Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR?

08.03.2018 10:26 | Son Güncelleme: 08.03.2018 10:26

Postmodern Pedagoji, Eğitimi Bilginin Aktarıldığı Değil, Keşfedildiği Bir Süreç Olarak Ele Alır

Felsefenin eğitime olan etkilerini ve bu yönüyle güçlü eğitim felsefelerinin eğitim sistemimize nasıl etki edeceğini defalarca ele aldık. Merkeze aldığımız eğitim felsefemizin, eğitim sistemimizi şekillendireceğini düşündüğümüzde, egemen felsefeler açısından ülkemizin eğitim sorunlarına bakmanın önemi yadsınamaz. Ve bu yönüyle modern felsefelerin ulus devlet yapılanmalarına ve bunların eğitim anlayışlarına etkilerini düşündüğümüzde, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan postmodern felsefenin eğitime ve eğitimimize yansımalarını da incelemek gerekiyor. Bir yazı dizisi olarak postmodern felsefe açısından eğitim sorunlarımıza bakmanın yararlı olacağını düşünüyorum.

Fransız teorisyen Lyotard’ın “Postmodern Durum” adlı kitabı, konunun özellikle eğitim yanıyla ele alınmaya muhtaçtır. Genel olarak, postmodernizm nedir diye sorduğumuzda da; farklılıklara saygı, çoğulculuk, çok kültürlülük, yerellik ve üst anlatıların reddi gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Ama bizi, postmodernizmin ne olduğundan ya da felsefi yanından ziyade, postmodernizmin eğitime bakışı ilgilendiriyor. Postmodernizm; “öğrenmeyi öğrenen bireyleri yetiştirmenin amaçlandığı, değişime ve gelişime açık, eleştirel yaklaşımın merkeze alındığı” bir eğitim sistemini benimser. Ve postmodernizmin, modernizme bir tepki olduğunu düşündüğümüzde, modernitenin feodalizmin çöküşünü ve modern endüstriyel kapitalizmin yükselişini temsil ettiğini; kentleşme, bürokrasi, ulus devlet, aydınlanma ve sekülerleşmeyle bağlantılı olduğunu düşündüğümüzde, postmoderniteyi bunlar üzerinden bir yerlere oturtabiliriz.

Postmodernizmin Eğitime Bakışı Nasıldır?

Modernizm veya postmodernizmin ne olduğunun ötesinde, bizim postmodernizmin eğitime nasıl baktığına odaklanmamız gerekiyor. Öncelikle ifade edelim ki; postmodern pedagoji, eğitimi bilginin aktarıldığı değil, keşfedildiği bir süreç olarak ele alır. Ve doğal olarakpostmodern öğretmen de kaos gibi görünen bir ortamda, öğrenmenin keşiflerle yeniden yapılanmasını sağlayan kişidir. Tabi postmodern eğitim için belirli ve tek bir tanım yapmanın zorluğu da ortadadır. Ama ana hatlarıyla modernizm ve postmodernizmin üzerinden, eğitimle ilgili bir şeyler söyleyecek olursak; modern eğitim, eğitime bir bilgi aktarma süreci olarak bakarken; postmodern eğitim, bilginin yeniden yapılandırma süreci olarak bakar.

Modern Eğitim, Eğitime Bir Bilgi Aktarma Süreci Olarak Bakarken; Postmodern Eğitim, Bilginin Yeniden Yapılandırma Süreci Olarak Bakar

Ülkemizin kuruluş felsefesinin, modernleşme ve aydınlanma felsefelerine dayandığını göz önüne aldığımızda, eğitim sistemimiz de bu felsefelerle beraber bir ulus devlet inşası üzerinden şekillenmiştir. Yani eğitim sistemimiz Tanzimat’la beraber modern felsefelerin ve eğitim sistemlerinin etkisinde kalmıştır. Ama son yıllarda eğitimde yapılan değişikliklerle, özellikle 2004 yılında öğretim programı değişiklikleriylepozitivizmden yapılandırmacılığa geçilmesiyle, modernizmden postmodernizme geçilmeye çalışıldığını ifade edebiliriz. Öğrenmeyi öğrenme, çoğulluk yani esnek eğitim, yaşam boyu öğrenme, öğretim yerine öğrenme kavramının kullanılması gibi kavramlar, pozitivist davranışçı yaklaşımdan, şu an Amerika’da hakim olan yapılandırmacılığa yani postmodernizme geçildiğinin işaretleridir. Eğitsel yönlendirmenin, mesleki yönlendirmenin önüne geçmesi, geçiş ve yönlendirmelerin standart testlerden ziyade yeni sistemlerle yapılmaya çalışılması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin sonuç değil süreç odaklı planlanması da diğer emarelerdir.

Sonuç olarak; eğitim sistemimizde, pozitivizmin yerine yapılandırmacılığın getirilmeye çalışılmasıyla, modernizmden postmodernizme geçiş süresi yaşanmakla beraber, eğitimimiz şu an eklektik bir şekilde hem modernist hem de postmodernist unsurlar içermektedir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

BAŞKANLIĞA GEÇERKEN BİR MODEL OLARAK ABD EĞİTİM SİSTEMİNİN YÖNETSEL YAPILANMASI 03 Temmuz 2018 - 11:35
“ÂLİMİN ÖLÜMÜ ÂLEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR” DEDİRTEN FUAT SEZGİN 01 Temmuz 2018 - 15:00
79. MİLLİ EĞİTİM BAKANINI AÇIKLIYORUM 26 Haziran 2018 - 13:18
EĞİTİMİMİZİ İDEOLOJİLERDEN, AŞILAMALARDAN NASIL KURTARABİLİRİZ? 22 Haziran 2018 - 11:48
EĞİTİM HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN, SİYASİ GÖRÜŞLERİN OYUN VE HESAPLAŞMA ALANI OLAMAZ 21 Haziran 2018 - 17:11
EĞİTİMİMİZİN EĞİTİLEN, EĞİTEN VE EĞİTİM EYLEMİ BOYUTLARI… 20 Haziran 2018 - 10:51
EĞİTİMİN SAADET’İ BİLGE’CE DEĞİŞTİR’MEKLE Mİ MÜMKÜN? 19 Haziran 2018 - 11:25
DÜNYADAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ EĞİTİMLE YAKALAMALIYIZ 18 Haziran 2018 - 12:32
ÖĞRENCİLERİMİZE NEYİ ÖĞRETMEK DAHA DEĞERLİ VE GEREKLİDİR? 12 Haziran 2018 - 12:01
EĞİTİMDE DEVLET AKLINI YOK EDERSENİZ; EĞİTİMDE YARGISIZ İNFAZLARDAN YARGILI İNFAZLARA GEÇİP, EĞİTİMİ DE YOK EDERSİNİZ 07 Haziran 2018 - 11:29
KOMPLE KAPATILMASI GEREKEN İLKSANIN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ NASIL SEÇİLMEKTEDİRLER VE NE KADAR MAAŞ ALMAKTADIRLAR? 31 Mayıs 2018 - 13:26
EĞİTİMDE TEBEDDÜL-İ ESMA İLE HAKAİK TEBEDDÜL ETMEZ 29 Mayıs 2018 - 13:22
EĞİTİMİN CANLARINA DOKUNARAK “MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMAK” İLE “MİLLETVEKİLİ OLMAK” FARKINI GÖSTEREN CEYHUN İRGİL 28 Mayıs 2018 - 10:36
EĞİTİM SENDİKALARI KENDİLERİNİ EĞİTİM BÜROKRASİSİNİN YERİNE KOYARSA DEVLET İÇİNDE YENİ PARALEL YAPILAR OLUŞUR 25 Mayıs 2018 - 14:34
SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24