimli Bir İnsan Dünyaya Bedeldir

Eğitim deyip geçmemeli. Emin olun, eğitimli bir insan dünyaya bedeldir. Bütün dünya tarihi bu yönüyle aslında eğitimin tarihidir. Tarım toplumunun karasabanından sanayi toplumunun buhar gücüne, bilgi toplumunun robot, makine ve bilgisayarlarına insan yaşamına dair ne varsa hepsi, eğitim sayesinde değişmiştir. Tüm bu değişimleri meydana getiren insandır. Yani eğitim dünyayı değiştirmez, eğitim insanları değiştirir, insanlar da dünyayı değiştirir. Değişim süreçleri insanın eğitimi ile meydana gelmiştir. Kısacası; bütün değişimleri yapan insan, eğitimin bir ürünüdür.

Her Eğitim Sistemi Toplumu İleriye Götürmeyebilir

Yaşamın her alanında, gerek bireysel gerekse de toplumsal olarak bir değişim yaşanır. Bu değişimler ilerleme biçiminde olduğu gibi, gerileme biçiminde de olabilir. Ülkelerin eğitim sistemleri bu yönü belirler. Toplumlar eğitim sistemlerine bağlı olarak geriye doğru da değişebilirler. Tarihsel süreç içerisinde de eğitim ve toplumsal değişim sürekli bir etkileşim içerisinde olmuş ve karşılıklı olarak birbirini etkilemiştir. Eğitimin bir fonksiyonu olarak öğrencilerimiz okullarımızda aldıkları eğitim aracılığıyla toplumsal değişmeye uyum sağlarlar. Yine öğrencilerimiz eğitim kurumlarımızda aldıkları bilgi ve tecrübe ile değişimi başlatırlar. İşte bu eğitimdir ki; dünyayı tarım-sanayi-bilgi toplumuna evirmiştir.

Bir Nehirde İki Kez Yıkanılmaz

Önceki durum veya varoluş biçimindeki çeşitlenme veya başkalaşmalar olarak tarif edebileceğimiz değişim, felsefe tarihinde de kendine büyük bir yer bulmuştur. Değişimle ilgili; bir nehirde iki kez yıkanılmazdan, değişmeyen tek şey değişimin kendisidire, pek çok sözde bulunmaktadır. Demokritos’tan Herakleitos’e pek çok filozofta yer bulan değişim Karl Marx’ta toplumsal anlamını en üst düzeyde bulur. Marx, bize kadar olanlar dünyayı anlamaya çalıştılar, biz anladık, biz dünyayı değiştirmek istiyoruz diyerek, değişimin önemine zirve yaptırır. Toplumsal değişimin de bu kadar önemli olmasının nedeni, toplumsal değişme toplumun yapısını değiştirir, doğal olarak toplumun yapısı değişince de, bu toplumsal kurumların ve toplumsal ilişkilerin de değişmesidir. Bu da toplum içindeki bireylerin davranışlarını da değiştirecektir.

Eğitim ve Toplumsal Değişme Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Eğitim ve toplumsal değişme karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Eğitim düzeyi yüksek toplumlarda değişim hızlı olabilirken, geri ve cahil kalmış ülkelerde toplumsal değişimler sancılı olabilmektedir. Eğitim bir yönüyle de toplumsal değişimlerdeki olası çatışmaları çözümler. Yani eğitim hem toplumsal değişmeyi etkiler hem de toplumsal değişmeden etkilenir. Örneğin büyük şehirlere göçlerin artmasıyla, eğitim toplumsal değişimden etkilenmiş ve sınıflar kalabalıklaşmıştır. Ama yine bu sorunları çözecek olanlar da eğitilmiş bireyler olacağı için göç sorununu ve kalabalık sınıflar sorununu çözecek olan da eğitilmiş bireylerdir. Eğitimin toplumsal değişmeye yönelik, devam ettirici, yaratıcı, hızlandırıcı işlevleri bulunmaktadır.

Eğitim, aslında, önemli bir değişme aracıdır. Toplumsal hareketliliği arttıran eğitim, verdiği eğitim aracılığıyla da bireylerin toplumsal değişime ayak uydurabilmesini sağlar. Yine Harries, Freire, Illich ve Counts gibi düşünürler eğitimin toplumda köklü değişimi sağlayacağını düşünürler. Toplumsal kalkınmanın bir değişim süreci olduğunu düşünürsek; insanların toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmesini insanlara kalkınmayı sağlayacak beceriler kazandırarak sağlayan da eğitimdir.

MEB Değişimleri Öğretim Programına Yansıtmalıdır

Evet, eğitim dünyayı değiştirmez; eğitim insanları değiştirir, insanlar da dünyayı değiştirirler. Değişim yönüyle eğitim, toplumsal değişimi, toplumsal değişim de eğitimi etkiler. MEB bu toplumsal değişimleri öğretim programlarına yansıtarak, değişimin getirdiği yenilikleri öğrencilere kazandırmalıdır. Eğitim aynı zamanda toplumsal hareketliliği arttırır ve toplumsal değişimi hızlandırır. Dünyayı tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna eviren de yine eğitim olmuştur. Çünkü yeryüzündeki gelişmeleri sağlayan, yöneten, yaşayan insan, bunlar için gerekli olan tüm donanımları eğitim aracılığıyla kazanır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39
MEB’İN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ AMACININ DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENMELİDİR 19 Ekim 2017 - 11:25
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BÜYÜCÜLERE DEĞİL; ERKEN ÇOCUKLUK ÖĞRETMENLERİNE SORUN 18 Ekim 2017 - 15:33
MEB NOBEL EĞİTİM ÖDÜLLERİNİ VEREREK DÜNYADA BİR İLKİ YAPMALIDIR 17 Ekim 2017 - 12:44
ALANDAN YILLARIN TECRÜBELİ ÖĞRETMENİNDEN TEOG ÖNERİSİ: YEREL ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE DAYALI BİR MODEL 16 Ekim 2017 - 17:24
MEB GENÇLERİ “IKIGAI” SAHİBİ YAPABİLMELİDİR 13 Ekim 2017 - 11:58
EĞİTİM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ; EĞİTİM İNSANLARI DEĞİŞTİRİR, İNSANLAR DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR 12 Ekim 2017 - 17:04
İSMET YILMAZ, JOHN DEWEY, PRAGMATİZM, ABD VE HARİTADAKİ KUZEY KORE 11 Ekim 2017 - 12:36
MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BEYAZPERDE KARATAHTA, AAMİR KHAN VE EĞİTİM FİLMLERİ 10 Ekim 2017 - 10:37
KENT DEVLETLERİNDEN İMPARATORLUKLARA, İMPARATORLUKLARDAN MODERN ULUS DEVLETLERİNE SİYASİ KIRILMALARIN EĞİTİME VE İNSANLIĞA YANSIMALARI 09 Ekim 2017 - 12:52
ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANININ DEDİĞİ ŞEKİLDE NASIL ARTTIRILABİLİR? 06 Ekim 2017 - 10:41
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİME BU KADAR ÖNEM VERİYOR? 05 Ekim 2017 - 17:03
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR? 04 Ekim 2017 - 11:58
CUMHURBAŞKANI MEB’DE DEĞİŞİME GİDERKEN EĞİTİMDEN ANLAYANLARI DAHA ETKİLİ NOKTALARA TAŞIMALIDIR 03 Ekim 2017 - 11:02
CUMHURBAŞKANI ENDERUNLAR TARZI OKULLAR KURDURARAK DEVLETE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YETİŞTİRTMELİDİR 02 Ekim 2017 - 11:16
CUMHURBAŞKANI İLE TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİNİ KONUŞMAYI ÇOK İSTİYORUM 29 Eylül 2017 - 11:21
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ YÜKSEK MOTİVASYONLU ÖĞRETMENLERDİR 28 Eylül 2017 - 13:04
EĞİTİMİMİZİN ANA İHTİYACI AKILLI TAHTALAR DEĞİL; EĞİTİME YÖN VERECEK AKILLI EĞİTİMCİLERDİR 27 Eylül 2017 - 14:19
MEB ÖĞRENCİLERİMİZE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİ VE ÖZ YÖNETİMLİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİRSE, TEOG’U KALDIRMAYA GEREK KALMAZ 26 Eylül 2017 - 10:22
EĞİTİMİN YOLSUZLUĞU OLUR MU, OLURSA NASIL OLUR? 25 Eylül 2017 - 11:31
MEB FELSEFEYE DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK, ÇAĞIN İKİ BÜYÜK GÜCÜ ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNCEYİ DE ÇOCUKLARIMIZA ÖĞRETEBİLİR 21 Eylül 2017 - 11:43
ADALET KURULTAYI VE MEB EĞİTİMLE YOKSULLUĞU NASIL YENER? 20 Eylül 2017 - 14:45
OKULLA VE UZMANLARLA BAŞARILAMAYAN, OKULSUZ VE EVDE NASIL BAŞARILACAK? 19 Eylül 2017 - 14:09
CUMHURBAŞKANININ KALDIRILMALI DEDİĞİ TEOG KALDIRILABİLİR Mİ? 18 Eylül 2017 - 15:39
BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALK OYUNLARI 15 Eylül 2017 - 13:35
DERS PROGRAMLARI YAPILIRKEN TEK ÖĞRETMEN UYGULAMASINA GÖRE YAPILMAMALIDIR 14 Eylül 2017 - 10:46
OKULLARIMIZ ABD’DEKİ GİBİ ZENCİ-MELEZ-BEYAZ OKULLARA MI DÖNÜŞÜYOR? 13 Eylül 2017 - 14:42
TEK KADIN GENEL MÜDÜR OLAN MEB’DE, BAŞARILI KADIN BÜROKRAT SAYISI ARTTIRILMALIDIR 12 Eylül 2017 - 12:04
PEKİ, O ZAMAN EĞİTİMDE DİSİPLİN, NASIL SAĞLANMALIDIR? 11 Eylül 2017 - 15:49
SAMSUN VALİSİ, DİSİPLİN VE EĞİTİMDE DAYAK 08 Eylül 2017 - 12:33