Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ

07.03.2018 10:59 | Son Güncelleme: 07.03.2018 10:59

Enderunlar Bir Açıdan Günümüzün Fen Liseleridir

Fen Lisesi Öğrencisi Daha Çok “Öğretilen” Değil “Öğrenen” Pozisyonundadır

İcat Çıkaracak Nesiller Lazım!

Türkiye’nin en önemli konularından biri olan fen liselerini uzun zamandır mercek altına almak istiyordum. Geldiğimiz noktada ülkemizde; 300 civarında fen lisesinde 100 bin civarında öğrenci; bulunmaktadır. Bu rakamlarla niteliği artırma ve istenilen hedefleri yakalayabilme, dünya çapında bilim insanı yetiştirebilmek çok gerçekçi değildir. Fen liseleri ağırlıklı olarak dünyadaki en önemli öğrenme yöntemlerinden biri olan‘yaparak yaşayarak öğrenme’ metoduyla eğitim öğretim yapan okullardır. Bu kadar çok okul ve öğrenciyle bunları yapamayız.

Bir Ülkenin Büyüklüğü Topraklarının Yüzölçümü Kadar Değil Beyinlerinin Yüzölçümü Kadardır!

Bir ülkenin en önemli gücü ne yeraltı gücü ne de yer üstü gücüdür günümüzde. Bir ülkenin en önemli gücü beyin gücüdür. Bir ülkenin büyüklüğü topraklarının kaç metrekare olduğu kadar değil beyinlerinin kaç metrekare olduğu kadardır. Bu nedenle tarih boyunca büyük devletler üstün zekâlı ve yetenekli çocuklara önem vermiş ve onların eğitimlerini geliştirmek için büyük çabalar sarf etmişlerdir. Bizim tarihimizde de bunun örnekleri vardır. Örneğin fen liseleri ülkemizde 1964 yılında kurulmuştur ama üstün beyin gücünden yararlanma geleneğimiz yeni değildir. Selçuklu ve Osmanlı tarihinin yükselme dönemlerinde de bunun örnekleri vardır. Enderunlar bunun en güzel örneğidir. Enderunlar bir açıdan günümüzün Fen Liseleridir.

Matematik Bilmeyen Giremez!

Fen liseleri popülist bir eğitim ve siyasi söylemi yapılamayacak kadar önemli okullardır. Mesele ilçelere rastgele fen lisesi açmak değildir.Önemli olan fen liselerinin niteliğidir. Bu yüzden de her yere rastgele açılmamalıdır. Fen liselerinde önemli olan nicelik değil niteliktir. Gelinen noktada fen liseleri 400-496 gibi puanlar arasında öğrenci almaktadır. 400 puan alan öğrenci de fen lisesi öğrencisi, 496 puan alan da. Bu okullar yoğun matematik ve fen öğretiminin yapıldığı yerlerdir. Buralardan geleceğin mühendisleri, mucitleri, bilim insanları çıkacaktır. Ünlü filozof Platon’un akademisinin girişinde “Matematik bilmeyen giremez!” yazar. Matematik bu kadar ana bir bilimdir özelikle de fen lisesi öğrencileri için. Şimdi 400 puan alarak fen lisesine giren bir öğrenci bilim insanı olma yolunda ne kadar matematik ne kadar fen bilebilir?

Bilim Üretme Fen Liselerinden Başlar!

400 puanla bile öğrenci aldığımız okullarda, çağın gereklerine göre laboratuvarlarını yenileyemezsek okullarda hangi bilimi, kimle üreteceğiz? Unutmayalım fen lisesi sadece bir tabela değildir, bir müfredat değildir bir yaşam tarzıdır. Fen lisesi sayısı artırmanın kaliteli eğitimi halka ulaştıracağız tarzı bilim dışı bir açıklaması olamaz. Fen liselerinde okuyanlar zaten halk çocuklarıdır.

Dünyaya Hükmeden Ülkeler Aynı Zamanda Teknikte de Güçlü Ülkelerdir.

Fen liselerinin sayısını artırmak nicelik olarak iyidir ama nitelik olarak eğitim dejenerasyonuna yol açar. Bu okullar tabela okulu olmanın ötesine geçemez. Yani sadece adları fen lisesi olur. Bu tip okullardaki öğrencilerin vaktinin çoğunun az sayılı sınıflarda tam gün laboratuvarda geçmesi gerekir. Bu okulların sayısını artırmamız teknik alanda zayıflamamıza yol açar. Oysaki dünyaya hükmeden ülkeler aynı zamanda teknikte de güçlü ülkelerdir. Toplumların kalkınmasındaki en önemli güç olan insan kaynağının tartışmasız önemli ögesi üstün yetenekli bireylerdir. Bunlar beyin güçlerimiz, kaynaklarımızdır. Eğitimin en önemli işlevlerinden biri bu üstün yeteneklileri keşfetmek ve en iyi şekilde geliştirmek olmalıdır. Nitekim günümüzdeki hızlı gelişme ancak bilim ve teknik sayesinde mümkündür. Ayrıca üstün yetenekliler ekonomik ve sosyal kalkınmamız kadar milli savunmamız için de önemlidir. Yakın tarihimizde bu iş büyük oranda fen liseleri aracılığıyla yapılmıştır.

Fen Liselerinin Tarihsel Süreci ve İşlevleri

İşte; üstün yeteneklilere lise seviyesinde fen ve matematik alanında eğitim vermek, üniversitelerin ilgili alanlarına araştırıcı öğrenciler yetiştirmek, lise seviyesinde laboratuvar ağırlıklı eğitim vermek üzere fen liseleri kurulmuştur. Bu okullar yüksek düzeydeki bilim ve fen insanları, bilgiyi üretecek ve yayacak düzeyde kişiler yetiştirmeyi amaçlamıştırTürkiye’nin ilk fen lisesi olan Ankara Fen Lisesi yatılı ve karma olarak 1964 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bu okul kurulduğu dönemde öğrenci ve öğretmen seçimi, fen ve matematik derslerinin müfredat ve metodu açısından diğer okullardan farklıydı. Buradan mezun olan öğrencilerden; ileri düzey bilimsel düşünme, temel fen ve matematik bilgileri laboratuvarında deney yapma, bilimsel yöntemi kullanma, araştırma yapma gibi beceriler beklenir.

Fen Lisesi Öğrencisi Daha Çok “Öğretilen” Değil “Öğrenen” Pozisyonundadır.

Fen liselerini fen lisesi yapan en iyi öğrencileri almaları ve sayılarının az, niteliğinin yüksek olmasıdır. Bu nedenle derhal fen liselerindeki bu hızlı yayılmaya dur denmesi gerekmektedir. Hangi nedenle olursa olsun her ilçeye fen lisesi açılması doğru bir uygulama değildir. Buralardaki uygulanan eğitim sistemi ve metot, fen ve matematik öğretmenlerinin öğrencilere yaklaşımı, sınıflardaki öğrenci sayısı, laboratuvar olanakları, fen ve matematik ders içerikleri diğer okullardan çok farklı olmak zorundadır. Keza buradaki öğrencilerin en önemli özelliklerinden biri daha çok “öğretilen” değil “öğrenen” pozisyonunda olmalarıdır. Bunlar bir nevi “seçilmiş öğrenci” durumunda eğitilmek zorundadırlar. Fen liselerinin sayısını artırmak aynı zamanda beyin göçünü de hızlandırır. Tam tersine burslar gibi özel teşviklerle sadece en başarılı öğrenciler fen liselerine yönlendirilmelidir.

Türkiye, “Aklını Başına” Eğitimle Toplar!

Fen liselerini ve eğitimimizi daha üst seviyeye götürmek için muhtaç olduğumuz güç beynimizde mevcuttur. Bu anlamda ülkemizin “aklını başına toplaması” gerekiyor, yani fen liselerine gereken önemi vermelidir. Dünyayı insanlar, insanları da beyinleri yönetir. Ülkemizin yeterince beyni var, önemli olan beyinleri uygun bir şekilde eğitmek ve kullanmak. Unutmayalım geleceğin imparatorlukları “zihin imparatorlukları” olacaktır.

İcat Çıkaracak Nesiller Lazım!

Ülkemizin her türlü alanda ilerlemesinin ana kaynağı yetiştirilmiş üstün beyin gücüdür. Devletimizin yönetimi, yeni icatların yapılması ve ülkemizin kalkınması beyin gücümüze bağlıdır. Bu beyinler büyük servetimiz ve zenginliğimizdir. Bu beyinlerin keşfedilmemesi, iyi eğitilememesi ve yerinde istihdam edilememesi ülkemizde telafisi olmayan büyük kayıplara yol açar. Bunun için de fen liseleri çok önemlidir. Bu okullardan icat çıkaracak nesiller yetiştirmek zorundayız. Fen liseleri için özel bir eğitim politikasına ihtiyaç vardır. Fen liseleri göz bebeğimiz olmak zorundadır. Tabi ki bu özel eğitim politikası sosyal, idari, kültürel, spor ve sanat alanlarındaki üstün yetenekliler için de uygulanmalıdır.

Ülkemizin eğitimde hata yapma gibi bir lüksü yoktur. Doğru adımlar atmak zorundayız. Atılmasa ne olur? Ülke olarak bu günlerimizi arar noktaya geliriz. Eğitimde bir yaşın 25 yıl olduğunu düşünürsek, doğru adımlar atılmazsa Türkiye yeni bir yaşını eğitimsel anlamda göremez. Akıl ve bilim körlüğü affetmeyeceği için görmesi de mümkün değil. Çok da uzun sürmez tarihin tozlu sayfalarında uzun vadeli yerimizi alırız.

Kuşkusuz eğitimin tüm paydaşlarının iyi niyetle eğitimle ilgili pek çok çalışma yaptığını hepimiz biliyoruz. Ama eğitimimize dair öz eleştiriler yapıp bir kontrol mekanizması oluşturmak ve yapılanların daha iyiye gitmesini sağlamak da hepimizin görevi olmalıdır. Eleştiren kişi ve kurumlara düşman gözüyle bakmamalıyız. Nihai noktada eğitim hepimizindir. Ve unutmayalım her türlü terörün ve kötülüğün panzehri eğitimdir. Toplumdaki karmaşalar, çatışmalar, ÖTEKİLEŞTİRMELER ancak eğitimle çözülebilir. Beraber yaşama kültürünün ilacı da eğitimdir. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR? 02 Nisan 2018 - 11:00
MEB MÜSEBBİBİ OLMADIĞI ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 30 Mart 2018 - 11:43
NİYE HER ŞEHİRE BİR ÜNİVERSİTE KURMAK YERİNE HER MAHALLEYE İYİ BİR ANAOKULU KURMALIYIZ? 29 Mart 2018 - 11:57
ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR 28 Mart 2018 - 13:33
EĞİTİMDE UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEYLERİ UYGUN KİMSELERLE YAPMAZSAK, DENİZİN ORTASINDA YANAN GEMİ OLURUZ 26 Mart 2018 - 10:30
NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32
HERKES, MEB’E AYNI GÖZLE BAKARSA, EĞİTİM PARADİGMALARI İFLAS EDEMEYECEĞİNDEN, EĞİTİM KRİZLERİ SIÇRAMA TAHTASINA DÖNEMEZ… 01 Mart 2018 - 11:45