Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ

07.12.2017 14:05 | Son Güncelleme: 07.12.2017 14:05

Turgut Özal’dan Ak Parti’nin Seçim Beyannamesine Hep Bir Hedefti

Öğretmen Akademileri Adeta Küçük Birer Eğitim Üniversitesi Gibi Olmalıdır

Son süreçte eğitimimizin daha iyiye gitmesi anlamında, eğitimin en temel unsuru olan öğretmen konusunu daha bir konuşur olduk. Bu anlamıyla, Cumhurbaşkanının da işaret etmesiyle, öğretmen niteliği konusu daha bir ön plana çıktı. Öğretmen niteliği konusunun biri; eğitim fakültelerinden gelen öğretmen adaylarının daha nitelikli yetiştirilmesi; yani öğretmen yetiştirme politikalarının gözden geçirilmesi; diğeri de iş başındaki bir milyona yakın öğretmenimizin düzenli, katılımcı ve bilimsel hizmet içi seminerlerle niteliğinin arttırılması olmak üzere iki temel boyutu bulunmaktadır. İşte, ülke olarak, hem mesleğe yeni atanmış öğretmenlerin daha sağlıklı bir oryantasyon süreci geçirmelerini sağlamak, hem iş başındaki öğretmenlerimizin niteliğini arttırmak, hem de eğitim yöneticilerimizin daha nitelikli bir hale gelmesini sağlamak üzere, Milli Eğitim Akademileri kurma girişimiyle başlayan ve günümüze uzanan; ama bir türlü kurulamayan bir öğretmen akademileri serüvenimiz var. Bu yolda, şu an İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olan Ömer Faruk Yelkenci tarafından, İstanbul’da, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Ankara Mamak’ta Şube Müdürü Adem Öztürk tarafından 3 yıl önce projelendirilmiş ve başlatılmış olan Mamak Öğretmen Akademisi’nin ötesinde, bir an önce kurulmasının eğitimimiz adına çok faydalı olacağı öğretmen akademileri serüvenimizi ele alalım istedik.

Turgut Özal’dan Ak Parti’nin Seçim Beyannamesine Hep Bir Hedefti

Öğretmen Akademilerinin kurulacağı ile ilgili Turgut Özal’dan Ahmet Davutoğlu’na pek çok siyasetçinin, bakanın açıklamaları vardır. En son, bir siyasi olarak, Ahmet Davutoğlu Ak Parti’nin seçim beyannamesine atıfta bulunarak, öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin güncellenmesi için öğretmen akademilerinin kurulacağının müjdesini vermişti. En son Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde öğretmen akademisini hayata geçireceğiz. Bununla ilgili yönetmelik taslağımızı hazırladık.” diyerek öğretmen akademileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Akademilerinin Alt yapısı Avni Akyol Dönemine Dayanır

Milli Eğitim Akademilerinin yasal alt yapısı, Avni Akyol döneminde hazırlanmıştır. Ve 16 Kasım 1990 tarihinde, temeli, Ankara’nın Hasanoğlan ilçesinde atılmıştır, dünya bankasından sağlanan finansmanla. Turgut Özal’ın attığı bu temel, 2009’da yani 19 senede ancak tamamlanabilmiştir. Ama burası, maalesef, İçişleri Bakanlığı’na devredilmiş; onlar da Polis Meslek Yüksekokulu olarak kullanmışlardır bu kampüsü. Yani; bu serüven aslında 27 yıllık… Ve ilk temel Hasanoğlan’da atıldığında; Antalya, İzmir-Ilıca ve Muğla-Datça’ya akademinin bölümlerinin açılması kararlaştırılıyor. Devamında; Köksal Toptan’ın Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde yine öğretmen akademilerinin kurulması için “Öğretmen Akademileri Kanun Tasarısı” hazırlanıp; bakanlığa sunuluyor. Devamında; Nevzat Ayra’nın bakanlığı dönemindeki 103 maddelik icra planının ilgili maddesi, “Milli Eğitim Akademisi’nin kurularak; öğretmenlerin hizmet içi eğitimle yetiştirilmeleri” şeklindedir. Ve yine Turhan Tayan’ın bakanlığı döneminde; “Milli Eğitim Akademisi’nin kurularak, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kökenli öğretmen adaylarının akademiye geçişlerinin sağlanması” hedeflenmiştir. Turhan Tayan döneminde Milli Eğitim Akademileri ile ilgili tasarı hazırlanmış ve aday öğretmenleri mesleğe hazırlamak, MEB’in çeşitli birimlerine uzman yetiştirmek, öğretmenlerin mesleklerinde yükselmelerinin sağlanması ve eğitim alanında araştırma ve yayın yapmak ön görülmüştür.

Mehmet Sağlam Döneminde de Kanun Tasarısı Hazırlanmıştır

Mehmet Sağlam’ın bakanlığı döneminde de Turhan Tayan döneminde kurulması düşünülen Milli Eğitim Akademilerinin kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu çalışmalar, Hikmet Uluğbay döneminde de devam etmiştir. Öyle ki; ilgili yasa tasarısında akademinin amaçları şu şekilde ifade edilmiştir: “ Öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamak, bu çerçevede öğretmen adaylarına ‘pedagojik formasyon eğitimi’ vermek ve geliştirmek, bakanlığın ihtiyaç gördüğü eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve çeşitli uzmanlık alanlarına meslek içinde eleman yetiştirmek. Bu alanlarda araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, formatör yetiştirmek.” Evet, kısaca böyle öğretmen akademilerinin Hikmet Uluğbay’a kadar olan serüveni ve sonrası günümüze gelinmiştir.

MEB, Öğretmen Strateji Belgesinde Öğretmen Akademilerinin Kurulacağını Açıklamıştır

Günümüze geldiğimizde ise; 64. Hükümet Programında ve MEB’in açıkladığı Öğretmen Strateji Belgesinde öğretmen akademilerinin kurulacağı belirtilmiş ve en son da Öğretmenler Günü’nde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bu müjdeyi vermiştir.

Öğretmen Akademilerinin Kurulması Niye Bu Kadar Önemlidir?

MEB, Sayın Bakan’ın müjdeyi verdiği üzere, ivedilikle, Milli Eğitim Akademileri ile başlayan öğretmen akademileri hayalimizi, bir an önce hayata geçirmelidir. Öğretmen Strateji Belgesinde, uzun uzun, öğretmen akademilerinin niye kurulması gerektiği anlatılmıştır. MEB, çok önemli bir belge olan Öğretmen Strateji Belgesindekileri hayata geçirmelidir. Öğretmen akademileri; öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ve niteliklerini artırmalarını sadece belirli bir zaman dilimine sıkışmaktan kurtaracaktır. Daha nitelikli denetici, yönetici ve öğretmenler; YÖK, MEB ve eğitim fakültelerinin öğretmen akademilerini akıl ve bilim merkezli koordine etmesiyle sağlanacaktır. Böylelikle, genel müdürlüklerce ayrı ayrı yapılan hizmet içi seminerler tek elde toplanacak ve karmaşaya son verilecektir. Bunlar, adeta, küçük birer eğitim üniversitesi gibi olmalıdır. Uzaktan eğitim gibi üst düzey teknolojiyle de desteklenmesi gereken akademileri de bitirenlere çeşitli sertifikalar verilmeli ve bu sertifikalar öğretmenin yükselmesinde de etki etmelidir. Bilenle bilmeyen bir olmamalı ve akademilerde eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri de olmalıdır. Ve buralarda, akademik alt yapısı olan, deneyimli öğretmenler de görev yapmalıdırlar. Yine, uygulamanın ağırlıklı olarak yapılabildiği yerler olmalıdır buralar. Öğretmen akademileri hayalimize bir an önce kavuşmamız dileklerimle. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ 22 Şubat 2018 - 13:34
MİLLİ EĞİTİM AHLAK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİP, GENÇLERE “ÖNCE AHLAK” DEDİRTEMEZSE NE OLUR? 21 Şubat 2018 - 11:16
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞE GENEL BİR BAKIŞ 20 Şubat 2018 - 14:00
BU ÜLKE EN NİTELİKLİ, EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRECEK DÜZEYDEDİR 19 Şubat 2018 - 10:04
MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR? 16 Şubat 2018 - 10:51
DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ ANCAK EĞİTİMLE İNŞA EDEBİLİRİZ 15 Şubat 2018 - 11:31
HOKUS POKUS AÇ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ,HOKUS POKUS KAPATALIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ 14 Şubat 2018 - 16:27
EN ÇOK MEB’İN SEVİNECEĞİ 20 YILLIK EĞİTİM HAYALİMİ, DOĞRU BİR KARAR ALARAK CHP GERÇEKLEŞTİRDİ 13 Şubat 2018 - 10:37
SINIF ORTAMINDA KUCAĞA ALINAN ÖĞRETMEN DEĞİL DEĞERLERİMİZ VE HEPİMİZİZ… 12 Şubat 2018 - 11:39
MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR? 09 Şubat 2018 - 12:39
İŞİMİZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, GÜCÜMÜZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 08 Şubat 2018 - 09:59
EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 06 Şubat 2018 - 12:28
“TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN İTİBAREN HİÇ DEĞİŞMEDİ ÖNERMESİ” HERMENEUTİK AÇIDAN ELE ALINMALIDIR 05 Şubat 2018 - 14:36
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ BİLİMSEL, PEDAGOJİK VE ETİK GEREKÇELERLE 5 YILLIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ ATAMAK İSTEMEKTEDİR? 02 Şubat 2018 - 11:27
YILIN EĞİTİM HABERLERİNDEN BİRİ “KURDUN ŞAH OLSA KUZULARA YAPMAYACAĞI TAKSİMİ” VE CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ORTAYA KOYAN HABERDİR 01 Şubat 2018 - 11:16
“EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI PARTİLERE MİLİTAN YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR“ DİYEN LİDER KİM? 31 Ocak 2018 - 11:01
EĞİTİMİN TAVACI RUHUNUN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ YERİ BAĞLAMINDA EĞİTİM YOLSUZLUKLARI 30 Ocak 2018 - 13:02
1 MİLYON ÖĞRETMENLİ MEB’DE MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ NE KADAR OKUNUYOR ACEP? 29 Ocak 2018 - 14:03
BAKANLARIN HEMŞERİ ZİYARETİ VE AÇILIŞ YAPMAKTAN ASIL İŞLERİNİ YAPAMAMALARININ ÇÖZÜMÜ ÖZEL STATÜLÜ BAKANLAR MI? 26 Ocak 2018 - 15:37
EĞİTİM MAKAMLARI; HAK ETMEYEN LİYAKATSİZLER İÇİN, AŞAĞILIK DUYGULARININ DIŞA VURUMU İÇİN BİR İMKÂNDIR 25 Ocak 2018 - 10:39
İŞİ NEREDEYSE, SİVASLI CINDY MEB’E NE ZAMAN GENEL MÜDÜR OLACAK, SİVASLI HADİSE MEB’DE OLAY ÇIKARDI NOKTASINA GETİRENLER, EĞİTİM HABERCİLİĞİ Mİ YAPTIĞINIZI SANIYORSUNUZ? 24 Ocak 2018 - 13:08
MEB EDEBİYAT VE KÜLTÜR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURARAK YENİ ÖMER SEYFETTİNLER –HALİDE EDİP ADIVARLAR -KEMAL TAHİRLER YETİŞTİRMELİDİR 23 Ocak 2018 - 11:40
MEB’İN YURTDIŞINA GÖNDERDİĞİ EĞİTİMİN PRENS VE PRENSESLERİ BULGUR PİRİNÇTEN KIYMETLİ DİYE Mİ “BİHRUZ BEY” SENDROMUNA KAPILMAMALI? 22 Ocak 2018 - 11:55
MEB POPÜLİST ÖDEV AÇIKLAMALARINDAN KAÇINMALIDIR 19 Ocak 2018 - 15:14
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATADIKLARINI SANIP “MİLLİ EĞİTİMCİLİK” OYNAYANLAR NE YAPMAK, NEREYE VARMAK İSTEMEKTEDİR? 18 Ocak 2018 - 12:56
MEB İNSAN KAYNAKLARI KARANLIKTA KİME GÖZ KIRPTI… 17 Ocak 2018 - 13:52
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51
CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ETİĞİ, BİLİME HAKİM KILARAK, BİLİMİ BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTUNDAN KURTARABİLİR MİYİZ? 10 Ocak 2018 - 15:34