Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MEB GENÇLERİ “IKIGAI” SAHİBİ YAPABİLMELİDİR

13.10.2017 11:58 | Son Güncelleme: 13.10.2017 11:58

MEB Eğitimle İnsanlara Hayat Verebilmelidir

Her Üç Kişiden Biri Umutsuz…

Geçtiğimiz günlerde bir araştırma şirketi, ülkemizde 26 kentte 1500 kişiyle bir anket yaptı. Araştırmanın en ilginç bulgularından biri her üç kişiden birinin geleceğe dair umutsuz olmasıydı. Yine Habitat Derneği’nin Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’na göre, her üç gençten biri yaşamından memnun değilken gelecekten de umudu yok. Peki, neydi gençlerimizi böyle umutsuz kılan, umutsuz bir yaşam sürülebilir miydi? Şairin dediği gibi; para biter, aşk biter, her şey biter ama bir şey var ki o biterse hayat biter, umut biterse hayat biter… Umut bu kadar önemliyken bu gençler için ne yapılabiliri ele alalım, çocuklarımıza düşlerini gerçek kılabilecekleri hayatlar için ihtiyaçları olan umudu sorgulayalım istedik.

Japonya’da varoluş sebebine, seni sabahları yataktan çıkaran şeye “ikigai” denir. Peki, gençler bu kadar umutsuzken, MEB gençleri nasıl “ikigai” sahibi yapabilir. Felsefi sistemlerin temel amaçlarından birinin eudaimonia olduğunu düşündüğümüzde, eğitim sistemimizin temel amaçlarından biri de insanlarımızı vereceği eğitimle mutlu,umutlu etmek olmalıdır. Yani MEB eğitimle insanlara hayat verebilmelidir. İnsanın eğitildikçe daha bir insanlaştığını düşündüğümüzde, eğitim sistemimiz sisteme girenlere daha bir insan olabilecekleri ortamları yaratıp; gerekli eğitimi verebilmelidir. Yani ne yapıp edip gençlerimize umudu aşılayabilmeliyiz.

Ummaktan Doğan Güven Duygusu Olmazsa Olmaz

Her üç kişiden birinde olmayan umut, olması beklenilen veya olacağı düşünülen şeydir. Umut TDK’da ummaktan doğan güven duygusu diye tanımlanmaktadır. Umudun ne olduğundan da anlıyoruz ki; umut sahibi insanlar geleceğe yönelik beklentilere sahiptirler. Ve insanları hayata bağlayan, sorunlarla mücadelede güç veren ana motivasyon kaynağı umuttur. İnsanlar geleceğe umutla baktıklarından, umudun yokluğu çok büyük sıkıntılara yol açabilir.Umut, aslında, bizleri motive eden, bizi amaçlarımıza taşıyan bir bilişsel yapıdır. Şarkı sözünde de olduğu gibi “umudun bittiği yerdeyim, köşeyi dönsem ölüm” diyen kültürel öğelerin de olduğu bir toplumdayız. Bu yanıyla umudun yokluğu acı çekme, yalnızlık, sıkıntı, stres gibi tehlikeli ruh hallerine davetiye çıkarır.

Peki, Umut İle Eğitim Başarısı İlişkili Midir?

Umut konusu yukarıda bahsettiklerimizin yanı sıra öğrencilerimizi de etkilemektedir. Bir öğrenci zeki ve yetenekli olsa bile, umutsuzluk yaşaması motivasyonunu düşürecektir. Diğer taraftan öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yaşadıkları engelleri aşabilmeleri ve daha fazla çaba sarf edebilmeleri için umuda; yani motivasyona ihtiyaçları vardır. Bir yanıyla da yüksek umut düzeyine sahip öğrenciler, düşük umut düzeyindeki öğrencilere göre daha başarılı bir performans sergilemektedirler. Yani, umut ve akademik başarı birbirini olumlu yönde etkilemektedir. Öğrenme ve öğretme süreçleri adına düşündüğümüzde, yüksek umut düzeyine sahip öğretmenler de öğrencileri daha fazla motive edip; cesaretlendirmektedirler.

Umut En Büyük Düşman Mıdır?

MEB’in gençlerimizi “ikigai”; yani sabahları yataktan çıkaran şey, varoluş sebebi sahibi yapması hayati değerdedir. ”İkigai” sahibi öğrencilerimizin aynı zamanda umut düzeyleri de yüksek olacak ve daha fazla yaşama sevinci ve enerjisiyle dolu olacaklardır. Bu gençler geleceğe daha pozitif bakacaklar ve motivasyonları yüksek olacaktır. “İkigai” ve umut sahibi gençlerimizin yaşam kalitesi artacak ve akademik başarıları da daha yüksek olacaktır. MEB, gerek öğrencilerimizin gerekse de öğretmenlerimizin umutlarını arttırmak adına çeşitli eğitim programları düzenlemelidir. MEB, adeta, Nietsche’nin umut en büyük düşmandır sözlerine savaş açarcasına, Pandora’nın kutusunun açılmasıyla Prometheus’un emrine verilen umut gibi, umudu Mevlanasal bir yaklaşımla tüm gençlerimize aşılayarak hepsini “ikigai” sahibi yapmalıdır.Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİ VE OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARILI KILMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BAŞARILI KILMALIYIZ 24 Kasım 2017 - 08:45
ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİYLE KALİTELİ VE EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRİRKEN MATEMATİK ÖĞRENME KAPASİTELERİ ARTIRILABİLİR Mİ? 23 Kasım 2017 - 16:27
KAIROS’TAN KRONOS’A İSMET YILMAZ’IN DERS SÜRESİ AÇIKLAMALARI 21 Kasım 2017 - 23:20
BİLİMİN EN BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELDİĞİ MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİNİ EĞİTİMİMİZE NASIL YANSITABİLİRİZ? 20 Kasım 2017 - 17:00
TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50
EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39
MEB’İN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ AMACININ DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENMELİDİR 19 Ekim 2017 - 11:25