Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ?

10.05.2018 10:12 | Son Güncelleme: 10.05.2018 10:12

Eğitime Yönelik Sistematik Bir Soruşturma Yapılmalıdır

Analitik eğitim felsefesi, klasik eğitim felsefesinden farklı bir yol izler. Kendini analiz etme göreviyle sınırlar. Klasik eğitim felsefesindeki eğitim felsefesi yaklaşımları gibi amaçlar belirlemez, nasıl bir müfredat olması gerektiğini ortaya koymaz.  Tüm bunların yerine eğitim ve eğitim kavramlarını, argümanlarını, yöntemlerini analiz etmeye çalışır. Eğitimle ilgili önerilerde bulunmak yerine; eğitimin temel kavramlarını açıklığa kavuşturmaya, analiz etmeye, çözümlemeye çalışan analitik eğitim felsefesi, 20. Yüzyıl Anglosakson felsefesine dayanır. Analitik eğitim felsefesi, analitik felsefenin doğa biliminin açıklığına yaslanmasından dolayı, aynen onun gibi mantıksal ve kavramsal analizler yapmaya çalışır. Burada analizden kastedilen, analiz edilecek şeyin, örneğin; kavramın anlamının açıklığa kavuşturulmasıdır. Açıklığa kavuşturmak ise, kavramın kendisini meydana getiren daha temel kavramlara indirgenmesi ve diğer kavramlarla olan ilişkisinin açığa çıkartılması, gözler önüne serilmesidir.  İnsana bağlı olan düşünme ve dil ile dış dünyaya büyük önem verirler. Şimdi, bu bilgiler ışığında, analitik eğitim felsefesinin ne olup olmadığını ve eğitimimizde nasıl yararlanabileceğimizi ele almaya çalışalım.
                         Düşünce Kavramlar Yoluyla Oluşur, Dil Yoluyla Başkalarına İletilir
Analitik eğitim felsefesinin kavram analizlerine bu kadar önem vermesinin nedeni, onlara göre, düşünce kavramlar aracılığıyla gelişir ve dil yoluyla başkalarına iletilir ve bu anlamıyla kavramlar dış dünya ile dil arasındaki en temel aracıdır. Kavramlar dilde sözcük olarak anlam bulur. Bütün dünyamızı iletişim üzerine kurduğumuzu düşündüğümüzde; sözcükler iletişimin ve düşünmenin olmazsa olmazıdırlar. İşte; eğer sağlıklı kavram analizleri yapılıp, sözcükler yerli yerinde kullanılmazsa büyük problemler yaşanır. Bu bir marangozun yanlış alet kullanması gibidir. Marangoz, yanlış alet kullanırsa; örneğin masayı istediği gibi yapamaz, düşünceler de kavramların hatalı ve sözcüklerin yanlış kullanılmasıyla çarpık ve bulanık hale gelir. Bu düşüncelerin eğitim felsefesine yansıması ise, eğitim alanındaki geleneksel düşünme hatalarını bulmak, eğitim alanındaki temel argüman ve kavramları analiz etmeye, açıklamaya çalışmaktır. Diğer görevleri ise, eğitimde olgusal yargılarla; ahlaki yargılar arasında ayrım yapmaktır.
                              Eğitime Yönelik Sistematik Bir Soruşturma Yapmaya Çalışırlar
Analitik eğitim felsefesi, kavram analizi yöntemini kullanarak, eğitime yönelik, sistematik bir soruşturma yapmaya çalışır. Analitik felsefe, hem klasik eğitim felsefesinin teori ve okullarına, hem de dönemim İngiltere’sindeki reform pedagojisinin bazı problemli unsurlarına bir tepkidir. Analitik eğitim felsefesinin önemli temsilcileri; Israil Scheffler, R.S Peters ve C.D Hardie’dir. Özellikle bu üç düşünür eğitim felsefesi tarihinde, eğitimle ilgili açıklamalar yapmış olan düşünürlerin, buna Rousseau ve Dewey de dahil, yapmış oldukları açıklama ve kullandıkları metaforlardaki hataları analiz ederek ciddi bir literatür oluşturmuşlardır. Eğitimi sosyolojik, kurumsal ve aydınlanmaya dayalı kullanırlar. Bunlardan birincisi; bir toplumun çocuk yetiştirme pratiklerini ifade etmek adına sosyolojik kullanımdır. Kurumsal kullanım ise; eğitimin eğitim kurumlarına gönderme yapmak amaçlı kullanımıdır. Üçüncü kullanım ise; eğitimin sosyolojik sosyalleştiren ve okullarda hayat geçirilen kurumsal kullanımın ötesinde, eğitimin aydınlanmaya dayalı kullanımıdır.
                                   Analitik Eğitim Felsefesi Eğitim Amaçlarına Nasıl Bakar?
Analitik eğitim felsefesi, eğitimin birincil ve ikincil amaçlarını da uzun uzun incelemiştir. Eğitimdeki bireysel amaçlar, birincil amaçlar diye kategorileştirilir. Bu birincil amaçlar; ahlak eğitimi, eleştirel düşünme ve özerkliktir. Burada birinci amaç özerklik, sonra eleştirel ve en son da ahlak eğitimidir. Yani eğitimle sadece özerk ve eleştirel düşünen insanlar değil; aynı zamanda ahlaklı; yani erdemli ve karakterli insanların yetiştirilmesi de amaçlanır. Eğitimdeki ikincil amaçlar; toplumu gözeten amaçlardır. Bunlar; toplumun geleceğinin ve kültürünün korunması, yurttaşlık bilinci yaratmak ve meslek eğitimidir.
                                             Eğitimi Değer, Bilgi ve Usul Ölçütleri Belirler
Eğitimi değer, bilgi ve usul ölçütleri belirlemektedir. Değer ölçütü eğitimi belirleyen en temel ölçüttür. İkinci ölçüt bilgi olmakla beraber, eğitim felsefecileri bilgi ölçütüne, genişlik ve derinlik ölçütünü eklerler.  Eğitimi belirleyen üçüncü ve son ölçüt ise usul ölçütüdür. Klasik eğitim felsefelerindeki ve dönemin İngiltere’sindeki reform pedagojisine bir tepki olarak çıkmış olan analitik eğitim felsefesi, eğitimin ölçütlerini bu şekilde ele aldığı gibi; eğitimin tüm kavram, teori ve metaforlarını, mantıksal ve kavramsal analizler yoluyla ele almaya çalışır.
Analitik eğitim felsefesi, eğitimle ilgili önerilerde bulunmaktan kaçınır; bunu yerine eğitimin temel kavramlarını analiz etmeye, çözümlemeye çalışır. Ve bu yönüyle eğitime yönelik sistematik bir soruşturma yapmaya çalışır. Tüm bunları kavram analizi yöntemini kullanarak yapar. Eğitimimizin marangoz örneğinde olduğu gibi yanlış olmaması için eğitimimizi yapılandırarak, eğitim felsefesine uygun analizler yaparak şekillendirmemiz gerekiyor. Yani eğitimimize yönelik tüm yönleriyle sistematik bir soruşturma yapılmalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Etiketler: şahin aybek, eğitim

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16