Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU

12.03.2018 12:07 | Son Güncelleme: 12.03.2018 12:07

Postmodern Öğretmen Kendi Kültürel Değerlerini Benimsemekle Beraber, Farklı Kültürlere Saygılı Bireyler Yetiştirmek Durumundadır

Son günlerde, “Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı” bağlamında, yeniden öğretmen, öğretmenlik ve öğretmen yetiştirme konularını konuşur olduk. Öğretmenlik konusuna postmodern felsefenin ışığında bakmanın da bu tartışmalara fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Öğretmenleri, Pozitivist Davranışçı Ekol Merkezli Yetiştirip, Sistemi Yapılandırmacı Postmodernist Yaparsak…

Postmodernizmin temel amaçlarından birinin; kendi kültürel değerlerini benimsemekle beraber, farklı kültürlere saygılı bireyler yetiştirmek olduğunu düşündüğümüzde, postmodern öğretmen, bu amaca uygun öğrenciler yetiştirmek durumundadır. Ve bu öğretmen, demokratik bir toplum inşa etmek için öğrencileri çağın gereklerine uygun bilgi ve becerilerle donatır. Eğer eğitim sistemimiz postmodern bir algıya doğru evriliyorsa, doğal olarak, öğretmen yetiştirme sistemimiz de bu yönde olmak zorundadır. Öğretmenleri, pozitivist davranışçı ekol merkezli yetiştirip, sistemi yapılandırmacı postmodernist yaparsak, eğitim öğretim süreçlerinin uygulanmasında çok ciddi sorunlar yaşarız. Yani geleneksel eğitim öğretim metotlarına göre eğitim almış öğretmen, yeni anlayış karşısında bocalayacaktır.

Postmodernist eğitim algısına uygun öğretmenler; farklılıklara saygı, düşünmeye ve araştırmaya önem verme, yerellik ve çoğulluk arasındaki dengeyi sağlama merkezli yetiştirilmelidirler. Postmodernist eğitim algısına uygun yetiştirilen öğretmenlerin, aktif iş başındayken ki hizmet içi eğitim seminerleri de postmodernizme, yani yapılandırmacı yaklaşıma uygun olmalıdır.

Postmodern Öğretmenler Birer Bilgi Aktarıcısı Değildirler

Postmodernizmin, eğitime bakışı, eğitimi salt bir bilgi aktarım süreci olarak görmediği için postmodernist öğretmenler de adeta birer dönüştürücüdürler. Bunun için de postmodern öğretmen, Giroux’un şu saptamalarını dikkate almak durumundadır. Öğretmen eğitimi, bir dogma etrafında değil; temsil duygusu ve değerlerin değiştiği dünyada, öğrencilerin işgal ettikleri konumların tarihsel ve sosyal doğasını belirleyen kapsamları ve koşulları ele alan pedagojik pratikler doğrultusunda şekillendirir.

Son günlerdeki öğretmenlik tartışmaları, öğretmenlik mesleğinin sürekli gelişen ve değişen dinamik bir meslek olduğundan hareketle, postmodernist felsefe ve eğitim açısından da ele alınmalıdır. Bu tartışmalarda çoğulculuk, çok kültürlülük ve kültürlerarası eğitim gibi kavramlar da dikkate alınmalıdır. Öğretmenin demokratik bir toplumun inşasındaki önemi ve görevi; onun donanımlarını ön plana çıkarmakta, sorgulayıcı olmasını gerektirmekte ve öğrencilerin özgür bireyler olması için çalışmasını ortaya koymaktadır. Ve UNESCO, bu yönüyle, en önemli ilke olarak; birlikte yaşamayı öğrenmeyi ön plana çıkarmaktadır. Sonuç olarak da öğretmenler, tüm bu görevleri yerine getirebilecek şekilde yetiştirilmek zorundadır.

Öğrenciyi yönlendiren değil; ona rehberlik eden, yaşam boyu öğrenmenin farkında olan, öğrenciye bilgiyi aktaran değil; öğrencinin bilgiyi keşfetmesini sağlayan, birlikte yaşamayı öğrenmeyi ön plana çıkarabilen… postmodern öğretmenler. 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32
HERKES, MEB’E AYNI GÖZLE BAKARSA, EĞİTİM PARADİGMALARI İFLAS EDEMEYECEĞİNDEN, EĞİTİM KRİZLERİ SIÇRAMA TAHTASINA DÖNEMEZ… 01 Mart 2018 - 11:45
“ÖĞRETMENİM AMA NE İŞ OLSA YAPARIM”: Senden Özür Dilerim Öğretmenim, HASAN SONGUR Kardeşim 28 Şubat 2018 - 11:44
CUMHURBAŞKANI’NIN EĞİTİMDE EKSİK BIRAKMIŞIZ DEDİĞİ ŞEY NE? 26 Şubat 2018 - 16:45
SAVAŞ ESNASINDA EĞİTİM KONGRESİNİ TOPLAYACAK KADAR EĞİTİME ÖNEM VEREN CHP’NİN SON KURULTAYINDA EĞİTİM 23 Şubat 2018 - 12:53
‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ 22 Şubat 2018 - 13:34
MİLLİ EĞİTİM AHLAK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİP, GENÇLERE “ÖNCE AHLAK” DEDİRTEMEZSE NE OLUR? 21 Şubat 2018 - 11:16
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞE GENEL BİR BAKIŞ 20 Şubat 2018 - 14:00
BU ÜLKE EN NİTELİKLİ, EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRECEK DÜZEYDEDİR 19 Şubat 2018 - 10:04
MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR? 16 Şubat 2018 - 10:51
DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ ANCAK EĞİTİMLE İNŞA EDEBİLİRİZ 15 Şubat 2018 - 11:31
HOKUS POKUS AÇ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ,HOKUS POKUS KAPATALIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ 14 Şubat 2018 - 16:27
EN ÇOK MEB’İN SEVİNECEĞİ 20 YILLIK EĞİTİM HAYALİMİ, DOĞRU BİR KARAR ALARAK CHP GERÇEKLEŞTİRDİ 13 Şubat 2018 - 10:37
SINIF ORTAMINDA KUCAĞA ALINAN ÖĞRETMEN DEĞİL DEĞERLERİMİZ VE HEPİMİZİZ… 12 Şubat 2018 - 11:39
MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR? 09 Şubat 2018 - 12:39
İŞİMİZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, GÜCÜMÜZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 08 Şubat 2018 - 09:59
EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 06 Şubat 2018 - 12:28
“TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN İTİBAREN HİÇ DEĞİŞMEDİ ÖNERMESİ” HERMENEUTİK AÇIDAN ELE ALINMALIDIR 05 Şubat 2018 - 14:36
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ BİLİMSEL, PEDAGOJİK VE ETİK GEREKÇELERLE 5 YILLIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ ATAMAK İSTEMEKTEDİR? 02 Şubat 2018 - 11:27
YILIN EĞİTİM HABERLERİNDEN BİRİ “KURDUN ŞAH OLSA KUZULARA YAPMAYACAĞI TAKSİMİ” VE CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ORTAYA KOYAN HABERDİR 01 Şubat 2018 - 11:16
“EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI PARTİLERE MİLİTAN YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR“ DİYEN LİDER KİM? 31 Ocak 2018 - 11:01
EĞİTİMİN TAVACI RUHUNUN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ YERİ BAĞLAMINDA EĞİTİM YOLSUZLUKLARI 30 Ocak 2018 - 13:02
1 MİLYON ÖĞRETMENLİ MEB’DE MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ NE KADAR OKUNUYOR ACEP? 29 Ocak 2018 - 14:03
BAKANLARIN HEMŞERİ ZİYARETİ VE AÇILIŞ YAPMAKTAN ASIL İŞLERİNİ YAPAMAMALARININ ÇÖZÜMÜ ÖZEL STATÜLÜ BAKANLAR MI? 26 Ocak 2018 - 15:37