Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ

07.12.2017 14:05 | Son Güncelleme: 07.12.2017 14:05

Turgut Özal’dan Ak Parti’nin Seçim Beyannamesine Hep Bir Hedefti

Öğretmen Akademileri Adeta Küçük Birer Eğitim Üniversitesi Gibi Olmalıdır

Son süreçte eğitimimizin daha iyiye gitmesi anlamında, eğitimin en temel unsuru olan öğretmen konusunu daha bir konuşur olduk. Bu anlamıyla, Cumhurbaşkanının da işaret etmesiyle, öğretmen niteliği konusu daha bir ön plana çıktı. Öğretmen niteliği konusunun biri; eğitim fakültelerinden gelen öğretmen adaylarının daha nitelikli yetiştirilmesi; yani öğretmen yetiştirme politikalarının gözden geçirilmesi; diğeri de iş başındaki bir milyona yakın öğretmenimizin düzenli, katılımcı ve bilimsel hizmet içi seminerlerle niteliğinin arttırılması olmak üzere iki temel boyutu bulunmaktadır. İşte, ülke olarak, hem mesleğe yeni atanmış öğretmenlerin daha sağlıklı bir oryantasyon süreci geçirmelerini sağlamak, hem iş başındaki öğretmenlerimizin niteliğini arttırmak, hem de eğitim yöneticilerimizin daha nitelikli bir hale gelmesini sağlamak üzere, Milli Eğitim Akademileri kurma girişimiyle başlayan ve günümüze uzanan; ama bir türlü kurulamayan bir öğretmen akademileri serüvenimiz var. Bu yolda, şu an İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olan Ömer Faruk Yelkenci tarafından, İstanbul’da, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Ankara Mamak’ta Şube Müdürü Adem Öztürk tarafından 3 yıl önce projelendirilmiş ve başlatılmış olan Mamak Öğretmen Akademisi’nin ötesinde, bir an önce kurulmasının eğitimimiz adına çok faydalı olacağı öğretmen akademileri serüvenimizi ele alalım istedik.

Turgut Özal’dan Ak Parti’nin Seçim Beyannamesine Hep Bir Hedefti

Öğretmen Akademilerinin kurulacağı ile ilgili Turgut Özal’dan Ahmet Davutoğlu’na pek çok siyasetçinin, bakanın açıklamaları vardır. En son, bir siyasi olarak, Ahmet Davutoğlu Ak Parti’nin seçim beyannamesine atıfta bulunarak, öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin güncellenmesi için öğretmen akademilerinin kurulacağının müjdesini vermişti. En son Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde öğretmen akademisini hayata geçireceğiz. Bununla ilgili yönetmelik taslağımızı hazırladık.” diyerek öğretmen akademileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Akademilerinin Alt yapısı Avni Akyol Dönemine Dayanır

Milli Eğitim Akademilerinin yasal alt yapısı, Avni Akyol döneminde hazırlanmıştır. Ve 16 Kasım 1990 tarihinde, temeli, Ankara’nın Hasanoğlan ilçesinde atılmıştır, dünya bankasından sağlanan finansmanla. Turgut Özal’ın attığı bu temel, 2009’da yani 19 senede ancak tamamlanabilmiştir. Ama burası, maalesef, İçişleri Bakanlığı’na devredilmiş; onlar da Polis Meslek Yüksekokulu olarak kullanmışlardır bu kampüsü. Yani; bu serüven aslında 27 yıllık… Ve ilk temel Hasanoğlan’da atıldığında; Antalya, İzmir-Ilıca ve Muğla-Datça’ya akademinin bölümlerinin açılması kararlaştırılıyor. Devamında; Köksal Toptan’ın Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde yine öğretmen akademilerinin kurulması için “Öğretmen Akademileri Kanun Tasarısı” hazırlanıp; bakanlığa sunuluyor. Devamında; Nevzat Ayra’nın bakanlığı dönemindeki 103 maddelik icra planının ilgili maddesi, “Milli Eğitim Akademisi’nin kurularak; öğretmenlerin hizmet içi eğitimle yetiştirilmeleri” şeklindedir. Ve yine Turhan Tayan’ın bakanlığı döneminde; “Milli Eğitim Akademisi’nin kurularak, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kökenli öğretmen adaylarının akademiye geçişlerinin sağlanması” hedeflenmiştir. Turhan Tayan döneminde Milli Eğitim Akademileri ile ilgili tasarı hazırlanmış ve aday öğretmenleri mesleğe hazırlamak, MEB’in çeşitli birimlerine uzman yetiştirmek, öğretmenlerin mesleklerinde yükselmelerinin sağlanması ve eğitim alanında araştırma ve yayın yapmak ön görülmüştür.

Mehmet Sağlam Döneminde de Kanun Tasarısı Hazırlanmıştır

Mehmet Sağlam’ın bakanlığı döneminde de Turhan Tayan döneminde kurulması düşünülen Milli Eğitim Akademilerinin kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu çalışmalar, Hikmet Uluğbay döneminde de devam etmiştir. Öyle ki; ilgili yasa tasarısında akademinin amaçları şu şekilde ifade edilmiştir: “ Öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamak, bu çerçevede öğretmen adaylarına ‘pedagojik formasyon eğitimi’ vermek ve geliştirmek, bakanlığın ihtiyaç gördüğü eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve çeşitli uzmanlık alanlarına meslek içinde eleman yetiştirmek. Bu alanlarda araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, formatör yetiştirmek.” Evet, kısaca böyle öğretmen akademilerinin Hikmet Uluğbay’a kadar olan serüveni ve sonrası günümüze gelinmiştir.

MEB, Öğretmen Strateji Belgesinde Öğretmen Akademilerinin Kurulacağını Açıklamıştır

Günümüze geldiğimizde ise; 64. Hükümet Programında ve MEB’in açıkladığı Öğretmen Strateji Belgesinde öğretmen akademilerinin kurulacağı belirtilmiş ve en son da Öğretmenler Günü’nde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bu müjdeyi vermiştir.

Öğretmen Akademilerinin Kurulması Niye Bu Kadar Önemlidir?

MEB, Sayın Bakan’ın müjdeyi verdiği üzere, ivedilikle, Milli Eğitim Akademileri ile başlayan öğretmen akademileri hayalimizi, bir an önce hayata geçirmelidir. Öğretmen Strateji Belgesinde, uzun uzun, öğretmen akademilerinin niye kurulması gerektiği anlatılmıştır. MEB, çok önemli bir belge olan Öğretmen Strateji Belgesindekileri hayata geçirmelidir. Öğretmen akademileri; öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ve niteliklerini artırmalarını sadece belirli bir zaman dilimine sıkışmaktan kurtaracaktır. Daha nitelikli denetici, yönetici ve öğretmenler; YÖK, MEB ve eğitim fakültelerinin öğretmen akademilerini akıl ve bilim merkezli koordine etmesiyle sağlanacaktır. Böylelikle, genel müdürlüklerce ayrı ayrı yapılan hizmet içi seminerler tek elde toplanacak ve karmaşaya son verilecektir. Bunlar, adeta, küçük birer eğitim üniversitesi gibi olmalıdır. Uzaktan eğitim gibi üst düzey teknolojiyle de desteklenmesi gereken akademileri de bitirenlere çeşitli sertifikalar verilmeli ve bu sertifikalar öğretmenin yükselmesinde de etki etmelidir. Bilenle bilmeyen bir olmamalı ve akademilerde eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri de olmalıdır. Ve buralarda, akademik alt yapısı olan, deneyimli öğretmenler de görev yapmalıdırlar. Yine, uygulamanın ağırlıklı olarak yapılabildiği yerler olmalıdır buralar. Öğretmen akademileri hayalimize bir an önce kavuşmamız dileklerimle. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32