Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

TÜRKİYE “AKLINI BAŞINA” BİLSEMLERLE TOPLUYOR!

20.05.2017 09:55 | Son Güncelleme: 20.05.2017 09:55

Bilsemler Ülkemizin Beyin Rezervlerini Bulup Cevherden Mücevhere Çevirirler

Bilsemler Ülkemizin Beyin Rezervlerini Bulup Cevherden Mücevhere Çevirirler

Devletimizin Yönetimi ve Ülkemizin Kalkınması Bilsemlere Bağlıdır

22-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında; Antalya’da ülkemizin özel yetenekli öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerini kazanmış, üretim odaklı ve proje tabanlı düşünebilen bireyler olması amacıyla, bilim ve sanat merkezlerinin bir araya gelerek bilgi, ürün, eser, teknoloji, düşünce ve proje paylaşmalarının sağlanacağı Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali düzenleniyor.94 bilim ve sanat merkezinden toplam 1200 öğrenci, öğretmen ve velinin katılacağı bu Festival programı kapsamında; Festivale katılan her bilim ve sanat merkezinin yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergileyeceği bir standının olacağı BİLSEM Sergileri açılıyor.

Festivalde; BİLSEM Edebiyat Seçkisi ve Bilim ve Sanat Merkezleri Robot ve Teknoloji (BİLROTEK) yarışmaları düzenlenecek, Görsel Sanatlar Atölyesi, Geleneksel Türk Sanatları Atölyesi, Müzik Atölyesi, Yazılım ve Bilişim Atölyesi, Gökyüzü Gözlem Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi isimli atölye çalışmaları yapılacak ve söyleşiler kısmında da Lider Söyleşisi, Bilim Söyleşisi, Edebiyat ve Sanat Söyleşisi söyleşileri yapılacaktır.

 

Türkiye'de Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Nasıldır?

Bu festivalin açılışını Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil GÜNGÖR yapacaklar. Peki, bizim için bu festivali cazip kılan çekim merkezi haline getiren nokta ne? Çünkü bu festival Bilim ve Sanat Merkezlerinin Festivalidir. Ülkemizde ‘aklını başına’ ancak bilim ve sanat merkezleriyle toplar. Bu anlamda ülkemizin “aklını başına toplaması” gerekiyor, yani iyi beyinlere gereken önemi vermelidir ve o beyinleri üst noktalara taşımalıdır. Dünyayı insanlar, insanları da beyinleri yönetir. Ülkemizin yeterince beyni var, önemli olan beyinleri uygun bir şekilde eğitmek ve kullanmak. Unutmayalım geleceğin imparatorlukları “zihin imparatorlukları olacaktır. Ülkemizin her türlü alanda ilerlemesinin ana kaynağı yetiştirilmiş üstün beyin gücüdür. Bu beyin rezervlerini bulmak ve işlemek yani cevherleri mücevherlere çevirmekde BİLSEMLERin yani Bilim ve Sanat Merkezlerinin işidir.

 

Ülkenin Beyin Rezervlerini Bulup Cevherden Mücevhere Çevirmekle Sorumlu Kişi Celil GÜNGÖR

Ülkemizde BİLSEMLER Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Yani ülkemizin beyin rezervlerini bulup cevherden mücevhere çevirmede en yetkili ve en fazla sorumluluğu olan kişi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil GÜNGÖR’dür. Bu festival vesilesiyle istedik ki bu kadar önemli bir genel müdürlüğü ve genel müdürü mercek altına alalım.

Bu genel müdürlüğün en önemli sorumluluk alanlarından biri ülkemizin özel yetenekli çocuklarıdır.Ülkemizde özel yetenekli  çocukların eğitimi ilkokul döneminden başlayarak ortaokul ve lise çağında devam etmektedir. Özel yetenekli çocukların eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılmış olan bilim ve sanat merkezlerinde ve destek eğitim odalarında yapılmaktadır. 80 ilimizde 111 merkezde hizmet vermekte olan Bilim ve Sanat Merkezlerinde; yaklaşık 24291 özel yetenekli öğrenci eğitim almaktadır.

 

 

 

Özel Yeteneklilerin Eğitimi Nasıl Yapılıyor?

Özel yeteneklilerin eğitimi konusunda yapılan ilk çalışma yetenekli çocukların belirlenmesidir. Geçmiş yıllarda bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi sadece 4. Sınıf öğrencilerine yönelik ve mahalli olarak gerçekleştirilirken 2016-2017 eğitim öğretim yılında tanılama süreci 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinden sınıf öğretmeninin genel zihinsel yetenek, resim veya müzik alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrenciyi aday göstermesiyle başlar. Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterdiği öğrenciler tabletler üzerinden gerçekleştirilen grup tarama uygulamasına alınır. Alanında uzman öğretmenler tarafından oluşturulan soru havuzundan rastgele gelen sorularla tablet üzerinden grup tarama uygulaması gerçekleşir. Değerlendirmelerin ardından, Bakanlıkça belirlenen puanın üzerinde puan alan öğrenciler; bilim ve sanat merkezi öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Neler Yapılıyor?

Bilim ve sanat merkezlerinin temel amacı özel yetenekli öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda eğitim imkânı sunmak ve var olan kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla bilim ve sanat merkezleri örgün eğitim sisteminden farklı olarak etkinlik temelli eğitim vermekte, sınav yapılmamakta ve not sistemi bulunmamaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden öğrenciler, örgün eğitime devam etmekte, okul dışı saatlerde bilim ve sanat merkezlerine gelmektedirler.

 

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Verilen Eğitimin İçeriği Nasıldır?

Bilim ve sanat merkezlerinde verilen eğitimin içeriğini; proje tabanlı eğitim, yaparak-yaşayarak öğrenme, alanında uzman öğretmenler tarafından verilen disiplinler arası eğitim programları oluşturur.

Bilim ve sanat merkezlerinde öğrenciler; güzel sanatlar, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zekâ oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarda eğitim alırlar.

 

Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim programı 5 aşamadan oluşur. Merkeze kayıtları yapılan öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme, proje üretimi/yönetimi programlarına alınırlar. Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda merkez müdürlüğünce “Program Tamamlama Belgesi” verilir.

 

BİLSEM'de eğitimin içeriğini oluşturan programlar akademisyenler ve BİLSEM'lerde deneyimli olan öğretmenlerin ortak çalışmalarıyla hazırlanır. Yapılan çalışmalar sonucunda 19 branşta(bilişim teknolojileri, biyoloji, coğrafya, felsefe, fen bilimleri, fizik, görsel sanatlar, ilköğretim matematik, İngilizce, kimya, matematik, müzik, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, teknoloji tasarım) zenginleştirilmiş, hızlandırılmış ve farklılaştırılmış etkinlikler üretilmiştir. Böylece BİLSEM çerçeve programları oluşturularak yeni atanan ve mevcut öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca mevcut çerçeve plana ek olarak BİLSEM öğretmenleri, belirlenmiş kazanımlar çerçevesinde kendi etkinliklerini de uygulayabilmektedirler.

 

Destek Eğitim Odaları

Bakanlığın özel yetenekli öğrencilere sunduğu ikinci bir eğitim imkânı destek eğitim odalarıdır. Bilim ve sanat merkezine ulaşım imkânı bulunmayan ya da Bakanlığın belirlediği tanılama yaşı dışında tanılaması gerçekleşen, akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel yetenekli öğrenciler, ders saatleri dışında okullarında hizmet veren destek eğitim odalarından yararlanırlar. Ayrıca BİLSEM öğrencisi olan özel yetenekli öğrenciler de eğitim gördükleri okulun destek eğitim odasından yararlanabilmektedirler.

2016-2017 eğitim öğretim dönemi itibariyle destek eğitim odalarından yararlanan özel yetenekli öğrenci sayısı 1925'dir.Öğrencilerin destek eğitim odası hizmetlerinden faydalanabilmesi için BİLSEM seçim sürecinde veya rehberlik ve araştırma merkezinde ya da il tanılama sınav komisyonu tarafından tanılanmış olması zorunludur. Ülkemizin ‘aklını başına’ toplaması anlamında yani iyi beyinlerin keşfedilip eğitilip iyi noktalara getirilmesi anlamında BİLSEMler hayati değerdedir.


 

PDR İlke ve Amaçlarına Uygun Bir Yönetmelik Değişikliği Yapılmalıdır

Bu yazdıklarımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptıklarının ve sorumluluk alanlarının sadece küçücük bir kısmı. Kısaca bu kadar önemli bütün bu işlerden sorumlu olan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör’ün kim olduğuna bakalım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olan Güngör,1991-2000 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Denetimi Ekonomisi ve Planlaması bölümünde çalışmış ve Eğitim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi ve Sosyal Psikolojisi gibi önemli dersler vermiş. Doğu Anadolu Bölgesinde Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Necmettin TOZLU ve Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ gibi önemli isimlerle sosyoloji ve sosyal psikoloji temelli saha araştırmalarında bulunmuş, çeşitli bakanlıklarda daire başkanlığı, bakan danışmanlığı ve müşavirlik yapmış, çeşitli eğitim müdürlükleri-editörlükler yapmış ve yazılar yazmış ve stratejik üyeliklerde bulunmuş. Bu kadar dolu bir özgeçmişi olan sayın genel müdürün şu an gündemde olan PDR öğretmenleri yönetmelik değişikliği için de en üst düzeyde hassasiyet göstereceğini ve PDR ilke ve amaçlarına uygun bir değişiklik yapacağını umuyoruz.

 

Devletimizin Yönetimi ve Ülkemizin Kalkınması Bilsemlere Bağlıdır

Devletimizin yönetimi, yeni icatların yapılması ve ülkemizin kalkınması beyin gücümüze bağlıdır. Bu beyinler büyük servetimiz ve zenginliğimizdir. Bu beyinlerin keşfedilmemesi, iyi eğitilememesi ve yerinde istihdam edilememesi ülkemizde telafisi olmayan büyük kayıplara yol açar. Bunun için BİLSEM'ler çok önemlidir. Bu okullardan icat çıkaracak nesiller yetiştirmek zorundayız. BİLSEM’ler göz bebeğimiz olmak zorundadır. Bu anlamda pazartesi başlayacak BİLSEM festivali kıymetlidir. Diğer taraftan ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimi, BİLSEM'ler, destek odaları, rehberlik ve özel eğitime muhtaç çocuklar konusunda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne büyük sorumluluklar düşmektedir.

Etiketler: şahin aybek

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51
CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ETİĞİ, BİLİME HAKİM KILARAK, BİLİMİ BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTUNDAN KURTARABİLİR MİYİZ? 10 Ocak 2018 - 15:34
YOK, EFENDİM BEN DUYMADIM, BEN GÖRMEDİM DEMEYİN; TÜM BAKANLAR VE REKTÖRLER CUMHURBAŞKANI’NIN BU ÇAĞRISINI DUYMALIDIRLAR 09 Ocak 2018 - 10:01
DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEK, TÜRKİYE’Yİ DE DÜNYAYA GÖTÜRECEK ÇAĞIMIZIN EVLİYA ÇELEBİLERİSİNİZ 07 Ocak 2018 - 22:20
MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR 04 Ocak 2018 - 14:38
PERSLERDEN FARSLARA İRAN EĞİTİM SİSTEMİ 03 Ocak 2018 - 14:57
YENİ YILDA ESKİ YILLARIMIZI YANİ EĞİTİM TARİHİMİZİ OKUMAZSAK BAŞARILI OLAMAYIZ 02 Ocak 2018 - 12:29
BİR FELSEFECİ OLARAK, BEDENİNİ YÖNETEMEDİĞİ İÇİN BEYNİNİ DE YÖNETEMEYENLERE YANITIMDIR 29 Aralık 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ VE MEB, HEPİNİZİN BANA MOBBİNG UYGULAMASINDAN DAHA ÖNEMLİ 28 Aralık 2017 - 10:09
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİNMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEBİLİR Mİ? 26 Aralık 2017 - 12:18
MEB, CUMHURBAŞKANIMIZIN EĞİTİMDE İSTEDİĞİ BAŞARIYI, AKRABALARI BİR YERE GETİREREK, MERİTOKRASİYİ UYGULAMAYARAK YAKALAYAMAZSA; TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ KENDİ KENDİNİ YOK EDER 25 Aralık 2017 - 16:15
CUMHURBAŞKANI, EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN; MUHTARLAR KADAR OKUL MÜDÜRLERİYLE DE TOPLANMALIDIR 21 Aralık 2017 - 16:52
ATİNALI PLATON’UN İDEAL DEVLETİNDEN ALTINDAĞ’IN BEBELERİNE, EĞİTİM VE MÜZİKLE TÜRKİYE’NİN HARMONİASI 21 Aralık 2017 - 16:39
BİR “CAN”A DOKUNMAYA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN CANINA KIYMAK DA NEYİN NESİDİR!!! 19 Aralık 2017 - 14:49
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ VE MEB’İN BEKLENEN DEĞİŞİMLERDE AKIL TERİNE DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK OLASI METAL YORGUNLUĞUNU DA ENGELLEYEBİLMESİ 18 Aralık 2017 - 17:42
EĞİTİM KRİZİNİN TEMELİNDE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN DEDİĞİ GİBİ AYDINLANMANIN ARAÇSAL AKILCILIĞI MI YATIYOR? 15 Aralık 2017 - 10:24
İYİ PARTİ EĞİTİMDE İYİ Mİ? 14 Aralık 2017 - 14:39
EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİ VE OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARILI KILMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BAŞARILI KILMALIYIZ 24 Kasım 2017 - 08:45