Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MEB POPÜLİST ÖDEV AÇIKLAMALARINDAN KAÇINMALIDIR

19.01.2018 15:14 | Son Güncelleme: 19.01.2018 15:14

Tekrar Edilmeyen Bilgi, Unutulmaya Mahkûmdur

MEB, İstikrarlı Bir Ödev Politikası Yürütmelidir

Yarıyıl tatili başladı. Bununla beraber, tatil ve ödev tartışmaları da başladı. Ödev verilmeli mi, verilmemeli mi, tatilde ne yapmalı gibi sorular cevaplarını bekliyor ama bilimsel olarak ve popülizmden uzak bir şekilde. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da ödevlerle ilgili şöyle bir açıklama yaptı: “Tatile girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz ki; ‘Lütfen, öğrencilerinize ödev vermeyin.’ Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini istemiyoruz. “ Maalesef, pek çok konuda olduğu gibi, ödev konusunu da popülist bir şekilde, bilimsellikten uzak tartışıyoruz. Bir öğrenciye 15 gün boyunca, tamamen ödev vermeyelim demek, bir sporcuya antrenman yapma demektir. Oysaki sporcunun mevcut kondisyondan düşmemesi ve hareketlerinin pekişmesi için sporu bu zaman diliminde tamamen bırakmaması gerekir.

Tekrar Edilmeyen Bilgi Unutulmaya Mahkûmdur

Ödev gibi önemli bir pekiştirme aracı, tekrar edilmeyen bilgi unutulmaya mahkûmdur ilkesinden hareketle önemlidir. Bu nedenle, ödevin verilip verilmeyeceği değil, nasıl verileceği konuşulmalıdır. Ödevin nasıl ve ne kadar verileceği merkezi otorite tarafından değil, dersin öğretmeni tarafından belirlenmelidir. Öğrencide ödeve karşı olumsuz bir tutum oluşmayacak şekilde, abartılmadan, öğrenciye uygun ve öğrencinin tatil boyunca farklı şekillerde de zaman geçirmesini engellemeyecek şekilde ödevler verilmelidir.

Ödev, Eğitimcilerin Ana Stratejilerinden Biridir

İlk bakışta ödevin tatil boyunca öğrencinin zamanını çalacağı düşünülse de ödev, eğitimcilerin ana stratejilerinden biridir. Ödevlerin doğru verilmesi halinde, öğrenci dönem boyunca gördüğü konuları hem unutmayacak hem tekrar edecek ve yeni döneme hazırlık yapmış olarak gelecektir. Sonuç itibariyle; öğrenme hedefleri desteklenmiş olacaktır. Buradaki ödevlerden kastımız; öğrencilerin internet üzerinden hazır yapacakları ödevler değil, öğrencilerin bireysel farklılıklarının iyi gözetildiği, miktarının iyi belirlendiği ödevlerdir.

Öğrenci, Ödevlerle Öğrenmenin Sadece Okulda Değil, Her Yerde Olduğunu Anlar

Ödevler, ön hazırlık ve alıştırma ile beraber ders dışı etkinlikler olarak, öğrenme sürecinin en önemli aşamalarıdır. Öğrenci tatilde yapacağı ödevlerle, öğrenmenin sadece okulda değil, her yerde olduğunu anlar. Öğrenme psikolojisi açısından yaklaştığımızda; öğrenci tatil boyunca yapacağı uygun ödevlerle hem başarısını arttıracak hem de derse güdülenecektir. 15 gün gibi bir süre, uzun bir zaman dilimidir ve iyi kullanılması halinde öğrenci için büyük bir avantaja dönüşecektir. Öğrencinin çalışma alışkanlıklarını daha da geliştirecek olan ödevler, öğrencinin sorumluluk, bağımsızlık gibi kişilik özelliklerini olumlu yönde geliştirecek, zaman yönetimi yapma ve araştırma yapma becerileri kazandıracaktır.

MEB, İstikrarlı Bir Ödev Politikası Yürütmelidir

Tatilde öğrencinin ödev almasına, öğrenciyi en iyi tanıyan dersin öğretmeni karar vermelidir. Öğrencinin süreç boyunca sorumluluk alacağı ,içeriğin, uzunluğun, amacın iyi belirlendiği ve her öğrencinin biricik olduğu ilkesine uygun ödevler verilmelidir. Diğer taraftan; ödev, öğretmen tarafından kesinlikle bir ceza olarak kullanılmamalıdır. Araştırma ve keşfetmeye dayalı, yaratıcı ve geliştirici ödevler verilmelidir. Öğrenciyi sıkacak uzun ödevlerden kaçınılmalıdır.

Aileler Çocukları Ödeve Olumlu Yönde Motive Etmelidirler

Aslında ödevler, doğrudan olumsuz bir etkiye sahip değildirler. Öğretmenlerin uygun ödev vermesi ve öğrenciyle velilerin de kendi üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle, ödevin olumsuz etkileri kendiliğinden ortadan kalkar. Ve aileler… Aileler çocukları ödeve olumlu yönde motive etmelidirler. Veliler çocuklara ödevin hazırlanması için uygun bir ortam hazırlamalıdırlar. Çocuğa gereğinden fazla yardım etmemelidirler. En makro anlamda ise MEB, istikrarlı bir ödev politikası yürütmeli ve popülist ödev açıklamalarından kaçınmalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28