Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR

06.11.2017 17:31 | Son Güncelleme: 06.11.2017 17:31

Eğitim Baştan Sona Politik Bir Güç Müdür?

Öğrencilere Diyalektik, Eleştirel Ve Sorgulayan Düşünme Öğretilmelidir

Türkiye’nin eğitiminin toplumumuzun sosyal ve politik boyutuyla olan ilişkisini eğitim felsefemizin politik boyutu pratik bir alan olarak ele alır. Mevcut düzenimizin yeniden üretmeye mi, dönüştürmeye mi yönelik olacağını, eğitimin toplumu nasıl şekillendirdiği vb. politik boyut tarafından incelenir. Bu ilişki siyaset ve sosyal felsefeye dayanır. Aslında felsefe tarihi boyunca felsefe, siyasal sistemleri hayata geçirecek halkın nasıl eğitileceği ile de uğraşmıştı. Bunu Platon’da da eleştirel pedagoglarda da görmek mümkündür. Platon, felsefenin kendisinin altına bir dip not olduğunu söyleyeceğimiz kadar kusursuz bir şekilde eğitimi; öğrenci, öğretmen, eğitim programları ve okullarına varıncaya kadar dizayn etmişti. Ülkemizin yakın ve uzak hedeflerine de ancak eğitim yoluyla ulaşabiliriz. Ülkemizin sosyal ideallerine, MEB, eğitim felsefemizin politik boyutu aracılığıyla ulaşmamızı sağlayabilir.

Eğitim Baştan Sona Politik Bir Güç Müdür?

Felsefe tarihinde, eğitimin politik yanıyla ilgili farklı farklı açıklamalar yapılmıştır. Örneğin; eleştirel pedagoglara göre, baştan sona politik bir güçtür. Freire; eğitimi, şekillendirme ve tahakküm sürecinin aracı olarak görür. Ona göre yansız bir eğitim imkânsız olduğu gibi; eğitimsel yanı olmayan bir politika da imkansızdır. Tüm bu nedenlerle de eğitimi politik ve ideolojik bir argüman olarak ele alır. Günümüzde, politik boyutu itibarıyla iki eğitim felsefesi hâkimdir. Kurucu eğitim felsefesi; eğitimi muhafaza edici, toplumun politik yapısının uyumuna ve bütünlüğüne destek veren bir etkinlik olarak ele alırken; eleştirel eğitim felsefesi eğitimi eleştirel, sorgulayıcı bir faaliyet olarak ele alıp; eğitimi toplumun hâkim değerlerine ne gibi eleştiriler yaptığına göre inceler. Yani tüm değerlendirmeler bu muhafaza edici ve eleştirel eğitim felsefesi eksenindedir. Eleştirici tutumu Sokrates’e dayandırırken, eğitimin muhafaza edici işlevini Platon’un “Devlet” adlı eserine götürebiliriz.

Muhafazakâr Eğitim Ahenkli Bir Sosyal Düzeni Amaçlar

Muhafaza edici eğitim, iyi yurttaşlar yetiştirmek ister. Ve muhafaza edici eğitim; eğitimin kültürel mirası koruyup aktarma, eğitimin demokrasiye yaptığı katkı ve toplumda ihtiyaç duyulan ahenkli sosyal düzen olmak üzere üç şekilde ortaya çıkar. Ahenkli bir sosyal düzeni Platon ve Aristoteles’te görebiliriz. Demokrasi için eğitimi ise John Dewey’de, demokratik toplumların kendilerini eğitim yoluyla nasıl yeniden ürettikleri şeklinde görebiliriz ve bu yönüyle de okullar demokrasinin gerçekleştiği, toplumun minyatür bir örneği olmak zorundadırlar. Eğitimi, kültürel mirası korumanın aracı olarak görenlere göre ise, toplumun varlığını devem ettirmesinin yolu olan kültür, eğitim aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılır.

Öğrencilere Diyalektik, Eleştirel ve Sorgulayıcı Düşünme Öğretilmelidir

Eğitime eleştirel( sorgulayıcı) yani dönüştürücü bakan anlayışı; eğitimi muhalefetin gelişimine katkı yapan bir şey, sosyalleşmenin tehlikelerine karşı ve sosyal adalet için eğitim olarak ele alır. Bu görüşe göre; bireysel bozukluklar, sosyal hastalıklar eğitimle iyileştirilir. Toplumdaki adalet, eğitimle sağlanabilir. Eleştirel pedagoji dediğimiz bu görüş, öğrencilere diyalektik, eleştirel ve sorgulayıcı düşünmenin öğretilmesi gerektiğini ve entelektüel özerkliği savunur. Eleştirel pedagojiye göre; sosyalleşmenin yol açtığı sıradanlık, kişiliksizlik vb. problemlerle de eğitim yoluyla mücadele edilebilir. Bu görüşe katkı koyan modern zaman düşünürleri Rousseau, Nietzsche ve Sartre’dır.

Modern Toplumun Yarattığı Kölelik Ruhundan Eğitimle Kurtulunabilir

Onlar modern toplumun yarattığı kölelik ruhundan da eğitim aracılığıyla kurtulunacağını savunurlar. Ve son olarak eleştirel eğitim; sosyal adaletin eğitimle sağlanacağını, ırk, sınıf, cinsiyetten kaynaklanan toplumsal eşitsizliklerin eğitimle giderileceği üzerine kafa yorar. Mark’tan hareket eden bu düşünürler de Antonia Gramsci, Louis Althusser, Paulo Freire ve Ivan Illıch’dir. Bunlara göre okul; ideolojik hegemonyayı sürdüren statik bir yapı, devletin ideolojik bir aygıtı, pazar-işletme odaklı bir kurum, insanları gözetim altına almaya çalışan bir hapishane, iktidar ilişkilerinin yeniden üretildiği bir mekân vb.dir.

Eğitimimizin toplumumuzun sosyal ve politik boyutuyla olan ilişkisini eğitim felsefemizin politik boyutu pratik bir alan olarak ele alabiliriz. Mevcut düzenimizin yeniden üretmeye mi, dönüştürmeye mi yönelik olacağını, eğitimin toplumu nasıl şekillendirdiği vb. politik boyut aracılığıyla inceleyebiliriz. Ülkemizin yakın ve uzak hedeflerine de ancak eğitim yoluyla ulaşabiliriz. MEB ülkemizin sosyal ideallerine, eğitim felsefemizin politik boyutu aracılığıyla ulaşmamızı sağlayabilir.

Etiketler: meb, şahin aybek

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR? 02 Nisan 2018 - 11:00
MEB MÜSEBBİBİ OLMADIĞI ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 30 Mart 2018 - 11:43
NİYE HER ŞEHİRE BİR ÜNİVERSİTE KURMAK YERİNE HER MAHALLEYE İYİ BİR ANAOKULU KURMALIYIZ? 29 Mart 2018 - 11:57
ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR 28 Mart 2018 - 13:33
EĞİTİMDE UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEYLERİ UYGUN KİMSELERLE YAPMAZSAK, DENİZİN ORTASINDA YANAN GEMİ OLURUZ 26 Mart 2018 - 10:30
NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32