Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR

04.01.2018 14:38 | Son Güncelleme: 04.01.2018 14:38

MEB, Ötekileştirmelerin Panzehiri Olarak Birlikte Yaşama Kültürünü Vermek Durumundadır

Unutmayalım, Hepimiz Diğerine Göre Ötekiyizdir

Sorun Öteki Olmak Değil, Ötekileştirmektir

Bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre, gençlerin % 90’ı kızlarının diğer gruptan birisiyle evlenmesini kabul etmeyeceğini, %80’ini öteki komşu istemediğini, % 84’ü de çocuklarının çocuklarıyla arkadaşlık etmesini istemediklerini söylemekle beraber; üniversiteler en çok eşcinsel, ateist ve başka dinden olanları kendilerine uzak hissediyorlar. % 84 ötekilerle iş yapmayacağını, %80 ötekilerden birini işe almayacağını belirtiyor.Bu ötekileştirmelerden birbirimize ne kadar uzaklaştığımızı bir kez daha anlıyoruz. İstedik ki; bu ötekileşme nedir, aile, okul ve sosyal çevreyle nasıl bir ilişkisi vardır ve eğitim aracılığıyla MEB bu ötekileştirmelere nasıl dur diyebilirin felsefi, psikolojik, sosyolojik ve eğitimsel boyutlarını kısaca ele alalım.

“Öteki” kavramının felsefeden tarihe, psikolojiye, sosyolojiye pek çok boyutu bulunmaktadır. Öteki demek; sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzak olan demektir. Yukarıdaki araştırmadan hareketle de öteki, biz olmayanın kişileştirilmesidir. Ve öteki o kadar farklı alanlarda kullanılır ki; Doğu’nun ötekisi Batı, erkeğin ötekisine kadındır. Aslında ötekiyle birileri hep değersizleştirilir. Ötekini, antropolojik ve sosyolojik olarak; söylemsel yapı olarak, bir varlık olarak, kültürel nesne olarak ve ampirik nesne olarak öteki şeklinde sınıflayabiliriz. Örneğin; söylemsel yapı olarak ötekini Edward Said’in Oryantalizm kitabında görebiliriz. Ve araştırma sonuçlarından da anlıyoruz ki; öteki kavramının farklı boyutları olmasından dolayı, bu kavram bireyin kimlik oluşumuna da ciddi manada etki etmektedir, gençlerimizinkine ettiği gibi.

Bu Ötekileştirmeler Toplumsal İletişimi Engeller

İnsanın, duyguları olan sosyal bir varlık olduğunu düşündüğümüzde, ötekileştirmelerin oranının artması, sağlıklı bir toplumsal iletişimi engelleyecek, ciddi çatışmalara ve kamplaşmalara yol açacaktır. Ve ötekini psikolojik ve sosyolojik boyutuyla incelediğimizde, toplum içerisinde ötekileştirilenler toplumdan soyutlanacak, dışlanacak ve ciddi problemler yaşayacaklardır öteki olarak. Ve yine siyaseten ötekini düşündüğümüzde, farklı fikirleri benimseyenler öteki olarak algılanacak ve bu da siyasi kutuplaşmalara götürecektir. Doğulu-Batılı, dinsiz-dinli, köylü-şehirli gibi vb. etnik ve cinsiyet bakımından üst düzeyde ötekileştirmeler yaşanacaktır.

Unutmayalım, Hepimiz Diğerine Göre Ötekiyizdir

Bizim dışımızdaki herkesi öteki olarak nitelersek, karşımıza sınırsız sayıda öteki çıkacaktır ve biz de diğerine göre ötekiyizdir. Yani hepimiz diğerine göre öteki durumuna düşebiliriz. Çünkü her ben, diğerinin karşısında ötekidir ve böylelikle, ötekini yaratan sayısız benden bahsedebiliriz. Öteki bir yanıyla zenginlikken, yani tasavvufun ifadesiyle öteki, senin cennetindir, insan insanın zehrini alırdır. Ötekindekindeki sıkıntılı nokta, Thomas Hobbes’un “insan insanın kurdudur” la ifade edebileceğimiz ve öteki cehennemdirle en üst noktasına ulaşabilecek bir ötekileştirmedir. Yukarıdaki araştırmada bizi bu yazıyı yazmaya yönlendiren nokta ise; dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ötekinin sürekli şiddete, baskılara ve savaşa maruz kalabilme tehlikesidir. Bu ötekileştirmelerde, güçlü güçsüze galip gelince, büyük trajediler yaşanabilmektedir.

Öteki Dediklerimizi Zenginlik Olarak Görmezsek…

Hangi konuda olursa olsun, öteki denenleri hoşgörüyle karşılamazsak, zenginliğimiz olarak görmezsek kültürel gerilimler ve çatışmalar kaçınılmazdır. Tüm bu çatışmaların panzehiri olarak MEB, eğitim aracılığıyla, birlikte yaşama kültürünü çocuklarımıza vermek zorundadır. MEB, çocuklarımıza ötekinin de biz olduğunun bilincini vermelidir. Farklı olana karşı olumsuz yaklaşılmaması gerektiğini öğretmek zorundayız.Gençlerimize farklılıklarını ötekine zorla benimsetmeyi değil, kendisinin ve ötekinin farklılıklarının farkında olmayı, herkesin birbirini olduğu gibi kabul etmesini, ortak değerler zemininde uzlaşıp iletişim kurabilmeyi öğretmeliyiz. Yoksa ötekini, yukarıdaki araştırma sonuçlarında olduğu gibi, adeta düşman gibi görüp ötekileştiren, komşu bile olmak istemeyen, çocuklarının çocuklarıyla arkadaşlık bile etmesini istemeyen, beraber iş yapmak istemeyen, işe bile almak istemeyen bir gençlik, birbirine güvenemeyeceği gibi, böyle bir toplumda huzurdan ve sosyal barıştan da söz edemeyiz.

Sorun Öteki Olmak Değil, Ötekileştirmektir

İşte tüm bunları engelleyebilmek için, MEB, çocuklarımıza birlikte yaşama kültürüyle beraber empatiyi, hoşgörüyü verebilmelidir. Bizdeki sıkıntı öteki olmak değil, ötekileştirmektir. Öteki, insanlık tarihi boyunca hep var olmuştur, sorun, ötekini ötekileştirdiğimiz noktada başlıyor. Bu sorunsal, sosyolojik birçok probleme yol açmakla beraber öteki kavramını Kierkegaard, Heidegger, Sartre, ve Levinas gibi pek çok filozof da ele almıştır. Hatta öyle ki; öteki kelimesini kavramsal olarak ilk olarak eski Yunanlılar Yunanca konuşmayanlar için, onları aşağılamak için, barbar olarak kullanmışlardır. Ve tarihsel süreçte görüyoruz ki; ötekileştirme dille beraber, din, sosyal, ekonomik ve milliyet anlamında da kullanılmıştır. Bu soruna dair siyaset, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, edebiyat gibi pek çok sosyal bilim alanı, çeşitli teoriler ve çözüm önerileri oluşturmuş olmakla beraber, bizi eğitim boyutu ilgilendirmektedir. MEB, yukarıdaki araştırmanın sonuçlarını ciddiye alıp; ötekileştirmeyi kimlik, etnisite, kültür, çokkültürcülük, önyargı, oryantalizm, bütünleşme, farklılaşma, yabancılaşma, küreselleşme, tolerans vb. boyutlarıyla ele alıp, ötekinin hem özne hem de nesne olduğunun bilinciyle ötekileşen, ötekileştiren bir “öteki” algısına yönelik gerekli çözüm önerilerini üretmelidir. Unutmayalım; öteki, hayatımızda hep olacaktır. Vicdan, akıl ve etik sahibi kişi, ötekini ötekileştirmez; ötekinin farklı varlığını kendisiymiş gibi kabul eder. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32
HERKES, MEB’E AYNI GÖZLE BAKARSA, EĞİTİM PARADİGMALARI İFLAS EDEMEYECEĞİNDEN, EĞİTİM KRİZLERİ SIÇRAMA TAHTASINA DÖNEMEZ… 01 Mart 2018 - 11:45
“ÖĞRETMENİM AMA NE İŞ OLSA YAPARIM”: Senden Özür Dilerim Öğretmenim, HASAN SONGUR Kardeşim 28 Şubat 2018 - 11:44
CUMHURBAŞKANI’NIN EĞİTİMDE EKSİK BIRAKMIŞIZ DEDİĞİ ŞEY NE? 26 Şubat 2018 - 16:45
SAVAŞ ESNASINDA EĞİTİM KONGRESİNİ TOPLAYACAK KADAR EĞİTİME ÖNEM VEREN CHP’NİN SON KURULTAYINDA EĞİTİM 23 Şubat 2018 - 12:53
‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ 22 Şubat 2018 - 13:34
MİLLİ EĞİTİM AHLAK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİP, GENÇLERE “ÖNCE AHLAK” DEDİRTEMEZSE NE OLUR? 21 Şubat 2018 - 11:16
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞE GENEL BİR BAKIŞ 20 Şubat 2018 - 14:00
BU ÜLKE EN NİTELİKLİ, EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRECEK DÜZEYDEDİR 19 Şubat 2018 - 10:04
MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR? 16 Şubat 2018 - 10:51
DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ ANCAK EĞİTİMLE İNŞA EDEBİLİRİZ 15 Şubat 2018 - 11:31
HOKUS POKUS AÇ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ,HOKUS POKUS KAPATALIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ 14 Şubat 2018 - 16:27
EN ÇOK MEB’İN SEVİNECEĞİ 20 YILLIK EĞİTİM HAYALİMİ, DOĞRU BİR KARAR ALARAK CHP GERÇEKLEŞTİRDİ 13 Şubat 2018 - 10:37
SINIF ORTAMINDA KUCAĞA ALINAN ÖĞRETMEN DEĞİL DEĞERLERİMİZ VE HEPİMİZİZ… 12 Şubat 2018 - 11:39
MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR? 09 Şubat 2018 - 12:39
İŞİMİZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, GÜCÜMÜZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 08 Şubat 2018 - 09:59
EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 06 Şubat 2018 - 12:28
“TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN İTİBAREN HİÇ DEĞİŞMEDİ ÖNERMESİ” HERMENEUTİK AÇIDAN ELE ALINMALIDIR 05 Şubat 2018 - 14:36
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ BİLİMSEL, PEDAGOJİK VE ETİK GEREKÇELERLE 5 YILLIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ ATAMAK İSTEMEKTEDİR? 02 Şubat 2018 - 11:27
YILIN EĞİTİM HABERLERİNDEN BİRİ “KURDUN ŞAH OLSA KUZULARA YAPMAYACAĞI TAKSİMİ” VE CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ORTAYA KOYAN HABERDİR 01 Şubat 2018 - 11:16
“EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI PARTİLERE MİLİTAN YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR“ DİYEN LİDER KİM? 31 Ocak 2018 - 11:01
EĞİTİMİN TAVACI RUHUNUN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ YERİ BAĞLAMINDA EĞİTİM YOLSUZLUKLARI 30 Ocak 2018 - 13:02
1 MİLYON ÖĞRETMENLİ MEB’DE MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ NE KADAR OKUNUYOR ACEP? 29 Ocak 2018 - 14:03
BAKANLARIN HEMŞERİ ZİYARETİ VE AÇILIŞ YAPMAKTAN ASIL İŞLERİNİ YAPAMAMALARININ ÇÖZÜMÜ ÖZEL STATÜLÜ BAKANLAR MI? 26 Ocak 2018 - 15:37