Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR?

11.01.2018 13:51 | Son Güncelleme: 11.01.2018 13:51

İbn-i Sina: “ Egzersizi Terk Etmek, Hayatı Terk Etmeye Benzer”

Platon: “Beden Jimnastikle Eğitilir”

İbn Haldun: “Nefis Kendi Kavmine Boyun Eğdirmiş Olanların Üstünlüklerine İnanır”

Kültür Emperyalizmiyle Oluşacak Zihinsel k-Köleliklere ve Beyin Körlenmelerine Karşı Koymalıyız. Küreselleşme Karşısında, Milli Kültürümüzü Yaşatmak İçin Gerekenleri Yapmalıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve aynı zamanda Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ritmik jimnastik ve blok flütle ilgili şöyle bir konuşma yapmıştı: Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar. Müziklerinden yemeklerine, kıyafetlerine, bütün yaşam tarzlarına kadar. Türkiye’de yıllarca müzik derslerinde blok flüt çalınmasının sebebi basit bir şey değildir. Veyahut da beden eğitimi derslerinde ritmik jimnastiğin öne çıkarılmasının sebebi basit bir şey değildir. Buralarda, bizim kendi sporlarımızın, müziklerimizin, müzik enstrümanlarımızın, kendi kültürel öğelerimizin yer alması demek; bir milletin bağımsızlığının gerçek manada korunması, sahiplenilmesi demek. Onun için, bu çıktığımız yolda geleneksel sporlar ve merkezinde okçuluk yolculuğundan görüyoruz ki; buraya gelen çocuklarımız, burada spor yapan çocuklarımız, sadece spor yapmış olmuyorlar; aynı zamanda dimağlarında kültürel kodlarıyla, hafızalarıyla sağlıklı bir ilişki, iletişim kuruyorlar. Adeta format atılan, silinen belleği yeniden var etmiş oluyorlar.” Müziğin ve sporun, kültürün yani yaşam biçimlerinin bir parçası olduğunu düşündüğümüzde, Bilal Erdoğan, müzik ve sporda verilen içeriklerin, özel de de ritmik jimnastiğin ve blok flütün ön plana çıkarılmasıyla, kültürel olarak tutsak edilmeye çalışıldığımızı ifade ediyor. Kültür savaşlarının yoğun yaşandığı bir dünyada, bu vesileyle, sporun ve müziğin kültürle ilişkilerini, flüt ve jimnastiğin tarihini, kültürel tutsak etmeyi kısaca ele alalım.

MEB’in Spor Liseleri Projesi, Öğrencilerimize Milli Sporlarımızı da Öğretmektedir

Eğitimin kültürel işlevlerinden hareketle; eğitim, tabi ki de çocuklarımıza kültürel elementlerimizi, mirasımızı aktarır. Bu yönüyle, eğitim sistemimizde beden eğitimi ve müzik derslerinde elbette milli müziğimizi ve sporumuzu çocuklarımıza öğretmeliyiz. Ve daha geçtiğimiz günlerde müziğe verilen önem ve milli müziğimize sahip çıkmak adına, MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ve Yavuz Bingöl, MEB ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi arasındaki 40 bin bağlama projesinin protokolünü imzaladılar. Lakin olimpiyatların çıkış felsefesinde olduğu üzere; sporun ve de müziğin evrensel yönleri, kardeşliği, barışı temsil eden yanı da bulunmaktadır. Ziya Gökalp’in hars ve medeniyet ayrımındaki gibi, bizim milli yanımız, harsi unsurlarımız medeniyeti oluşturur. Ve MEB’in spor liseleri projesi, öğrencilerimize milli sporlarımızı öğrettiği gibi, olimpiyatlarda başarı getirecek, dünya çapında, akademik yanı da güçlü sporcular da yetiştirmektedir.

Bir Ülkenin Kendi Kültürel Değerlerini Başka Bir Ülkenin Halkına Benimsetmesidir

Gelelim kültürel tutsaklık konusuna. Eğer Bilal Erdoğan’ın burada kastettiği kültür emperyalizmse, kültür emperyalizmi; bir ülkenin kendi kültürel değerlerini ve ideolojisini başka bir ülkenin halkına benimsetmesidir. Kültür emperyalizmi, emperyalist güçlerin insanlık tarihi boyunca, amaçları için farklı yöntemlerle uygulamaya çalıştığı bir yöntemdir. Hele hele günümüzde, çok yoğun kültür savaşları yaşanmaktadır bu yönüyle. Tabi ki de kültür emperyalizmiyle oluşacak zihinsel köleliklere ve beyin körlenmelerine karşı koymalıyız. Küreselleşme karşısında, milli kültürümüzü yaşatmak için gerekenleri yapmalıyız. Ve yine kültür emperyalizmini, Cumhurbaşkanı’nın geçtiğimiz günlerde övgüler düzdüğü İbn Haldun; nefes ve kalp daima kendi kavimlerine galebe çalmış ve kendi kavmine boyun eğdirmiş olanların, olgunluk ve üstünlüklerine inanır diyerek açıklamıştır.

Peki, Jimnastik Niye Önemlidir?

Felsefenin altına bir dipnot olduğu söylenecek kadar önemli dizgeci filozof Platon, felsefi görüşleriyle İslam coğrafyasında da yoğun ilgi görmüş ve öyle ki Eflatun diye adlandırılmıştır. Platon, Devlet isimli kitabında; ruhun müzikle, bedenin ise jimnastikle eğitilmesini savunur. İslam dünyasında bu kadar önem verilen Platon, jimnastiğe bu kadar önem verdiği gibi; ünlü bir filozof ve tıpçı olan İslam düşünürü İbn-i Sina ise sağlıklı bir hayatın üç vazgeçilmezi olarak; egzersizi yani riyazeti, beslenmeyi ve uykuyu önererek jimnastiği önemser. Ve İbn-i Sina’nın jimnastiğe verdiği önem, doruk noktasını; “Egzersizi terk etmek, hayatı terk etmeye benzer” sözlerinde bulur.

İnsanoğlu, Doğanın Şarkısını, Ritmini Taklit Etme Çabasıyla Bulmuştur Flütü

Jimnastik, tarih olarak eski Yunan, Mısır ve İndus uygarlıklarına kadar uzanır. Ortaçağ boyunca unutulan bu spor, 18. Ve 19. yüzyılda yeniden canlanmıştır. Dönemin Pehr Henrik Ling ve Ludwig John gibi eğitimcileri, bu sporun eğitim üzerindeki önemine de yoğunlaşmaktadır. Ve devamında, 1881 yılında, Uluslararası Jimnastik Federasyonu kurulmuştur. Ülkemizde de modern jimnastik, 1868’li yıllarda Galatasaray Mekteb-i Sultani ile başlar ve 1957 yılında, Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun kurulmasıyla iyice kurumsallaşır. Jimnastiğin burada yer verilemeyecek kadar fazla faydası vardır bedene ve beyine. Diğer taraftan, flütün tarihi ise M.Ö. 50.000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Ve de flüt, ilkçağ uygarlıklarında içi boş kemik vb. malzemeden yapılarak, hem doğadan duyulan sesler taklit edilmiş hem de korunma amaçlı, haberleşme amaçlı kullanılmıştır. Günümüzde ise kıvrak ve modern bir çalgı haline gelmiştir. Ve flüt, ülkemizde 1826 yılında Nizam-ı Cedit ordusunun bando takımlarında kullanılmıştır. 1924 yılında açılan Musiki Muallim Mektebi de 1931 yılında ilk flütçü mezununu vermiştir. İşte, bu flütle, kalp atışlarımızdaki hızı, düzeni daha güzel anlamlandırırız. Ve insanoğlu, doğanın şarkısını, ritmini taklit etme çabasıyla bulmuştur flütü. İnsanoğlu kimi zaman bir ağaç kavuğuna, kimi zaman bir bambuya, kimi zaman bir deniz hayvanının kabuğuna, kimi zaman da bir kemiğe üfleyerek doğanın şarkısını çalmıştır bir flütle.

Flüt ve jimnastik, ilk insandan günümüze, biri egzersizle bedeni terbiye etme, diğeri doğanın sesiyle ruhunu terbiye etmeyle başlayan iki önemli spor ve müzik dalı… Kimi zaman İbn-i Sina’da kimi zaman Platon’da anlam bulmuşlar. Bilal Erdoğan’ın söylediği kültürle tutsak etmek konusu, yani kültür emperyalizmi, Ritzerden Lenin’e, İbn Haldun’a, pek çok kişi tarafından ele alınmıştır. Ve bir kültürün, özellikle de güçlü kültürün, diğer kültürel formlar üzerinde egemenlik kurma yolu olarak nitelendirdiğimiz kültürel emperyalizm, elbette müziği, sporu da bir yöntem olarak kullanacaktır, emellerine ulaşmak için. Ama bunu engellemenin yolu, küyerelleşmeyi küreselleşme karşısında güçlendirmekle beraber güçlü bir eğitim sistemi ve bununla beraber dünya çapında jimnastikçiler ve flütçüler yetiştirmektir. O zaman onlar bizi değil, biz onları tutsak ederiz kültürel savaşların kaçınılmaz olduğunu düşündüğümüzde. Türkiye Hepimiziz, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

BAŞKANLIĞA GEÇERKEN BİR MODEL OLARAK ABD EĞİTİM SİSTEMİNİN YÖNETSEL YAPILANMASI 03 Temmuz 2018 - 11:35
“ÂLİMİN ÖLÜMÜ ÂLEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR” DEDİRTEN FUAT SEZGİN 01 Temmuz 2018 - 15:00
79. MİLLİ EĞİTİM BAKANINI AÇIKLIYORUM 26 Haziran 2018 - 13:18
EĞİTİMİMİZİ İDEOLOJİLERDEN, AŞILAMALARDAN NASIL KURTARABİLİRİZ? 22 Haziran 2018 - 11:48
EĞİTİM HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN, SİYASİ GÖRÜŞLERİN OYUN VE HESAPLAŞMA ALANI OLAMAZ 21 Haziran 2018 - 17:11
EĞİTİMİMİZİN EĞİTİLEN, EĞİTEN VE EĞİTİM EYLEMİ BOYUTLARI… 20 Haziran 2018 - 10:51
EĞİTİMİN SAADET’İ BİLGE’CE DEĞİŞTİR’MEKLE Mİ MÜMKÜN? 19 Haziran 2018 - 11:25
DÜNYADAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ EĞİTİMLE YAKALAMALIYIZ 18 Haziran 2018 - 12:32
ÖĞRENCİLERİMİZE NEYİ ÖĞRETMEK DAHA DEĞERLİ VE GEREKLİDİR? 12 Haziran 2018 - 12:01
EĞİTİMDE DEVLET AKLINI YOK EDERSENİZ; EĞİTİMDE YARGISIZ İNFAZLARDAN YARGILI İNFAZLARA GEÇİP, EĞİTİMİ DE YOK EDERSİNİZ 07 Haziran 2018 - 11:29
KOMPLE KAPATILMASI GEREKEN İLKSANIN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ NASIL SEÇİLMEKTEDİRLER VE NE KADAR MAAŞ ALMAKTADIRLAR? 31 Mayıs 2018 - 13:26
EĞİTİMDE TEBEDDÜL-İ ESMA İLE HAKAİK TEBEDDÜL ETMEZ 29 Mayıs 2018 - 13:22
EĞİTİMİN CANLARINA DOKUNARAK “MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMAK” İLE “MİLLETVEKİLİ OLMAK” FARKINI GÖSTEREN CEYHUN İRGİL 28 Mayıs 2018 - 10:36
EĞİTİM SENDİKALARI KENDİLERİNİ EĞİTİM BÜROKRASİSİNİN YERİNE KOYARSA DEVLET İÇİNDE YENİ PARALEL YAPILAR OLUŞUR 25 Mayıs 2018 - 14:34
SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24