Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR?

11.01.2018 13:51 | Son Güncelleme: 11.01.2018 13:51

İbn-i Sina: “ Egzersizi Terk Etmek, Hayatı Terk Etmeye Benzer”

Platon: “Beden Jimnastikle Eğitilir”

İbn Haldun: “Nefis Kendi Kavmine Boyun Eğdirmiş Olanların Üstünlüklerine İnanır”

Kültür Emperyalizmiyle Oluşacak Zihinsel k-Köleliklere ve Beyin Körlenmelerine Karşı Koymalıyız. Küreselleşme Karşısında, Milli Kültürümüzü Yaşatmak İçin Gerekenleri Yapmalıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve aynı zamanda Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ritmik jimnastik ve blok flütle ilgili şöyle bir konuşma yapmıştı: Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar. Müziklerinden yemeklerine, kıyafetlerine, bütün yaşam tarzlarına kadar. Türkiye’de yıllarca müzik derslerinde blok flüt çalınmasının sebebi basit bir şey değildir. Veyahut da beden eğitimi derslerinde ritmik jimnastiğin öne çıkarılmasının sebebi basit bir şey değildir. Buralarda, bizim kendi sporlarımızın, müziklerimizin, müzik enstrümanlarımızın, kendi kültürel öğelerimizin yer alması demek; bir milletin bağımsızlığının gerçek manada korunması, sahiplenilmesi demek. Onun için, bu çıktığımız yolda geleneksel sporlar ve merkezinde okçuluk yolculuğundan görüyoruz ki; buraya gelen çocuklarımız, burada spor yapan çocuklarımız, sadece spor yapmış olmuyorlar; aynı zamanda dimağlarında kültürel kodlarıyla, hafızalarıyla sağlıklı bir ilişki, iletişim kuruyorlar. Adeta format atılan, silinen belleği yeniden var etmiş oluyorlar.” Müziğin ve sporun, kültürün yani yaşam biçimlerinin bir parçası olduğunu düşündüğümüzde, Bilal Erdoğan, müzik ve sporda verilen içeriklerin, özel de de ritmik jimnastiğin ve blok flütün ön plana çıkarılmasıyla, kültürel olarak tutsak edilmeye çalışıldığımızı ifade ediyor. Kültür savaşlarının yoğun yaşandığı bir dünyada, bu vesileyle, sporun ve müziğin kültürle ilişkilerini, flüt ve jimnastiğin tarihini, kültürel tutsak etmeyi kısaca ele alalım.

MEB’in Spor Liseleri Projesi, Öğrencilerimize Milli Sporlarımızı da Öğretmektedir

Eğitimin kültürel işlevlerinden hareketle; eğitim, tabi ki de çocuklarımıza kültürel elementlerimizi, mirasımızı aktarır. Bu yönüyle, eğitim sistemimizde beden eğitimi ve müzik derslerinde elbette milli müziğimizi ve sporumuzu çocuklarımıza öğretmeliyiz. Ve daha geçtiğimiz günlerde müziğe verilen önem ve milli müziğimize sahip çıkmak adına, MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ve Yavuz Bingöl, MEB ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi arasındaki 40 bin bağlama projesinin protokolünü imzaladılar. Lakin olimpiyatların çıkış felsefesinde olduğu üzere; sporun ve de müziğin evrensel yönleri, kardeşliği, barışı temsil eden yanı da bulunmaktadır. Ziya Gökalp’in hars ve medeniyet ayrımındaki gibi, bizim milli yanımız, harsi unsurlarımız medeniyeti oluşturur. Ve MEB’in spor liseleri projesi, öğrencilerimize milli sporlarımızı öğrettiği gibi, olimpiyatlarda başarı getirecek, dünya çapında, akademik yanı da güçlü sporcular da yetiştirmektedir.

Bir Ülkenin Kendi Kültürel Değerlerini Başka Bir Ülkenin Halkına Benimsetmesidir

Gelelim kültürel tutsaklık konusuna. Eğer Bilal Erdoğan’ın burada kastettiği kültür emperyalizmse, kültür emperyalizmi; bir ülkenin kendi kültürel değerlerini ve ideolojisini başka bir ülkenin halkına benimsetmesidir. Kültür emperyalizmi, emperyalist güçlerin insanlık tarihi boyunca, amaçları için farklı yöntemlerle uygulamaya çalıştığı bir yöntemdir. Hele hele günümüzde, çok yoğun kültür savaşları yaşanmaktadır bu yönüyle. Tabi ki de kültür emperyalizmiyle oluşacak zihinsel köleliklere ve beyin körlenmelerine karşı koymalıyız. Küreselleşme karşısında, milli kültürümüzü yaşatmak için gerekenleri yapmalıyız. Ve yine kültür emperyalizmini, Cumhurbaşkanı’nın geçtiğimiz günlerde övgüler düzdüğü İbn Haldun; nefes ve kalp daima kendi kavimlerine galebe çalmış ve kendi kavmine boyun eğdirmiş olanların, olgunluk ve üstünlüklerine inanır diyerek açıklamıştır.

Peki, Jimnastik Niye Önemlidir?

Felsefenin altına bir dipnot olduğu söylenecek kadar önemli dizgeci filozof Platon, felsefi görüşleriyle İslam coğrafyasında da yoğun ilgi görmüş ve öyle ki Eflatun diye adlandırılmıştır. Platon, Devlet isimli kitabında; ruhun müzikle, bedenin ise jimnastikle eğitilmesini savunur. İslam dünyasında bu kadar önem verilen Platon, jimnastiğe bu kadar önem verdiği gibi; ünlü bir filozof ve tıpçı olan İslam düşünürü İbn-i Sina ise sağlıklı bir hayatın üç vazgeçilmezi olarak; egzersizi yani riyazeti, beslenmeyi ve uykuyu önererek jimnastiği önemser. Ve İbn-i Sina’nın jimnastiğe verdiği önem, doruk noktasını; “Egzersizi terk etmek, hayatı terk etmeye benzer” sözlerinde bulur.

İnsanoğlu, Doğanın Şarkısını, Ritmini Taklit Etme Çabasıyla Bulmuştur Flütü

Jimnastik, tarih olarak eski Yunan, Mısır ve İndus uygarlıklarına kadar uzanır. Ortaçağ boyunca unutulan bu spor, 18. Ve 19. yüzyılda yeniden canlanmıştır. Dönemin Pehr Henrik Ling ve Ludwig John gibi eğitimcileri, bu sporun eğitim üzerindeki önemine de yoğunlaşmaktadır. Ve devamında, 1881 yılında, Uluslararası Jimnastik Federasyonu kurulmuştur. Ülkemizde de modern jimnastik, 1868’li yıllarda Galatasaray Mekteb-i Sultani ile başlar ve 1957 yılında, Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun kurulmasıyla iyice kurumsallaşır. Jimnastiğin burada yer verilemeyecek kadar fazla faydası vardır bedene ve beyine. Diğer taraftan, flütün tarihi ise M.Ö. 50.000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Ve de flüt, ilkçağ uygarlıklarında içi boş kemik vb. malzemeden yapılarak, hem doğadan duyulan sesler taklit edilmiş hem de korunma amaçlı, haberleşme amaçlı kullanılmıştır. Günümüzde ise kıvrak ve modern bir çalgı haline gelmiştir. Ve flüt, ülkemizde 1826 yılında Nizam-ı Cedit ordusunun bando takımlarında kullanılmıştır. 1924 yılında açılan Musiki Muallim Mektebi de 1931 yılında ilk flütçü mezununu vermiştir. İşte, bu flütle, kalp atışlarımızdaki hızı, düzeni daha güzel anlamlandırırız. Ve insanoğlu, doğanın şarkısını, ritmini taklit etme çabasıyla bulmuştur flütü. İnsanoğlu kimi zaman bir ağaç kavuğuna, kimi zaman bir bambuya, kimi zaman bir deniz hayvanının kabuğuna, kimi zaman da bir kemiğe üfleyerek doğanın şarkısını çalmıştır bir flütle.

Flüt ve jimnastik, ilk insandan günümüze, biri egzersizle bedeni terbiye etme, diğeri doğanın sesiyle ruhunu terbiye etmeyle başlayan iki önemli spor ve müzik dalı… Kimi zaman İbn-i Sina’da kimi zaman Platon’da anlam bulmuşlar. Bilal Erdoğan’ın söylediği kültürle tutsak etmek konusu, yani kültür emperyalizmi, Ritzerden Lenin’e, İbn Haldun’a, pek çok kişi tarafından ele alınmıştır. Ve bir kültürün, özellikle de güçlü kültürün, diğer kültürel formlar üzerinde egemenlik kurma yolu olarak nitelendirdiğimiz kültürel emperyalizm, elbette müziği, sporu da bir yöntem olarak kullanacaktır, emellerine ulaşmak için. Ama bunu engellemenin yolu, küyerelleşmeyi küreselleşme karşısında güçlendirmekle beraber güçlü bir eğitim sistemi ve bununla beraber dünya çapında jimnastikçiler ve flütçüler yetiştirmektir. O zaman onlar bizi değil, biz onları tutsak ederiz kültürel savaşların kaçınılmaz olduğunu düşündüğümüzde. Türkiye Hepimiziz, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR? 02 Nisan 2018 - 11:00
MEB MÜSEBBİBİ OLMADIĞI ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 30 Mart 2018 - 11:43
NİYE HER ŞEHİRE BİR ÜNİVERSİTE KURMAK YERİNE HER MAHALLEYE İYİ BİR ANAOKULU KURMALIYIZ? 29 Mart 2018 - 11:57
ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR 28 Mart 2018 - 13:33
EĞİTİMDE UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEYLERİ UYGUN KİMSELERLE YAPMAZSAK, DENİZİN ORTASINDA YANAN GEMİ OLURUZ 26 Mart 2018 - 10:30
NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32