Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR?

13.11.2017 14:38 | Son Güncelleme: 13.11.2017 14:38

Eğitim Rasyonel ve Değerli Tercihlerde Bulunmayı Öğretmelidir

Okulun Entelektüel Bir Misyonu Olmalıdır

Klasik eğitim felsefesinin alt dallarından olan realist eğitim felsefesinin en önemli temsilcisi Aristoteles’in madde ile formdan oluşan düalist varlık tasavvuru, kendisini eğitimde de liberal ve mesleki eğitim şeklinde gösterir. Aristoteles insanı insan yapanın akıl olduğunu savunduğundan; aklı da düalist anlayışına uygun olarak, teorik ve pratik olarak ayırır. Bu yönüyle de özgür bireyler yetiştirmek için liberal bir eğitim tasarlamıştır. Bu liberal eğitim, hem öğrencileri bilgisizlikten kurtaran hem de özgürleştiren bir eğitimdir. Aristoteles’in eğitiminin bu yanını eğitimde nasıl kullanabileceğimizi realizmin ve Aristoteles’in eğitim felsefesinin ışığında ele almaya çalışacağız.

Eğitim Rasyonel ve Değerli Tercihlerde Bulunmayı Öğretmelidir

Realist eğitim felsefesinin temelinde, rasyonel ve değerli tercihlerde bulunmayı öğretmek vardır. Bu anlamda, eğitimin nihai hedefini, insanın kendi potansiyellerine uygun olarak; yani bilgi ve değeri ölçüsünde kendini gerçekleştirme olarak kabul ederler. Bunun için de eğitimin ve okulun işlevi; öğrencilere, sahip oldukları potansiyelleri en üst düzeyde ortaya çıkarmaları için yardımcı olmaktır. Bunun için de akıl geliştirilebildiği kadar geliştirilmelidir. Realist eğitim felsefesi özcülük diye de adlandırılır. Özcülük, idealist eğitim felsefesinde olduğu gibi; kültürün temel unsurlarının eğitim yoluyla korunup aktarılmasını savunur. Bunun dışında; otoriter bir eğitim, öğretmen merkezlilik, disiplin, eleştirel düşünme, duyusal bilgiden soyut bilgiye geçiş ön plana çıkan kavramlardır.

Okulun Entelektüel Bir Misyonu Olmalıdır

Realist eğitim felsefesi, okulun, insan aklının geliştirileceği şekilde dizayn edilmesi gerektiğini, buralarda öğrencilere evrensel kültürün entelektüel bir hedef olarak, nitelikli öğretmenler tarafından öğretilmesi gerektiğinin savunur. Öğretim programı anlayışında, formel yapılara ilişkin bilgileri ön plana çıkarıp; felsefe, mantık ve bilim bilgisine önem verir. Neden-sonuç ilişkisi şeklinde öğrenmeleri ve bu müfredatı en net Aristoteles’te görmek mümkündür. Realist eğitim felsefesi, öğretmen merkezli bir eğitimdir, aynı idealist eğitim felsefesinde; yani Platon’da olduğu gibi. Aristoteles, aynı hocası Platon gibi eğitim felsefesini siyaset felsefesi ve etiğe dayandırır. Ona göre eğitimin özgür yurttaşlar yetiştirmesi, en az erdemli yurttaş ve yöneticiler yetiştirmek kadar önemli olmalıdır.

Erekçi Bir Filozof Olan Aristoteles’e Göre Kendini Gerçekleştirmek Nihai Amaç Olmalıdır Eğitimde

Erekçi bir filozof olan Aristoteles, eğitim felsefesinde, eğitimin nihai amacının öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri olduğunu ifade eder. Kendini gerçekleştirmenin erdemle olacağını; erdemin de eğitimle mümkün olduğunu savunur. Erdemi mümkün kılan doğa ve alışkanlık akıl eğitim yoluyla ahenkli bir hale gelebilir. Özgürlük, Aristoteles’in eğitim felsefesinde önemli bir yere sahiptir. Mutluluğun özgürlükle olabileceğini, bu özgürlüğün eğitim sistemi içindekini felsefe ve düşünme yoluyla olabileceğini söyler. İşte tüm bunları da yapmak devletin görevidir diyerek devlete eğitim görevini yükler.


 

Beden Eğitimi Ruhun Eğitiminden Önceliklidir

Aristoteles, eğitimden insanı geliştirip özgürleştirecek bir eğitim felsefesini anlar ve okulu Lyceum’da matematik, metafizik, mantık, etik, estetik, siyaset, şiir, müzik, biyoloji, fizik ve retorik derslerine yer vermiştir. Aristotales, özgür ve erdemli yurttaşların yetişmesini hedeflediği eğitimini evrelere de ayırmıştır. Beden eğitiminin ruh eğitiminden önce gelmesi gerektiğini, eğitimin beden eğitimiyle başlayıp müzik eğitimiyle devam edip bilim ve felsefe eğitimiyle doruk noktaya ulaşmasını, öğrenmede, alışkanlık ve akıl yoluyla öğrenme metotlarının etkili olduğunu; taklit, deneyim ve belleğin öğrenmede önemli olduğunu savunur.

Realist eğitim felsefesinin en önemli temsilcisi olan Aristoteles’te, özgür bireyler yetiştirmeye dayalı bir liberal eğitim görülür. Öğrenciler ancak bu liberal eğitim aracılığıyla bilgisizlikten kurtulur ve özgürleşir. Ve eğitim sistemlerinin amacı; özgür bireyler yetiştirmek olmalıdır, ona göre. Bu özgürlük öğrencileri mutlu da edecek ve felsefe-düşünme yoluyla sağlanabilecektir. Realist eğitim felsefesini, özelde de Aristoteles’i, daha iyi anlayarak, öğrencilerimizi daha özgür yetiştirebiliriz ve böylelikle öğrencilerimizin rasyonel ve değerli tercihlerde bulunmalarını sağlayabiliriz.Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR? 02 Nisan 2018 - 11:00
MEB MÜSEBBİBİ OLMADIĞI ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 30 Mart 2018 - 11:43
NİYE HER ŞEHİRE BİR ÜNİVERSİTE KURMAK YERİNE HER MAHALLEYE İYİ BİR ANAOKULU KURMALIYIZ? 29 Mart 2018 - 11:57
ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR 28 Mart 2018 - 13:33
EĞİTİMDE UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEYLERİ UYGUN KİMSELERLE YAPMAZSAK, DENİZİN ORTASINDA YANAN GEMİ OLURUZ 26 Mart 2018 - 10:30
NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07