Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

TÜRKİYE “AKLINI BAŞINA” BİLSEMLERLE TOPLUYOR!

20.05.2017 09:55 | Son Güncelleme: 20.05.2017 09:55

Bilsemler Ülkemizin Beyin Rezervlerini Bulup Cevherden Mücevhere Çevirirler

Bilsemler Ülkemizin Beyin Rezervlerini Bulup Cevherden Mücevhere Çevirirler

Devletimizin Yönetimi ve Ülkemizin Kalkınması Bilsemlere Bağlıdır

22-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında; Antalya’da ülkemizin özel yetenekli öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerini kazanmış, üretim odaklı ve proje tabanlı düşünebilen bireyler olması amacıyla, bilim ve sanat merkezlerinin bir araya gelerek bilgi, ürün, eser, teknoloji, düşünce ve proje paylaşmalarının sağlanacağı Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali düzenleniyor.94 bilim ve sanat merkezinden toplam 1200 öğrenci, öğretmen ve velinin katılacağı bu Festival programı kapsamında; Festivale katılan her bilim ve sanat merkezinin yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergileyeceği bir standının olacağı BİLSEM Sergileri açılıyor.

Festivalde; BİLSEM Edebiyat Seçkisi ve Bilim ve Sanat Merkezleri Robot ve Teknoloji (BİLROTEK) yarışmaları düzenlenecek, Görsel Sanatlar Atölyesi, Geleneksel Türk Sanatları Atölyesi, Müzik Atölyesi, Yazılım ve Bilişim Atölyesi, Gökyüzü Gözlem Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi isimli atölye çalışmaları yapılacak ve söyleşiler kısmında da Lider Söyleşisi, Bilim Söyleşisi, Edebiyat ve Sanat Söyleşisi söyleşileri yapılacaktır.

 

Türkiye'de Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Nasıldır?

Bu festivalin açılışını Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil GÜNGÖR yapacaklar. Peki, bizim için bu festivali cazip kılan çekim merkezi haline getiren nokta ne? Çünkü bu festival Bilim ve Sanat Merkezlerinin Festivalidir. Ülkemizde ‘aklını başına’ ancak bilim ve sanat merkezleriyle toplar. Bu anlamda ülkemizin “aklını başına toplaması” gerekiyor, yani iyi beyinlere gereken önemi vermelidir ve o beyinleri üst noktalara taşımalıdır. Dünyayı insanlar, insanları da beyinleri yönetir. Ülkemizin yeterince beyni var, önemli olan beyinleri uygun bir şekilde eğitmek ve kullanmak. Unutmayalım geleceğin imparatorlukları “zihin imparatorlukları olacaktır. Ülkemizin her türlü alanda ilerlemesinin ana kaynağı yetiştirilmiş üstün beyin gücüdür. Bu beyin rezervlerini bulmak ve işlemek yani cevherleri mücevherlere çevirmekde BİLSEMLERin yani Bilim ve Sanat Merkezlerinin işidir.

 

Ülkenin Beyin Rezervlerini Bulup Cevherden Mücevhere Çevirmekle Sorumlu Kişi Celil GÜNGÖR

Ülkemizde BİLSEMLER Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Yani ülkemizin beyin rezervlerini bulup cevherden mücevhere çevirmede en yetkili ve en fazla sorumluluğu olan kişi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil GÜNGÖR’dür. Bu festival vesilesiyle istedik ki bu kadar önemli bir genel müdürlüğü ve genel müdürü mercek altına alalım.

Bu genel müdürlüğün en önemli sorumluluk alanlarından biri ülkemizin özel yetenekli çocuklarıdır.Ülkemizde özel yetenekli  çocukların eğitimi ilkokul döneminden başlayarak ortaokul ve lise çağında devam etmektedir. Özel yetenekli çocukların eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılmış olan bilim ve sanat merkezlerinde ve destek eğitim odalarında yapılmaktadır. 80 ilimizde 111 merkezde hizmet vermekte olan Bilim ve Sanat Merkezlerinde; yaklaşık 24291 özel yetenekli öğrenci eğitim almaktadır.

 

 

 

Özel Yeteneklilerin Eğitimi Nasıl Yapılıyor?

Özel yeteneklilerin eğitimi konusunda yapılan ilk çalışma yetenekli çocukların belirlenmesidir. Geçmiş yıllarda bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi sadece 4. Sınıf öğrencilerine yönelik ve mahalli olarak gerçekleştirilirken 2016-2017 eğitim öğretim yılında tanılama süreci 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinden sınıf öğretmeninin genel zihinsel yetenek, resim veya müzik alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrenciyi aday göstermesiyle başlar. Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterdiği öğrenciler tabletler üzerinden gerçekleştirilen grup tarama uygulamasına alınır. Alanında uzman öğretmenler tarafından oluşturulan soru havuzundan rastgele gelen sorularla tablet üzerinden grup tarama uygulaması gerçekleşir. Değerlendirmelerin ardından, Bakanlıkça belirlenen puanın üzerinde puan alan öğrenciler; bilim ve sanat merkezi öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Neler Yapılıyor?

Bilim ve sanat merkezlerinin temel amacı özel yetenekli öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda eğitim imkânı sunmak ve var olan kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla bilim ve sanat merkezleri örgün eğitim sisteminden farklı olarak etkinlik temelli eğitim vermekte, sınav yapılmamakta ve not sistemi bulunmamaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden öğrenciler, örgün eğitime devam etmekte, okul dışı saatlerde bilim ve sanat merkezlerine gelmektedirler.

 

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Verilen Eğitimin İçeriği Nasıldır?

Bilim ve sanat merkezlerinde verilen eğitimin içeriğini; proje tabanlı eğitim, yaparak-yaşayarak öğrenme, alanında uzman öğretmenler tarafından verilen disiplinler arası eğitim programları oluşturur.

Bilim ve sanat merkezlerinde öğrenciler; güzel sanatlar, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zekâ oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarda eğitim alırlar.

 

Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim programı 5 aşamadan oluşur. Merkeze kayıtları yapılan öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme, proje üretimi/yönetimi programlarına alınırlar. Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda merkez müdürlüğünce “Program Tamamlama Belgesi” verilir.

 

BİLSEM'de eğitimin içeriğini oluşturan programlar akademisyenler ve BİLSEM'lerde deneyimli olan öğretmenlerin ortak çalışmalarıyla hazırlanır. Yapılan çalışmalar sonucunda 19 branşta(bilişim teknolojileri, biyoloji, coğrafya, felsefe, fen bilimleri, fizik, görsel sanatlar, ilköğretim matematik, İngilizce, kimya, matematik, müzik, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, teknoloji tasarım) zenginleştirilmiş, hızlandırılmış ve farklılaştırılmış etkinlikler üretilmiştir. Böylece BİLSEM çerçeve programları oluşturularak yeni atanan ve mevcut öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca mevcut çerçeve plana ek olarak BİLSEM öğretmenleri, belirlenmiş kazanımlar çerçevesinde kendi etkinliklerini de uygulayabilmektedirler.

 

Destek Eğitim Odaları

Bakanlığın özel yetenekli öğrencilere sunduğu ikinci bir eğitim imkânı destek eğitim odalarıdır. Bilim ve sanat merkezine ulaşım imkânı bulunmayan ya da Bakanlığın belirlediği tanılama yaşı dışında tanılaması gerçekleşen, akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel yetenekli öğrenciler, ders saatleri dışında okullarında hizmet veren destek eğitim odalarından yararlanırlar. Ayrıca BİLSEM öğrencisi olan özel yetenekli öğrenciler de eğitim gördükleri okulun destek eğitim odasından yararlanabilmektedirler.

2016-2017 eğitim öğretim dönemi itibariyle destek eğitim odalarından yararlanan özel yetenekli öğrenci sayısı 1925'dir.Öğrencilerin destek eğitim odası hizmetlerinden faydalanabilmesi için BİLSEM seçim sürecinde veya rehberlik ve araştırma merkezinde ya da il tanılama sınav komisyonu tarafından tanılanmış olması zorunludur. Ülkemizin ‘aklını başına’ toplaması anlamında yani iyi beyinlerin keşfedilip eğitilip iyi noktalara getirilmesi anlamında BİLSEMler hayati değerdedir.


 

PDR İlke ve Amaçlarına Uygun Bir Yönetmelik Değişikliği Yapılmalıdır

Bu yazdıklarımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptıklarının ve sorumluluk alanlarının sadece küçücük bir kısmı. Kısaca bu kadar önemli bütün bu işlerden sorumlu olan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör’ün kim olduğuna bakalım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olan Güngör,1991-2000 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Denetimi Ekonomisi ve Planlaması bölümünde çalışmış ve Eğitim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi ve Sosyal Psikolojisi gibi önemli dersler vermiş. Doğu Anadolu Bölgesinde Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Necmettin TOZLU ve Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ gibi önemli isimlerle sosyoloji ve sosyal psikoloji temelli saha araştırmalarında bulunmuş, çeşitli bakanlıklarda daire başkanlığı, bakan danışmanlığı ve müşavirlik yapmış, çeşitli eğitim müdürlükleri-editörlükler yapmış ve yazılar yazmış ve stratejik üyeliklerde bulunmuş. Bu kadar dolu bir özgeçmişi olan sayın genel müdürün şu an gündemde olan PDR öğretmenleri yönetmelik değişikliği için de en üst düzeyde hassasiyet göstereceğini ve PDR ilke ve amaçlarına uygun bir değişiklik yapacağını umuyoruz.

 

Devletimizin Yönetimi ve Ülkemizin Kalkınması Bilsemlere Bağlıdır

Devletimizin yönetimi, yeni icatların yapılması ve ülkemizin kalkınması beyin gücümüze bağlıdır. Bu beyinler büyük servetimiz ve zenginliğimizdir. Bu beyinlerin keşfedilmemesi, iyi eğitilememesi ve yerinde istihdam edilememesi ülkemizde telafisi olmayan büyük kayıplara yol açar. Bunun için BİLSEM'ler çok önemlidir. Bu okullardan icat çıkaracak nesiller yetiştirmek zorundayız. BİLSEM’ler göz bebeğimiz olmak zorundadır. Bu anlamda pazartesi başlayacak BİLSEM festivali kıymetlidir. Diğer taraftan ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimi, BİLSEM'ler, destek odaları, rehberlik ve özel eğitime muhtaç çocuklar konusunda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne büyük sorumluluklar düşmektedir.

Etiketler: şahin aybek

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

ADALET KURULTAYI VE MEB EĞİTİMLE YOKSULLUĞU NASIL YENER? 20 Eylül 2017 - 14:45
OKULLA VE UZMANLARLA BAŞARILAMAYAN, OKULSUZ VE EVDE NASIL BAŞARILACAK? 19 Eylül 2017 - 14:09
CUMHURBAŞKANININ KALDIRILMALI DEDİĞİ TEOG KALDIRILABİLİR Mİ? 18 Eylül 2017 - 15:39
BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALK OYUNLARI 15 Eylül 2017 - 13:35
DERS PROGRAMLARI YAPILIRKEN TEK ÖĞRETMEN UYGULAMASINA GÖRE YAPILMAMALIDIR 14 Eylül 2017 - 10:46
OKULLARIMIZ ABD’DEKİ GİBİ ZENCİ-MELEZ-BEYAZ OKULLARA MI DÖNÜŞÜYOR? 13 Eylül 2017 - 14:42
TEK KADIN GENEL MÜDÜR OLAN MEB’DE, BAŞARILI KADIN BÜROKRAT SAYISI ARTTIRILMALIDIR 12 Eylül 2017 - 12:04
PEKİ, O ZAMAN EĞİTİMDE DİSİPLİN, NASIL SAĞLANMALIDIR? 11 Eylül 2017 - 15:49
SAMSUN VALİSİ, DİSİPLİN VE EĞİTİMDE DAYAK 08 Eylül 2017 - 12:33
ÖĞRETMENİN ÜCRETLİSİ SÖZLEŞMELİSİ OLMAZ, NİTELİKLİ VE KADROLUSU OLUR 07 Eylül 2017 - 16:33
MEB ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 06 Eylül 2017 - 10:40
CUMHURBAŞKANININ EĞİTİMDE İSTEDİĞİ BAŞARI VE BUNCA ZAHMETLE HAZIRLANAN MÜFREDATTAKİ BAŞARI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLE YAKALANAMAZ 05 Eylül 2017 - 11:19
EĞİTİM İDEOLOJİK DEĞİL PEDAGOJİK OLMALIDIR 25 Ağustos 2017 - 11:19
LİYAKAT OLMAYINCA EĞİTİMDE DE KIYAMET KOPAR MI? 24 Ağustos 2017 - 10:01
ÖZÜR DİLEMEK, BAKANIN DEDİĞİ GİBİ DEĞERLER EĞİTİMİNİN BİR PARÇASI OLMAZSA NE OLUR? 23 Ağustos 2017 - 12:08
MEB, BAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ ÖZGÜVENİ EĞİTİMLE ÇOCUKLARIMIZA NASIL KAZANDIRABİLİR? 21 Ağustos 2017 - 12:32
NASIL BİR TEKNOLOJİK OKULLA GENÇLERİMİZİ 4. SANAYİ DEVRİMİNE HAZIRLAYABİLİRİZ? 18 Ağustos 2017 - 14:59
BİLGİSAYAR OYUNLARI VE TELEVİZYON BAĞIMLILIĞI EĞİTİMLE ENGELLENMEZSE İNTİHARA SÜRÜKLEYEBİLİYOR 17 Ağustos 2017 - 13:17
EĞİTİMİN SIRRI ÖĞRENCİYE SAYGI DUYMAKTIR DİYEN EMERSON VE 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CEVAP VEREN NASA 16 Ağustos 2017 - 11:39
EĞİTİMİN EĞİP BÜKMESİNDEN EDUCATION’IN DİK DURDURMASINA ÖZGÜRLEŞTİREN BİR EĞİTİM SİSTEMİ 15 Ağustos 2017 - 10:40
BİLGİNİN KALESİ KÜTÜPHANELER ÜLKEMİZDE NİYE BU HALDE? 14 Ağustos 2017 - 11:23
MEB’İN ELELE TUTUŞTUĞU MUHAMMED METİNLER HEPİMİZİN DESTEĞİYLE ENGELLERİ AŞIP, ENGELSİZ MESLEK LİSESİNİ KURMAK İSTİYORLAR 11 Ağustos 2017 - 11:23
ÖABT Notları Düşük-Sözleşmeli-Ücretli-Mülakatlı Öğretmenler mi, Öğretmenliği Bakanın Dediği Gibi En İyi Meslek Yapacak? 10 Ağustos 2017 - 13:56
İSMET YILMAZ’IN DEDİĞİ GİBİ ESTETİK YANI OLAN BİR DEĞERLER EĞİTİMİ Mİ, KARAKTER EĞİTİMİ Mİ? 09 Ağustos 2017 - 13:45
EĞİTİMİMİZİ NASIL YAPILANDIRIRSAK; EVLATLARIMIZI BAKANIN DEDİĞİ GİBİ BİZDEN DAHA İYİ YETİŞTİREBİLİRİZ? 08 Ağustos 2017 - 11:18
İSMET YILMAZ’IN SÖZÜNÜ ETTİĞİ, İYİ BİR YABANCI DİLİ EVLATLARIMIZA NASIL KAZANDIRACAĞIZ? 07 Ağustos 2017 - 12:08
TÜRKİYE’NİN NASIL BİR EĞİTİM TASARIMINA İHTİYACI VAR? 04 Ağustos 2017 - 14:56
ADAM SMITH’IN EĞİTİM DEVLETİNDEN DEVLETİN VERDİĞİ KİTAP YIRTILDI DİYE AĞLAYAN KÜÇÜK KIZA 03 Ağustos 2017 - 10:15
DÜNYANIN EN ÇOK TV İZLEYEN, TV BAĞIMLISI 2. ÜLKESİ OLARAK TELEVİZYONU EĞİTİMDE KULLANABİLİYOR MUYUZ? 02 Ağustos 2017 - 12:07
İSMET YILMAZ’IN DEDİĞİ GİBİ EĞİTİMİ İHMAL EDERSEN HER ŞEYİ İHMAL EDERSİN Mİ, GAZETELERİN YANLIŞ YAZDIĞI GİBİ EĞİTİMİ İMAR EDERSEN HER ŞEYİ İMAR EDERSİN Mİ? 01 Ağustos 2017 - 10:52