Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ

07.12.2017 14:05 | Son Güncelleme: 07.12.2017 14:05

Turgut Özal’dan Ak Parti’nin Seçim Beyannamesine Hep Bir Hedefti

Öğretmen Akademileri Adeta Küçük Birer Eğitim Üniversitesi Gibi Olmalıdır

Son süreçte eğitimimizin daha iyiye gitmesi anlamında, eğitimin en temel unsuru olan öğretmen konusunu daha bir konuşur olduk. Bu anlamıyla, Cumhurbaşkanının da işaret etmesiyle, öğretmen niteliği konusu daha bir ön plana çıktı. Öğretmen niteliği konusunun biri; eğitim fakültelerinden gelen öğretmen adaylarının daha nitelikli yetiştirilmesi; yani öğretmen yetiştirme politikalarının gözden geçirilmesi; diğeri de iş başındaki bir milyona yakın öğretmenimizin düzenli, katılımcı ve bilimsel hizmet içi seminerlerle niteliğinin arttırılması olmak üzere iki temel boyutu bulunmaktadır. İşte, ülke olarak, hem mesleğe yeni atanmış öğretmenlerin daha sağlıklı bir oryantasyon süreci geçirmelerini sağlamak, hem iş başındaki öğretmenlerimizin niteliğini arttırmak, hem de eğitim yöneticilerimizin daha nitelikli bir hale gelmesini sağlamak üzere, Milli Eğitim Akademileri kurma girişimiyle başlayan ve günümüze uzanan; ama bir türlü kurulamayan bir öğretmen akademileri serüvenimiz var. Bu yolda, şu an İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olan Ömer Faruk Yelkenci tarafından, İstanbul’da, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Ankara Mamak’ta Şube Müdürü Adem Öztürk tarafından 3 yıl önce projelendirilmiş ve başlatılmış olan Mamak Öğretmen Akademisi’nin ötesinde, bir an önce kurulmasının eğitimimiz adına çok faydalı olacağı öğretmen akademileri serüvenimizi ele alalım istedik.

Turgut Özal’dan Ak Parti’nin Seçim Beyannamesine Hep Bir Hedefti

Öğretmen Akademilerinin kurulacağı ile ilgili Turgut Özal’dan Ahmet Davutoğlu’na pek çok siyasetçinin, bakanın açıklamaları vardır. En son, bir siyasi olarak, Ahmet Davutoğlu Ak Parti’nin seçim beyannamesine atıfta bulunarak, öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin güncellenmesi için öğretmen akademilerinin kurulacağının müjdesini vermişti. En son Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde öğretmen akademisini hayata geçireceğiz. Bununla ilgili yönetmelik taslağımızı hazırladık.” diyerek öğretmen akademileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Akademilerinin Alt yapısı Avni Akyol Dönemine Dayanır

Milli Eğitim Akademilerinin yasal alt yapısı, Avni Akyol döneminde hazırlanmıştır. Ve 16 Kasım 1990 tarihinde, temeli, Ankara’nın Hasanoğlan ilçesinde atılmıştır, dünya bankasından sağlanan finansmanla. Turgut Özal’ın attığı bu temel, 2009’da yani 19 senede ancak tamamlanabilmiştir. Ama burası, maalesef, İçişleri Bakanlığı’na devredilmiş; onlar da Polis Meslek Yüksekokulu olarak kullanmışlardır bu kampüsü. Yani; bu serüven aslında 27 yıllık… Ve ilk temel Hasanoğlan’da atıldığında; Antalya, İzmir-Ilıca ve Muğla-Datça’ya akademinin bölümlerinin açılması kararlaştırılıyor. Devamında; Köksal Toptan’ın Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde yine öğretmen akademilerinin kurulması için “Öğretmen Akademileri Kanun Tasarısı” hazırlanıp; bakanlığa sunuluyor. Devamında; Nevzat Ayra’nın bakanlığı dönemindeki 103 maddelik icra planının ilgili maddesi, “Milli Eğitim Akademisi’nin kurularak; öğretmenlerin hizmet içi eğitimle yetiştirilmeleri” şeklindedir. Ve yine Turhan Tayan’ın bakanlığı döneminde; “Milli Eğitim Akademisi’nin kurularak, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kökenli öğretmen adaylarının akademiye geçişlerinin sağlanması” hedeflenmiştir. Turhan Tayan döneminde Milli Eğitim Akademileri ile ilgili tasarı hazırlanmış ve aday öğretmenleri mesleğe hazırlamak, MEB’in çeşitli birimlerine uzman yetiştirmek, öğretmenlerin mesleklerinde yükselmelerinin sağlanması ve eğitim alanında araştırma ve yayın yapmak ön görülmüştür.

Mehmet Sağlam Döneminde de Kanun Tasarısı Hazırlanmıştır

Mehmet Sağlam’ın bakanlığı döneminde de Turhan Tayan döneminde kurulması düşünülen Milli Eğitim Akademilerinin kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu çalışmalar, Hikmet Uluğbay döneminde de devam etmiştir. Öyle ki; ilgili yasa tasarısında akademinin amaçları şu şekilde ifade edilmiştir: “ Öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamak, bu çerçevede öğretmen adaylarına ‘pedagojik formasyon eğitimi’ vermek ve geliştirmek, bakanlığın ihtiyaç gördüğü eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve çeşitli uzmanlık alanlarına meslek içinde eleman yetiştirmek. Bu alanlarda araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, formatör yetiştirmek.” Evet, kısaca böyle öğretmen akademilerinin Hikmet Uluğbay’a kadar olan serüveni ve sonrası günümüze gelinmiştir.

MEB, Öğretmen Strateji Belgesinde Öğretmen Akademilerinin Kurulacağını Açıklamıştır

Günümüze geldiğimizde ise; 64. Hükümet Programında ve MEB’in açıkladığı Öğretmen Strateji Belgesinde öğretmen akademilerinin kurulacağı belirtilmiş ve en son da Öğretmenler Günü’nde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bu müjdeyi vermiştir.

Öğretmen Akademilerinin Kurulması Niye Bu Kadar Önemlidir?

MEB, Sayın Bakan’ın müjdeyi verdiği üzere, ivedilikle, Milli Eğitim Akademileri ile başlayan öğretmen akademileri hayalimizi, bir an önce hayata geçirmelidir. Öğretmen Strateji Belgesinde, uzun uzun, öğretmen akademilerinin niye kurulması gerektiği anlatılmıştır. MEB, çok önemli bir belge olan Öğretmen Strateji Belgesindekileri hayata geçirmelidir. Öğretmen akademileri; öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ve niteliklerini artırmalarını sadece belirli bir zaman dilimine sıkışmaktan kurtaracaktır. Daha nitelikli denetici, yönetici ve öğretmenler; YÖK, MEB ve eğitim fakültelerinin öğretmen akademilerini akıl ve bilim merkezli koordine etmesiyle sağlanacaktır. Böylelikle, genel müdürlüklerce ayrı ayrı yapılan hizmet içi seminerler tek elde toplanacak ve karmaşaya son verilecektir. Bunlar, adeta, küçük birer eğitim üniversitesi gibi olmalıdır. Uzaktan eğitim gibi üst düzey teknolojiyle de desteklenmesi gereken akademileri de bitirenlere çeşitli sertifikalar verilmeli ve bu sertifikalar öğretmenin yükselmesinde de etki etmelidir. Bilenle bilmeyen bir olmamalı ve akademilerde eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri de olmalıdır. Ve buralarda, akademik alt yapısı olan, deneyimli öğretmenler de görev yapmalıdırlar. Yine, uygulamanın ağırlıklı olarak yapılabildiği yerler olmalıdır buralar. Öğretmen akademileri hayalimize bir an önce kavuşmamız dileklerimle. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİ VE OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARILI KILMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BAŞARILI KILMALIYIZ 24 Kasım 2017 - 08:45
ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİYLE KALİTELİ VE EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRİRKEN MATEMATİK ÖĞRENME KAPASİTELERİ ARTIRILABİLİR Mİ? 23 Kasım 2017 - 16:27
KAIROS’TAN KRONOS’A İSMET YILMAZ’IN DERS SÜRESİ AÇIKLAMALARI 21 Kasım 2017 - 23:20
BİLİMİN EN BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELDİĞİ MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİNİ EĞİTİMİMİZE NASIL YANSITABİLİRİZ? 20 Kasım 2017 - 17:00
TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50
EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39