Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MEB EDEBİYAT VE KÜLTÜR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURARAK YENİ ÖMER SEYFETTİNLER –HALİDE EDİP ADIVARLAR -KEMAL TAHİRLER YETİŞTİRMELİDİR

23.01.2018 11:40 | Son Güncelleme: 23.01.2018 11:40

MEB Edebiyata Ne Kadar Yakın Kültüre Ne Kadar Uzak?

Dilin Biyolojik Ölüme Terk Edilmesi Yok Oluşumuza Neden Olur

Ülkelerin ve toplumların geleceği dil ve kültür ile şenlenir, şekillenir, yön bulur hayat bulur, hayat olur. Nitekim kültürel emperyalizm dedikleri de; dilin yozlaşması ve başka diller etkisinde kalması, dile sahip çıkılmamasından veya gelişime değişime hızlı ayak uydurulamamasından ileri gelir. Dil canlı bir varlık gibidir ve her zaman beslenmesi yenilenmesi ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Aksi halde dil biyolojik ölüme terke edilir ki o da yok oluşu sağlar.

MEB teşkilat kanunundan gelen görevi gereği ülkemizin eğitiminden doğrudan sorumludur. Eğitim görevini yaparken teşkilat kanununda belirtildiği üzere (1739 sayılı MEB TEMEL KANUNU ) I– Genel amaçlar: Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) “Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” şeklinde belirttiği Temel amaçlarını gerçekleştirmek üzere teşkilatlanmıştır.

Dijital Dünya Kültürel Değerlerimizi Elimizden Alarak Kültür Emperyalizmine Bizi Kurban Etmek Üzere…

Ülke olarak son bin yılına damga vurduğumuz coğrafyamız ve öteden gelen kültürümüz temel varlığımızdır. Millet olarak yetmişiki millet ile ortak yaşamış ve ortaklık kurmuş, onların dili, dini, kültürel ve sosyal yaşamlarından almış ve vermişiz. Kız almış oğlan evermişiz, kız vermiş hısım olmuşuz. Öylesine güzel bir zenginlik üzerine oturuyoruz ki kazdıkça altın çıkıyor fakat biz hala o altınları satamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Ve dijital dünya kültürel değerlerimizi elimizden alarak kültür emperyalizmine bizi kurban etmek üzere…

MEB bu konuda ne yapmakta? Teşkilat kanunu gereği TALİM TERBİYE KURULU önderliğinde hazırlanan ders programı ve müfredatlar ile EDEBİYAT-KÜLTÜR EĞİTİMi YAPILMAKTA… Nasıl bir eğitim modeli? Kademeli eğitim kurumlarında sınav ve yerleştirmeye dayalı, test odaklı ticari mantık dediğimiz çocukların ezberlediği temel bilgiler olarak gördüğü bir EDEBİYAT DERSİ, test odaklı ticari düşünülen SANAT TARİHİ YÂDA TARİH DERSİ ENDEKSLİ SOSYAL KÜLTÜREL dersler.(TİCARİ MANTIK AÇIKLAMASI; NE KADAR EZBER YAPARIM O KADAR TEST ÇÖZERİM)

Günümüzde 80 kusur milyon nüfuslu, çağ nüfusu 50 yıllar öncesine göre oldukça okuryazar olan ülkemizde kitap okuma ve yazma istatistikleri ne anlatmakta?50 Yıl önce kişi başına düşen kitap okuma ve kitap yazma oranı ile günümüz oranları bizlere ne anlatıyor? ÇOCUK EDEBİYATI-GENÇ EDEBİYATI-GENEL EDEBİYAT eserlerimiz klasiklerimiz ne kadar satıyor? Yeni ÖMER SEYFETTİNLER –HALİDE EDİP ADIVARLAR -KEMAL TAHİRLER NEDEN Yetişmiyor?

 

MEB bu konuda ne yapabilir? Böylesine önemli bir konu mevcut MEB teşkilat yapısındaki oluşuma göre çözülebilir ya da önlem alınabilir mi? MEB’in görevi yukarıdaki teşkilat kanunda belirtildiği üzere sadece üst öğrenime hazırlamak değil. Aynı zamanda “manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren YURTTAŞLAR YETİŞTİRMEK”…

MEB Edebiyat Ve Kültür Genel Müdürlüğü Kurmalıdır

Bu görevi yerine getirirken çeşitli kademe türlerindeki okullarında geleceğe hazırlanma kaygısındaki çocuklar yetiştirme telaşı yerine; kültürünü benimseyen, koruyan, geliştiren, nesiller yetiştirmek için teşkilatlanmalı. Bu bağlamda MEB EDEBİYAT VE KÜLTÜR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kurmalıdır. Bünyesinde; ÇOCUK EDEBİYATI DAİRE BAŞKANLIĞI, GENÇ EDEBİYATI DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLİM KURGU VE GENEL EDEBİYAT DAİRE BAŞKANLIĞI, KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI olacak şekilde teşkilatlanmalıdır. Çocukları yazmaya ve okumaya teşvik etmeli, MİLLİ PİYANGO gelirlerinden on binde bilmem kaç oranında pay aktarılarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yazmaları, hayalleri ve hayal kurmaları teşvik edilmelidir. Onların yaptıkları resim, şiir ve şarkılar desteklenmelidir. Bu konu uçuk fikir olarak gelebilir. STAR WARS UZAY YOLUNU HAYAL EDEMEYEN… Uzaya çıkamaz… DENİZ ALTINDA YİRMİ BİN FERSAHI hayal edemeyen denizler alemini keşfedemez…

Kültürel yozlaşma ancak kararlılıkla kontrol altına alınır. Hatta DİJİTAL EDEBİYAT bile tartışılmalıdır. Bu anlamda MEB’in Sosyal Bilimler Liselerini açmış olması önemli bir adımdır. Öğreten ve çocuk yazarlar özendirilmeli ve bu konuda ivedi politikalar oluşturulup hayata geçirilmelidir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28