Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR

23.10.2017 16:50 | Son Güncelleme: 23.10.2017 17:36

Hangi Sistemi Getirirseniz Getirin Sınav Olmak Zorunda

Cem Uzan Üniversite Sınavı Kaldırılmalı, Besim Tibuk da Ofsaytı Kaldıracağım, Kale Direkleri Arasındaki Mesafeyi Değiştireceğim Demişti

Birkaç gün önce eğitimle ilgili açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; üniversite sınavı ile ilgili de, gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım, çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli eğitimle ilgili şu açıklamaları yaptı: “ Bir düşünceye, bir fikre, bir ülkeye mutlak yöneliş ancak sadakat ve samimiyetle adanmasını bilen yüksek vasıflı insanın işidir. Bunu en sağlıklı yollarından birisi de milli nitelikli eğitim sistemidir. Eğitim ve öğretimin niteliği önemlidir. İhanetin karşısında bir taraf değilsek gerçeklerden kaçamayız. Geleceği planlamanın mecburiyetine inanıyorsak tarihi görevlerimizi erteleyemeyiz. Geleceğimizden tasarruf edip gençlerimizin ümitlerini boşa çıkaramayız. Milli eğitimdeki pürüz ve badireler, sürekli derinleşen çelişki ve çarpıklıklar sadece bugünümüzü değil; geleceğimizi de riske atmaktadır.” Devlet Bahçeli, konuşmasının büyük kısmında eğitim öğretimin öneminden, eğitimin milli olması gerektiğinden ve eğitimin sadece bugünümüzün değil; geleceğimizin de belirleyicisi olduğundan bahsetti.

Milli Eğitim Sistemindeki Karmaşa Acilen Çözülmelidir

Devlet Bahçeli’nin konuşmasının, eğitim sistemimizin bir karmaşa içerisinde olduğunu ve bu karmaşanın bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade ettiği kısmı ise şu şekildeydi: ”Milli eğitim sistemindeki karmaşa acilen çözülmelidir. Milli eğitim sistemindeki arayışlara artık geniş bir mutabakatla son verilmelidir. Başka çaremiz yoktur. Yaşadığımız onca kriz, maruz kaldığımız onca sıkıntı ve açmaz aslında milli eğitim sistemindeki zafiyetlerden türemiş, zayıflıklardan üremiştir. Bir defa bunu kabullenmemiz şarttır. Sürekli sistemle oynamak mahsurludur. Sürekli politika değişikliklerine tevessül etmek yanlıştır.” Devlet Bahçeli, eğitim sistemindeki karmaşanın acilen geniş bir mutabakatla çözülmesi gerektiğini, eğitim politikalarının bakanlara göre değişmemesi gerektiğini, hükümet politikası olması gerektiğini ve milli eğitimin ağırlaşan meseleleri olduğunu ifade etmiştir.Bilimsel Yayınların Kalitesinde Bir Sorun Vardır

Devlet Bahçeli konuşmasının diğer kısımlarında ise; uzun uzun TEOG’un kaldırılmasından, üniversite sınav sistemindeki değişikliklerden, öğrencilerin anne babalarının kaygılı olduğundan, üniversite ve üniversite mezunu sayılarının arttığından bahsetmiştir. Biraz sonra tartışacağımız üniversite sınavlarıyla ilgili görüşlerinin yanı sıra aslında; üniversite mezunu evlatlarımızın %35’inin işsiz olduğu; Türkiye kaynaklı bilimsel kaynakların sayısı yıllar itibariyle artsa da, atıf sayıları aynı oranda artmamış; dolayısıyla yayın başına atıf sayısı düşmüştür gibibilimsel yayınların kalitesinde sorun olduğuyla ilgili analizler de yapmıştır. Bahçeli’nin, üniversite mezunlarının %35’inin işsiz olduğu saptamasının sosyal krize davetiye olduğunun travmaları ilerleyen zamanlarda görülecektir.

Hangi Sistemi Getirirseniz Getirin; Sınav Olmak Zorundadır

Gerek Bahçeli’nin açıklamalarından önce; gerekse de sonra TEOG ve üniversite sınavları ile ilgili tartışmalar ,toplumun pek çok kesimi tarafından popülist bir şekilde devam ettirilmektedir. Hangi eğitim sistemini getirirseniz getirin; ister sosyalist ister liberalist veya başka bir felsefeye dayanan eğitim sistemini ya da hangi değişikliği yapacak olursanız olun; öyle ya da böyle bir eleme ve sınav olmak zorundadır. Tabi ki en az sınav olmalı ya da sınavların içeriği, şekli tartışılabilir. Ama üzülerek ifade etmek zorundayım ki; tüm bu popülist tartışmalardan sonra sıradan insanlar, sanki tamamen sınavsız bir eğitim sistemi varmış da MEB bunu uygulamıyormuş gibi algılıyorlar.

Birilerinin Popülizmden Uzak Bunları Seslendirmesi Gerekiyor

Kamuoyundaki tüm bu popülist tartışmalar eğitimimize daha fazla zarar vermekte, insanları sanki sınavsız bir eğitim sistemi mümkünmüş gibi yersiz beklentilerin içine konmaktadır. MEB’in, eğitim bilimcilerin çıkıp yüksek sesle şunları söylemesi gerekmektedir: Evet, merkezi sınavlara bağlılık ve merkezi sınavların önemi zaman içerisinde azaltılabilir. Ama tamamen ölçme ve değerlendirme yapmayı kaldırıyorum diyemezsiniz, bunun yerine öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerini daha fazla ön plana çıkaracak bir değerlendirme yapacağız. Ayrıca; TEOG’un kaldırılması, üniversite sınavlarının kaldırılması bütün kademeler ve kademeler arası geçişlerde köklü bir değişime, bütüncül ihtiyaç analizine, verilere dayalı olarak ele alınması gereken süreç içerisinde en aza indirilebilecek sorunlardır. Evet, biz de sıralama ve eleme sınavlarından şikâyetçiyiz; ama mevcut eğitim sisteminin ve öğrencinin nerede olduğu tespit edip; ileriye yönelik adımlar atabilmek için bu ölçme ve değerlendirmeye ihtiyacımız var. Sınav odaklılık yerine öğrencinin okulu ve başarısı, bireysellik, öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri ön plana çıkarılacaktır. Ama öyle ya da böyle, merkezi ya da okulda bir sınav olmak zorundadır.

Yukarıda söylediklerim yüksek sesle seslendirilmediği sürece, bu konuları daha çok konuşuruz. Sendikalar, eğitimciler ve MEB bu konuda daha yüksek sesle, slogandan uzak, somut konuşmak zorundadır. Bu anlamda daha önceden Cem Uzan ve Besim Tibuk’un da açıklamaları olmuştu. Yine bu anlamda; gerek eğitimle ilgili gerekse de başka popülist açıklamaları olmuştur siyasetçilerin. Süleyman Demirel, kim ne veriyorsa beş lira fazlasını vereceğim; Tansu Çiller herkese iki anahtar verip herkesi konut ve otomobil sahibi yapacağız; Haydar Baş, doğuran kadına 15 bin, her ev kadınına 500 TL. maaş vereceğim demişti. Bu işi doruk noktaya ise Besim Tibuk, ofsaytı kaldıracağım, kale direkleri arasındaki mesafeyi değiştireceğim diyerek taşımıştı. Yine Cem Uzan da mazot 1YTL olacak, üniversite sınavı kalkacak demişti.

Asla Tamamen Terk Etmeyen, Geri Gelen, Kol Gezen Hayalet: Popülizm

Popülizm, Latincedeki halk ve kalabalık anlamına gelen populus sözcüğünden gelmektedir. Yine İngilizce’de ise popüler kelimesi, sıradan insanlardan oluşan halk; popularize ise, bir şeyi bu halkın anlayabileceği düzeyde ifade etmektir. Aslında popülizmi belirli bir siyasi görüşe indirgemek de çok mümkün olmamaktadır. Sağ veya sol bütün çevreler kullanabilmektedirler. Buradaki temel amaç; halkın desteğini sağlamak ve bu desteği arttırmaktır. Tarihçe olarak, 16.yüzyıla kadar götürülebilecek olan popülizm, adeta asla terk etmeyen, geri gelen kol gezen bir hayalet gibidir. Popülizm, geniş halk kitlelerine yüzeysel mesajlar verip; gerçeklikten uzaklaştırması yönüyle yanıltıcı ve tehlikelidir.

İşte tam da bu noktada, Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği üzere, eğitim gerek milli duruşumuz adına gerekse de geleceğimize yön vermesi adına temel belirleyici bir alandır. Bu kadar önemli bir alanda da özellikle siyasilerin popüler söylemlerden uzak durması gerekmektedir. Devlet Bahçeli’nin, gelin üniversite sınavını beraber kaldıralım, dediği konuşmasının özeti ise şu şekildedir: ”Genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin üniversite sınav kataloğundan onu mu seçsem, bunu mu seçsem diye vakit kaybına tahammülü yoktur. Gelin, üniversite sınavını tamamen kaldıralım.Gelin, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin önündeki bariyerleri birer birer yıkalım. Evlatlarımızı bir güne sığdırılan testlerle değil; bir ömre sığmayan muazzam duruş ve asaletleriyle övmeli, takdir etmeli, analarının ak sütü gibi helalleri olan haklarını da vermeliyiz. Hep birlikte milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış, vatanı için şehadete kucak açmış, bayrağı için her çileye, her külfete razı gelmiş kahraman Türk gençliğini bir sınavdan çıkarıp öbürüne sokmaktan vazgeçelim. Türk gençliğinin nelere kadir olduğunu, hangi meziyet ve seviyede bulunduğunu sınavla ölçecekk, sınavla görecek durumda değiliz… Rezalete karşı yürek istiyorsak, Türk gençliği hazır beklemektedir. İşgale karşı, istilaya karşı çelik gibi bir kuvvet, yiğit bir fişek istiyorsak Türk gençliğine bakmamız kâfidir.”

Devlet Bahçeli, konuşmasının devamında, partisinin 2015 yılı seçim beyannamesinden ve 2009 yılındaki parti programından örnekler vererek; üniversiteye giriş sınavının yerine ortaöğretim sonunda yapılacak “Olgunlaşma Sınavı” nı önermiştir. Devlet Bahçeli, akademisyen kökenli olan ve eğitimden anlayan bir siyasetçidir. Devlet Bahçeli’nin çözüm olarak sunduğu olgunlaşma sınavı da bir sınav değil midir, gelin üniversite sınavını kaldıralım derken yerine ne önermektedir, ilerleyen günlerde bu konudaki eğitim reformlarıyla ilgili somut bir model önerisi olacak mıdır, bu kademeli bir kaldırma mı olacaktır? Bahçeli, gelin lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin önündeki bariyerleri birer birer yıkalım derken, yüksek lisans ve doktora önünde hangi bariyerleri görmektedir ve bunları yıktıktan sonra yerine ne önermektedir? Gençliğimizi bir sınavdan çıkarıp öbürüne sokmaktan vazgeçtiğimizde, eğitimdeki ölçme ve değerlendirmeyi nasıl sağlayacağız? Devlet Bahçeli’nin akademisyen kökenli olması nedeniyle de bu sorulara vereceği yanıtlar hayati değerdedir ve MEB, bu açıklamaları dikkatle izleyip; Bahçeli’nin dediği gibi de pansumanlarla değil, kökten çözümlerle bunları acilen uygulamalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

BAŞKANLIĞA GEÇERKEN BİR MODEL OLARAK ABD EĞİTİM SİSTEMİNİN YÖNETSEL YAPILANMASI 03 Temmuz 2018 - 11:35
“ÂLİMİN ÖLÜMÜ ÂLEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR” DEDİRTEN FUAT SEZGİN 01 Temmuz 2018 - 15:00
79. MİLLİ EĞİTİM BAKANINI AÇIKLIYORUM 26 Haziran 2018 - 13:18
EĞİTİMİMİZİ İDEOLOJİLERDEN, AŞILAMALARDAN NASIL KURTARABİLİRİZ? 22 Haziran 2018 - 11:48
EĞİTİM HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN, SİYASİ GÖRÜŞLERİN OYUN VE HESAPLAŞMA ALANI OLAMAZ 21 Haziran 2018 - 17:11
EĞİTİMİMİZİN EĞİTİLEN, EĞİTEN VE EĞİTİM EYLEMİ BOYUTLARI… 20 Haziran 2018 - 10:51
EĞİTİMİN SAADET’İ BİLGE’CE DEĞİŞTİR’MEKLE Mİ MÜMKÜN? 19 Haziran 2018 - 11:25
DÜNYADAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ EĞİTİMLE YAKALAMALIYIZ 18 Haziran 2018 - 12:32
ÖĞRENCİLERİMİZE NEYİ ÖĞRETMEK DAHA DEĞERLİ VE GEREKLİDİR? 12 Haziran 2018 - 12:01
EĞİTİMDE DEVLET AKLINI YOK EDERSENİZ; EĞİTİMDE YARGISIZ İNFAZLARDAN YARGILI İNFAZLARA GEÇİP, EĞİTİMİ DE YOK EDERSİNİZ 07 Haziran 2018 - 11:29
KOMPLE KAPATILMASI GEREKEN İLKSANIN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ NASIL SEÇİLMEKTEDİRLER VE NE KADAR MAAŞ ALMAKTADIRLAR? 31 Mayıs 2018 - 13:26
EĞİTİMDE TEBEDDÜL-İ ESMA İLE HAKAİK TEBEDDÜL ETMEZ 29 Mayıs 2018 - 13:22
EĞİTİMİN CANLARINA DOKUNARAK “MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMAK” İLE “MİLLETVEKİLİ OLMAK” FARKINI GÖSTEREN CEYHUN İRGİL 28 Mayıs 2018 - 10:36
EĞİTİM SENDİKALARI KENDİLERİNİ EĞİTİM BÜROKRASİSİNİN YERİNE KOYARSA DEVLET İÇİNDE YENİ PARALEL YAPILAR OLUŞUR 25 Mayıs 2018 - 14:34
SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24