Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

TÜRKİYE “AKLINI BAŞINA” BİLSEMLERLE TOPLUYOR!

20.05.2017 09:55 | Son Güncelleme: 20.05.2017 09:55

Bilsemler Ülkemizin Beyin Rezervlerini Bulup Cevherden Mücevhere Çevirirler

Bilsemler Ülkemizin Beyin Rezervlerini Bulup Cevherden Mücevhere Çevirirler

Devletimizin Yönetimi ve Ülkemizin Kalkınması Bilsemlere Bağlıdır

22-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında; Antalya’da ülkemizin özel yetenekli öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerini kazanmış, üretim odaklı ve proje tabanlı düşünebilen bireyler olması amacıyla, bilim ve sanat merkezlerinin bir araya gelerek bilgi, ürün, eser, teknoloji, düşünce ve proje paylaşmalarının sağlanacağı Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali düzenleniyor.94 bilim ve sanat merkezinden toplam 1200 öğrenci, öğretmen ve velinin katılacağı bu Festival programı kapsamında; Festivale katılan her bilim ve sanat merkezinin yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergileyeceği bir standının olacağı BİLSEM Sergileri açılıyor.

Festivalde; BİLSEM Edebiyat Seçkisi ve Bilim ve Sanat Merkezleri Robot ve Teknoloji (BİLROTEK) yarışmaları düzenlenecek, Görsel Sanatlar Atölyesi, Geleneksel Türk Sanatları Atölyesi, Müzik Atölyesi, Yazılım ve Bilişim Atölyesi, Gökyüzü Gözlem Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi isimli atölye çalışmaları yapılacak ve söyleşiler kısmında da Lider Söyleşisi, Bilim Söyleşisi, Edebiyat ve Sanat Söyleşisi söyleşileri yapılacaktır.

 

Türkiye'de Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Nasıldır?

Bu festivalin açılışını Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil GÜNGÖR yapacaklar. Peki, bizim için bu festivali cazip kılan çekim merkezi haline getiren nokta ne? Çünkü bu festival Bilim ve Sanat Merkezlerinin Festivalidir. Ülkemizde ‘aklını başına’ ancak bilim ve sanat merkezleriyle toplar. Bu anlamda ülkemizin “aklını başına toplaması” gerekiyor, yani iyi beyinlere gereken önemi vermelidir ve o beyinleri üst noktalara taşımalıdır. Dünyayı insanlar, insanları da beyinleri yönetir. Ülkemizin yeterince beyni var, önemli olan beyinleri uygun bir şekilde eğitmek ve kullanmak. Unutmayalım geleceğin imparatorlukları “zihin imparatorlukları olacaktır. Ülkemizin her türlü alanda ilerlemesinin ana kaynağı yetiştirilmiş üstün beyin gücüdür. Bu beyin rezervlerini bulmak ve işlemek yani cevherleri mücevherlere çevirmekde BİLSEMLERin yani Bilim ve Sanat Merkezlerinin işidir.

 

Ülkenin Beyin Rezervlerini Bulup Cevherden Mücevhere Çevirmekle Sorumlu Kişi Celil GÜNGÖR

Ülkemizde BİLSEMLER Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Yani ülkemizin beyin rezervlerini bulup cevherden mücevhere çevirmede en yetkili ve en fazla sorumluluğu olan kişi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil GÜNGÖR’dür. Bu festival vesilesiyle istedik ki bu kadar önemli bir genel müdürlüğü ve genel müdürü mercek altına alalım.

Bu genel müdürlüğün en önemli sorumluluk alanlarından biri ülkemizin özel yetenekli çocuklarıdır.Ülkemizde özel yetenekli  çocukların eğitimi ilkokul döneminden başlayarak ortaokul ve lise çağında devam etmektedir. Özel yetenekli çocukların eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılmış olan bilim ve sanat merkezlerinde ve destek eğitim odalarında yapılmaktadır. 80 ilimizde 111 merkezde hizmet vermekte olan Bilim ve Sanat Merkezlerinde; yaklaşık 24291 özel yetenekli öğrenci eğitim almaktadır.

 

 

 

Özel Yeteneklilerin Eğitimi Nasıl Yapılıyor?

Özel yeteneklilerin eğitimi konusunda yapılan ilk çalışma yetenekli çocukların belirlenmesidir. Geçmiş yıllarda bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi sadece 4. Sınıf öğrencilerine yönelik ve mahalli olarak gerçekleştirilirken 2016-2017 eğitim öğretim yılında tanılama süreci 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinden sınıf öğretmeninin genel zihinsel yetenek, resim veya müzik alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrenciyi aday göstermesiyle başlar. Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterdiği öğrenciler tabletler üzerinden gerçekleştirilen grup tarama uygulamasına alınır. Alanında uzman öğretmenler tarafından oluşturulan soru havuzundan rastgele gelen sorularla tablet üzerinden grup tarama uygulaması gerçekleşir. Değerlendirmelerin ardından, Bakanlıkça belirlenen puanın üzerinde puan alan öğrenciler; bilim ve sanat merkezi öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Neler Yapılıyor?

Bilim ve sanat merkezlerinin temel amacı özel yetenekli öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda eğitim imkânı sunmak ve var olan kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla bilim ve sanat merkezleri örgün eğitim sisteminden farklı olarak etkinlik temelli eğitim vermekte, sınav yapılmamakta ve not sistemi bulunmamaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden öğrenciler, örgün eğitime devam etmekte, okul dışı saatlerde bilim ve sanat merkezlerine gelmektedirler.

 

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Verilen Eğitimin İçeriği Nasıldır?

Bilim ve sanat merkezlerinde verilen eğitimin içeriğini; proje tabanlı eğitim, yaparak-yaşayarak öğrenme, alanında uzman öğretmenler tarafından verilen disiplinler arası eğitim programları oluşturur.

Bilim ve sanat merkezlerinde öğrenciler; güzel sanatlar, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zekâ oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarda eğitim alırlar.

 

Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim programı 5 aşamadan oluşur. Merkeze kayıtları yapılan öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme, proje üretimi/yönetimi programlarına alınırlar. Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda merkez müdürlüğünce “Program Tamamlama Belgesi” verilir.

 

BİLSEM'de eğitimin içeriğini oluşturan programlar akademisyenler ve BİLSEM'lerde deneyimli olan öğretmenlerin ortak çalışmalarıyla hazırlanır. Yapılan çalışmalar sonucunda 19 branşta(bilişim teknolojileri, biyoloji, coğrafya, felsefe, fen bilimleri, fizik, görsel sanatlar, ilköğretim matematik, İngilizce, kimya, matematik, müzik, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, teknoloji tasarım) zenginleştirilmiş, hızlandırılmış ve farklılaştırılmış etkinlikler üretilmiştir. Böylece BİLSEM çerçeve programları oluşturularak yeni atanan ve mevcut öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca mevcut çerçeve plana ek olarak BİLSEM öğretmenleri, belirlenmiş kazanımlar çerçevesinde kendi etkinliklerini de uygulayabilmektedirler.

 

Destek Eğitim Odaları

Bakanlığın özel yetenekli öğrencilere sunduğu ikinci bir eğitim imkânı destek eğitim odalarıdır. Bilim ve sanat merkezine ulaşım imkânı bulunmayan ya da Bakanlığın belirlediği tanılama yaşı dışında tanılaması gerçekleşen, akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel yetenekli öğrenciler, ders saatleri dışında okullarında hizmet veren destek eğitim odalarından yararlanırlar. Ayrıca BİLSEM öğrencisi olan özel yetenekli öğrenciler de eğitim gördükleri okulun destek eğitim odasından yararlanabilmektedirler.

2016-2017 eğitim öğretim dönemi itibariyle destek eğitim odalarından yararlanan özel yetenekli öğrenci sayısı 1925'dir.Öğrencilerin destek eğitim odası hizmetlerinden faydalanabilmesi için BİLSEM seçim sürecinde veya rehberlik ve araştırma merkezinde ya da il tanılama sınav komisyonu tarafından tanılanmış olması zorunludur. Ülkemizin ‘aklını başına’ toplaması anlamında yani iyi beyinlerin keşfedilip eğitilip iyi noktalara getirilmesi anlamında BİLSEMler hayati değerdedir.


 

PDR İlke ve Amaçlarına Uygun Bir Yönetmelik Değişikliği Yapılmalıdır

Bu yazdıklarımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptıklarının ve sorumluluk alanlarının sadece küçücük bir kısmı. Kısaca bu kadar önemli bütün bu işlerden sorumlu olan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör’ün kim olduğuna bakalım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olan Güngör,1991-2000 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Denetimi Ekonomisi ve Planlaması bölümünde çalışmış ve Eğitim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi ve Sosyal Psikolojisi gibi önemli dersler vermiş. Doğu Anadolu Bölgesinde Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Necmettin TOZLU ve Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ gibi önemli isimlerle sosyoloji ve sosyal psikoloji temelli saha araştırmalarında bulunmuş, çeşitli bakanlıklarda daire başkanlığı, bakan danışmanlığı ve müşavirlik yapmış, çeşitli eğitim müdürlükleri-editörlükler yapmış ve yazılar yazmış ve stratejik üyeliklerde bulunmuş. Bu kadar dolu bir özgeçmişi olan sayın genel müdürün şu an gündemde olan PDR öğretmenleri yönetmelik değişikliği için de en üst düzeyde hassasiyet göstereceğini ve PDR ilke ve amaçlarına uygun bir değişiklik yapacağını umuyoruz.

 

Devletimizin Yönetimi ve Ülkemizin Kalkınması Bilsemlere Bağlıdır

Devletimizin yönetimi, yeni icatların yapılması ve ülkemizin kalkınması beyin gücümüze bağlıdır. Bu beyinler büyük servetimiz ve zenginliğimizdir. Bu beyinlerin keşfedilmemesi, iyi eğitilememesi ve yerinde istihdam edilememesi ülkemizde telafisi olmayan büyük kayıplara yol açar. Bunun için BİLSEM'ler çok önemlidir. Bu okullardan icat çıkaracak nesiller yetiştirmek zorundayız. BİLSEM’ler göz bebeğimiz olmak zorundadır. Bu anlamda pazartesi başlayacak BİLSEM festivali kıymetlidir. Diğer taraftan ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimi, BİLSEM'ler, destek odaları, rehberlik ve özel eğitime muhtaç çocuklar konusunda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne büyük sorumluluklar düşmektedir.

Etiketler: şahin aybek

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16