Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİNMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEBİLİR Mİ?

26.12.2017 12:18 | Son Güncelleme: 26.12.2017 12:18

Eğitim Yönetimi Belgeleri Olmayanlar, Eğitim Yöneticisi Yapılmamalıdır

Eğitim Yöneticilerine de Okul Yönetim Stajı, İlçe Yönetim Stajı Gibi Zorunlu Stajlar Olmalıdır

Eğitimin hangi kademesinde olursa olsun, eğitimi yönetenlerin eğitim yönetimini bilmeleri ve bu konuda uzmanlaşmaları, günümüz girift dünyasında, bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Nasıl ki doktorluk belgesi olmayan birine ameliyat olmuyorsak, eğitim yönetimi belgesi olmayanlara da eğitimimizi yönettirmemeliyiz. Unutmayalım; bir doktor belgesi yokken bir kişiyi yok edecekken, bir eğitim yöneticisi eğer bu yeterliliklere sahip değilse, bir toplumu, geleceğimizi yok edebilir. Bunu engellemek için de eğitim yöneticilerimizin belirlenmesinde liyakat, uzmanlaşma, akıl ve bilim merkeze alınarak, bu alanda görev yapacaklardan, mutlaka, tüm bu yeterlilikleri içeren eğitim yönetimi belgeleri (sertifikası) istenmelidir. Bu kadar önemli bir alanda atanacak olan eğitim yöneticilerinin nitelik ve nicelik yönünden yeterli olmaları hayati değerdedir.

Her Eğitim Yöneticisi En Az Master, Doktora Yapmış Olmalıdır

Doktorlar, ateşli hastalıkları başlangıç aşamasında iyileştirmenin kolay olduğunu, asıl zorluğun hastalığı saptama aşamasında yaşandığını söylerler. Fakat hastalığın farkına zamanında varılmazsa, gerekenler yapılmazsa iyileştirilmesi çok zor olur. Aynı şey, eğitim için de söz konusudur. Eğitimde, herhangi bir sorun önceden saptandığında, bu sıkıntıyı önlemek daha kolaydır. Ama zamanında gereken önlemler alınmazsa, bu sorunları çözmek çok zorlaşacaktır. İşte bunlar ve iyi bir eğitim yönetimi için, eğitim alanında görev yapacak herkeste aranacak ön koşullardan birisi, eğitim yönetimi veya yönetim alanında, geleceği göreve göre, en az master veya doktora yapmış olmak olmalıdır. Gerek eğitimin merkez ve taşra teşkilat yönetimleri gerekse de okul yönetimleri bir uzmanlık gerektirir. Düşünsenize; eğitimin yönetim, finans ve disiplin alanlarını bilmeyen bir okul müdürüne okul yönettiriyorsunuz. Bu, gözü kapalı birine, araba kullandırmak gibidir.

Lider Olmayanları, Okul Yöneticisi Yapamazsınız

Değişen dünya koşulları, eğitimin makro ve mikro yönetimindeki yöneticilerden farklı özellikler beklemektedir. Liderlik gibi özellikler, olmazsa olmaz durumdadır artık. Eğitim sistemimizin merkeziyetçi ve bürokratik bir yapıya sahip olduğunu düşündüğümüzde, merkez konulara müdahale edinceye kadar, bir okul müdürünün inisiyatif alabilmesi için lider olması gerekmektedir. Tüm bunlar için, yönetici atama ve yerleştirme sistemimizi yeniden gözden geçirmek durumundayız. Okul yöneticilerimizin, öğretmenlik yani sınıf deneyimi olması nasıl önemliyse, okulların üst kademe yönetimleri olan ilçe ve illerde de okul ve ilçelerde eğitim yöneticiliği yapmış olma zorunluluğu getirilmelidir. Kimse, bir gecede, öğretmenlikten tepelere tırmanmamalıdır.

Soru, eğitim yönetimi bilmeden, eğitim yönetilebilir miydi? Ülke olarak eğitimin tüm aşamalarındaki yöneticiliğin profesyonel bir meslek olduğunun ve uzmanlık gerektirdiğinin farkına varmalıyız. Bunun için de eğitim yönetimi ya da yönetim belgeleri olmayanlar, eğitimin hiçbir aşamasında yöneticilik yapmamalıdırlar. Eğitim yöneticiliği atamalarında, yapılacak göreve göre eğitim yönetiminde master veya doktora yapmış olmak yasal bir zorunluluk haline getirilmeli ki, her önüne gelen eğitim yöneticisi olmasın ve eğitim yöneticiliğinin ayrı bir uzmanlık olduğu artık anlaşılsın. MEB bünyesinde de eğitim yöneticisi yetiştirmeye yönelik stratejileri belirleyip koordine edecek bir birim kurmalı ve böyle bir örgütlenme modeline gitmelidir. Eğitim yönetici atamalarında, döneme göre çıkarılan yönetmeliklerle değil; ulusal sabit standartlarla hareket edilmelidir. Eğitim yöneticiliği makamları, her gelen iktidarın ve ona yakın sendikaların örgütlendiği arpalıklar olarak algılanmamalıdır.

Üniversitelerin Eğitim Yönetimi Bölümleriyle İşbirliğine Gidilmelidir

Üniversitelerimizde, dünya çapında eğitim yönetimi bölümleri bulunmaktadır. MEB bu konuda, bu bölümlerle işbirliği yapmalıdır. Nasıl ki öğretmen adaylarının uygulamaya dayalı stajları oluyorsa, eğitim yöneticilerine de okul yönetim stajı, ilçe yönetim stajı gibi zorunlu stajlar olmalıdır. İl müdürleri, ilçe müdürleri sendikalardan, belediye başkanlarından, siyasilerden gelen telefonlara göre değil, bakanlık bünyesinde oluşturulan “Yönetici Değerlendirme Merkezleri”nin raporlarına göre, ilgili kriterleri tutuyorsa atanmalıdır. Çok net, açık ve kesin yönetici kriterleri olmalı ki; kimse liyakatin dışındaki yollara başvurmasın. Kısacası; eğitimin yönetimi bilinmeden, eğitimi yönetemez ve gerekli başarıyı gösteremezsiniz. Hiç bilmeden de yönetirsiniz ama gözü kapalı araba sürmek gibi, ne zaman, nereye toslayacağınız belli olmaz. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51
CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ETİĞİ, BİLİME HAKİM KILARAK, BİLİMİ BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTUNDAN KURTARABİLİR MİYİZ? 10 Ocak 2018 - 15:34
YOK, EFENDİM BEN DUYMADIM, BEN GÖRMEDİM DEMEYİN; TÜM BAKANLAR VE REKTÖRLER CUMHURBAŞKANI’NIN BU ÇAĞRISINI DUYMALIDIRLAR 09 Ocak 2018 - 10:01
DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEK, TÜRKİYE’Yİ DE DÜNYAYA GÖTÜRECEK ÇAĞIMIZIN EVLİYA ÇELEBİLERİSİNİZ 07 Ocak 2018 - 22:20
MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR 04 Ocak 2018 - 14:38
PERSLERDEN FARSLARA İRAN EĞİTİM SİSTEMİ 03 Ocak 2018 - 14:57
YENİ YILDA ESKİ YILLARIMIZI YANİ EĞİTİM TARİHİMİZİ OKUMAZSAK BAŞARILI OLAMAYIZ 02 Ocak 2018 - 12:29
BİR FELSEFECİ OLARAK, BEDENİNİ YÖNETEMEDİĞİ İÇİN BEYNİNİ DE YÖNETEMEYENLERE YANITIMDIR 29 Aralık 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ VE MEB, HEPİNİZİN BANA MOBBİNG UYGULAMASINDAN DAHA ÖNEMLİ 28 Aralık 2017 - 10:09
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİNMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEBİLİR Mİ? 26 Aralık 2017 - 12:18
MEB, CUMHURBAŞKANIMIZIN EĞİTİMDE İSTEDİĞİ BAŞARIYI, AKRABALARI BİR YERE GETİREREK, MERİTOKRASİYİ UYGULAMAYARAK YAKALAYAMAZSA; TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ KENDİ KENDİNİ YOK EDER 25 Aralık 2017 - 16:15
CUMHURBAŞKANI, EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN; MUHTARLAR KADAR OKUL MÜDÜRLERİYLE DE TOPLANMALIDIR 21 Aralık 2017 - 16:52
ATİNALI PLATON’UN İDEAL DEVLETİNDEN ALTINDAĞ’IN BEBELERİNE, EĞİTİM VE MÜZİKLE TÜRKİYE’NİN HARMONİASI 21 Aralık 2017 - 16:39
BİR “CAN”A DOKUNMAYA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN CANINA KIYMAK DA NEYİN NESİDİR!!! 19 Aralık 2017 - 14:49
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ VE MEB’İN BEKLENEN DEĞİŞİMLERDE AKIL TERİNE DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK OLASI METAL YORGUNLUĞUNU DA ENGELLEYEBİLMESİ 18 Aralık 2017 - 17:42
EĞİTİM KRİZİNİN TEMELİNDE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN DEDİĞİ GİBİ AYDINLANMANIN ARAÇSAL AKILCILIĞI MI YATIYOR? 15 Aralık 2017 - 10:24
İYİ PARTİ EĞİTİMDE İYİ Mİ? 14 Aralık 2017 - 14:39
EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİ VE OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARILI KILMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BAŞARILI KILMALIYIZ 24 Kasım 2017 - 08:45