Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR?

02.04.2018 11:00 | Son Güncelleme: 02.04.2018 11:00

Merkezi Eğitimin Sakıncaları Nelerdir?

Ülkelerin eğitimlerinin yönetilme biçimleri eğitim niteliklerini de etkilemektedir. Ülkelerin eğitimi merkezi, yerel ve hem merkezi hem yerel olarak yönetilebilmekte ve hizmet verebilmektedir. Kendi ülkemizin yönetiminin nerede olduğunu görebilmek ve daha ileriye götürebilmek adına Avrupa Birliği eğitim sistemlerinin yönetim anlayışlarını ele almak faydalı olacaktır. Avrupa ülkelerindeki eğitim yönetimlerini incelemek, ardındaki deneyimlerden faydalanmak bizimde yeni yaklaşım biçimleri oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Diğer ülkelerin eğitimde neler yaptıklarına hangi zorluklarla karşılaştıklarını görmek bizimde önümüzü açacaktır. Böylelikle başka ülkelerin bizimle benzer sorunlarla karşılaştıklarında hangi çözüm yollarını ortaya koydukları da görülebilir.

Avrupa Ülkelerinin Çoğunda Bizden Farklı Olarak Eğitim Yerel Odaklı Verilmektedir

Fransa, İtalya, Danimarka, Lüksemburg ve Yunanistan da merkezi odaklı bir eğitim sunulurken, bu ülkeler bir yandan da yaptıkları düzenlemelerle bu uygulamadan uzaklaşmaya çalışmaktadırlar. Merkezi eğitim sistemlerinde merkezi teşkilat ve bakan, eğitimdeki ana belirleyicidir. Yani öğretim programlarından ders kitaplarına her hususu eğitim bakanlığı belirler. Eğitimle ilgili tüzük, yönetmelik, genelgeler bakanlıkça belirlenir, eğitim çalışanlarının hepsini bakanlık işe alır. Avrupa ülkelerinin çoğunda bizden farklı olarak eğitim yerel odaklı verilmektedir. Almanya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İrlanda bu ülkelerdendir. Yani devletin yetkileri ve görevleri yerel güçler tarafından yerine getirilmektedir. Buralarda eğitim ile ilgili kararlar yerel düzeyde alınır ve uygulanır. Buralarda merkezi hükümet sadece eğitimin planlanmasından ve ulusal düzeydeki uygulamasından sorumludur. Belediyelerin ve öğrencilerin ailelerinin eğitime önemli bir düzeyde katılımı vardır.

Merkezi Eğitimin Sakıncaları Nelerdir?

Hollanda, Finlandiya, Avusturya ve Portekiz gibi ülkelerde ise eğitim hem merkezi ağırlıklı hem de yerel ve bölgesel düzeyde sunulmaktadır.Bunlarda çoğunlukla yasama, karar alma ve eğitim bütçesinin hazırlama bakanlığın sorumluluğundayken, yerel düzeydeki yönetim ise belediyelerce yapılır. Yerel belediyeler temel eğitimin örgütlenmesinden sorumlu oldukları gibi kısmen de finansal sorumlulukları vardır. Avrupa ülkelerinde eğitim daha çok bölgesel ve yerel düzeyde sunulmaktadır. Merkezi eğitim sistemleri ağır işler, hantaldırlar. Yaşanan bir problemin merkeze ulaştırılması zaman alır. Örneğin, ani bir karar almayı gerektiren durumlarda alt kademelerin yetkilerinin olmaması sıkıntılara yol açar. Yetkisi olmayan alt birimlerin yöneticileri kurumlarını daha ileriye de taşıyamayacaklardır. Yani bürokrasi ve merkezi yaklaşım daha etkili bir hizmet sunmanın önünde engel olacaktır. Diğer taraftan sivil toplum kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler eğitim ile ilgili konulara katılmadıkları için sorumlulukta almayacaklardır.

Katılımın Yüksek Olduğu Özgür Yapılar Daha Başarılı Olur 

Eğitim örgütlerinde merkezle beraber yerel güçlerinde etkili olduğu yapılarda sorumluluk paylaşılacak, herkes daha aktif süreçlere katılacak ve eğitim amaçlarına daha hızlı, kolay ve rahat ulaşılacaktır. Bu süreçlerde katılımın olmasından ötürü demokratik bir iş yaşamı oluşturulacaktır. Katılanların isteği ve üretkenliği de artacaktır. Katılımın yüksek olduğu özgür yapılar daha başarılı olacaklardır.
Yönetimin eğitim alanına uygulanması olan eğitim yönetiminin hangi düzeyde uygulandığı eğitimin niteliğini de etkilemektedir. Eğitim yönetimi, eğitim örgütlerini ilgilendiren bütün konular adına önemlidir. Eğitim yönetimi eğitimin finansmanından, programların yönetimine, okulların yönetime kadar pek çok konuyu etkiler. Ülkemiz ve Avrupa ülkeleri eğitim yönetimi konusunda farklı bakış açısına sahiptir. Avrupa ülkelerinin çoğunda eğitim yerel odaklı sunulurken, bizde merkezi olarak sunulmaktadır. Avrupa ülkelerinin çoğunda eğitim yönetimi merkezi odaktan uzaklaştırılıp yerel ve bölgesel güçlere verilmekteyken, ülkemizde yerel ve bölgesel otoritelerin yetkisi çok değildir.

Gelişmiş Ülkelerde Eğitim Yerel ve Bölgesel Düzeyde Yönetilmektedir.

Etkin planlama, iletişim, eş güdümleme, karar alma, katılma ve değerlendirme çağdaş eğitim yönetimde çok önemlidir. Bunun içinde yetki ve sorumlulukların merkezi yapıdan uzaklaştırılarak yetki ve sorumlulukların alt birimlerle de paylaşılması gerekmektedir. Bu yetki ve sorumlulukların paylaşılması hantal bürokrasiyi kıracak ve katılımcılığı da arttıracaktır. Ülkemizdeki eğitimin yönetimine yerel otoriteler ve eğitim çalışanları da katılmalı ve eğitim örgütlerinde tüm paydaşlar sorumluluk almalıdır. Gelişmiş ülkelerin çoğunda eğitim yerel ve bölgesel düzeyde yönetilmektedir. Buradan merkezi otoritenin tamamen kalkması gerektiği anlaşılmamalıdır. Merkezi güç eğitimin genel hedeflerini ortaya koymalıdır. Yerel ve bölgesel makamlara daha fazla yetki ve sorumluluk verilince eğitimde verimlilik ve etkinlik artacak, dolayısıyla hedefler de daha kolay gerçekleşecektir. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin…

 

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR? 02 Nisan 2018 - 11:00
MEB MÜSEBBİBİ OLMADIĞI ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 30 Mart 2018 - 11:43
NİYE HER ŞEHİRE BİR ÜNİVERSİTE KURMAK YERİNE HER MAHALLEYE İYİ BİR ANAOKULU KURMALIYIZ? 29 Mart 2018 - 11:57
ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR 28 Mart 2018 - 13:33
EĞİTİMDE UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEYLERİ UYGUN KİMSELERLE YAPMAZSAK, DENİZİN ORTASINDA YANAN GEMİ OLURUZ 26 Mart 2018 - 10:30
NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32