Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR

23.10.2017 16:50 | Son Güncelleme: 23.10.2017 17:36

Hangi Sistemi Getirirseniz Getirin Sınav Olmak Zorunda

Cem Uzan Üniversite Sınavı Kaldırılmalı, Besim Tibuk da Ofsaytı Kaldıracağım, Kale Direkleri Arasındaki Mesafeyi Değiştireceğim Demişti

Birkaç gün önce eğitimle ilgili açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; üniversite sınavı ile ilgili de, gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım, çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli eğitimle ilgili şu açıklamaları yaptı: “ Bir düşünceye, bir fikre, bir ülkeye mutlak yöneliş ancak sadakat ve samimiyetle adanmasını bilen yüksek vasıflı insanın işidir. Bunu en sağlıklı yollarından birisi de milli nitelikli eğitim sistemidir. Eğitim ve öğretimin niteliği önemlidir. İhanetin karşısında bir taraf değilsek gerçeklerden kaçamayız. Geleceği planlamanın mecburiyetine inanıyorsak tarihi görevlerimizi erteleyemeyiz. Geleceğimizden tasarruf edip gençlerimizin ümitlerini boşa çıkaramayız. Milli eğitimdeki pürüz ve badireler, sürekli derinleşen çelişki ve çarpıklıklar sadece bugünümüzü değil; geleceğimizi de riske atmaktadır.” Devlet Bahçeli, konuşmasının büyük kısmında eğitim öğretimin öneminden, eğitimin milli olması gerektiğinden ve eğitimin sadece bugünümüzün değil; geleceğimizin de belirleyicisi olduğundan bahsetti.

Milli Eğitim Sistemindeki Karmaşa Acilen Çözülmelidir

Devlet Bahçeli’nin konuşmasının, eğitim sistemimizin bir karmaşa içerisinde olduğunu ve bu karmaşanın bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade ettiği kısmı ise şu şekildeydi: ”Milli eğitim sistemindeki karmaşa acilen çözülmelidir. Milli eğitim sistemindeki arayışlara artık geniş bir mutabakatla son verilmelidir. Başka çaremiz yoktur. Yaşadığımız onca kriz, maruz kaldığımız onca sıkıntı ve açmaz aslında milli eğitim sistemindeki zafiyetlerden türemiş, zayıflıklardan üremiştir. Bir defa bunu kabullenmemiz şarttır. Sürekli sistemle oynamak mahsurludur. Sürekli politika değişikliklerine tevessül etmek yanlıştır.” Devlet Bahçeli, eğitim sistemindeki karmaşanın acilen geniş bir mutabakatla çözülmesi gerektiğini, eğitim politikalarının bakanlara göre değişmemesi gerektiğini, hükümet politikası olması gerektiğini ve milli eğitimin ağırlaşan meseleleri olduğunu ifade etmiştir.Bilimsel Yayınların Kalitesinde Bir Sorun Vardır

Devlet Bahçeli konuşmasının diğer kısımlarında ise; uzun uzun TEOG’un kaldırılmasından, üniversite sınav sistemindeki değişikliklerden, öğrencilerin anne babalarının kaygılı olduğundan, üniversite ve üniversite mezunu sayılarının arttığından bahsetmiştir. Biraz sonra tartışacağımız üniversite sınavlarıyla ilgili görüşlerinin yanı sıra aslında; üniversite mezunu evlatlarımızın %35’inin işsiz olduğu; Türkiye kaynaklı bilimsel kaynakların sayısı yıllar itibariyle artsa da, atıf sayıları aynı oranda artmamış; dolayısıyla yayın başına atıf sayısı düşmüştür gibibilimsel yayınların kalitesinde sorun olduğuyla ilgili analizler de yapmıştır. Bahçeli’nin, üniversite mezunlarının %35’inin işsiz olduğu saptamasının sosyal krize davetiye olduğunun travmaları ilerleyen zamanlarda görülecektir.

Hangi Sistemi Getirirseniz Getirin; Sınav Olmak Zorundadır

Gerek Bahçeli’nin açıklamalarından önce; gerekse de sonra TEOG ve üniversite sınavları ile ilgili tartışmalar ,toplumun pek çok kesimi tarafından popülist bir şekilde devam ettirilmektedir. Hangi eğitim sistemini getirirseniz getirin; ister sosyalist ister liberalist veya başka bir felsefeye dayanan eğitim sistemini ya da hangi değişikliği yapacak olursanız olun; öyle ya da böyle bir eleme ve sınav olmak zorundadır. Tabi ki en az sınav olmalı ya da sınavların içeriği, şekli tartışılabilir. Ama üzülerek ifade etmek zorundayım ki; tüm bu popülist tartışmalardan sonra sıradan insanlar, sanki tamamen sınavsız bir eğitim sistemi varmış da MEB bunu uygulamıyormuş gibi algılıyorlar.

Birilerinin Popülizmden Uzak Bunları Seslendirmesi Gerekiyor

Kamuoyundaki tüm bu popülist tartışmalar eğitimimize daha fazla zarar vermekte, insanları sanki sınavsız bir eğitim sistemi mümkünmüş gibi yersiz beklentilerin içine konmaktadır. MEB’in, eğitim bilimcilerin çıkıp yüksek sesle şunları söylemesi gerekmektedir: Evet, merkezi sınavlara bağlılık ve merkezi sınavların önemi zaman içerisinde azaltılabilir. Ama tamamen ölçme ve değerlendirme yapmayı kaldırıyorum diyemezsiniz, bunun yerine öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerini daha fazla ön plana çıkaracak bir değerlendirme yapacağız. Ayrıca; TEOG’un kaldırılması, üniversite sınavlarının kaldırılması bütün kademeler ve kademeler arası geçişlerde köklü bir değişime, bütüncül ihtiyaç analizine, verilere dayalı olarak ele alınması gereken süreç içerisinde en aza indirilebilecek sorunlardır. Evet, biz de sıralama ve eleme sınavlarından şikâyetçiyiz; ama mevcut eğitim sisteminin ve öğrencinin nerede olduğu tespit edip; ileriye yönelik adımlar atabilmek için bu ölçme ve değerlendirmeye ihtiyacımız var. Sınav odaklılık yerine öğrencinin okulu ve başarısı, bireysellik, öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri ön plana çıkarılacaktır. Ama öyle ya da böyle, merkezi ya da okulda bir sınav olmak zorundadır.

Yukarıda söylediklerim yüksek sesle seslendirilmediği sürece, bu konuları daha çok konuşuruz. Sendikalar, eğitimciler ve MEB bu konuda daha yüksek sesle, slogandan uzak, somut konuşmak zorundadır. Bu anlamda daha önceden Cem Uzan ve Besim Tibuk’un da açıklamaları olmuştu. Yine bu anlamda; gerek eğitimle ilgili gerekse de başka popülist açıklamaları olmuştur siyasetçilerin. Süleyman Demirel, kim ne veriyorsa beş lira fazlasını vereceğim; Tansu Çiller herkese iki anahtar verip herkesi konut ve otomobil sahibi yapacağız; Haydar Baş, doğuran kadına 15 bin, her ev kadınına 500 TL. maaş vereceğim demişti. Bu işi doruk noktaya ise Besim Tibuk, ofsaytı kaldıracağım, kale direkleri arasındaki mesafeyi değiştireceğim diyerek taşımıştı. Yine Cem Uzan da mazot 1YTL olacak, üniversite sınavı kalkacak demişti.

Asla Tamamen Terk Etmeyen, Geri Gelen, Kol Gezen Hayalet: Popülizm

Popülizm, Latincedeki halk ve kalabalık anlamına gelen populus sözcüğünden gelmektedir. Yine İngilizce’de ise popüler kelimesi, sıradan insanlardan oluşan halk; popularize ise, bir şeyi bu halkın anlayabileceği düzeyde ifade etmektir. Aslında popülizmi belirli bir siyasi görüşe indirgemek de çok mümkün olmamaktadır. Sağ veya sol bütün çevreler kullanabilmektedirler. Buradaki temel amaç; halkın desteğini sağlamak ve bu desteği arttırmaktır. Tarihçe olarak, 16.yüzyıla kadar götürülebilecek olan popülizm, adeta asla terk etmeyen, geri gelen kol gezen bir hayalet gibidir. Popülizm, geniş halk kitlelerine yüzeysel mesajlar verip; gerçeklikten uzaklaştırması yönüyle yanıltıcı ve tehlikelidir.

İşte tam da bu noktada, Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği üzere, eğitim gerek milli duruşumuz adına gerekse de geleceğimize yön vermesi adına temel belirleyici bir alandır. Bu kadar önemli bir alanda da özellikle siyasilerin popüler söylemlerden uzak durması gerekmektedir. Devlet Bahçeli’nin, gelin üniversite sınavını beraber kaldıralım, dediği konuşmasının özeti ise şu şekildedir: ”Genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin üniversite sınav kataloğundan onu mu seçsem, bunu mu seçsem diye vakit kaybına tahammülü yoktur. Gelin, üniversite sınavını tamamen kaldıralım.Gelin, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin önündeki bariyerleri birer birer yıkalım. Evlatlarımızı bir güne sığdırılan testlerle değil; bir ömre sığmayan muazzam duruş ve asaletleriyle övmeli, takdir etmeli, analarının ak sütü gibi helalleri olan haklarını da vermeliyiz. Hep birlikte milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış, vatanı için şehadete kucak açmış, bayrağı için her çileye, her külfete razı gelmiş kahraman Türk gençliğini bir sınavdan çıkarıp öbürüne sokmaktan vazgeçelim. Türk gençliğinin nelere kadir olduğunu, hangi meziyet ve seviyede bulunduğunu sınavla ölçecekk, sınavla görecek durumda değiliz… Rezalete karşı yürek istiyorsak, Türk gençliği hazır beklemektedir. İşgale karşı, istilaya karşı çelik gibi bir kuvvet, yiğit bir fişek istiyorsak Türk gençliğine bakmamız kâfidir.”

Devlet Bahçeli, konuşmasının devamında, partisinin 2015 yılı seçim beyannamesinden ve 2009 yılındaki parti programından örnekler vererek; üniversiteye giriş sınavının yerine ortaöğretim sonunda yapılacak “Olgunlaşma Sınavı” nı önermiştir. Devlet Bahçeli, akademisyen kökenli olan ve eğitimden anlayan bir siyasetçidir. Devlet Bahçeli’nin çözüm olarak sunduğu olgunlaşma sınavı da bir sınav değil midir, gelin üniversite sınavını kaldıralım derken yerine ne önermektedir, ilerleyen günlerde bu konudaki eğitim reformlarıyla ilgili somut bir model önerisi olacak mıdır, bu kademeli bir kaldırma mı olacaktır? Bahçeli, gelin lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin önündeki bariyerleri birer birer yıkalım derken, yüksek lisans ve doktora önünde hangi bariyerleri görmektedir ve bunları yıktıktan sonra yerine ne önermektedir? Gençliğimizi bir sınavdan çıkarıp öbürüne sokmaktan vazgeçtiğimizde, eğitimdeki ölçme ve değerlendirmeyi nasıl sağlayacağız? Devlet Bahçeli’nin akademisyen kökenli olması nedeniyle de bu sorulara vereceği yanıtlar hayati değerdedir ve MEB, bu açıklamaları dikkatle izleyip; Bahçeli’nin dediği gibi de pansumanlarla değil, kökten çözümlerle bunları acilen uygulamalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

MEB İNSAN KAYNAKLARI KARANLIKTA KİME GÖZ KIRPTI… 17 Ocak 2018 - 13:52
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51
CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ETİĞİ, BİLİME HAKİM KILARAK, BİLİMİ BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTUNDAN KURTARABİLİR MİYİZ? 10 Ocak 2018 - 15:34
YOK, EFENDİM BEN DUYMADIM, BEN GÖRMEDİM DEMEYİN; TÜM BAKANLAR VE REKTÖRLER CUMHURBAŞKANI’NIN BU ÇAĞRISINI DUYMALIDIRLAR 09 Ocak 2018 - 10:01
DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEK, TÜRKİYE’Yİ DE DÜNYAYA GÖTÜRECEK ÇAĞIMIZIN EVLİYA ÇELEBİLERİSİNİZ 07 Ocak 2018 - 22:20
MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR 04 Ocak 2018 - 14:38
PERSLERDEN FARSLARA İRAN EĞİTİM SİSTEMİ 03 Ocak 2018 - 14:57
YENİ YILDA ESKİ YILLARIMIZI YANİ EĞİTİM TARİHİMİZİ OKUMAZSAK BAŞARILI OLAMAYIZ 02 Ocak 2018 - 12:29
BİR FELSEFECİ OLARAK, BEDENİNİ YÖNETEMEDİĞİ İÇİN BEYNİNİ DE YÖNETEMEYENLERE YANITIMDIR 29 Aralık 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ VE MEB, HEPİNİZİN BANA MOBBİNG UYGULAMASINDAN DAHA ÖNEMLİ 28 Aralık 2017 - 10:09
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİNMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEBİLİR Mİ? 26 Aralık 2017 - 12:18
MEB, CUMHURBAŞKANIMIZIN EĞİTİMDE İSTEDİĞİ BAŞARIYI, AKRABALARI BİR YERE GETİREREK, MERİTOKRASİYİ UYGULAMAYARAK YAKALAYAMAZSA; TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ KENDİ KENDİNİ YOK EDER 25 Aralık 2017 - 16:15
CUMHURBAŞKANI, EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN; MUHTARLAR KADAR OKUL MÜDÜRLERİYLE DE TOPLANMALIDIR 21 Aralık 2017 - 16:52
ATİNALI PLATON’UN İDEAL DEVLETİNDEN ALTINDAĞ’IN BEBELERİNE, EĞİTİM VE MÜZİKLE TÜRKİYE’NİN HARMONİASI 21 Aralık 2017 - 16:39
BİR “CAN”A DOKUNMAYA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN CANINA KIYMAK DA NEYİN NESİDİR!!! 19 Aralık 2017 - 14:49
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ VE MEB’İN BEKLENEN DEĞİŞİMLERDE AKIL TERİNE DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK OLASI METAL YORGUNLUĞUNU DA ENGELLEYEBİLMESİ 18 Aralık 2017 - 17:42
EĞİTİM KRİZİNİN TEMELİNDE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN DEDİĞİ GİBİ AYDINLANMANIN ARAÇSAL AKILCILIĞI MI YATIYOR? 15 Aralık 2017 - 10:24
İYİ PARTİ EĞİTİMDE İYİ Mİ? 14 Aralık 2017 - 14:39
EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27