Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ

22.02.2018 13:34 | Son Güncelleme: 22.02.2018 13:34

Materyalist ve Pozitivist Eğitimler Ahlak Vermez Mi?

Dünkü ahlak eğitimi yazımdan sonra, yine bu bağlamda uzun zamandır ele almak istediğim bir başka ahlak eğitimi konusunu ele almak istiyorum. Eğer bir kişi materyalist veya pozitivist görüşü ve eğitim yaklaşımlarını benimsiyorsa ahlaksızlık mıdır ya da ahlaksızlık diye bir kavram var mıdır veya kime göre, neye göre ahlaklı diyeceğiz bir şeye? Aslında ele almaya çalışacağım konunun felsefi altyapısı ve tartışmaları yüzyıllara dayanır. Ve hep söylediğim üzere; dünyadaki bütün kavga idealizmin ve materyalizmin kavgasıdır… Türkiye’deki eğitim ve siyaset tartışmalarına baktığınızda, sanki materyalist ve pozitivist eğitimler, öğrencilere ahlak veya değerler vermez gibi bir algı var. Genel eğitim ve müfredat tartışmalarında, sanki materyalist veya pozitivist felsefelerin veya buna dayanan eğitim felsefelerinin ve sistemlerin, insanlara ve özelde de öğrencilere ahlak vermiyorlar gibi bir düşünce hakim. O zaman, kısaca pozitivist düşünce nedir ve bunların ahlak anlayışları nedir, ele almaya çalışalım.

Tartışmaya, öncelikle, şuradan başlayalım. Literatürde ahlaksızlık diye bir kavram yoktur. Ahlak, rölatif bir kavram olduğu için birine göre ahlaklı olan bir başkasına göre ahlaklı olmayabilir. O zaman, temel saptamamız “ahlaksızlık” diye bir kavram olmadığı, ahlakın göreceli olduğu olsun. Yine bu kavramlar; yani materyalizm, pozitivizm, idealizm, vb. içleri doldurulmadan ve anlamları bilinmeden, ezberden kullanılmaktadır.

Pozitivizm; genel olarak modern bilimi temel almaktadır ve insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce, tarz ve formlarına karşı çıkmaktadır. Diğer taraftan, araştırma konusu olarak sadece olguları almaktadır.

Bireyci Tutumların Yerine İnsan Sevgisini, Duygudaşlığı ve Dayanışma Duygusunu Merkeze Almalı

Bu tartışmayı pozitivizm açısından ele aldığımızda; kurucusu olan Auguste Comte ve sosyal bilimlerde yaygınlaştırılan Emile Durkheim, ahlaka ciddi bir önem vermişlerdir. Şöyle ki; Auguste Comte, felsefenin dönüm noktaları olan Platon, Aristotales ve Hegel gibi; “Eski zamanlarda toplum ahlaklıydı, şimdi ise bir buhran yaşanıyor ve toplum kaos içinde; öyleyse toplumu ahlaklılaştırmak, ona ahlaki bir temel vermek gerekir”önermesini tekrarlamıştır. Auguste Comte, kendi döneminin sıkıntılarını aşma yolunda eğitime önem verilerek, ahlakın yeniden tesis edilmesi gerektiğini savunur. Auguste Comte ’un dünyayı gözle görülenlerle açıklamaya çalışmış olması, sisteminde ahlak görüşlerinin olmadığı anlamına gelmez. Tartışılabilecek olmakla beraber, onun idealizme karşı çıkmasına rağmen idealist olduğunu savunanlar bile vardır. Ama bunu illa ki isimlendireceksek, Comte “pozitivist bir ahlakı” savunmuştur. Ve bu ahlakta, bilinenin aksine, bireyci tutumların yerine insan sevgisini, duygudaşlığı ve dayanışma duygusunu merkeze almalı, der. Swingewood, Comte’un ahlaki çözümleri politik çözümlerden üstün tuttuğu için, çözüm olarak işverene ve işçiye ahlak ve sevgi aşılanması gerektiğini belirtir. Ahlaki eğitimin de “haklar değil”, ödevler üzerine kurulu olması gerektiğini belirtir.

Ahlaki Buhran Sorununu Çözmeliyiz

Auguste Comte’dan 50 sene sonra ikinci önemli pozitivist olan Emile Durkheim de toplumun çözümünün içinden geçilen ahlaki buhrana, geçmişin gelenek ve disiplin anlayışlarının diriltilerek son verilmesi gerektiğini savunur. Durkheim, rasyonel bir ahlakı savunarak, toplumun işlevsel biraradılığının, ahlaki bir birliktelikle mümkün olabileceğini belirtir. Suçu bilimsel bir ahlakı savunmaksa, evet, bilimsel bir ahlakı savunmuştur ve o da Comte gibi, bilindiğinin aksine, sorunların toplumdaki ahlak ve eğitim eksikliğinden kaynaklandığını belirtir.

Pozitivist Eğitim Felsefeleri Ahlaksız Bireyler Yetiştiriyor Önermesi, Bir Safsatadan Öteye Gidemez

Şimdi, sadece Auguste Comte ve Emile Durkheim’a bile bakıldığında, ahlak bu kadar ön plana çıkarken, pozitivistlere ahlaksız diyenler, hangi argümanlara dayanmaktadırlar? Ya da diyebilirler ki; biz pozitivist ahlaka da karşı çıkıyoruz. O zaman, soru şu; pozitivist ahlakın nerde yazan hangi ilkelerine karşı çıkıyorsunuz? Bu nedenlerle, pozitivist dünya görüşü ve buna dayanan eğitim felsefeleri ahlaksız bireyler yetiştiriyor önermesi, bir safsatadan öteye gidemez. Bilime inanmanın insanları hangi anlamda ve nasıl ahlaksız yaptığını düşünüyorsunuz? Ahlaklı olmak için hangi öğelere ihtiyacımız var ve ölçünüz nedir? Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

BAŞKANLIĞA GEÇERKEN BİR MODEL OLARAK ABD EĞİTİM SİSTEMİNİN YÖNETSEL YAPILANMASI 03 Temmuz 2018 - 11:35
“ÂLİMİN ÖLÜMÜ ÂLEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR” DEDİRTEN FUAT SEZGİN 01 Temmuz 2018 - 15:00
79. MİLLİ EĞİTİM BAKANINI AÇIKLIYORUM 26 Haziran 2018 - 13:18
EĞİTİMİMİZİ İDEOLOJİLERDEN, AŞILAMALARDAN NASIL KURTARABİLİRİZ? 22 Haziran 2018 - 11:48
EĞİTİM HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN, SİYASİ GÖRÜŞLERİN OYUN VE HESAPLAŞMA ALANI OLAMAZ 21 Haziran 2018 - 17:11
EĞİTİMİMİZİN EĞİTİLEN, EĞİTEN VE EĞİTİM EYLEMİ BOYUTLARI… 20 Haziran 2018 - 10:51
EĞİTİMİN SAADET’İ BİLGE’CE DEĞİŞTİR’MEKLE Mİ MÜMKÜN? 19 Haziran 2018 - 11:25
DÜNYADAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ EĞİTİMLE YAKALAMALIYIZ 18 Haziran 2018 - 12:32
ÖĞRENCİLERİMİZE NEYİ ÖĞRETMEK DAHA DEĞERLİ VE GEREKLİDİR? 12 Haziran 2018 - 12:01
EĞİTİMDE DEVLET AKLINI YOK EDERSENİZ; EĞİTİMDE YARGISIZ İNFAZLARDAN YARGILI İNFAZLARA GEÇİP, EĞİTİMİ DE YOK EDERSİNİZ 07 Haziran 2018 - 11:29
KOMPLE KAPATILMASI GEREKEN İLKSANIN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ NASIL SEÇİLMEKTEDİRLER VE NE KADAR MAAŞ ALMAKTADIRLAR? 31 Mayıs 2018 - 13:26
EĞİTİMDE TEBEDDÜL-İ ESMA İLE HAKAİK TEBEDDÜL ETMEZ 29 Mayıs 2018 - 13:22
EĞİTİMİN CANLARINA DOKUNARAK “MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMAK” İLE “MİLLETVEKİLİ OLMAK” FARKINI GÖSTEREN CEYHUN İRGİL 28 Mayıs 2018 - 10:36
EĞİTİM SENDİKALARI KENDİLERİNİ EĞİTİM BÜROKRASİSİNİN YERİNE KOYARSA DEVLET İÇİNDE YENİ PARALEL YAPILAR OLUŞUR 25 Mayıs 2018 - 14:34
SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24