Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ?

22.03.2018 10:49 | Son Güncelleme: 22.03.2018 10:49

Her Bireyin Eğitim Hakkı Vardır, Eğitim Parasız Olmalıdır

Eğitimin en önemli işlevlerinden biri; toplumdaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak adına fırsat eşitliğini sağlamaktır. Fırsat eşitliğinden kastedilen; eğitimin bir yönüyle adeta sosyolojik bir asansör görevi görmesi, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri azaltması, her bireyin ortalama eğitim imkânına ulaşabilmesidir. Eğitimde fırsat eşitliği, ulusal ve uluslararası belgelerle de ifade edilmiştir. Örneğin; 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. Maddesi “Her bireyin eğitim hakkı vardır. Eğitim parasız olmalıdır ” diyerek, eğitimde fırsat eşitliğini vurgulamaktadır. Bizim anayasamıza ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ise; “Eğitimde genellik ve eşitlik ilkesine göre; her yurttaş, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, öğrenim ve eğitim hakkına sahiptir. Fırsat ve olanak eşitliği ilkesine göre; toplum her bir bireye eğitim almada fırsat ve olanak eşitliği sağlar.”

Eğitimde Fırsat Eşitliği, Sosyal Devlet Olmanın Da Gereğidir

Diğer taraftan; eğitimde fırsat eşitliği, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Eğitimde fırsat eşitliği Cumhuriyet’le birlikte önemsenmiştir. Bu yönüyle, ülkemizde sosyal, ekonomik ve toplumsal faktörler, eğitimdeki fırsat eşitliğinin önündeki engellerdir. İşte, bu eğitimdeki fırsat eşitliği yakalanabilirse ancak, yukarıda sözünü ettiğimiz üzere, eğitim adeta bir sosyolojik asansör görevi görerek, insanların sadece ilgi ve yeteneklerine göre bir yerlere gelmelerini sağlayabilir. Geçen yazımızda bahsettiğimiz zorunlu eğitim de eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmenin bir koşuludur. Diğer bir faktör de; ailelerin ekonomik koşullarıdır. Bu da, eğitimdeki eşitsizliklerin bir nedeni olabilmektedir. Çünkü ailelerin ekonomik şartlarının kötü olması, çocuklarının eğitim olanaklarına erişimini engelleyebilmektedir.

Sosyal ve Ekonomik Gelişimin Düşük Olduğu Yerlerde Kız Çocukları Eğitime Daha Az Erişebilmektedir

Ve yine eğitimdeki fırsat eşitliğinin önündeki engellerden biri de cinsiyetçi bakış açılarıdır. Sosyal ve ekonomik gelişimin düşük olduğu yerlerde, kız çocukları da eğitime daha az erişebilmektedir. Bu ve buna benzer pek çok eğitime erişim engelinin ve eğitimde fırsat eşitliğini yakalayamamanın ana nedeninin sosyal, ekonomik ve toplumsal nedenler olduğunu söylenebiliriz.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Demek, Toplumda da Eşitlik Demektir

Eğitimde fırsat eşitliği demenin, toplumda da eşitlik demek olduğunu düşündüğümüzde, son süreçte incelediğimiz modernist felsefeden postmodernist felsefeye geçiş konusu önemlidir. Postmodern felsefeler; çoğulluk, farklılık ve yerellik merkezli olarak, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamaya çalışmaktadırlar. Kendi kültürünü benimsemiş ve farklı kültürlere saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamak, demokratik bir toplum inşa etme fikri, beraberinde toplumda ve eğitimde fırsat eşitliğini getirmektedir. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

BAŞKANLIĞA GEÇERKEN BİR MODEL OLARAK ABD EĞİTİM SİSTEMİNİN YÖNETSEL YAPILANMASI 03 Temmuz 2018 - 11:35
“ÂLİMİN ÖLÜMÜ ÂLEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR” DEDİRTEN FUAT SEZGİN 01 Temmuz 2018 - 15:00
79. MİLLİ EĞİTİM BAKANINI AÇIKLIYORUM 26 Haziran 2018 - 13:18
EĞİTİMİMİZİ İDEOLOJİLERDEN, AŞILAMALARDAN NASIL KURTARABİLİRİZ? 22 Haziran 2018 - 11:48
EĞİTİM HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN, SİYASİ GÖRÜŞLERİN OYUN VE HESAPLAŞMA ALANI OLAMAZ 21 Haziran 2018 - 17:11
EĞİTİMİMİZİN EĞİTİLEN, EĞİTEN VE EĞİTİM EYLEMİ BOYUTLARI… 20 Haziran 2018 - 10:51
EĞİTİMİN SAADET’İ BİLGE’CE DEĞİŞTİR’MEKLE Mİ MÜMKÜN? 19 Haziran 2018 - 11:25
DÜNYADAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ EĞİTİMLE YAKALAMALIYIZ 18 Haziran 2018 - 12:32
ÖĞRENCİLERİMİZE NEYİ ÖĞRETMEK DAHA DEĞERLİ VE GEREKLİDİR? 12 Haziran 2018 - 12:01
EĞİTİMDE DEVLET AKLINI YOK EDERSENİZ; EĞİTİMDE YARGISIZ İNFAZLARDAN YARGILI İNFAZLARA GEÇİP, EĞİTİMİ DE YOK EDERSİNİZ 07 Haziran 2018 - 11:29
KOMPLE KAPATILMASI GEREKEN İLKSANIN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ NASIL SEÇİLMEKTEDİRLER VE NE KADAR MAAŞ ALMAKTADIRLAR? 31 Mayıs 2018 - 13:26
EĞİTİMDE TEBEDDÜL-İ ESMA İLE HAKAİK TEBEDDÜL ETMEZ 29 Mayıs 2018 - 13:22
EĞİTİMİN CANLARINA DOKUNARAK “MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMAK” İLE “MİLLETVEKİLİ OLMAK” FARKINI GÖSTEREN CEYHUN İRGİL 28 Mayıs 2018 - 10:36
EĞİTİM SENDİKALARI KENDİLERİNİ EĞİTİM BÜROKRASİSİNİN YERİNE KOYARSA DEVLET İÇİNDE YENİ PARALEL YAPILAR OLUŞUR 25 Mayıs 2018 - 14:34
SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24