Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR?

11.01.2018 13:51 | Son Güncelleme: 11.01.2018 13:51

İbn-i Sina: “ Egzersizi Terk Etmek, Hayatı Terk Etmeye Benzer”

Platon: “Beden Jimnastikle Eğitilir”

İbn Haldun: “Nefis Kendi Kavmine Boyun Eğdirmiş Olanların Üstünlüklerine İnanır”

Kültür Emperyalizmiyle Oluşacak Zihinsel k-Köleliklere ve Beyin Körlenmelerine Karşı Koymalıyız. Küreselleşme Karşısında, Milli Kültürümüzü Yaşatmak İçin Gerekenleri Yapmalıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve aynı zamanda Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ritmik jimnastik ve blok flütle ilgili şöyle bir konuşma yapmıştı: Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar. Müziklerinden yemeklerine, kıyafetlerine, bütün yaşam tarzlarına kadar. Türkiye’de yıllarca müzik derslerinde blok flüt çalınmasının sebebi basit bir şey değildir. Veyahut da beden eğitimi derslerinde ritmik jimnastiğin öne çıkarılmasının sebebi basit bir şey değildir. Buralarda, bizim kendi sporlarımızın, müziklerimizin, müzik enstrümanlarımızın, kendi kültürel öğelerimizin yer alması demek; bir milletin bağımsızlığının gerçek manada korunması, sahiplenilmesi demek. Onun için, bu çıktığımız yolda geleneksel sporlar ve merkezinde okçuluk yolculuğundan görüyoruz ki; buraya gelen çocuklarımız, burada spor yapan çocuklarımız, sadece spor yapmış olmuyorlar; aynı zamanda dimağlarında kültürel kodlarıyla, hafızalarıyla sağlıklı bir ilişki, iletişim kuruyorlar. Adeta format atılan, silinen belleği yeniden var etmiş oluyorlar.” Müziğin ve sporun, kültürün yani yaşam biçimlerinin bir parçası olduğunu düşündüğümüzde, Bilal Erdoğan, müzik ve sporda verilen içeriklerin, özel de de ritmik jimnastiğin ve blok flütün ön plana çıkarılmasıyla, kültürel olarak tutsak edilmeye çalışıldığımızı ifade ediyor. Kültür savaşlarının yoğun yaşandığı bir dünyada, bu vesileyle, sporun ve müziğin kültürle ilişkilerini, flüt ve jimnastiğin tarihini, kültürel tutsak etmeyi kısaca ele alalım.

MEB’in Spor Liseleri Projesi, Öğrencilerimize Milli Sporlarımızı da Öğretmektedir

Eğitimin kültürel işlevlerinden hareketle; eğitim, tabi ki de çocuklarımıza kültürel elementlerimizi, mirasımızı aktarır. Bu yönüyle, eğitim sistemimizde beden eğitimi ve müzik derslerinde elbette milli müziğimizi ve sporumuzu çocuklarımıza öğretmeliyiz. Ve daha geçtiğimiz günlerde müziğe verilen önem ve milli müziğimize sahip çıkmak adına, MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ve Yavuz Bingöl, MEB ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi arasındaki 40 bin bağlama projesinin protokolünü imzaladılar. Lakin olimpiyatların çıkış felsefesinde olduğu üzere; sporun ve de müziğin evrensel yönleri, kardeşliği, barışı temsil eden yanı da bulunmaktadır. Ziya Gökalp’in hars ve medeniyet ayrımındaki gibi, bizim milli yanımız, harsi unsurlarımız medeniyeti oluşturur. Ve MEB’in spor liseleri projesi, öğrencilerimize milli sporlarımızı öğrettiği gibi, olimpiyatlarda başarı getirecek, dünya çapında, akademik yanı da güçlü sporcular da yetiştirmektedir.

Bir Ülkenin Kendi Kültürel Değerlerini Başka Bir Ülkenin Halkına Benimsetmesidir

Gelelim kültürel tutsaklık konusuna. Eğer Bilal Erdoğan’ın burada kastettiği kültür emperyalizmse, kültür emperyalizmi; bir ülkenin kendi kültürel değerlerini ve ideolojisini başka bir ülkenin halkına benimsetmesidir. Kültür emperyalizmi, emperyalist güçlerin insanlık tarihi boyunca, amaçları için farklı yöntemlerle uygulamaya çalıştığı bir yöntemdir. Hele hele günümüzde, çok yoğun kültür savaşları yaşanmaktadır bu yönüyle. Tabi ki de kültür emperyalizmiyle oluşacak zihinsel köleliklere ve beyin körlenmelerine karşı koymalıyız. Küreselleşme karşısında, milli kültürümüzü yaşatmak için gerekenleri yapmalıyız. Ve yine kültür emperyalizmini, Cumhurbaşkanı’nın geçtiğimiz günlerde övgüler düzdüğü İbn Haldun; nefes ve kalp daima kendi kavimlerine galebe çalmış ve kendi kavmine boyun eğdirmiş olanların, olgunluk ve üstünlüklerine inanır diyerek açıklamıştır.

Peki, Jimnastik Niye Önemlidir?

Felsefenin altına bir dipnot olduğu söylenecek kadar önemli dizgeci filozof Platon, felsefi görüşleriyle İslam coğrafyasında da yoğun ilgi görmüş ve öyle ki Eflatun diye adlandırılmıştır. Platon, Devlet isimli kitabında; ruhun müzikle, bedenin ise jimnastikle eğitilmesini savunur. İslam dünyasında bu kadar önem verilen Platon, jimnastiğe bu kadar önem verdiği gibi; ünlü bir filozof ve tıpçı olan İslam düşünürü İbn-i Sina ise sağlıklı bir hayatın üç vazgeçilmezi olarak; egzersizi yani riyazeti, beslenmeyi ve uykuyu önererek jimnastiği önemser. Ve İbn-i Sina’nın jimnastiğe verdiği önem, doruk noktasını; “Egzersizi terk etmek, hayatı terk etmeye benzer” sözlerinde bulur.

İnsanoğlu, Doğanın Şarkısını, Ritmini Taklit Etme Çabasıyla Bulmuştur Flütü

Jimnastik, tarih olarak eski Yunan, Mısır ve İndus uygarlıklarına kadar uzanır. Ortaçağ boyunca unutulan bu spor, 18. Ve 19. yüzyılda yeniden canlanmıştır. Dönemin Pehr Henrik Ling ve Ludwig John gibi eğitimcileri, bu sporun eğitim üzerindeki önemine de yoğunlaşmaktadır. Ve devamında, 1881 yılında, Uluslararası Jimnastik Federasyonu kurulmuştur. Ülkemizde de modern jimnastik, 1868’li yıllarda Galatasaray Mekteb-i Sultani ile başlar ve 1957 yılında, Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun kurulmasıyla iyice kurumsallaşır. Jimnastiğin burada yer verilemeyecek kadar fazla faydası vardır bedene ve beyine. Diğer taraftan, flütün tarihi ise M.Ö. 50.000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Ve de flüt, ilkçağ uygarlıklarında içi boş kemik vb. malzemeden yapılarak, hem doğadan duyulan sesler taklit edilmiş hem de korunma amaçlı, haberleşme amaçlı kullanılmıştır. Günümüzde ise kıvrak ve modern bir çalgı haline gelmiştir. Ve flüt, ülkemizde 1826 yılında Nizam-ı Cedit ordusunun bando takımlarında kullanılmıştır. 1924 yılında açılan Musiki Muallim Mektebi de 1931 yılında ilk flütçü mezununu vermiştir. İşte, bu flütle, kalp atışlarımızdaki hızı, düzeni daha güzel anlamlandırırız. Ve insanoğlu, doğanın şarkısını, ritmini taklit etme çabasıyla bulmuştur flütü. İnsanoğlu kimi zaman bir ağaç kavuğuna, kimi zaman bir bambuya, kimi zaman bir deniz hayvanının kabuğuna, kimi zaman da bir kemiğe üfleyerek doğanın şarkısını çalmıştır bir flütle.

Flüt ve jimnastik, ilk insandan günümüze, biri egzersizle bedeni terbiye etme, diğeri doğanın sesiyle ruhunu terbiye etmeyle başlayan iki önemli spor ve müzik dalı… Kimi zaman İbn-i Sina’da kimi zaman Platon’da anlam bulmuşlar. Bilal Erdoğan’ın söylediği kültürle tutsak etmek konusu, yani kültür emperyalizmi, Ritzerden Lenin’e, İbn Haldun’a, pek çok kişi tarafından ele alınmıştır. Ve bir kültürün, özellikle de güçlü kültürün, diğer kültürel formlar üzerinde egemenlik kurma yolu olarak nitelendirdiğimiz kültürel emperyalizm, elbette müziği, sporu da bir yöntem olarak kullanacaktır, emellerine ulaşmak için. Ama bunu engellemenin yolu, küyerelleşmeyi küreselleşme karşısında güçlendirmekle beraber güçlü bir eğitim sistemi ve bununla beraber dünya çapında jimnastikçiler ve flütçüler yetiştirmektir. O zaman onlar bizi değil, biz onları tutsak ederiz kültürel savaşların kaçınılmaz olduğunu düşündüğümüzde. Türkiye Hepimiziz, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

MEB’İN YURTDIŞINA GÖNDERDİĞİ EĞİTİMİN PRENS VE PRENSESLERİ BULGUR PİRİNÇTEN KIYMETLİ DİYE Mİ “BİHRUZ BEY” SENDROMUNA KAPILMAMALI? 22 Ocak 2018 - 11:55
MEB POPÜLİST ÖDEV AÇIKLAMALARINDAN KAÇINMALIDIR 19 Ocak 2018 - 15:14
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATADIKLARINI SANIP “MİLLİ EĞİTİMCİLİK” OYNAYANLAR NE YAPMAK, NEREYE VARMAK İSTEMEKTEDİR? 18 Ocak 2018 - 12:56
MEB İNSAN KAYNAKLARI KARANLIKTA KİME GÖZ KIRPTI… 17 Ocak 2018 - 13:52
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51
CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ETİĞİ, BİLİME HAKİM KILARAK, BİLİMİ BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTUNDAN KURTARABİLİR MİYİZ? 10 Ocak 2018 - 15:34
YOK, EFENDİM BEN DUYMADIM, BEN GÖRMEDİM DEMEYİN; TÜM BAKANLAR VE REKTÖRLER CUMHURBAŞKANI’NIN BU ÇAĞRISINI DUYMALIDIRLAR 09 Ocak 2018 - 10:01
DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEK, TÜRKİYE’Yİ DE DÜNYAYA GÖTÜRECEK ÇAĞIMIZIN EVLİYA ÇELEBİLERİSİNİZ 07 Ocak 2018 - 22:20
MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR 04 Ocak 2018 - 14:38
PERSLERDEN FARSLARA İRAN EĞİTİM SİSTEMİ 03 Ocak 2018 - 14:57
YENİ YILDA ESKİ YILLARIMIZI YANİ EĞİTİM TARİHİMİZİ OKUMAZSAK BAŞARILI OLAMAYIZ 02 Ocak 2018 - 12:29
BİR FELSEFECİ OLARAK, BEDENİNİ YÖNETEMEDİĞİ İÇİN BEYNİNİ DE YÖNETEMEYENLERE YANITIMDIR 29 Aralık 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ VE MEB, HEPİNİZİN BANA MOBBİNG UYGULAMASINDAN DAHA ÖNEMLİ 28 Aralık 2017 - 10:09
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİNMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEBİLİR Mİ? 26 Aralık 2017 - 12:18
MEB, CUMHURBAŞKANIMIZIN EĞİTİMDE İSTEDİĞİ BAŞARIYI, AKRABALARI BİR YERE GETİREREK, MERİTOKRASİYİ UYGULAMAYARAK YAKALAYAMAZSA; TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ KENDİ KENDİNİ YOK EDER 25 Aralık 2017 - 16:15
CUMHURBAŞKANI, EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN; MUHTARLAR KADAR OKUL MÜDÜRLERİYLE DE TOPLANMALIDIR 21 Aralık 2017 - 16:52
ATİNALI PLATON’UN İDEAL DEVLETİNDEN ALTINDAĞ’IN BEBELERİNE, EĞİTİM VE MÜZİKLE TÜRKİYE’NİN HARMONİASI 21 Aralık 2017 - 16:39
BİR “CAN”A DOKUNMAYA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN CANINA KIYMAK DA NEYİN NESİDİR!!! 19 Aralık 2017 - 14:49
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ VE MEB’İN BEKLENEN DEĞİŞİMLERDE AKIL TERİNE DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK OLASI METAL YORGUNLUĞUNU DA ENGELLEYEBİLMESİ 18 Aralık 2017 - 17:42
EĞİTİM KRİZİNİN TEMELİNDE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN DEDİĞİ GİBİ AYDINLANMANIN ARAÇSAL AKILCILIĞI MI YATIYOR? 15 Aralık 2017 - 10:24
İYİ PARTİ EĞİTİMDE İYİ Mİ? 14 Aralık 2017 - 14:39
EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47