Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİM MAKAMLARI; HAK ETMEYEN LİYAKATSİZLER İÇİN, AŞAĞILIK DUYGULARININ DIŞA VURUMU İÇİN BİR İMKÂNDIR

25.01.2018 10:39 | Son Güncelleme: 25.01.2018 10:39

Eğitimin Krallara Değil Kurallara İhtiyacı Var, Yoksa Bir Gün Hukuk Krallara Kralın Çıplak Olduğunu Hatırlatır

Kimileri Geldikleri Koltuğa Güç Verirler, Kimileri Geldikleri Koltuktan Güç Alırlar

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, değerli düşünür, Prof. Dr. Hasan Onat, her zamanki mütevazı, bilimsel ve akılsal bakış açısıyla, geçtiğimiz günlerde şu şekilde önemli bir tweet attı: “Makam, mevki ve unvanlar hak eden, ehil ve liyakatli insan için sadece sorumluluktur; hak etmeyen liyakatsizler içinse yük, sorumsuzluk ve aşağılık duyguların dışa vurumu için imkândır.” Sayın Onat’ın yönetim ilkelerine dayanan bu önemli saptamalarını eğitim alanı için de genelleyebiliriz. Şimdi Onat’ın söylediklerini, eğitim yönetiminin bilgileri ışığında ele almaya çalışalım.

Ben Sana Eğitim Yöneticisi Olamazsın Demedim, Eğitim Lideri Olamazsın Dedim

Onat’ın tweetinden hareket ettiğimizde; eğitim yöneticisinin ehil ve liyakatli olmasının gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Nitekim, Max Weber’den günümüze, bürokraside kralların değil, kuralların hakim olması gerektiğini düşündüğümüzde, başarılı yöneticiler, geldikleri koltuklardan, makamlardan güç aldıkları kadar, makama da güç verenlerdir. Diğer türlü; eğer eğitim yöneticisi yetersizse, makamları bir yük, sorumsuzluk ve aşağılık duygularının dışa vurumu için bir imkân olarak algılayacaktır. Ve de liyakati olmaksızın, salt birilerini tanıyor, birilerinin akrabası, birilerinin hemşerisi, birilerinin sendikalısı ve birilerinin partilisi diye kişiyi eğitimde belli makamlara getiriyorsanız, kişi sadece bu makamlar üzerinden var olacak, bu nedenle de bu makamları kaybetmesi halinde kişiliksiz kalacağı için bu makamları kaybetmemek adına her türlü entrikayı, dedikoduyu ve bilumum yöntemleri deneyecektir. Ve de kral olunur mu olunur, ama KRAL ADAM olunur önce. Ha bunlar için makamlara da gerek yok. Öyle sağa sola ben kralım demeklede kral olunmaz. Kral işler yapılarak kral lider olunur ve bu informal liderlikle de olur. Diğer taraftan kişi, bu eğitim makamlarını bir hizmet yeri değil, zulmetme yeri olarak algılayacaktır. Bu nedenle; mesele eğitim yöneticisi olmak değil, lider olabilmektir. Keza, torpiliniz varsa yüceler sizi her türlü eğitim makamına getirirler. Branşınızın, deneyiminizin uyup uymaması hiç önemli değil, hatta öğretmen ya da eğitimci bile olmanız gerekmiyor. Bir gecede eğitimin en üst makamına getirilebilirsiniz. Sonra da tweetdeki gibi makamcılık oynar oynar durur, siz olmasanız devletin ve eğitimin çökeceğini falan düşünürsünüz. Ama eğitimin krallara değil kurallara ihtiyacı var, yoksa bir gün hukuk krallara kralın çıplak olduğunu hatırlatır…

Eğitim Liderliği Resmi Yollarla Değil, Sosyal Etkileme Süreçleriyle Olur

Eğitim yönetiminin, eğitim örgütündeki amaçlarını gerçekleştirmek üzere, eğitim örgütünün her türlü örgütlenmesinin eşgüdümlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin bütünü olduğunu düşündüğümüzde; iyi bir eğitim yöneticisi, eğitim örgütünü kurumunun amaçları için tüm imkân ve kaynakları kullanarak en iyi şekilde işletmeye, geliştirmeye ve yaşatmaya çalışır. Peki, eğitim yöneticisi bunları yapamazsa ne yapar?İşte o zaman bu tweetdeki gibi zulmeder, aşağılık duygularını dışa vurur ve tatmin etmeye çalışır. Bu nedenle; torpiliniz varsa sözde eğitim yöneticisi olabilirsiniz ama eğitim lideri olamazsınız. Yani paranız varsa bir elektrikçi çağırıp 10 dakikada 10 lira verip elektrik probleminizi çözdürebilirsiniz, ama değil 10 dakika, liyakatiniz yoksa10 yıl da geçse 10 bin lira da verseniz bir anda elektrikçi olamazsınız. Yani torpiliniz sizi eğitim lideri yapmaya yetmez. Torpiliniz sizi resmi yollarla eğitim makamlarına getirebilir, oysaki eğitim liderliği resmi yollarla değil, sosyal etkileme yolları ile olur. Yani eğitim liderliği; hayal gücünün yüksekliğini, risk alabilmeyi, sentez yapabilmeyi gerektirir. Ama sadece eğitim yöneticisiyseniz torpille gelmiş makamlarınızı adres olarak göstermenin ve çay, kahve ısmarlamanın ötesinde kullanamazsınız. Sizler, uzun vadeli bakan, gerektiğinde inisiyatif alabilen, keşif yapan, strateji belirleyen dinamik eğitim liderlerinin yanında hikaye olarak kalır,gölgenizden korkar, ha beni görevden aldı alacaklar diye düşünür durursunuz. Ve bu millete, devlete eğitim hizmeti vermek yerine, sadece sizi oralara getiren efendilerinizi mutlu etme ve onlara şirin görünme yolunu seçersiniz.

Krallar Değil, Kurallar Başarıyı Getirir

Evet, Sayın Onat’ın tweeti, eğitim yönetimi adına da altın değerindedir. Çünkü bu ülkenin vatandaşlarının, garibin gurebanın verdiği vergilerle maaşları ödenen eğitim yöneticiliği makamlarını kimsenin, sanki babasının çiftliğiymiş gibi, ulufe dağıtır gibi liyakate, akla ve bilime aykırı dağıtma hakkı yoktur. Diğer türlü hem eğitim, doğal olarak ülkemiz, zarar görmekte hem de bu liyakatsizler eğitim makamlarını aşağılık duygularının dışa vurumu için bir imkân olarak görmekte, insanlara zulmetmekte, istediğine istediğini sanki hukuk hiçbir zaman hesap sormayacakmış gibi yapmaktadırlar. Keyfi hareketle istediği işi bekletmekte, istediği işi hızlandırmaktadırlar. Oysaki Max Weber’den günümüze krallar değil, kurallar başarıyı getirmektedir.

Sarı zarf değil ödüllendiren, otoriteye değil bilgiye, işi doğru yapan değil doğru işi yapan; pansuman tedavisi değil koruyucu hekimlik yapan, ağaç sayan değil ormanla ilgilenen, uyuşturan değil enerji yayan, onlar veya ben değil biz diyen lider eğitim yöneticilerinin artması dileklerimle… Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28