Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR?

02.04.2018 11:00 | Son Güncelleme: 02.04.2018 11:00

Merkezi Eğitimin Sakıncaları Nelerdir?

Ülkelerin eğitimlerinin yönetilme biçimleri eğitim niteliklerini de etkilemektedir. Ülkelerin eğitimi merkezi, yerel ve hem merkezi hem yerel olarak yönetilebilmekte ve hizmet verebilmektedir. Kendi ülkemizin yönetiminin nerede olduğunu görebilmek ve daha ileriye götürebilmek adına Avrupa Birliği eğitim sistemlerinin yönetim anlayışlarını ele almak faydalı olacaktır. Avrupa ülkelerindeki eğitim yönetimlerini incelemek, ardındaki deneyimlerden faydalanmak bizimde yeni yaklaşım biçimleri oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Diğer ülkelerin eğitimde neler yaptıklarına hangi zorluklarla karşılaştıklarını görmek bizimde önümüzü açacaktır. Böylelikle başka ülkelerin bizimle benzer sorunlarla karşılaştıklarında hangi çözüm yollarını ortaya koydukları da görülebilir.

Avrupa Ülkelerinin Çoğunda Bizden Farklı Olarak Eğitim Yerel Odaklı Verilmektedir

Fransa, İtalya, Danimarka, Lüksemburg ve Yunanistan da merkezi odaklı bir eğitim sunulurken, bu ülkeler bir yandan da yaptıkları düzenlemelerle bu uygulamadan uzaklaşmaya çalışmaktadırlar. Merkezi eğitim sistemlerinde merkezi teşkilat ve bakan, eğitimdeki ana belirleyicidir. Yani öğretim programlarından ders kitaplarına her hususu eğitim bakanlığı belirler. Eğitimle ilgili tüzük, yönetmelik, genelgeler bakanlıkça belirlenir, eğitim çalışanlarının hepsini bakanlık işe alır. Avrupa ülkelerinin çoğunda bizden farklı olarak eğitim yerel odaklı verilmektedir. Almanya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İrlanda bu ülkelerdendir. Yani devletin yetkileri ve görevleri yerel güçler tarafından yerine getirilmektedir. Buralarda eğitim ile ilgili kararlar yerel düzeyde alınır ve uygulanır. Buralarda merkezi hükümet sadece eğitimin planlanmasından ve ulusal düzeydeki uygulamasından sorumludur. Belediyelerin ve öğrencilerin ailelerinin eğitime önemli bir düzeyde katılımı vardır.

Merkezi Eğitimin Sakıncaları Nelerdir?

Hollanda, Finlandiya, Avusturya ve Portekiz gibi ülkelerde ise eğitim hem merkezi ağırlıklı hem de yerel ve bölgesel düzeyde sunulmaktadır.Bunlarda çoğunlukla yasama, karar alma ve eğitim bütçesinin hazırlama bakanlığın sorumluluğundayken, yerel düzeydeki yönetim ise belediyelerce yapılır. Yerel belediyeler temel eğitimin örgütlenmesinden sorumlu oldukları gibi kısmen de finansal sorumlulukları vardır. Avrupa ülkelerinde eğitim daha çok bölgesel ve yerel düzeyde sunulmaktadır. Merkezi eğitim sistemleri ağır işler, hantaldırlar. Yaşanan bir problemin merkeze ulaştırılması zaman alır. Örneğin, ani bir karar almayı gerektiren durumlarda alt kademelerin yetkilerinin olmaması sıkıntılara yol açar. Yetkisi olmayan alt birimlerin yöneticileri kurumlarını daha ileriye de taşıyamayacaklardır. Yani bürokrasi ve merkezi yaklaşım daha etkili bir hizmet sunmanın önünde engel olacaktır. Diğer taraftan sivil toplum kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler eğitim ile ilgili konulara katılmadıkları için sorumlulukta almayacaklardır.

Katılımın Yüksek Olduğu Özgür Yapılar Daha Başarılı Olur 

Eğitim örgütlerinde merkezle beraber yerel güçlerinde etkili olduğu yapılarda sorumluluk paylaşılacak, herkes daha aktif süreçlere katılacak ve eğitim amaçlarına daha hızlı, kolay ve rahat ulaşılacaktır. Bu süreçlerde katılımın olmasından ötürü demokratik bir iş yaşamı oluşturulacaktır. Katılanların isteği ve üretkenliği de artacaktır. Katılımın yüksek olduğu özgür yapılar daha başarılı olacaklardır.
Yönetimin eğitim alanına uygulanması olan eğitim yönetiminin hangi düzeyde uygulandığı eğitimin niteliğini de etkilemektedir. Eğitim yönetimi, eğitim örgütlerini ilgilendiren bütün konular adına önemlidir. Eğitim yönetimi eğitimin finansmanından, programların yönetimine, okulların yönetime kadar pek çok konuyu etkiler. Ülkemiz ve Avrupa ülkeleri eğitim yönetimi konusunda farklı bakış açısına sahiptir. Avrupa ülkelerinin çoğunda eğitim yerel odaklı sunulurken, bizde merkezi olarak sunulmaktadır. Avrupa ülkelerinin çoğunda eğitim yönetimi merkezi odaktan uzaklaştırılıp yerel ve bölgesel güçlere verilmekteyken, ülkemizde yerel ve bölgesel otoritelerin yetkisi çok değildir.

Gelişmiş Ülkelerde Eğitim Yerel ve Bölgesel Düzeyde Yönetilmektedir.

Etkin planlama, iletişim, eş güdümleme, karar alma, katılma ve değerlendirme çağdaş eğitim yönetimde çok önemlidir. Bunun içinde yetki ve sorumlulukların merkezi yapıdan uzaklaştırılarak yetki ve sorumlulukların alt birimlerle de paylaşılması gerekmektedir. Bu yetki ve sorumlulukların paylaşılması hantal bürokrasiyi kıracak ve katılımcılığı da arttıracaktır. Ülkemizdeki eğitimin yönetimine yerel otoriteler ve eğitim çalışanları da katılmalı ve eğitim örgütlerinde tüm paydaşlar sorumluluk almalıdır. Gelişmiş ülkelerin çoğunda eğitim yerel ve bölgesel düzeyde yönetilmektedir. Buradan merkezi otoritenin tamamen kalkması gerektiği anlaşılmamalıdır. Merkezi güç eğitimin genel hedeflerini ortaya koymalıdır. Yerel ve bölgesel makamlara daha fazla yetki ve sorumluluk verilince eğitimde verimlilik ve etkinlik artacak, dolayısıyla hedefler de daha kolay gerçekleşecektir. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin…

 

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

BAŞKANLIĞA GEÇERKEN BİR MODEL OLARAK ABD EĞİTİM SİSTEMİNİN YÖNETSEL YAPILANMASI 03 Temmuz 2018 - 11:35
“ÂLİMİN ÖLÜMÜ ÂLEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR” DEDİRTEN FUAT SEZGİN 01 Temmuz 2018 - 15:00
79. MİLLİ EĞİTİM BAKANINI AÇIKLIYORUM 26 Haziran 2018 - 13:18
EĞİTİMİMİZİ İDEOLOJİLERDEN, AŞILAMALARDAN NASIL KURTARABİLİRİZ? 22 Haziran 2018 - 11:48
EĞİTİM HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN, SİYASİ GÖRÜŞLERİN OYUN VE HESAPLAŞMA ALANI OLAMAZ 21 Haziran 2018 - 17:11
EĞİTİMİMİZİN EĞİTİLEN, EĞİTEN VE EĞİTİM EYLEMİ BOYUTLARI… 20 Haziran 2018 - 10:51
EĞİTİMİN SAADET’İ BİLGE’CE DEĞİŞTİR’MEKLE Mİ MÜMKÜN? 19 Haziran 2018 - 11:25
DÜNYADAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ EĞİTİMLE YAKALAMALIYIZ 18 Haziran 2018 - 12:32
ÖĞRENCİLERİMİZE NEYİ ÖĞRETMEK DAHA DEĞERLİ VE GEREKLİDİR? 12 Haziran 2018 - 12:01
EĞİTİMDE DEVLET AKLINI YOK EDERSENİZ; EĞİTİMDE YARGISIZ İNFAZLARDAN YARGILI İNFAZLARA GEÇİP, EĞİTİMİ DE YOK EDERSİNİZ 07 Haziran 2018 - 11:29
KOMPLE KAPATILMASI GEREKEN İLKSANIN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ NASIL SEÇİLMEKTEDİRLER VE NE KADAR MAAŞ ALMAKTADIRLAR? 31 Mayıs 2018 - 13:26
EĞİTİMDE TEBEDDÜL-İ ESMA İLE HAKAİK TEBEDDÜL ETMEZ 29 Mayıs 2018 - 13:22
EĞİTİMİN CANLARINA DOKUNARAK “MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMAK” İLE “MİLLETVEKİLİ OLMAK” FARKINI GÖSTEREN CEYHUN İRGİL 28 Mayıs 2018 - 10:36
EĞİTİM SENDİKALARI KENDİLERİNİ EĞİTİM BÜROKRASİSİNİN YERİNE KOYARSA DEVLET İÇİNDE YENİ PARALEL YAPILAR OLUŞUR 25 Mayıs 2018 - 14:34
SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24