Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR?

08.03.2018 10:26 | Son Güncelleme: 08.03.2018 10:26

Postmodern Pedagoji, Eğitimi Bilginin Aktarıldığı Değil, Keşfedildiği Bir Süreç Olarak Ele Alır

Felsefenin eğitime olan etkilerini ve bu yönüyle güçlü eğitim felsefelerinin eğitim sistemimize nasıl etki edeceğini defalarca ele aldık. Merkeze aldığımız eğitim felsefemizin, eğitim sistemimizi şekillendireceğini düşündüğümüzde, egemen felsefeler açısından ülkemizin eğitim sorunlarına bakmanın önemi yadsınamaz. Ve bu yönüyle modern felsefelerin ulus devlet yapılanmalarına ve bunların eğitim anlayışlarına etkilerini düşündüğümüzde, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan postmodern felsefenin eğitime ve eğitimimize yansımalarını da incelemek gerekiyor. Bir yazı dizisi olarak postmodern felsefe açısından eğitim sorunlarımıza bakmanın yararlı olacağını düşünüyorum.

Fransız teorisyen Lyotard’ın “Postmodern Durum” adlı kitabı, konunun özellikle eğitim yanıyla ele alınmaya muhtaçtır. Genel olarak, postmodernizm nedir diye sorduğumuzda da; farklılıklara saygı, çoğulculuk, çok kültürlülük, yerellik ve üst anlatıların reddi gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Ama bizi, postmodernizmin ne olduğundan ya da felsefi yanından ziyade, postmodernizmin eğitime bakışı ilgilendiriyor. Postmodernizm; “öğrenmeyi öğrenen bireyleri yetiştirmenin amaçlandığı, değişime ve gelişime açık, eleştirel yaklaşımın merkeze alındığı” bir eğitim sistemini benimser. Ve postmodernizmin, modernizme bir tepki olduğunu düşündüğümüzde, modernitenin feodalizmin çöküşünü ve modern endüstriyel kapitalizmin yükselişini temsil ettiğini; kentleşme, bürokrasi, ulus devlet, aydınlanma ve sekülerleşmeyle bağlantılı olduğunu düşündüğümüzde, postmoderniteyi bunlar üzerinden bir yerlere oturtabiliriz.

Postmodernizmin Eğitime Bakışı Nasıldır?

Modernizm veya postmodernizmin ne olduğunun ötesinde, bizim postmodernizmin eğitime nasıl baktığına odaklanmamız gerekiyor. Öncelikle ifade edelim ki; postmodern pedagoji, eğitimi bilginin aktarıldığı değil, keşfedildiği bir süreç olarak ele alır. Ve doğal olarakpostmodern öğretmen de kaos gibi görünen bir ortamda, öğrenmenin keşiflerle yeniden yapılanmasını sağlayan kişidir. Tabi postmodern eğitim için belirli ve tek bir tanım yapmanın zorluğu da ortadadır. Ama ana hatlarıyla modernizm ve postmodernizmin üzerinden, eğitimle ilgili bir şeyler söyleyecek olursak; modern eğitim, eğitime bir bilgi aktarma süreci olarak bakarken; postmodern eğitim, bilginin yeniden yapılandırma süreci olarak bakar.

Modern Eğitim, Eğitime Bir Bilgi Aktarma Süreci Olarak Bakarken; Postmodern Eğitim, Bilginin Yeniden Yapılandırma Süreci Olarak Bakar

Ülkemizin kuruluş felsefesinin, modernleşme ve aydınlanma felsefelerine dayandığını göz önüne aldığımızda, eğitim sistemimiz de bu felsefelerle beraber bir ulus devlet inşası üzerinden şekillenmiştir. Yani eğitim sistemimiz Tanzimat’la beraber modern felsefelerin ve eğitim sistemlerinin etkisinde kalmıştır. Ama son yıllarda eğitimde yapılan değişikliklerle, özellikle 2004 yılında öğretim programı değişiklikleriylepozitivizmden yapılandırmacılığa geçilmesiyle, modernizmden postmodernizme geçilmeye çalışıldığını ifade edebiliriz. Öğrenmeyi öğrenme, çoğulluk yani esnek eğitim, yaşam boyu öğrenme, öğretim yerine öğrenme kavramının kullanılması gibi kavramlar, pozitivist davranışçı yaklaşımdan, şu an Amerika’da hakim olan yapılandırmacılığa yani postmodernizme geçildiğinin işaretleridir. Eğitsel yönlendirmenin, mesleki yönlendirmenin önüne geçmesi, geçiş ve yönlendirmelerin standart testlerden ziyade yeni sistemlerle yapılmaya çalışılması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin sonuç değil süreç odaklı planlanması da diğer emarelerdir.

Sonuç olarak; eğitim sistemimizde, pozitivizmin yerine yapılandırmacılığın getirilmeye çalışılmasıyla, modernizmden postmodernizme geçiş süresi yaşanmakla beraber, eğitimimiz şu an eklektik bir şekilde hem modernist hem de postmodernist unsurlar içermektedir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR? 02 Nisan 2018 - 11:00
MEB MÜSEBBİBİ OLMADIĞI ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 30 Mart 2018 - 11:43
NİYE HER ŞEHİRE BİR ÜNİVERSİTE KURMAK YERİNE HER MAHALLEYE İYİ BİR ANAOKULU KURMALIYIZ? 29 Mart 2018 - 11:57
ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR 28 Mart 2018 - 13:33
EĞİTİMDE UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEYLERİ UYGUN KİMSELERLE YAPMAZSAK, DENİZİN ORTASINDA YANAN GEMİ OLURUZ 26 Mart 2018 - 10:30
NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32
HERKES, MEB’E AYNI GÖZLE BAKARSA, EĞİTİM PARADİGMALARI İFLAS EDEMEYECEĞİNDEN, EĞİTİM KRİZLERİ SIÇRAMA TAHTASINA DÖNEMEZ… 01 Mart 2018 - 11:45