Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR?

13.11.2017 14:38 | Son Güncelleme: 13.11.2017 14:38

Eğitim Rasyonel ve Değerli Tercihlerde Bulunmayı Öğretmelidir

Okulun Entelektüel Bir Misyonu Olmalıdır

Klasik eğitim felsefesinin alt dallarından olan realist eğitim felsefesinin en önemli temsilcisi Aristoteles’in madde ile formdan oluşan düalist varlık tasavvuru, kendisini eğitimde de liberal ve mesleki eğitim şeklinde gösterir. Aristoteles insanı insan yapanın akıl olduğunu savunduğundan; aklı da düalist anlayışına uygun olarak, teorik ve pratik olarak ayırır. Bu yönüyle de özgür bireyler yetiştirmek için liberal bir eğitim tasarlamıştır. Bu liberal eğitim, hem öğrencileri bilgisizlikten kurtaran hem de özgürleştiren bir eğitimdir. Aristoteles’in eğitiminin bu yanını eğitimde nasıl kullanabileceğimizi realizmin ve Aristoteles’in eğitim felsefesinin ışığında ele almaya çalışacağız.

Eğitim Rasyonel ve Değerli Tercihlerde Bulunmayı Öğretmelidir

Realist eğitim felsefesinin temelinde, rasyonel ve değerli tercihlerde bulunmayı öğretmek vardır. Bu anlamda, eğitimin nihai hedefini, insanın kendi potansiyellerine uygun olarak; yani bilgi ve değeri ölçüsünde kendini gerçekleştirme olarak kabul ederler. Bunun için de eğitimin ve okulun işlevi; öğrencilere, sahip oldukları potansiyelleri en üst düzeyde ortaya çıkarmaları için yardımcı olmaktır. Bunun için de akıl geliştirilebildiği kadar geliştirilmelidir. Realist eğitim felsefesi özcülük diye de adlandırılır. Özcülük, idealist eğitim felsefesinde olduğu gibi; kültürün temel unsurlarının eğitim yoluyla korunup aktarılmasını savunur. Bunun dışında; otoriter bir eğitim, öğretmen merkezlilik, disiplin, eleştirel düşünme, duyusal bilgiden soyut bilgiye geçiş ön plana çıkan kavramlardır.

Okulun Entelektüel Bir Misyonu Olmalıdır

Realist eğitim felsefesi, okulun, insan aklının geliştirileceği şekilde dizayn edilmesi gerektiğini, buralarda öğrencilere evrensel kültürün entelektüel bir hedef olarak, nitelikli öğretmenler tarafından öğretilmesi gerektiğinin savunur. Öğretim programı anlayışında, formel yapılara ilişkin bilgileri ön plana çıkarıp; felsefe, mantık ve bilim bilgisine önem verir. Neden-sonuç ilişkisi şeklinde öğrenmeleri ve bu müfredatı en net Aristoteles’te görmek mümkündür. Realist eğitim felsefesi, öğretmen merkezli bir eğitimdir, aynı idealist eğitim felsefesinde; yani Platon’da olduğu gibi. Aristoteles, aynı hocası Platon gibi eğitim felsefesini siyaset felsefesi ve etiğe dayandırır. Ona göre eğitimin özgür yurttaşlar yetiştirmesi, en az erdemli yurttaş ve yöneticiler yetiştirmek kadar önemli olmalıdır.

Erekçi Bir Filozof Olan Aristoteles’e Göre Kendini Gerçekleştirmek Nihai Amaç Olmalıdır Eğitimde

Erekçi bir filozof olan Aristoteles, eğitim felsefesinde, eğitimin nihai amacının öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri olduğunu ifade eder. Kendini gerçekleştirmenin erdemle olacağını; erdemin de eğitimle mümkün olduğunu savunur. Erdemi mümkün kılan doğa ve alışkanlık akıl eğitim yoluyla ahenkli bir hale gelebilir. Özgürlük, Aristoteles’in eğitim felsefesinde önemli bir yere sahiptir. Mutluluğun özgürlükle olabileceğini, bu özgürlüğün eğitim sistemi içindekini felsefe ve düşünme yoluyla olabileceğini söyler. İşte tüm bunları da yapmak devletin görevidir diyerek devlete eğitim görevini yükler.


 

Beden Eğitimi Ruhun Eğitiminden Önceliklidir

Aristoteles, eğitimden insanı geliştirip özgürleştirecek bir eğitim felsefesini anlar ve okulu Lyceum’da matematik, metafizik, mantık, etik, estetik, siyaset, şiir, müzik, biyoloji, fizik ve retorik derslerine yer vermiştir. Aristotales, özgür ve erdemli yurttaşların yetişmesini hedeflediği eğitimini evrelere de ayırmıştır. Beden eğitiminin ruh eğitiminden önce gelmesi gerektiğini, eğitimin beden eğitimiyle başlayıp müzik eğitimiyle devam edip bilim ve felsefe eğitimiyle doruk noktaya ulaşmasını, öğrenmede, alışkanlık ve akıl yoluyla öğrenme metotlarının etkili olduğunu; taklit, deneyim ve belleğin öğrenmede önemli olduğunu savunur.

Realist eğitim felsefesinin en önemli temsilcisi olan Aristoteles’te, özgür bireyler yetiştirmeye dayalı bir liberal eğitim görülür. Öğrenciler ancak bu liberal eğitim aracılığıyla bilgisizlikten kurtulur ve özgürleşir. Ve eğitim sistemlerinin amacı; özgür bireyler yetiştirmek olmalıdır, ona göre. Bu özgürlük öğrencileri mutlu da edecek ve felsefe-düşünme yoluyla sağlanabilecektir. Realist eğitim felsefesini, özelde de Aristoteles’i, daha iyi anlayarak, öğrencilerimizi daha özgür yetiştirebiliriz ve böylelikle öğrencilerimizin rasyonel ve değerli tercihlerde bulunmalarını sağlayabiliriz.Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50
EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39
MEB’İN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ AMACININ DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENMELİDİR 19 Ekim 2017 - 11:25
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BÜYÜCÜLERE DEĞİL; ERKEN ÇOCUKLUK ÖĞRETMENLERİNE SORUN 18 Ekim 2017 - 15:33
MEB NOBEL EĞİTİM ÖDÜLLERİNİ VEREREK DÜNYADA BİR İLKİ YAPMALIDIR 17 Ekim 2017 - 12:44
ALANDAN YILLARIN TECRÜBELİ ÖĞRETMENİNDEN TEOG ÖNERİSİ: YEREL ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE DAYALI BİR MODEL 16 Ekim 2017 - 17:24
MEB GENÇLERİ “IKIGAI” SAHİBİ YAPABİLMELİDİR 13 Ekim 2017 - 11:58
EĞİTİM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ; EĞİTİM İNSANLARI DEĞİŞTİRİR, İNSANLAR DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR 12 Ekim 2017 - 17:04
İSMET YILMAZ, JOHN DEWEY, PRAGMATİZM, ABD VE HARİTADAKİ KUZEY KORE 11 Ekim 2017 - 12:36
MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BEYAZPERDE KARATAHTA, AAMİR KHAN VE EĞİTİM FİLMLERİ 10 Ekim 2017 - 10:37
KENT DEVLETLERİNDEN İMPARATORLUKLARA, İMPARATORLUKLARDAN MODERN ULUS DEVLETLERİNE SİYASİ KIRILMALARIN EĞİTİME VE İNSANLIĞA YANSIMALARI 09 Ekim 2017 - 12:52
ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANININ DEDİĞİ ŞEKİLDE NASIL ARTTIRILABİLİR? 06 Ekim 2017 - 10:41
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİME BU KADAR ÖNEM VERİYOR? 05 Ekim 2017 - 17:03
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR? 04 Ekim 2017 - 11:58
CUMHURBAŞKANI MEB’DE DEĞİŞİME GİDERKEN EĞİTİMDEN ANLAYANLARI DAHA ETKİLİ NOKTALARA TAŞIMALIDIR 03 Ekim 2017 - 11:02