adscode

MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ?

Bütün Türkiye’ye “Biz” Dedirtebilecek Olan MEB’dir

www.sahinaybek.com.tr

Gelecek Hiçten Değil Geçmişten Gelen Öğelerle Eğitim Yoluyla Oluşturulur

Tekin; Kökleri Olmayan Bir Ağaç Olamayacağına Göre, Ülkemiz de Geleceğini Köklerinden Gelen Gücüyle Var edebilir

MEB Müsteşarı Doçent Dr. Yusuf Tekin geçen hafta bir röportajda şöyle bir açılama yaptı. “Ancak şu iki kavramı insanlar birbirine karıştırıyor.Dindar nesil ile değerlerine bağlı nesil arasında çok farklılıklar var. Dindarlık başka bir kategoridir. Bu coğrafyanın ortak değerlerine sahip çıkmak ve bu değerlerin gelecek kuşaklara miras bırakılmasını, bu değerler etrafında bir toplumsal yapı oluşturulmasını sağlamak başka bir şeydir. Evet, biz bu ikincisi ile ilgili çalışıyoruz. Bu coğrafyada bir arada yaşamak isteyen insanlar arasındaki ortak değerleri eğitim sistemimiz aracılığıyla gençlerimize verip ortak değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Eğitim sisteminin ana vasıflarından birisi de bir millet meydana getirmek, bir millet oluşturmak olmalıdır. Biz millet oluşturmak için ortak değerlerimiz etrafında bir eğitim öğretim süreci izliyoruz. Bu doğrudur." Sayın Müsteşar ülkemizin bir ve biz olmasının önemini ve bununda eğitim yoluyla sağlanacağını ifade ediyor. Gelecek hiçten değil geçmişten gelen öğelerle oluşturulacağının farkında olan Tekin, kökleri olmayan bir ağaç olamayacağına göre, ülkemiz de geleceğini köklerinden gelen gücüyle var edebilir, diyor. İşte MEB geleceğin hiçten değil geçmişten gelen öğelerle oluşturulacağının farkında olarak, sağlıklı bir ulus ve tarih bilinci oluşturmalı ve ulusal bir eğitimle toplumdaki birliği, beraberliği ve dayanışmayı sağlamalıdır. Şimdi Tekin’in bu açıklamalarını anlamaya çalışalım.

Gelecek Hiçten Değil Geçmişten Gelen Öğelerle Eğitim Yoluyla Oluşturulur

Toplumların dağılmaması ve düzenli bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için, toplumu oluşturan bireyler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun bulunması gerekir. Ülkemizin içinden geçtiği şu günlerde bu birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu ihtiyaçtan dolayı bu toplumsal dayanışmayı sağlayabilme adına MEB’e her zamankinden daha fazla iş düşüyor. MEB bu hedef için daha fazla yoğun bir çalışma içine girmelidir. Yani MEB bu dayanışma duygusu için gerekli kolektif bilinci, duyguları, vicdanı ve aklı oluşturabilmek için harekete geçmelidir. MEB bütün Türkiye’ye biz dedirtebilmenin yolu olan “bizlik” duygusunun, yani kültür ve tarih bağının arttırılması yönündeki çalışmalarını arttırmalıdır.

Bizi Birbirimize Bağlayan Bir Ülke Ahlakı Oluşturulmalıdır

Bizi birbirimize bağlayan en azından bir ülke ahlakı oluşturulmalı ve ulusal dayanışma bu yolla geliştirilmelidir. İşte Tekin yukarıdaki açıklamalarında eğitimin işlevlerinden biri olarak bütün bu birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamada eğitimin yadsınamaz bir önemi vardır, diyor.Eğitim hem eski kültürel öğeleri yeni nesillere aktararak hem de yeni kültürel öğeler yaratarak kültür yoluyla bu dayanışmaya katkıda bulunabilir. MEB öğrencilerimize daha fazla ortak değerler, duygular, bilgiler ve kimlikler kazandırarak toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirebilir. Bunun için de MEB’in her konuda daha kucaklayıcı olması ve ötekileştirici olmaması gerekmektedir. MEB, farklı gruplara farklı, birbiriyle çatışan unsurlar aktarırsa, yeni yetişen nesillerin dayanışma duygusunun zayıflamasına neden olur. Bunun için de MEB ortak bir kültür oluşturabilme adına toplumun ortak kültürel değerlerini yeni kuşağa aktarma işlevine, ülkemizin devamlılığının sağlanabilmesi adına daha da yoğunlaşmalıdır. Tekin’in ortak değerlere bağlı nesiller yetiştirilmesinden kastıda, budur. Yani; ülkemizin bekası MEB’e bağlıdır ve MEB bu kadar önemlidir.

Aslında ülkemizin bekasının formülü çok basit. Ortak bir kimlik oluşturabilme adına MEB kültürel değerlerimizi kucaklayıcı ve herkesi kapsayacak şekilde yeni nesillere aktaracak ve ülkemizin bütün kesimleri arasında dayanışmanın olmasını sağlayacak. Toplumsal değerlerimizi ve normlarımızı yeni nesillere eğitim yoluyla öğretebiliriz. Eğer MEB eğitimin toplumsallaşma işlevini sağlıklı yerine getiremezse toplumsal sorunlar ve çatışmalar ortaya çıkacak ve toplumun muhtevası bozulacaktır. Bu nedenle MEB eğitimimizin amacını ve içeriğini toplumsal dayanışmayı daha fazla arttıracak şekilde düzenlemelidir. Toplumumuzun birlik beraberlik ve dayanışmasının artması adına yetişmiş nesiller yetişmemiş nesilleri etkilemelidir. Ve bu yetişmiş nesiller ülkemizin temel benzerlik alanlarını daha fazla ön plana çıkarmalıdırlar.

MEB Dünyaya Boş Bir Tarla Gibi Gelen Nesilleri İşler

Ülkemizin birlik, beraberlik ve dayanışmasının artması adına ailede ve eğitim kurumlarımızda verilen eğitim çok önemlidir. MEB, dünyaya boş bir tarla gibi gelen nesilleri işleyerek, onlara toplumun ortak değer yargılarını aktararak ülkemizin dayanışma gücünü arttırmalıdır. Ülkemizin değer yargıları yeni kuşaklara aktarılarak genç neslin sosyalizasyon süreci daha sağlıklı bir hale getirilmelidir. Kendisine ülkemizin değer yargıları öğretilen gençlerimiz ulusal bir birey haline gelecek, toplumlumuzda biz duygusu daha ön plana çıkacak, bireyler topluma daha rahat uyum sağlayabilecek ve ülkemizin beka sorunu da ortadan kalkacaktır. MEB bütün bunları yaparken felsefe grubu derslerini daha fazla ön plana çıkarmalı, aklı ve bilimi merkeze almalıdır. Biz diyebilen, yurttaşlar yetiştirebilmek adına, sağlıklı bir yurttaşlık eğitimi verilmeli, okullarda demokratik ilkeler daha fazla işletilmeli, devlet tüm yurttaşlarına her konuda eşit mesafede olmalı, genel bir ülke ve yurttaşlık ahlakı MEB tarafından oluşturulmalı ki; ülkemizin birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu artsın ve ülkemizin beka sorunu olmasın.

Evet, Sayın Müsteşarın söylediği eğitimin millet oluşturma, milleti meydana getirme işlevi hayati değerdedir. Ülkemizin bekası buna bağlıdır.Ülkemizin ortak değerlerine sahip çıkmayı ve bu değerlerin gelecek kuşaklara miras bırakılmasını, bu değerler etrafında bir toplumsal yapı oluşturulmasını ancak eğitim yoluyla sağlayabiliriz. Bunun içinde bu coğrafyada bir arada yaşamak isteyen insanlar arasındaki ortak değerleri eğitim sistemimiz aracılığıyla gençlerimize verip ortak değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek zorundayız, Tekin’in dediği gibi. İşte tüm eğitim süreci de millet oluşturmak için ortak değerlerimiz etrafında bir arada yaşama kültürünü verebilecek şekilde kurgulanmalıdır. Bu yönüyle Sayın Müsteşar ülkemizin bir ve biz olmasının önemini ve bununda eğitim yoluyla sağlanacağını ifade ediyor. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)