Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ

22.02.2018 13:34 | Son Güncelleme: 22.02.2018 13:34

Materyalist ve Pozitivist Eğitimler Ahlak Vermez Mi?

Dünkü ahlak eğitimi yazımdan sonra, yine bu bağlamda uzun zamandır ele almak istediğim bir başka ahlak eğitimi konusunu ele almak istiyorum. Eğer bir kişi materyalist veya pozitivist görüşü ve eğitim yaklaşımlarını benimsiyorsa ahlaksızlık mıdır ya da ahlaksızlık diye bir kavram var mıdır veya kime göre, neye göre ahlaklı diyeceğiz bir şeye? Aslında ele almaya çalışacağım konunun felsefi altyapısı ve tartışmaları yüzyıllara dayanır. Ve hep söylediğim üzere; dünyadaki bütün kavga idealizmin ve materyalizmin kavgasıdır… Türkiye’deki eğitim ve siyaset tartışmalarına baktığınızda, sanki materyalist ve pozitivist eğitimler, öğrencilere ahlak veya değerler vermez gibi bir algı var. Genel eğitim ve müfredat tartışmalarında, sanki materyalist veya pozitivist felsefelerin veya buna dayanan eğitim felsefelerinin ve sistemlerin, insanlara ve özelde de öğrencilere ahlak vermiyorlar gibi bir düşünce hakim. O zaman, kısaca pozitivist düşünce nedir ve bunların ahlak anlayışları nedir, ele almaya çalışalım.

Tartışmaya, öncelikle, şuradan başlayalım. Literatürde ahlaksızlık diye bir kavram yoktur. Ahlak, rölatif bir kavram olduğu için birine göre ahlaklı olan bir başkasına göre ahlaklı olmayabilir. O zaman, temel saptamamız “ahlaksızlık” diye bir kavram olmadığı, ahlakın göreceli olduğu olsun. Yine bu kavramlar; yani materyalizm, pozitivizm, idealizm, vb. içleri doldurulmadan ve anlamları bilinmeden, ezberden kullanılmaktadır.

Pozitivizm; genel olarak modern bilimi temel almaktadır ve insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce, tarz ve formlarına karşı çıkmaktadır. Diğer taraftan, araştırma konusu olarak sadece olguları almaktadır.

Bireyci Tutumların Yerine İnsan Sevgisini, Duygudaşlığı ve Dayanışma Duygusunu Merkeze Almalı

Bu tartışmayı pozitivizm açısından ele aldığımızda; kurucusu olan Auguste Comte ve sosyal bilimlerde yaygınlaştırılan Emile Durkheim, ahlaka ciddi bir önem vermişlerdir. Şöyle ki; Auguste Comte, felsefenin dönüm noktaları olan Platon, Aristotales ve Hegel gibi; “Eski zamanlarda toplum ahlaklıydı, şimdi ise bir buhran yaşanıyor ve toplum kaos içinde; öyleyse toplumu ahlaklılaştırmak, ona ahlaki bir temel vermek gerekir”önermesini tekrarlamıştır. Auguste Comte, kendi döneminin sıkıntılarını aşma yolunda eğitime önem verilerek, ahlakın yeniden tesis edilmesi gerektiğini savunur. Auguste Comte ’un dünyayı gözle görülenlerle açıklamaya çalışmış olması, sisteminde ahlak görüşlerinin olmadığı anlamına gelmez. Tartışılabilecek olmakla beraber, onun idealizme karşı çıkmasına rağmen idealist olduğunu savunanlar bile vardır. Ama bunu illa ki isimlendireceksek, Comte “pozitivist bir ahlakı” savunmuştur. Ve bu ahlakta, bilinenin aksine, bireyci tutumların yerine insan sevgisini, duygudaşlığı ve dayanışma duygusunu merkeze almalı, der. Swingewood, Comte’un ahlaki çözümleri politik çözümlerden üstün tuttuğu için, çözüm olarak işverene ve işçiye ahlak ve sevgi aşılanması gerektiğini belirtir. Ahlaki eğitimin de “haklar değil”, ödevler üzerine kurulu olması gerektiğini belirtir.

Ahlaki Buhran Sorununu Çözmeliyiz

Auguste Comte’dan 50 sene sonra ikinci önemli pozitivist olan Emile Durkheim de toplumun çözümünün içinden geçilen ahlaki buhrana, geçmişin gelenek ve disiplin anlayışlarının diriltilerek son verilmesi gerektiğini savunur. Durkheim, rasyonel bir ahlakı savunarak, toplumun işlevsel biraradılığının, ahlaki bir birliktelikle mümkün olabileceğini belirtir. Suçu bilimsel bir ahlakı savunmaksa, evet, bilimsel bir ahlakı savunmuştur ve o da Comte gibi, bilindiğinin aksine, sorunların toplumdaki ahlak ve eğitim eksikliğinden kaynaklandığını belirtir.

Pozitivist Eğitim Felsefeleri Ahlaksız Bireyler Yetiştiriyor Önermesi, Bir Safsatadan Öteye Gidemez

Şimdi, sadece Auguste Comte ve Emile Durkheim’a bile bakıldığında, ahlak bu kadar ön plana çıkarken, pozitivistlere ahlaksız diyenler, hangi argümanlara dayanmaktadırlar? Ya da diyebilirler ki; biz pozitivist ahlaka da karşı çıkıyoruz. O zaman, soru şu; pozitivist ahlakın nerde yazan hangi ilkelerine karşı çıkıyorsunuz? Bu nedenlerle, pozitivist dünya görüşü ve buna dayanan eğitim felsefeleri ahlaksız bireyler yetiştiriyor önermesi, bir safsatadan öteye gidemez. Bilime inanmanın insanları hangi anlamda ve nasıl ahlaksız yaptığını düşünüyorsunuz? Ahlaklı olmak için hangi öğelere ihtiyacımız var ve ölçünüz nedir? Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR? 02 Nisan 2018 - 11:00
MEB MÜSEBBİBİ OLMADIĞI ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 30 Mart 2018 - 11:43
NİYE HER ŞEHİRE BİR ÜNİVERSİTE KURMAK YERİNE HER MAHALLEYE İYİ BİR ANAOKULU KURMALIYIZ? 29 Mart 2018 - 11:57
ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR 28 Mart 2018 - 13:33
EĞİTİMDE UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEYLERİ UYGUN KİMSELERLE YAPMAZSAK, DENİZİN ORTASINDA YANAN GEMİ OLURUZ 26 Mart 2018 - 10:30
NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32