Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU

12.03.2018 12:07 | Son Güncelleme: 12.03.2018 12:07

Postmodern Öğretmen Kendi Kültürel Değerlerini Benimsemekle Beraber, Farklı Kültürlere Saygılı Bireyler Yetiştirmek Durumundadır

Son günlerde, “Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı” bağlamında, yeniden öğretmen, öğretmenlik ve öğretmen yetiştirme konularını konuşur olduk. Öğretmenlik konusuna postmodern felsefenin ışığında bakmanın da bu tartışmalara fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Öğretmenleri, Pozitivist Davranışçı Ekol Merkezli Yetiştirip, Sistemi Yapılandırmacı Postmodernist Yaparsak…

Postmodernizmin temel amaçlarından birinin; kendi kültürel değerlerini benimsemekle beraber, farklı kültürlere saygılı bireyler yetiştirmek olduğunu düşündüğümüzde, postmodern öğretmen, bu amaca uygun öğrenciler yetiştirmek durumundadır. Ve bu öğretmen, demokratik bir toplum inşa etmek için öğrencileri çağın gereklerine uygun bilgi ve becerilerle donatır. Eğer eğitim sistemimiz postmodern bir algıya doğru evriliyorsa, doğal olarak, öğretmen yetiştirme sistemimiz de bu yönde olmak zorundadır. Öğretmenleri, pozitivist davranışçı ekol merkezli yetiştirip, sistemi yapılandırmacı postmodernist yaparsak, eğitim öğretim süreçlerinin uygulanmasında çok ciddi sorunlar yaşarız. Yani geleneksel eğitim öğretim metotlarına göre eğitim almış öğretmen, yeni anlayış karşısında bocalayacaktır.

Postmodernist eğitim algısına uygun öğretmenler; farklılıklara saygı, düşünmeye ve araştırmaya önem verme, yerellik ve çoğulluk arasındaki dengeyi sağlama merkezli yetiştirilmelidirler. Postmodernist eğitim algısına uygun yetiştirilen öğretmenlerin, aktif iş başındayken ki hizmet içi eğitim seminerleri de postmodernizme, yani yapılandırmacı yaklaşıma uygun olmalıdır.

Postmodern Öğretmenler Birer Bilgi Aktarıcısı Değildirler

Postmodernizmin, eğitime bakışı, eğitimi salt bir bilgi aktarım süreci olarak görmediği için postmodernist öğretmenler de adeta birer dönüştürücüdürler. Bunun için de postmodern öğretmen, Giroux’un şu saptamalarını dikkate almak durumundadır. Öğretmen eğitimi, bir dogma etrafında değil; temsil duygusu ve değerlerin değiştiği dünyada, öğrencilerin işgal ettikleri konumların tarihsel ve sosyal doğasını belirleyen kapsamları ve koşulları ele alan pedagojik pratikler doğrultusunda şekillendirir.

Son günlerdeki öğretmenlik tartışmaları, öğretmenlik mesleğinin sürekli gelişen ve değişen dinamik bir meslek olduğundan hareketle, postmodernist felsefe ve eğitim açısından da ele alınmalıdır. Bu tartışmalarda çoğulculuk, çok kültürlülük ve kültürlerarası eğitim gibi kavramlar da dikkate alınmalıdır. Öğretmenin demokratik bir toplumun inşasındaki önemi ve görevi; onun donanımlarını ön plana çıkarmakta, sorgulayıcı olmasını gerektirmekte ve öğrencilerin özgür bireyler olması için çalışmasını ortaya koymaktadır. Ve UNESCO, bu yönüyle, en önemli ilke olarak; birlikte yaşamayı öğrenmeyi ön plana çıkarmaktadır. Sonuç olarak da öğretmenler, tüm bu görevleri yerine getirebilecek şekilde yetiştirilmek zorundadır.

Öğrenciyi yönlendiren değil; ona rehberlik eden, yaşam boyu öğrenmenin farkında olan, öğrenciye bilgiyi aktaran değil; öğrencinin bilgiyi keşfetmesini sağlayan, birlikte yaşamayı öğrenmeyi ön plana çıkarabilen… postmodern öğretmenler. 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

DÜNYADAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ EĞİTİMLE YAKALAMALIYIZ 18 Haziran 2018 - 12:32
ÖĞRENCİLERİMİZE NEYİ ÖĞRETMEK DAHA DEĞERLİ VE GEREKLİDİR? 12 Haziran 2018 - 12:01
EĞİTİMDE DEVLET AKLINI YOK EDERSENİZ; EĞİTİMDE YARGISIZ İNFAZLARDAN YARGILI İNFAZLARA GEÇİP, EĞİTİMİ DE YOK EDERSİNİZ 07 Haziran 2018 - 11:29
KOMPLE KAPATILMASI GEREKEN İLKSANIN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ NASIL SEÇİLMEKTEDİRLER VE NE KADAR MAAŞ ALMAKTADIRLAR? 31 Mayıs 2018 - 13:26
EĞİTİMDE TEBEDDÜL-İ ESMA İLE HAKAİK TEBEDDÜL ETMEZ 29 Mayıs 2018 - 13:22
EĞİTİMİN CANLARINA DOKUNARAK “MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMAK” İLE “MİLLETVEKİLİ OLMAK” FARKINI GÖSTEREN CEYHUN İRGİL 28 Mayıs 2018 - 10:36
EĞİTİM SENDİKALARI KENDİLERİNİ EĞİTİM BÜROKRASİSİNİN YERİNE KOYARSA DEVLET İÇİNDE YENİ PARALEL YAPILAR OLUŞUR 25 Mayıs 2018 - 14:34
SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34