Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

KENT DEVLETLERİNDEN İMPARATORLUKLARA, İMPARATORLUKLARDAN MODERN ULUS DEVLETLERİNE SİYASİ KIRILMALARIN EĞİTİME VE İNSANLIĞA YANSIMALARI

09.10.2017 12:52 | Son Güncelleme: 09.10.2017 12:52

İnsanlığın Siyasi Kırılmalardan Daha Az Zarar Görmesi Eğitimle Sağlanabilir

İnsanlığa Sahip Çıkmak Bir Erdem Değil İnsan Olmanın Bir Gereğidir

İnsanlığın Etnik- Dini – Kültürel Ya da Bölgesel Ayrımı Olmaz, Önce İnsan Diyebilmeliyiz

Dünya tarihi boyunca devlet biçimleri doğal olarak o ülkelerin eğitimlerine de yön vermiş ve etkilemiştir. Örneğin Isparta Kent Devletinde devletin askeri özelliklerinin ağırlıklı olmasından dolayı Isparta Şehir Devleti’nin eğitim sisteminde askerlikle ilgili emir, savaşçılık, disiplin ve itaat kavramlarına ağırlık verildiği görülür. Yine Atina Kent Devletlerinin demokratik özelliklerinin ağır basmasından dolayı öğrencilerin geniş bir hürriyet içinde gelişmesini sağlayan kavramlar eğitim sistemine hakimdir. Bunlar kent devletleri olduğundan devlet şekillerinin eğitim sistemine etki etmesinin doğal bir sonucu olarak kent devletlerinin etkileri görülür eğitim sistemlerinde. Yani dünya tarihi içerisinde devlet biçimleri her alanı etkilediği gibi eğitim alanını da etkilemiş, siyasi kırılmalar, yeni devlet biçimlerini yeni devlet biçimleri de yeni eğitim biçimlerini açığa çıkarmıştır.

İnsanlığın Siyasi Kırılmalardan Daha Az Zarar Görmesi Eğitimle Sağlanabilir

Uzun zamandır eğitim bürokrasisi içinde görev yapan, siyaset bilimi Doçenti olan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB fonlarıyla finanse edilen “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi”nin açılışında devlet biçimlerinin, siyasi kırılmaların eğitime ve insanlığa nasıl yansıdığını da içeren bir konuşma yaptı. Tekin’in konuşmasının kent devletlerinden imparatorluklara, imparatorluklardan modern ulus devletlere siyasi kırılmaların eğitime ve insanlığa yansıdığı kısmı şu şekildedir: Aslında dünyada devlet algısı üzerinde bir kırılmanın yaşandığı bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Tıpkı kent devletlerinden imparatorluklara, imparatorluklardan modern ulus devletlere geçerken yaşandığı gibi kritik bir kırılmanın eşiğindeyiz. Siyasi iktidar algısında devlet algısında ciddi kırılmalar ve değişiklikler yaşanıyor. Dünyanın her tarafında bu anlamdaki teorik tartışma farklı boyutlarıyla yürüyor. Ve bu sadece demokrasileri görece konsolide olmamış daha demokratik ülkelerde değil aynı zamanda batılı demokratik ülkelerde de benzeri bir süreç yaşanıyor. Geçen hafta İspanya’da yaşananlar, bugün sabah gazetelerde Bavyera’da benzeri bir süreç… Anlatmaya çalıştığım şey şu:Dünya belirli aralıklarla yaşandığı şekilde siyasi iktidar ve devlet kavramı üzerinde bir kırılma yaşıyor. Bu kırılma çok farklı boyutlarıyla kendini hissettirecek fakat önemli olan bu teorik kırılmaların yaşandığı, dönüşümlerin yaşandığı anlarda insanlığın bundan zarar görmemesi. Maalesef bu dönüşüm esnasında; insan hakları, insanlığın sahip olduğu bütün ortak miras ayaklar altına alınıyor, çok ciddi zarar görüyor.” Tekin, konuşmasında devlet ve eğitim ilişkisinden hareketle siyasi iktidar algısındaki, devlet algısındaki kırılmaların eğitime ve insanlığa etkileri olduğundan ve günümüzde de şu an böyle bir kırılmanın ileri demokrasiye sahip ülkeler de dahil tüm dünyada yaşandığından söz ediyor.


 

İnsan Hakları Ve İnsanlığın Ortak Mirası Ayaklar Altına Alınmamalıdır

Bu konuşmadan da anladığımız üzere nasıl ki kent devletlerinin kendilerine has eğitim sistemi var ise imparatorluklar da kendi eğitim sistemlerini oluşturmuşlardır. Yine imparatorluklardan modern ulus devletlerine geçildiğinde ulus devletlerin eğitimi hem kalkınma hem de bir ulus oluşturma aracı olarak görüp buna uygun eğitim sistemleri oluşturduklarını görüyoruz. Ama Tekin’in asıl dikkat çektiği nokta devlet biçimlerinin kendi eğitim sistemlerini oluşturmasının ötesinde dünya tarihindeki bu siyasi ve devlet biçimlerinin değişme kırılma anlarının, insanlığa doğal olarak eğitime de yansımalarının olduğudur. İspanya ve Bavyera örneklerini vererek bu siyasi kırılmalar ve dönüşüm anlarında insanlığın, insan haklarının ayaklar altına alınmaması için çözüm önerilerinde bulunuyor.

İnsanlığa Sahip Çıkmak Bir Erdem Değil İnsan Olmanın Bir Gereğidir

Tekin; Sokrates’in bilgi, Platon’un neyin iyi neyin kötü oluğunu bilmek, Aristo’nun ölçülü olmak, Buda’nın kötülüğe karşı iyilik yapmak ve İslamiyet’te doğruluktan iyilikten, adaletten ahlakın güzelliklerini tamamlamak olarak tanımlanan erdemden hareketle; insanlığa sahip çıkmanın bir erdem değil insan olmanın bir gereği olduğundan ise konuşmasının şu kısımlarından bahsediyor. “Bu zararın görülmemesi için bu zararın minimum düzeyde yaşanabilmesi için o dönüşüm yaşanırken bizler insanlar olarak hepimize ait olan bu ortak mirası korumak için hep birlikte mücadele etmek durumundayız. Geçen haftada söylemiştim. Bu çok da övünülecek bir şey değil. Bu zaten bizim insan olmamızın, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkmamızın doğal bir gereği. Bunu yapmakla mükellefiz. Bunu yapmazsak insanlık ortak değerlerini kaybedecek, yapmazsak hepimiz kaybedeceğiz. Dünyanın her neresinde olura olsun insanlarla ilgili insanlığın ortak değerleriyle, birikim ve mirasıyla ilgili, insan haklarıyla ilgili bir ihlal, bir haksızlık, bir zulüm süreci varsa bu sürece hep beraber insan olarak, insan onuru ve haysiyetini korumak amacıyla sahip çıkmak durumundayız. Bu tip kriz anlarında krizin etkisinin minimize edilmesinin önemli koşullarından bir tanesi gelecek kuşakların, çocuklarımızın, dünya çocuklarının bu mirasa sahip çıkacak şuurla yetişmelerini temin etmektir. Bunun yolu da bugün burada bu toplantımıza da vesile olan bir anlamda sıkıntı yaşamakta olan Suriyeli çocuklarımızın, Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonu örneğinde olduğu gibi gelecek kuşakların eğitilmesinde geçiyor.” Tekin, insanlığa sahip çıkılmaması halinde hepimizin kaybedeceğinden, tüm zulüm süreçlerine tüm insanlığın topyekûn karşı durmasından bahsediyor.

İnsanlığın Etnik- Dini – Kültürel Ya da Bölgesel Ayrımı Olmaz, Önce İnsan Diyebilmeliyiz

İşte bu tip kriz anlarında krizlerin etkilerini minimize etmenin, en az zararla geçiştirmenin yolunu da eğitim olarak gösteriyor Tekin. Dünyadaki bütün çocukların, insanlığa dünya mirasına sahip çıkacak bir bilinçle yetiştirilmelerinin yani eğitimin bu tip zararları en aza indirgeyeceğinden bahsediyor. Tekin’in konuşmasının en önemli, evrensel ve çatışmaların hem çözümü hem de engelleyicisi diyebileceğimiz, Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihatindeki “önce insan” şiarındaki gibi insanlığın etnik- dini- kültürel ya da bölgesel ayrımı olamayacağı önce insan dediği kısmı ise şu şekildeydi: Şu an biz bugün hem Suriyeli çocuklara yardımcı oluyoruz hem hep beraber insanlığın ortak değerlerine, kendi geleceğimize, kendi mirasımıza sahip çıkıyoruz. Bu yönüyle gerçekten övünülecek bir davranıştır, onurlu ve haysiyetli bir duruştur. Bu süreçte bize katkı sağlayan hem dünya uluslarına, dünyadaki bütün insanlığa teşekkür ediyorum. Yürüttüğümüz süreç bu anlamda çok saygın ve övgüyü hak eden bir süreç. Hep beraber dünyanın neresinde olursa olsun bu türden sıkıntıları yaşayan kim olursa olsun etnik, dini, kültürel ya da bölgesel herhangi bir ayrım gütmeksizin hep beraber insanlığın onuruna sahip çıkma durumundayız. Umarım bu ödevimizi bu yükümlülüğümüzü insanlığa karşı olan bu görevimizi hakkıyla yerine getiririz.  Tekin, konuşmasının son kısmında adeta Kant’ın ödev ahlakındaki gibi evrensel bir şekilde insanlığın onuruna sahip çıkmayı bir ödev, yükümlülük ve görev olarak görüyor.

Evet, kent devletlerinden imparatorluklara, imparatorluklardan modern ulus devletlerine geçişte dünya tarihinde siyasi kırılmalar olmuş ve bu siyasi kırılmaların insanlığa ve eğitime ciddi yansımaları, zararları olmuştur. İnsanlığın bu siyasi kırılmalardan en az zararla kurtulmasının yolu da eğitimden geçmektedir. Eğitim sistemleri; insanlığa, insanlık mirasına, insanlık onuruna, etnik, dini, kültürel ya da bölgesel ayrım yapmaksızın sahip çıkacak bilinçte nesiller yetiştirmelidir. Çünkü bu kırılma ve dönüşüm anlarında insan haklarının, insanlığın ayaklar altına alınması sonucu kaybeden hepimiz oluruz. Ve de Tekin’in dediği gibi insanlığa ve insanlık onuruna sahip çıkmak bir erdem değil insan olmanın gereğidir. Dünya Hepimizin, Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

MEB İNSAN KAYNAKLARI KARANLIKTA KİME GÖZ KIRPTI… 17 Ocak 2018 - 13:52
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51
CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ETİĞİ, BİLİME HAKİM KILARAK, BİLİMİ BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTUNDAN KURTARABİLİR MİYİZ? 10 Ocak 2018 - 15:34
YOK, EFENDİM BEN DUYMADIM, BEN GÖRMEDİM DEMEYİN; TÜM BAKANLAR VE REKTÖRLER CUMHURBAŞKANI’NIN BU ÇAĞRISINI DUYMALIDIRLAR 09 Ocak 2018 - 10:01
DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEK, TÜRKİYE’Yİ DE DÜNYAYA GÖTÜRECEK ÇAĞIMIZIN EVLİYA ÇELEBİLERİSİNİZ 07 Ocak 2018 - 22:20
MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR 04 Ocak 2018 - 14:38
PERSLERDEN FARSLARA İRAN EĞİTİM SİSTEMİ 03 Ocak 2018 - 14:57
YENİ YILDA ESKİ YILLARIMIZI YANİ EĞİTİM TARİHİMİZİ OKUMAZSAK BAŞARILI OLAMAYIZ 02 Ocak 2018 - 12:29
BİR FELSEFECİ OLARAK, BEDENİNİ YÖNETEMEDİĞİ İÇİN BEYNİNİ DE YÖNETEMEYENLERE YANITIMDIR 29 Aralık 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ VE MEB, HEPİNİZİN BANA MOBBİNG UYGULAMASINDAN DAHA ÖNEMLİ 28 Aralık 2017 - 10:09
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİNMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEBİLİR Mİ? 26 Aralık 2017 - 12:18
MEB, CUMHURBAŞKANIMIZIN EĞİTİMDE İSTEDİĞİ BAŞARIYI, AKRABALARI BİR YERE GETİREREK, MERİTOKRASİYİ UYGULAMAYARAK YAKALAYAMAZSA; TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ KENDİ KENDİNİ YOK EDER 25 Aralık 2017 - 16:15
CUMHURBAŞKANI, EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN; MUHTARLAR KADAR OKUL MÜDÜRLERİYLE DE TOPLANMALIDIR 21 Aralık 2017 - 16:52
ATİNALI PLATON’UN İDEAL DEVLETİNDEN ALTINDAĞ’IN BEBELERİNE, EĞİTİM VE MÜZİKLE TÜRKİYE’NİN HARMONİASI 21 Aralık 2017 - 16:39
BİR “CAN”A DOKUNMAYA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN CANINA KIYMAK DA NEYİN NESİDİR!!! 19 Aralık 2017 - 14:49
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ VE MEB’İN BEKLENEN DEĞİŞİMLERDE AKIL TERİNE DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK OLASI METAL YORGUNLUĞUNU DA ENGELLEYEBİLMESİ 18 Aralık 2017 - 17:42
EĞİTİM KRİZİNİN TEMELİNDE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN DEDİĞİ GİBİ AYDINLANMANIN ARAÇSAL AKILCILIĞI MI YATIYOR? 15 Aralık 2017 - 10:24
İYİ PARTİ EĞİTİMDE İYİ Mİ? 14 Aralık 2017 - 14:39
EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27