Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN

18.04.2018 11:08 | Son Güncelleme: 18.04.2018 11:08

Diğer Meslekler de Önemlidir Ama Eğitim Diğerlerinin Her Birisini Yapılandırır

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, birkaç gün önce yaptığı bir konuşmada “Eğitim iyi giderse her şey iyi gider; eğitimi ihmal ederseniz her şeyi de ihmal etmişsiniz demektir. Çünkü eğitim her şeyi yetiştirir; iyi doktor, iyi hemşire, iyi mühendis eğitimden çıkar.” dedi.  Yılmaz’ın konuşması merkezli olarak eğitim tarihimiz açısından felsefi ve sosyolojik boyutlarıyla eğitimin önemini ele almaya çalışalım.
Sosyolojide ana tartışmalardan biri; hangi kurumların alt yapı, hangilerinin de üst yapı kurumları olduğu tartışmasıdır. Önemli teoriler, ekonomiyi alt yapı kurumu olarak kabul eder ve bir alt yapı kurumu olarak ekonominin diğer tüm üst yapı kurumlarını; yani sağlığı, kültürü vb. ’ni etkilediğini belirtirler. Oysaki İsmet Yılmaz’ın konuşmasından da anlıyoruz ki; ekonomiyi ve ekonomistleri de eğitim etkilemektedir. Güçlü bir eğitim kurumu en az ekonomi kadar önemli bir alt yapı kurumu olmakla beraber, diğer tüm üst yapı kurumlarını da etkiler. Yani güçlü eğitim; güçlü ekonomi, güçlü sağlık, güçlü sanat vb. de demektir. Yılmaz da bunu, eğitim iyi giderse her şey iyi gider şeklinde ifade ediyor.
                                       Bir Altyapı Kurumu Olarak Eğitim Tüm Alanları Etkiler
Diğer yandan; “Eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal etmişsiniz” diyerek eğitime önem vermemenin tüm alanlara olumsuz yansıyacağını söylüyor, Sayın Bakan. Yılmaz, bir alt yapı kurumu olarak eğitimin tüm alanları etkilediğini de “Eğitim her şeyi yetiştirir; iyi doktor, iyi hemşire, iyi mühendis eğitimden çıkar” sözleriyle vurguluyor. Bu nedenle eğitimin bozulması da yine aynı şeklide tüm alanlarda bozulmalara yol açacaktır. Yılmaz’ın “Diğer meslekler de önemlidir ama eğitim diğerlerinin her birisini yapılandırır” cümlesi, aslında eğitimin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun vücut bulmuş halidir.
Eğitimin bu önemini  “Eğitim iyi giderse her şey iyi gider” cümlesini eğitim tarihimizde eski Bakanlarımızdan Emrullah Efendi’nin “Mektepler mamur oldukça, hapishaneler harap olur” sözlerinde de görebiliriz. Tuba Ağacı Nazariyesi vb. ile eğitim tarihimize önemli katkılar yapmış olan Emrullah Efendi, yakın eğitim tarihimizin önemli isimlerindendir. Ve yine Emrullah Efendi’nin mizah dolu “Şu mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim” sözü de gülümseticidir. Evet, Emrullah Efendi de Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz gibi eğitimi önemsiyordu ve ona göre eğitim ülkemizin kalkınmasının temel şartlarındandı. Eğitim her şeyin başıdır, demiştir.
                                     Mektepler Mamur Oldukça Hapishaneler Harap Olur
Evet, Emrullah Efendi’nin “Mektepler mamur oldukça hapishaneler harap olur” sözü, İsmet Yılmaz’ın “Eğitim iyi giderse her şey iyi gider” sözü ile aynı şeydir. Emrullah Efendi’nin burada kastettiği şey; mekteplerin yani eğitimin kusursuz, eksiksiz, bayındır olması halinde, hapishanelerin yıkılacağı, yok olacağıdır. Yani eğitimin, memleketin kalkınmasının kilit taşı olduğudur. Evet, Emrullah Efendi de, eğitim iyi giderse her şey iyi gider, diyor.
 
                Bir Kişiyi Nasıl Hapishaneye Zorla Gönderiyorsanız, Mektebe de Göndermelisiniz
Emrullah Efendi, bir milletin refah ve mutluluğunun ancak eğitim ile tesis edilebileceğini, ilerlemenin yolunun eğitim olduğunu düşünürdü. Ve mekteplerin yani eğitimin mamur, iyi olup, hapishanelerin harap olmasının yolunu eğitimi yaygınlaştırmak olarak görür. Öyle ki; eğitimi yaygınlaştırmak ve ilköğretimi zorunlu hale getirmek için “Çocuklar zorla okula gönderilmez” fikrine karşı “Nasıl siz bir adamı hapishaneye gönderiyorsunuz, bunda hakkınız var da mektebe göndermeye hakkınız olmaz mı?” der.
Evet, Emrullah Efendi’nin Tuba Ağacı Nazariyesinden mektepler mamur olursa hapishaneler harap olura; her şey, ’Eğitim iyi giderse her şey iyi gider’ için. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16