Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR

04.01.2018 14:38 | Son Güncelleme: 04.01.2018 14:38

MEB, Ötekileştirmelerin Panzehiri Olarak Birlikte Yaşama Kültürünü Vermek Durumundadır

Unutmayalım, Hepimiz Diğerine Göre Ötekiyizdir

Sorun Öteki Olmak Değil, Ötekileştirmektir

Bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre, gençlerin % 90’ı kızlarının diğer gruptan birisiyle evlenmesini kabul etmeyeceğini, %80’ini öteki komşu istemediğini, % 84’ü de çocuklarının çocuklarıyla arkadaşlık etmesini istemediklerini söylemekle beraber; üniversiteler en çok eşcinsel, ateist ve başka dinden olanları kendilerine uzak hissediyorlar. % 84 ötekilerle iş yapmayacağını, %80 ötekilerden birini işe almayacağını belirtiyor.Bu ötekileştirmelerden birbirimize ne kadar uzaklaştığımızı bir kez daha anlıyoruz. İstedik ki; bu ötekileşme nedir, aile, okul ve sosyal çevreyle nasıl bir ilişkisi vardır ve eğitim aracılığıyla MEB bu ötekileştirmelere nasıl dur diyebilirin felsefi, psikolojik, sosyolojik ve eğitimsel boyutlarını kısaca ele alalım.

“Öteki” kavramının felsefeden tarihe, psikolojiye, sosyolojiye pek çok boyutu bulunmaktadır. Öteki demek; sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzak olan demektir. Yukarıdaki araştırmadan hareketle de öteki, biz olmayanın kişileştirilmesidir. Ve öteki o kadar farklı alanlarda kullanılır ki; Doğu’nun ötekisi Batı, erkeğin ötekisine kadındır. Aslında ötekiyle birileri hep değersizleştirilir. Ötekini, antropolojik ve sosyolojik olarak; söylemsel yapı olarak, bir varlık olarak, kültürel nesne olarak ve ampirik nesne olarak öteki şeklinde sınıflayabiliriz. Örneğin; söylemsel yapı olarak ötekini Edward Said’in Oryantalizm kitabında görebiliriz. Ve araştırma sonuçlarından da anlıyoruz ki; öteki kavramının farklı boyutları olmasından dolayı, bu kavram bireyin kimlik oluşumuna da ciddi manada etki etmektedir, gençlerimizinkine ettiği gibi.

Bu Ötekileştirmeler Toplumsal İletişimi Engeller

İnsanın, duyguları olan sosyal bir varlık olduğunu düşündüğümüzde, ötekileştirmelerin oranının artması, sağlıklı bir toplumsal iletişimi engelleyecek, ciddi çatışmalara ve kamplaşmalara yol açacaktır. Ve ötekini psikolojik ve sosyolojik boyutuyla incelediğimizde, toplum içerisinde ötekileştirilenler toplumdan soyutlanacak, dışlanacak ve ciddi problemler yaşayacaklardır öteki olarak. Ve yine siyaseten ötekini düşündüğümüzde, farklı fikirleri benimseyenler öteki olarak algılanacak ve bu da siyasi kutuplaşmalara götürecektir. Doğulu-Batılı, dinsiz-dinli, köylü-şehirli gibi vb. etnik ve cinsiyet bakımından üst düzeyde ötekileştirmeler yaşanacaktır.

Unutmayalım, Hepimiz Diğerine Göre Ötekiyizdir

Bizim dışımızdaki herkesi öteki olarak nitelersek, karşımıza sınırsız sayıda öteki çıkacaktır ve biz de diğerine göre ötekiyizdir. Yani hepimiz diğerine göre öteki durumuna düşebiliriz. Çünkü her ben, diğerinin karşısında ötekidir ve böylelikle, ötekini yaratan sayısız benden bahsedebiliriz. Öteki bir yanıyla zenginlikken, yani tasavvufun ifadesiyle öteki, senin cennetindir, insan insanın zehrini alırdır. Ötekindekindeki sıkıntılı nokta, Thomas Hobbes’un “insan insanın kurdudur” la ifade edebileceğimiz ve öteki cehennemdirle en üst noktasına ulaşabilecek bir ötekileştirmedir. Yukarıdaki araştırmada bizi bu yazıyı yazmaya yönlendiren nokta ise; dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ötekinin sürekli şiddete, baskılara ve savaşa maruz kalabilme tehlikesidir. Bu ötekileştirmelerde, güçlü güçsüze galip gelince, büyük trajediler yaşanabilmektedir.

Öteki Dediklerimizi Zenginlik Olarak Görmezsek…

Hangi konuda olursa olsun, öteki denenleri hoşgörüyle karşılamazsak, zenginliğimiz olarak görmezsek kültürel gerilimler ve çatışmalar kaçınılmazdır. Tüm bu çatışmaların panzehiri olarak MEB, eğitim aracılığıyla, birlikte yaşama kültürünü çocuklarımıza vermek zorundadır. MEB, çocuklarımıza ötekinin de biz olduğunun bilincini vermelidir. Farklı olana karşı olumsuz yaklaşılmaması gerektiğini öğretmek zorundayız.Gençlerimize farklılıklarını ötekine zorla benimsetmeyi değil, kendisinin ve ötekinin farklılıklarının farkında olmayı, herkesin birbirini olduğu gibi kabul etmesini, ortak değerler zemininde uzlaşıp iletişim kurabilmeyi öğretmeliyiz. Yoksa ötekini, yukarıdaki araştırma sonuçlarında olduğu gibi, adeta düşman gibi görüp ötekileştiren, komşu bile olmak istemeyen, çocuklarının çocuklarıyla arkadaşlık bile etmesini istemeyen, beraber iş yapmak istemeyen, işe bile almak istemeyen bir gençlik, birbirine güvenemeyeceği gibi, böyle bir toplumda huzurdan ve sosyal barıştan da söz edemeyiz.

Sorun Öteki Olmak Değil, Ötekileştirmektir

İşte tüm bunları engelleyebilmek için, MEB, çocuklarımıza birlikte yaşama kültürüyle beraber empatiyi, hoşgörüyü verebilmelidir. Bizdeki sıkıntı öteki olmak değil, ötekileştirmektir. Öteki, insanlık tarihi boyunca hep var olmuştur, sorun, ötekini ötekileştirdiğimiz noktada başlıyor. Bu sorunsal, sosyolojik birçok probleme yol açmakla beraber öteki kavramını Kierkegaard, Heidegger, Sartre, ve Levinas gibi pek çok filozof da ele almıştır. Hatta öyle ki; öteki kelimesini kavramsal olarak ilk olarak eski Yunanlılar Yunanca konuşmayanlar için, onları aşağılamak için, barbar olarak kullanmışlardır. Ve tarihsel süreçte görüyoruz ki; ötekileştirme dille beraber, din, sosyal, ekonomik ve milliyet anlamında da kullanılmıştır. Bu soruna dair siyaset, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, edebiyat gibi pek çok sosyal bilim alanı, çeşitli teoriler ve çözüm önerileri oluşturmuş olmakla beraber, bizi eğitim boyutu ilgilendirmektedir. MEB, yukarıdaki araştırmanın sonuçlarını ciddiye alıp; ötekileştirmeyi kimlik, etnisite, kültür, çokkültürcülük, önyargı, oryantalizm, bütünleşme, farklılaşma, yabancılaşma, küreselleşme, tolerans vb. boyutlarıyla ele alıp, ötekinin hem özne hem de nesne olduğunun bilinciyle ötekileşen, ötekileştiren bir “öteki” algısına yönelik gerekli çözüm önerilerini üretmelidir. Unutmayalım; öteki, hayatımızda hep olacaktır. Vicdan, akıl ve etik sahibi kişi, ötekini ötekileştirmez; ötekinin farklı varlığını kendisiymiş gibi kabul eder. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

EĞİTİMİMİZİ İDEOLOJİLERDEN, AŞILAMALARDAN NASIL KURTARABİLİRİZ? 22 Haziran 2018 - 11:48
EĞİTİM HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN, SİYASİ GÖRÜŞLERİN OYUN VE HESAPLAŞMA ALANI OLAMAZ 21 Haziran 2018 - 17:11
EĞİTİMİMİZİN EĞİTİLEN, EĞİTEN VE EĞİTİM EYLEMİ BOYUTLARI… 20 Haziran 2018 - 10:51
EĞİTİMİN SAADET’İ BİLGE’CE DEĞİŞTİR’MEKLE Mİ MÜMKÜN? 19 Haziran 2018 - 11:25
DÜNYADAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ EĞİTİMLE YAKALAMALIYIZ 18 Haziran 2018 - 12:32
ÖĞRENCİLERİMİZE NEYİ ÖĞRETMEK DAHA DEĞERLİ VE GEREKLİDİR? 12 Haziran 2018 - 12:01
EĞİTİMDE DEVLET AKLINI YOK EDERSENİZ; EĞİTİMDE YARGISIZ İNFAZLARDAN YARGILI İNFAZLARA GEÇİP, EĞİTİMİ DE YOK EDERSİNİZ 07 Haziran 2018 - 11:29
KOMPLE KAPATILMASI GEREKEN İLKSANIN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ NASIL SEÇİLMEKTEDİRLER VE NE KADAR MAAŞ ALMAKTADIRLAR? 31 Mayıs 2018 - 13:26
EĞİTİMDE TEBEDDÜL-İ ESMA İLE HAKAİK TEBEDDÜL ETMEZ 29 Mayıs 2018 - 13:22
EĞİTİMİN CANLARINA DOKUNARAK “MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMAK” İLE “MİLLETVEKİLİ OLMAK” FARKINI GÖSTEREN CEYHUN İRGİL 28 Mayıs 2018 - 10:36
EĞİTİM SENDİKALARI KENDİLERİNİ EĞİTİM BÜROKRASİSİNİN YERİNE KOYARSA DEVLET İÇİNDE YENİ PARALEL YAPILAR OLUŞUR 25 Mayıs 2018 - 14:34
SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17