Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR

23.10.2017 16:50 | Son Güncelleme: 23.10.2017 17:36

Hangi Sistemi Getirirseniz Getirin Sınav Olmak Zorunda

Cem Uzan Üniversite Sınavı Kaldırılmalı, Besim Tibuk da Ofsaytı Kaldıracağım, Kale Direkleri Arasındaki Mesafeyi Değiştireceğim Demişti

Birkaç gün önce eğitimle ilgili açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; üniversite sınavı ile ilgili de, gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım, çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli eğitimle ilgili şu açıklamaları yaptı: “ Bir düşünceye, bir fikre, bir ülkeye mutlak yöneliş ancak sadakat ve samimiyetle adanmasını bilen yüksek vasıflı insanın işidir. Bunu en sağlıklı yollarından birisi de milli nitelikli eğitim sistemidir. Eğitim ve öğretimin niteliği önemlidir. İhanetin karşısında bir taraf değilsek gerçeklerden kaçamayız. Geleceği planlamanın mecburiyetine inanıyorsak tarihi görevlerimizi erteleyemeyiz. Geleceğimizden tasarruf edip gençlerimizin ümitlerini boşa çıkaramayız. Milli eğitimdeki pürüz ve badireler, sürekli derinleşen çelişki ve çarpıklıklar sadece bugünümüzü değil; geleceğimizi de riske atmaktadır.” Devlet Bahçeli, konuşmasının büyük kısmında eğitim öğretimin öneminden, eğitimin milli olması gerektiğinden ve eğitimin sadece bugünümüzün değil; geleceğimizin de belirleyicisi olduğundan bahsetti.

Milli Eğitim Sistemindeki Karmaşa Acilen Çözülmelidir

Devlet Bahçeli’nin konuşmasının, eğitim sistemimizin bir karmaşa içerisinde olduğunu ve bu karmaşanın bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade ettiği kısmı ise şu şekildeydi: ”Milli eğitim sistemindeki karmaşa acilen çözülmelidir. Milli eğitim sistemindeki arayışlara artık geniş bir mutabakatla son verilmelidir. Başka çaremiz yoktur. Yaşadığımız onca kriz, maruz kaldığımız onca sıkıntı ve açmaz aslında milli eğitim sistemindeki zafiyetlerden türemiş, zayıflıklardan üremiştir. Bir defa bunu kabullenmemiz şarttır. Sürekli sistemle oynamak mahsurludur. Sürekli politika değişikliklerine tevessül etmek yanlıştır.” Devlet Bahçeli, eğitim sistemindeki karmaşanın acilen geniş bir mutabakatla çözülmesi gerektiğini, eğitim politikalarının bakanlara göre değişmemesi gerektiğini, hükümet politikası olması gerektiğini ve milli eğitimin ağırlaşan meseleleri olduğunu ifade etmiştir.Bilimsel Yayınların Kalitesinde Bir Sorun Vardır

Devlet Bahçeli konuşmasının diğer kısımlarında ise; uzun uzun TEOG’un kaldırılmasından, üniversite sınav sistemindeki değişikliklerden, öğrencilerin anne babalarının kaygılı olduğundan, üniversite ve üniversite mezunu sayılarının arttığından bahsetmiştir. Biraz sonra tartışacağımız üniversite sınavlarıyla ilgili görüşlerinin yanı sıra aslında; üniversite mezunu evlatlarımızın %35’inin işsiz olduğu; Türkiye kaynaklı bilimsel kaynakların sayısı yıllar itibariyle artsa da, atıf sayıları aynı oranda artmamış; dolayısıyla yayın başına atıf sayısı düşmüştür gibibilimsel yayınların kalitesinde sorun olduğuyla ilgili analizler de yapmıştır. Bahçeli’nin, üniversite mezunlarının %35’inin işsiz olduğu saptamasının sosyal krize davetiye olduğunun travmaları ilerleyen zamanlarda görülecektir.

Hangi Sistemi Getirirseniz Getirin; Sınav Olmak Zorundadır

Gerek Bahçeli’nin açıklamalarından önce; gerekse de sonra TEOG ve üniversite sınavları ile ilgili tartışmalar ,toplumun pek çok kesimi tarafından popülist bir şekilde devam ettirilmektedir. Hangi eğitim sistemini getirirseniz getirin; ister sosyalist ister liberalist veya başka bir felsefeye dayanan eğitim sistemini ya da hangi değişikliği yapacak olursanız olun; öyle ya da böyle bir eleme ve sınav olmak zorundadır. Tabi ki en az sınav olmalı ya da sınavların içeriği, şekli tartışılabilir. Ama üzülerek ifade etmek zorundayım ki; tüm bu popülist tartışmalardan sonra sıradan insanlar, sanki tamamen sınavsız bir eğitim sistemi varmış da MEB bunu uygulamıyormuş gibi algılıyorlar.

Birilerinin Popülizmden Uzak Bunları Seslendirmesi Gerekiyor

Kamuoyundaki tüm bu popülist tartışmalar eğitimimize daha fazla zarar vermekte, insanları sanki sınavsız bir eğitim sistemi mümkünmüş gibi yersiz beklentilerin içine konmaktadır. MEB’in, eğitim bilimcilerin çıkıp yüksek sesle şunları söylemesi gerekmektedir: Evet, merkezi sınavlara bağlılık ve merkezi sınavların önemi zaman içerisinde azaltılabilir. Ama tamamen ölçme ve değerlendirme yapmayı kaldırıyorum diyemezsiniz, bunun yerine öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerini daha fazla ön plana çıkaracak bir değerlendirme yapacağız. Ayrıca; TEOG’un kaldırılması, üniversite sınavlarının kaldırılması bütün kademeler ve kademeler arası geçişlerde köklü bir değişime, bütüncül ihtiyaç analizine, verilere dayalı olarak ele alınması gereken süreç içerisinde en aza indirilebilecek sorunlardır. Evet, biz de sıralama ve eleme sınavlarından şikâyetçiyiz; ama mevcut eğitim sisteminin ve öğrencinin nerede olduğu tespit edip; ileriye yönelik adımlar atabilmek için bu ölçme ve değerlendirmeye ihtiyacımız var. Sınav odaklılık yerine öğrencinin okulu ve başarısı, bireysellik, öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri ön plana çıkarılacaktır. Ama öyle ya da böyle, merkezi ya da okulda bir sınav olmak zorundadır.

Yukarıda söylediklerim yüksek sesle seslendirilmediği sürece, bu konuları daha çok konuşuruz. Sendikalar, eğitimciler ve MEB bu konuda daha yüksek sesle, slogandan uzak, somut konuşmak zorundadır. Bu anlamda daha önceden Cem Uzan ve Besim Tibuk’un da açıklamaları olmuştu. Yine bu anlamda; gerek eğitimle ilgili gerekse de başka popülist açıklamaları olmuştur siyasetçilerin. Süleyman Demirel, kim ne veriyorsa beş lira fazlasını vereceğim; Tansu Çiller herkese iki anahtar verip herkesi konut ve otomobil sahibi yapacağız; Haydar Baş, doğuran kadına 15 bin, her ev kadınına 500 TL. maaş vereceğim demişti. Bu işi doruk noktaya ise Besim Tibuk, ofsaytı kaldıracağım, kale direkleri arasındaki mesafeyi değiştireceğim diyerek taşımıştı. Yine Cem Uzan da mazot 1YTL olacak, üniversite sınavı kalkacak demişti.

Asla Tamamen Terk Etmeyen, Geri Gelen, Kol Gezen Hayalet: Popülizm

Popülizm, Latincedeki halk ve kalabalık anlamına gelen populus sözcüğünden gelmektedir. Yine İngilizce’de ise popüler kelimesi, sıradan insanlardan oluşan halk; popularize ise, bir şeyi bu halkın anlayabileceği düzeyde ifade etmektir. Aslında popülizmi belirli bir siyasi görüşe indirgemek de çok mümkün olmamaktadır. Sağ veya sol bütün çevreler kullanabilmektedirler. Buradaki temel amaç; halkın desteğini sağlamak ve bu desteği arttırmaktır. Tarihçe olarak, 16.yüzyıla kadar götürülebilecek olan popülizm, adeta asla terk etmeyen, geri gelen kol gezen bir hayalet gibidir. Popülizm, geniş halk kitlelerine yüzeysel mesajlar verip; gerçeklikten uzaklaştırması yönüyle yanıltıcı ve tehlikelidir.

İşte tam da bu noktada, Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği üzere, eğitim gerek milli duruşumuz adına gerekse de geleceğimize yön vermesi adına temel belirleyici bir alandır. Bu kadar önemli bir alanda da özellikle siyasilerin popüler söylemlerden uzak durması gerekmektedir. Devlet Bahçeli’nin, gelin üniversite sınavını beraber kaldıralım, dediği konuşmasının özeti ise şu şekildedir: ”Genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin üniversite sınav kataloğundan onu mu seçsem, bunu mu seçsem diye vakit kaybına tahammülü yoktur. Gelin, üniversite sınavını tamamen kaldıralım.Gelin, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin önündeki bariyerleri birer birer yıkalım. Evlatlarımızı bir güne sığdırılan testlerle değil; bir ömre sığmayan muazzam duruş ve asaletleriyle övmeli, takdir etmeli, analarının ak sütü gibi helalleri olan haklarını da vermeliyiz. Hep birlikte milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış, vatanı için şehadete kucak açmış, bayrağı için her çileye, her külfete razı gelmiş kahraman Türk gençliğini bir sınavdan çıkarıp öbürüne sokmaktan vazgeçelim. Türk gençliğinin nelere kadir olduğunu, hangi meziyet ve seviyede bulunduğunu sınavla ölçecekk, sınavla görecek durumda değiliz… Rezalete karşı yürek istiyorsak, Türk gençliği hazır beklemektedir. İşgale karşı, istilaya karşı çelik gibi bir kuvvet, yiğit bir fişek istiyorsak Türk gençliğine bakmamız kâfidir.”

Devlet Bahçeli, konuşmasının devamında, partisinin 2015 yılı seçim beyannamesinden ve 2009 yılındaki parti programından örnekler vererek; üniversiteye giriş sınavının yerine ortaöğretim sonunda yapılacak “Olgunlaşma Sınavı” nı önermiştir. Devlet Bahçeli, akademisyen kökenli olan ve eğitimden anlayan bir siyasetçidir. Devlet Bahçeli’nin çözüm olarak sunduğu olgunlaşma sınavı da bir sınav değil midir, gelin üniversite sınavını kaldıralım derken yerine ne önermektedir, ilerleyen günlerde bu konudaki eğitim reformlarıyla ilgili somut bir model önerisi olacak mıdır, bu kademeli bir kaldırma mı olacaktır? Bahçeli, gelin lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin önündeki bariyerleri birer birer yıkalım derken, yüksek lisans ve doktora önünde hangi bariyerleri görmektedir ve bunları yıktıktan sonra yerine ne önermektedir? Gençliğimizi bir sınavdan çıkarıp öbürüne sokmaktan vazgeçtiğimizde, eğitimdeki ölçme ve değerlendirmeyi nasıl sağlayacağız? Devlet Bahçeli’nin akademisyen kökenli olması nedeniyle de bu sorulara vereceği yanıtlar hayati değerdedir ve MEB, bu açıklamaları dikkatle izleyip; Bahçeli’nin dediği gibi de pansumanlarla değil, kökten çözümlerle bunları acilen uygulamalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50
EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39
MEB’İN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ AMACININ DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENMELİDİR 19 Ekim 2017 - 11:25
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BÜYÜCÜLERE DEĞİL; ERKEN ÇOCUKLUK ÖĞRETMENLERİNE SORUN 18 Ekim 2017 - 15:33
MEB NOBEL EĞİTİM ÖDÜLLERİNİ VEREREK DÜNYADA BİR İLKİ YAPMALIDIR 17 Ekim 2017 - 12:44
ALANDAN YILLARIN TECRÜBELİ ÖĞRETMENİNDEN TEOG ÖNERİSİ: YEREL ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE DAYALI BİR MODEL 16 Ekim 2017 - 17:24
MEB GENÇLERİ “IKIGAI” SAHİBİ YAPABİLMELİDİR 13 Ekim 2017 - 11:58
EĞİTİM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ; EĞİTİM İNSANLARI DEĞİŞTİRİR, İNSANLAR DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR 12 Ekim 2017 - 17:04
İSMET YILMAZ, JOHN DEWEY, PRAGMATİZM, ABD VE HARİTADAKİ KUZEY KORE 11 Ekim 2017 - 12:36
MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BEYAZPERDE KARATAHTA, AAMİR KHAN VE EĞİTİM FİLMLERİ 10 Ekim 2017 - 10:37
KENT DEVLETLERİNDEN İMPARATORLUKLARA, İMPARATORLUKLARDAN MODERN ULUS DEVLETLERİNE SİYASİ KIRILMALARIN EĞİTİME VE İNSANLIĞA YANSIMALARI 09 Ekim 2017 - 12:52
ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANININ DEDİĞİ ŞEKİLDE NASIL ARTTIRILABİLİR? 06 Ekim 2017 - 10:41
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİME BU KADAR ÖNEM VERİYOR? 05 Ekim 2017 - 17:03
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR? 04 Ekim 2017 - 11:58
CUMHURBAŞKANI MEB’DE DEĞİŞİME GİDERKEN EĞİTİMDEN ANLAYANLARI DAHA ETKİLİ NOKTALARA TAŞIMALIDIR 03 Ekim 2017 - 11:02