Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR

23.10.2017 16:50 | Son Güncelleme: 23.10.2017 17:36

Hangi Sistemi Getirirseniz Getirin Sınav Olmak Zorunda

Cem Uzan Üniversite Sınavı Kaldırılmalı, Besim Tibuk da Ofsaytı Kaldıracağım, Kale Direkleri Arasındaki Mesafeyi Değiştireceğim Demişti

Birkaç gün önce eğitimle ilgili açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; üniversite sınavı ile ilgili de, gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım, çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli eğitimle ilgili şu açıklamaları yaptı: “ Bir düşünceye, bir fikre, bir ülkeye mutlak yöneliş ancak sadakat ve samimiyetle adanmasını bilen yüksek vasıflı insanın işidir. Bunu en sağlıklı yollarından birisi de milli nitelikli eğitim sistemidir. Eğitim ve öğretimin niteliği önemlidir. İhanetin karşısında bir taraf değilsek gerçeklerden kaçamayız. Geleceği planlamanın mecburiyetine inanıyorsak tarihi görevlerimizi erteleyemeyiz. Geleceğimizden tasarruf edip gençlerimizin ümitlerini boşa çıkaramayız. Milli eğitimdeki pürüz ve badireler, sürekli derinleşen çelişki ve çarpıklıklar sadece bugünümüzü değil; geleceğimizi de riske atmaktadır.” Devlet Bahçeli, konuşmasının büyük kısmında eğitim öğretimin öneminden, eğitimin milli olması gerektiğinden ve eğitimin sadece bugünümüzün değil; geleceğimizin de belirleyicisi olduğundan bahsetti.

Milli Eğitim Sistemindeki Karmaşa Acilen Çözülmelidir

Devlet Bahçeli’nin konuşmasının, eğitim sistemimizin bir karmaşa içerisinde olduğunu ve bu karmaşanın bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade ettiği kısmı ise şu şekildeydi: ”Milli eğitim sistemindeki karmaşa acilen çözülmelidir. Milli eğitim sistemindeki arayışlara artık geniş bir mutabakatla son verilmelidir. Başka çaremiz yoktur. Yaşadığımız onca kriz, maruz kaldığımız onca sıkıntı ve açmaz aslında milli eğitim sistemindeki zafiyetlerden türemiş, zayıflıklardan üremiştir. Bir defa bunu kabullenmemiz şarttır. Sürekli sistemle oynamak mahsurludur. Sürekli politika değişikliklerine tevessül etmek yanlıştır.” Devlet Bahçeli, eğitim sistemindeki karmaşanın acilen geniş bir mutabakatla çözülmesi gerektiğini, eğitim politikalarının bakanlara göre değişmemesi gerektiğini, hükümet politikası olması gerektiğini ve milli eğitimin ağırlaşan meseleleri olduğunu ifade etmiştir.Bilimsel Yayınların Kalitesinde Bir Sorun Vardır

Devlet Bahçeli konuşmasının diğer kısımlarında ise; uzun uzun TEOG’un kaldırılmasından, üniversite sınav sistemindeki değişikliklerden, öğrencilerin anne babalarının kaygılı olduğundan, üniversite ve üniversite mezunu sayılarının arttığından bahsetmiştir. Biraz sonra tartışacağımız üniversite sınavlarıyla ilgili görüşlerinin yanı sıra aslında; üniversite mezunu evlatlarımızın %35’inin işsiz olduğu; Türkiye kaynaklı bilimsel kaynakların sayısı yıllar itibariyle artsa da, atıf sayıları aynı oranda artmamış; dolayısıyla yayın başına atıf sayısı düşmüştür gibibilimsel yayınların kalitesinde sorun olduğuyla ilgili analizler de yapmıştır. Bahçeli’nin, üniversite mezunlarının %35’inin işsiz olduğu saptamasının sosyal krize davetiye olduğunun travmaları ilerleyen zamanlarda görülecektir.

Hangi Sistemi Getirirseniz Getirin; Sınav Olmak Zorundadır

Gerek Bahçeli’nin açıklamalarından önce; gerekse de sonra TEOG ve üniversite sınavları ile ilgili tartışmalar ,toplumun pek çok kesimi tarafından popülist bir şekilde devam ettirilmektedir. Hangi eğitim sistemini getirirseniz getirin; ister sosyalist ister liberalist veya başka bir felsefeye dayanan eğitim sistemini ya da hangi değişikliği yapacak olursanız olun; öyle ya da böyle bir eleme ve sınav olmak zorundadır. Tabi ki en az sınav olmalı ya da sınavların içeriği, şekli tartışılabilir. Ama üzülerek ifade etmek zorundayım ki; tüm bu popülist tartışmalardan sonra sıradan insanlar, sanki tamamen sınavsız bir eğitim sistemi varmış da MEB bunu uygulamıyormuş gibi algılıyorlar.

Birilerinin Popülizmden Uzak Bunları Seslendirmesi Gerekiyor

Kamuoyundaki tüm bu popülist tartışmalar eğitimimize daha fazla zarar vermekte, insanları sanki sınavsız bir eğitim sistemi mümkünmüş gibi yersiz beklentilerin içine konmaktadır. MEB’in, eğitim bilimcilerin çıkıp yüksek sesle şunları söylemesi gerekmektedir: Evet, merkezi sınavlara bağlılık ve merkezi sınavların önemi zaman içerisinde azaltılabilir. Ama tamamen ölçme ve değerlendirme yapmayı kaldırıyorum diyemezsiniz, bunun yerine öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerini daha fazla ön plana çıkaracak bir değerlendirme yapacağız. Ayrıca; TEOG’un kaldırılması, üniversite sınavlarının kaldırılması bütün kademeler ve kademeler arası geçişlerde köklü bir değişime, bütüncül ihtiyaç analizine, verilere dayalı olarak ele alınması gereken süreç içerisinde en aza indirilebilecek sorunlardır. Evet, biz de sıralama ve eleme sınavlarından şikâyetçiyiz; ama mevcut eğitim sisteminin ve öğrencinin nerede olduğu tespit edip; ileriye yönelik adımlar atabilmek için bu ölçme ve değerlendirmeye ihtiyacımız var. Sınav odaklılık yerine öğrencinin okulu ve başarısı, bireysellik, öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri ön plana çıkarılacaktır. Ama öyle ya da böyle, merkezi ya da okulda bir sınav olmak zorundadır.

Yukarıda söylediklerim yüksek sesle seslendirilmediği sürece, bu konuları daha çok konuşuruz. Sendikalar, eğitimciler ve MEB bu konuda daha yüksek sesle, slogandan uzak, somut konuşmak zorundadır. Bu anlamda daha önceden Cem Uzan ve Besim Tibuk’un da açıklamaları olmuştu. Yine bu anlamda; gerek eğitimle ilgili gerekse de başka popülist açıklamaları olmuştur siyasetçilerin. Süleyman Demirel, kim ne veriyorsa beş lira fazlasını vereceğim; Tansu Çiller herkese iki anahtar verip herkesi konut ve otomobil sahibi yapacağız; Haydar Baş, doğuran kadına 15 bin, her ev kadınına 500 TL. maaş vereceğim demişti. Bu işi doruk noktaya ise Besim Tibuk, ofsaytı kaldıracağım, kale direkleri arasındaki mesafeyi değiştireceğim diyerek taşımıştı. Yine Cem Uzan da mazot 1YTL olacak, üniversite sınavı kalkacak demişti.

Asla Tamamen Terk Etmeyen, Geri Gelen, Kol Gezen Hayalet: Popülizm

Popülizm, Latincedeki halk ve kalabalık anlamına gelen populus sözcüğünden gelmektedir. Yine İngilizce’de ise popüler kelimesi, sıradan insanlardan oluşan halk; popularize ise, bir şeyi bu halkın anlayabileceği düzeyde ifade etmektir. Aslında popülizmi belirli bir siyasi görüşe indirgemek de çok mümkün olmamaktadır. Sağ veya sol bütün çevreler kullanabilmektedirler. Buradaki temel amaç; halkın desteğini sağlamak ve bu desteği arttırmaktır. Tarihçe olarak, 16.yüzyıla kadar götürülebilecek olan popülizm, adeta asla terk etmeyen, geri gelen kol gezen bir hayalet gibidir. Popülizm, geniş halk kitlelerine yüzeysel mesajlar verip; gerçeklikten uzaklaştırması yönüyle yanıltıcı ve tehlikelidir.

İşte tam da bu noktada, Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği üzere, eğitim gerek milli duruşumuz adına gerekse de geleceğimize yön vermesi adına temel belirleyici bir alandır. Bu kadar önemli bir alanda da özellikle siyasilerin popüler söylemlerden uzak durması gerekmektedir. Devlet Bahçeli’nin, gelin üniversite sınavını beraber kaldıralım, dediği konuşmasının özeti ise şu şekildedir: ”Genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin üniversite sınav kataloğundan onu mu seçsem, bunu mu seçsem diye vakit kaybına tahammülü yoktur. Gelin, üniversite sınavını tamamen kaldıralım.Gelin, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin önündeki bariyerleri birer birer yıkalım. Evlatlarımızı bir güne sığdırılan testlerle değil; bir ömre sığmayan muazzam duruş ve asaletleriyle övmeli, takdir etmeli, analarının ak sütü gibi helalleri olan haklarını da vermeliyiz. Hep birlikte milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış, vatanı için şehadete kucak açmış, bayrağı için her çileye, her külfete razı gelmiş kahraman Türk gençliğini bir sınavdan çıkarıp öbürüne sokmaktan vazgeçelim. Türk gençliğinin nelere kadir olduğunu, hangi meziyet ve seviyede bulunduğunu sınavla ölçecekk, sınavla görecek durumda değiliz… Rezalete karşı yürek istiyorsak, Türk gençliği hazır beklemektedir. İşgale karşı, istilaya karşı çelik gibi bir kuvvet, yiğit bir fişek istiyorsak Türk gençliğine bakmamız kâfidir.”

Devlet Bahçeli, konuşmasının devamında, partisinin 2015 yılı seçim beyannamesinden ve 2009 yılındaki parti programından örnekler vererek; üniversiteye giriş sınavının yerine ortaöğretim sonunda yapılacak “Olgunlaşma Sınavı” nı önermiştir. Devlet Bahçeli, akademisyen kökenli olan ve eğitimden anlayan bir siyasetçidir. Devlet Bahçeli’nin çözüm olarak sunduğu olgunlaşma sınavı da bir sınav değil midir, gelin üniversite sınavını kaldıralım derken yerine ne önermektedir, ilerleyen günlerde bu konudaki eğitim reformlarıyla ilgili somut bir model önerisi olacak mıdır, bu kademeli bir kaldırma mı olacaktır? Bahçeli, gelin lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin önündeki bariyerleri birer birer yıkalım derken, yüksek lisans ve doktora önünde hangi bariyerleri görmektedir ve bunları yıktıktan sonra yerine ne önermektedir? Gençliğimizi bir sınavdan çıkarıp öbürüne sokmaktan vazgeçtiğimizde, eğitimdeki ölçme ve değerlendirmeyi nasıl sağlayacağız? Devlet Bahçeli’nin akademisyen kökenli olması nedeniyle de bu sorulara vereceği yanıtlar hayati değerdedir ve MEB, bu açıklamaları dikkatle izleyip; Bahçeli’nin dediği gibi de pansumanlarla değil, kökten çözümlerle bunları acilen uygulamalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32
HERKES, MEB’E AYNI GÖZLE BAKARSA, EĞİTİM PARADİGMALARI İFLAS EDEMEYECEĞİNDEN, EĞİTİM KRİZLERİ SIÇRAMA TAHTASINA DÖNEMEZ… 01 Mart 2018 - 11:45
“ÖĞRETMENİM AMA NE İŞ OLSA YAPARIM”: Senden Özür Dilerim Öğretmenim, HASAN SONGUR Kardeşim 28 Şubat 2018 - 11:44
CUMHURBAŞKANI’NIN EĞİTİMDE EKSİK BIRAKMIŞIZ DEDİĞİ ŞEY NE? 26 Şubat 2018 - 16:45
SAVAŞ ESNASINDA EĞİTİM KONGRESİNİ TOPLAYACAK KADAR EĞİTİME ÖNEM VEREN CHP’NİN SON KURULTAYINDA EĞİTİM 23 Şubat 2018 - 12:53
‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ 22 Şubat 2018 - 13:34
MİLLİ EĞİTİM AHLAK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİP, GENÇLERE “ÖNCE AHLAK” DEDİRTEMEZSE NE OLUR? 21 Şubat 2018 - 11:16
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞE GENEL BİR BAKIŞ 20 Şubat 2018 - 14:00
BU ÜLKE EN NİTELİKLİ, EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRECEK DÜZEYDEDİR 19 Şubat 2018 - 10:04
MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR? 16 Şubat 2018 - 10:51
DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ ANCAK EĞİTİMLE İNŞA EDEBİLİRİZ 15 Şubat 2018 - 11:31
HOKUS POKUS AÇ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ,HOKUS POKUS KAPATALIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ 14 Şubat 2018 - 16:27
EN ÇOK MEB’İN SEVİNECEĞİ 20 YILLIK EĞİTİM HAYALİMİ, DOĞRU BİR KARAR ALARAK CHP GERÇEKLEŞTİRDİ 13 Şubat 2018 - 10:37
SINIF ORTAMINDA KUCAĞA ALINAN ÖĞRETMEN DEĞİL DEĞERLERİMİZ VE HEPİMİZİZ… 12 Şubat 2018 - 11:39
MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR? 09 Şubat 2018 - 12:39
İŞİMİZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, GÜCÜMÜZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 08 Şubat 2018 - 09:59
EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 06 Şubat 2018 - 12:28
“TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN İTİBAREN HİÇ DEĞİŞMEDİ ÖNERMESİ” HERMENEUTİK AÇIDAN ELE ALINMALIDIR 05 Şubat 2018 - 14:36
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ BİLİMSEL, PEDAGOJİK VE ETİK GEREKÇELERLE 5 YILLIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ ATAMAK İSTEMEKTEDİR? 02 Şubat 2018 - 11:27
YILIN EĞİTİM HABERLERİNDEN BİRİ “KURDUN ŞAH OLSA KUZULARA YAPMAYACAĞI TAKSİMİ” VE CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ORTAYA KOYAN HABERDİR 01 Şubat 2018 - 11:16
“EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI PARTİLERE MİLİTAN YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR“ DİYEN LİDER KİM? 31 Ocak 2018 - 11:01
EĞİTİMİN TAVACI RUHUNUN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ YERİ BAĞLAMINDA EĞİTİM YOLSUZLUKLARI 30 Ocak 2018 - 13:02
1 MİLYON ÖĞRETMENLİ MEB’DE MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ NE KADAR OKUNUYOR ACEP? 29 Ocak 2018 - 14:03