Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİNMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEBİLİR Mİ?

26.12.2017 12:18 | Son Güncelleme: 26.12.2017 12:18

Eğitim Yönetimi Belgeleri Olmayanlar, Eğitim Yöneticisi Yapılmamalıdır

Eğitim Yöneticilerine de Okul Yönetim Stajı, İlçe Yönetim Stajı Gibi Zorunlu Stajlar Olmalıdır

Eğitimin hangi kademesinde olursa olsun, eğitimi yönetenlerin eğitim yönetimini bilmeleri ve bu konuda uzmanlaşmaları, günümüz girift dünyasında, bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Nasıl ki doktorluk belgesi olmayan birine ameliyat olmuyorsak, eğitim yönetimi belgesi olmayanlara da eğitimimizi yönettirmemeliyiz. Unutmayalım; bir doktor belgesi yokken bir kişiyi yok edecekken, bir eğitim yöneticisi eğer bu yeterliliklere sahip değilse, bir toplumu, geleceğimizi yok edebilir. Bunu engellemek için de eğitim yöneticilerimizin belirlenmesinde liyakat, uzmanlaşma, akıl ve bilim merkeze alınarak, bu alanda görev yapacaklardan, mutlaka, tüm bu yeterlilikleri içeren eğitim yönetimi belgeleri (sertifikası) istenmelidir. Bu kadar önemli bir alanda atanacak olan eğitim yöneticilerinin nitelik ve nicelik yönünden yeterli olmaları hayati değerdedir.

Her Eğitim Yöneticisi En Az Master, Doktora Yapmış Olmalıdır

Doktorlar, ateşli hastalıkları başlangıç aşamasında iyileştirmenin kolay olduğunu, asıl zorluğun hastalığı saptama aşamasında yaşandığını söylerler. Fakat hastalığın farkına zamanında varılmazsa, gerekenler yapılmazsa iyileştirilmesi çok zor olur. Aynı şey, eğitim için de söz konusudur. Eğitimde, herhangi bir sorun önceden saptandığında, bu sıkıntıyı önlemek daha kolaydır. Ama zamanında gereken önlemler alınmazsa, bu sorunları çözmek çok zorlaşacaktır. İşte bunlar ve iyi bir eğitim yönetimi için, eğitim alanında görev yapacak herkeste aranacak ön koşullardan birisi, eğitim yönetimi veya yönetim alanında, geleceği göreve göre, en az master veya doktora yapmış olmak olmalıdır. Gerek eğitimin merkez ve taşra teşkilat yönetimleri gerekse de okul yönetimleri bir uzmanlık gerektirir. Düşünsenize; eğitimin yönetim, finans ve disiplin alanlarını bilmeyen bir okul müdürüne okul yönettiriyorsunuz. Bu, gözü kapalı birine, araba kullandırmak gibidir.

Lider Olmayanları, Okul Yöneticisi Yapamazsınız

Değişen dünya koşulları, eğitimin makro ve mikro yönetimindeki yöneticilerden farklı özellikler beklemektedir. Liderlik gibi özellikler, olmazsa olmaz durumdadır artık. Eğitim sistemimizin merkeziyetçi ve bürokratik bir yapıya sahip olduğunu düşündüğümüzde, merkez konulara müdahale edinceye kadar, bir okul müdürünün inisiyatif alabilmesi için lider olması gerekmektedir. Tüm bunlar için, yönetici atama ve yerleştirme sistemimizi yeniden gözden geçirmek durumundayız. Okul yöneticilerimizin, öğretmenlik yani sınıf deneyimi olması nasıl önemliyse, okulların üst kademe yönetimleri olan ilçe ve illerde de okul ve ilçelerde eğitim yöneticiliği yapmış olma zorunluluğu getirilmelidir. Kimse, bir gecede, öğretmenlikten tepelere tırmanmamalıdır.

Soru, eğitim yönetimi bilmeden, eğitim yönetilebilir miydi? Ülke olarak eğitimin tüm aşamalarındaki yöneticiliğin profesyonel bir meslek olduğunun ve uzmanlık gerektirdiğinin farkına varmalıyız. Bunun için de eğitim yönetimi ya da yönetim belgeleri olmayanlar, eğitimin hiçbir aşamasında yöneticilik yapmamalıdırlar. Eğitim yöneticiliği atamalarında, yapılacak göreve göre eğitim yönetiminde master veya doktora yapmış olmak yasal bir zorunluluk haline getirilmeli ki, her önüne gelen eğitim yöneticisi olmasın ve eğitim yöneticiliğinin ayrı bir uzmanlık olduğu artık anlaşılsın. MEB bünyesinde de eğitim yöneticisi yetiştirmeye yönelik stratejileri belirleyip koordine edecek bir birim kurmalı ve böyle bir örgütlenme modeline gitmelidir. Eğitim yönetici atamalarında, döneme göre çıkarılan yönetmeliklerle değil; ulusal sabit standartlarla hareket edilmelidir. Eğitim yöneticiliği makamları, her gelen iktidarın ve ona yakın sendikaların örgütlendiği arpalıklar olarak algılanmamalıdır.

Üniversitelerin Eğitim Yönetimi Bölümleriyle İşbirliğine Gidilmelidir

Üniversitelerimizde, dünya çapında eğitim yönetimi bölümleri bulunmaktadır. MEB bu konuda, bu bölümlerle işbirliği yapmalıdır. Nasıl ki öğretmen adaylarının uygulamaya dayalı stajları oluyorsa, eğitim yöneticilerine de okul yönetim stajı, ilçe yönetim stajı gibi zorunlu stajlar olmalıdır. İl müdürleri, ilçe müdürleri sendikalardan, belediye başkanlarından, siyasilerden gelen telefonlara göre değil, bakanlık bünyesinde oluşturulan “Yönetici Değerlendirme Merkezleri”nin raporlarına göre, ilgili kriterleri tutuyorsa atanmalıdır. Çok net, açık ve kesin yönetici kriterleri olmalı ki; kimse liyakatin dışındaki yollara başvurmasın. Kısacası; eğitimin yönetimi bilinmeden, eğitimi yönetemez ve gerekli başarıyı gösteremezsiniz. Hiç bilmeden de yönetirsiniz ama gözü kapalı araba sürmek gibi, ne zaman, nereye toslayacağınız belli olmaz. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32