Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR?

09.02.2018 12:39 | Son Güncelleme: 09.02.2018 12:39

Genel Müdür Olabilirsin Ama Okul Müdür Yardımcısı Olamazsın!

Cumhurbaşkanı eğitime çok önem vermekle beraber eğitimde istenilen noktalara gelinemediğini söylüyor. Bir eğitim sisteminin kendisine yön veren insanlar kadar olduğunu düşündüğümüzde Cumhurbaşkanının söylediği hedeflere ulaşmada insan kaynaklarının büyük önemi vardır. Bu bağlamda MEB’in ne kadar sağlıklı insan kaynakları politikaları olduğunu tüm boyutlarıyla ele alalım istedik.

Ülkemizde okul müdür yardımcısı ya da şube müdürü olmak için bile sınava girmeye gerek varken daha üst kadrolar olan ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdür yardımcılığı, il milli eğitim müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı daire başkanlığı ve milli eğitim bakanlığı genel müdürlük kadroları için böyle bir ön koşula gerek duyulmuyor. Yani bürokratik makamlar olmalarından dolayı teknik ve uzmanlık da gerektiren daha üst yöneticiliklerin bu anlamda liyakate dayalı bir kriteri yok. Bu atamalar tamamen sübjektif olarak yapılıyor. Durum böyle olunca hiçbir yöneticilik deneyimi olmayan bir öğretmen bir gecede MEB Merkez Teşkilatına Daire Başkanı ya da Genel Müdür yapılabiliyor. Ya da ilgili birimin gerektirdiği özellikleri taşımayan biri oraya atanabiliyor. Örneğin iyi düzeyde yabancı dil bilmeyi gerektiren önemli bir birime hiç yabancı dil bilmeyen birisi getirilebiliyor. Bir eğitim sisteminin kendisine yön veren yöneticiler kadar olduğunu düşündüğümüzde böyle bir tablo uzun vadeli eğitim sistemimizin çöküşü anlamına gelecektir.

Düşünsenize sınava girmediği ve kriterlerini yerine getiremediği için okul müdür yardımcısı bile olamayan kişiyi genel müdür yapabiliyorsunuz. Yani istediğiniz kişiyi istediğiniz üst düzey eğitim yöneticiliği görevine getirebiliyorsunuz. Bunun pek çok dezavantajı vardır. Öncelikle kritere bağlı atamadığınız için bu kişiler sizin sözünüzden çıkmamak için başarılı işler yapmayabilirler, tek amaçları yerlerini garantilemek için kendilerini atayan iradenin rasyonel ya da irrasyonel emirlerini yerine getirmek olabilir. Durum böyle olunca insanlar bir yerlere gelmek için siyasi otoriteye yakınlık, belediye başkanına yakınlık, belirli sendikalara yakınlık veya belirli kişilerle yakınlık ilişkilerine girebilirler. Gerçek eğitim emekçileri de doğal olarak bu tablo karşısında demoralize olacaklardır ve ne yaparsam yapayım nasıl olsa bir yerlere gelemem diye tükenmişlik sendromu yaşayıp öğrenilmiş çaresizlik içine gireceklerdir.

Diğer taraftan öğretmenlik yapmamış bir okul müdür yardımcısı nasıl ki sınıfı tanımadan müdür yardımcılığı yapamayacaksa, okul müdürlüğü yapmayan bir şube müdürü ilçe eğitim teşkilatını, ilçe müdürlüğü yapmamış biri il eğitim teşkilatını, il müdürlüğü yapmamış biri de daire başkanlıklarının, daire başkanlığı yapmamış biri de genel müdürlüklerin iç işleyişini bilemez ilgili makamların makam arabalarını ve özlük haklarını bilmenin haricinde. MEB’in her kademedeki eğitim yöneticilikleri ve buralarda görev yapan kişiler mutlaka biri birinden değerli ve önemlidir. Ama siz buralara liyakate, hiyerarşiye, uzmanlığa ve üst kriterlere uygun atamalar yapmazsanız eğitim gemisi çöker ve herkes altında kalır. Bu tip nedenlerden dolayı da Cumhurbaşkanının defalarca ifade ettiği üzere ülkemiz eğitimde istediği hedeflere ulaşamadı.

Ülkemizin Geleceğini Elbette Ki MEB Oluşturacak!

Eğitim yöneticileri, eğitim seviyeleri, hizmet esasındaki başarıları vb. kriterler ön plana çıkarılarak atanmalıdır. Okul müdürlüğü yapmayan şube müdürü, şube müdürlüğü yapmayan ilçe müdürü, ilçe müdürlüğü yapmayan il müdürü, il müdürlüğü yapmayan daire başkanı, daire başkanlığı yapmayan genel müdür olamamalıdır. Ayrıca MEB üst düzey daire başkanlığı ve genel müdürlük gibi teknik kadrolara gelen kişiler geldikleri birimlerin teknik ve uzmanlık özelliklerine sahip olmalıdırlar. Çünkü MEB’in ülkemizin geleceğini oluşturma, geliştirme ve yönlendirme adına çok önemli görevleri bulunmaktadır. MEB işte bu görevlerini ancak nitelikli insan kaynağı ve yönetimi ile gerçekleştirebilir. Yani güçlü Türkiye’ye giden yollardan biri MEB’in insan gücü planlaması, insan kaynağı seçme ve yerleştirmesidir yani MEB’in insan kaynakları politikalarıdır. MEB’in insan kaynakları politikaları bütün bir ülkenin geleceğine yön verecek değerdedir.

MEB’de Nasıl Bir İnsan Kaynakları Politikası?

MEB bütün il ve ilçelerimizde örgütlü bir yapıdır. Ayrıca yurt dışında eğitim müşavirliği, eğitim ataşeliği ve temsilcilik düzeyinde örgütlenmeler yapıyor. Bu örgütlenmeler MEB’in açıkladığı son istatistiklere göre 20 milyon öğrenci ile ilgilenmek zorunda ve bu örgütün yine son istatistiklere göre yaklaşık 1 milyon öğretmeni var. MEB işte bu kadar büyük ve önemli bir organizasyon. Bu rakamlardan da anlıyoruz ki MEB bütün Türkiye’yi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren kurumlardan birisidir. Bu nedenle MEB’in insan kaynakları politikaları çağdaş yönetim ve hukuk anlayışına uygun olmak zorundadır. Bu politikalar; insan gücü planlamasını, personel seçme ve yerleştirmeyi, eğitim ve geliştirmeyi, kariyer planlamasını, performans değerlendirmesini, ödeme, koruma, disiplin ve ayırma işlevlerini kapsamalıdır. Bakanlığımız insan kaynakları anlamında kısa, orta ve uzun süreli planlamalar yaparak, en sağlıklı personel seçme ve yerleştirme süreçlerini kullanarak göreve en uygun personelleri seçmelidir.

İrrasyonel ve Sağlıksız İnsan Kaynakları Politikaları Uygulanmıştır

MEB’in Yönetici Atama Sistemi Çökmüştür. Yönetici atama ile ilgili pek çok kararlar mahkemelerden geri dönmüştür. Yönetici atama yönetmeliği defalarca değiştirilmiştir. Bu konuyla ilgili sayısız dava mahkemeden dönmüştür ve bunların devlete ciddi mali zararı olmuştur. Ve kimse bunun hesabını vermemiştir. Şube Müdürü ve okul müdür yardımcılarıyla ilgili atamalar hem genel davalarda hem de bireysel davalarda pek çok kez iptal edilmiştir. Eğer sağlıklı bir insan kaynakları politikalarınız yoksa defalarca yönetici atama yönetmelikleriniz değişirse MEB ciddi tazminatlar ödemek zorunda kalır.

Yaşam boyu eğitim ilkesinden hareketle MEB çalışanları işe yerleşmeden emekliliğe kadar olan süreçte eğitim ve geliştirme ihtiyaçları doğrultusunda sürekli eğitimlere tabi tutulmalıdır. Tüm çalışanları kapsayan kariyer planlaması sürecine tüm çalışanların katıldığı bir model uygulanmalıdır. Bu kariyer planlamasında performans değerlendirmeler ön plana çıkarılmalıdır ve bu da adil ve teşvik edici bir şekilde maaşlara da yansıtılmalıdır. Ülkemizin geleceğini oluşturma, geliştirme ve yönlendirme anlamında en önemli bakanlığımız olan MEB eğitim bürokrasisini ve insan kaynakları politikasını çağdaş dünya standartlarına uygun olarak hukuk ve liyakate dayalı bir şekilde yönlendirmelidir. Bu kadar öğrenciyi ve aileyi yani tüm Türkiye’yi ilgilendiren İRFAN ORDUSU MEB, sahip olduğu personel ve öğretmen gücünü sağlıklı bir eğitim bürokrasisi ve insan kaynakları politikasıyla taçlandırılırsa mucizeler yaratır.

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28