Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR?

15.05.2018 16:04 | Son Güncelleme: 15.05.2018 16:04

Abidin Bana Mutlu Eğitimin Resmini Çizer misin?

Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi´nin tanıtımında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz; “ Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedeflediklerini vurguladı. Sağlıklı ve mutlu bireyler için her bir öğrencimizin kendi yeteneğine göre en az bir spor alanına yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımıza sporu sevdirmek ve özel eğitimlere tabii tutarak sporu hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek istiyoruz." diye konuştu. Sayın Bakanın sözünü ettiği mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sisteminin nasıl olabileceğini kısaca ele almaya çalışalım.        

          

                                  Çocuklarımızın Mutsuz Olmasının Nedeni Biziz…

İyi, sevinçli ve halinden memnun olma durumu olarak tanımlayabileceğimiz mutluluk TDK’da bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, saadet, bahtiyarlık olarak açıklanmaktadır. Mutluluk duygusu en yoğun olarak ağız ve göz bölgesinde izlendiğinden en iyi göstergesi gülümsemedir, iyi olma halidir. Felsefe tarihi yüzyıllarca mutluluğu tartıştığı gibi pek çok felsefi sistemin temel amacı da mutlu insan yetiştirmektir. Keza ilkçağdan beri savunulan felsefi görüşlerden birine göre insan eylemlerinin nihai ereği mutluluktur. Çocuklarımızın eğer varsa bir mutsuzlukları mutsuzluklarının nedenlerini ortaya koyup; çözüm yolları üretmek zorundayız.

                                                Mutluluk Çocuğu Başarıya Taşır

Daha sağlıklı bir toplum için öğrencilerimizi mutlu kılmak zorundayız. Mutlu olan çocuklar doğal olarak daha başarılı olacaklardır. Mutluluk konusunun da eğitim sistemi, okul, öğretmen ve aile gibi pek çok değişken boyutları bulunmaktadır. PISA’nın sonuçlarına göre ailelerinin günlük hayatta biraz zaman geçirip sohbet ettiği, beraber akşam yemeği yediği, sadece okulda olup bitenler üzerine sohbet ettiği çocuklar daha mutlu ve başarılılar.

                                            Eğitim Sistemi İçinde Mutluluk

Birleşmiş Milletler 2013 raporunda, ülkelere önceliklerini gözden geçirmelerini tavsiye etmekte; bunu yaparken de bireylerin ve toplumların mutluluk faktörlerini arttıracak arayışları öncelemelerini önermektedir. Örneğin bu konuda Bhutan Devleti gayri-safi milli mutluluk indeksi tanımlamış; Venezuela’da mutluluk bakanlığı kurmuştur. Bu devlet politikaları temelinde eğitim sistemimiz ve okullarımız örgütsel mutluluğu yakalayarak, bunu öğrenciye de yansıtmalıdırlar. Nitekim okullarımız çocuklarımızın mutlu olmaları adına en az aileleri kadar önemlidir. Okulların tek hedefi başarılı ve nitelikli öğrenci yetiştirmek olmamalıdır. Örgütteki genel mutluluk öğrenciye de yansıyacaktır. Mutlu bir okul ve ailedeki çocuğun akademik başarısı da artacaktır.

                                   Aileler Evleri Bir Yuvaya Çevirmelidir

Eğitimin ana amaçlarından biri mutluluk olmalıdır. Mutlu çocuklar ahlaki olarak da mutlu olurlar, şiddet uygulamazlar. Bireysel ve toplumsal mutluluğu da ancak iyi bir eğitimle yakalayabiliriz. Bu anlamda çocuklarımızın mutlu olması için aileler de evleri tam bir yuvaya çevirmelidirler. Mutlu çocuk kendini okuluna ve ailesine ait hissedebilendir. Aile ve okul, çocuğu sosyal ve spor faaliyetlerine daha fazla yönlendirmelidir.

                     Milli Eğitim Bakanlığından Mutluluk Eğitim Bakanlığına

MEB adeta Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Mutluluk Eğitim Bakanlığı’na evrilmelidir. Eğitim sistemi, okullar ve öğretmen sadece nitelikli değil; mutlu öğrenci yetiştirmeyi de hedeflemelidir. Eğitim sisteminin içindeki örgüt mutluluğu ve iletişimi öğrenciye de yansıyacağından MEB bu konuda daha özenli olmalıdır. Müdür ve öğretmenlerin seçiminde 21. yüzyıl becerileri içerisinde olan kişiler arası iletişim becerileri ve entelektüel birikimler daha fazla göz önüne alınmalıdır. Müdür ve öğretmenler için çevrimiçi ortak iletişim portalları kurularak problem çözme becerileri geliştirilmelidir. Yönetici, öğretmen ve öğrenciler arasında güven arttırıcı aktivite ve paylaşımlar sağlanarak iletişim kanalları daha da güçlendirilmelidir. Öğretmenler öğrencileriyle olan iletişimlerinde daha fazla sabır göstermeli; tutarlı, hoşgörülü ve fedakar olmalıdırlar. Öğrenciler için pozitif düşünce kulüpleri kurulmalıdır. Bakanın söylediği; hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi, oluşturmak hayati değerdedir. Adeta, Abidin bana mutlu eğitimin resmini çizer misin dercesine hızla bu konunun üstüne eğilmeliyiz. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

                                                                                                                                    

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16