Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ?

01.12.2017 12:23 | Son Güncelleme: 01.12.2017 12:23

Demokrasi Okullarda Bir Hayat Tarzı Olarak Yaşatılmalıdır

Yaparak Yaşayarak Öğrenme Metodunun Uygulandığı Köy Enstitülerimiz John Dewey’in Laboratuvar Okullarının Gelişmiş Halidir

Amerika’nın başarısının altındaki sihirli sözcük Pragmatizm. William James ve John Dewey’in temsil ettiği felsefe. Pragmatist eğitim felsefesi 20. Yüzyıla damgasını vurmuş bir eğitim felsefesidir. Eğitimle insanın özünün oluşturulduğunu, doğasının şekillendirildiğini savunurlar. Bu eğitim felsefesinin en önemli temsilcisi olan John Dewey’in, eğitim felsefesi bağlamında şekillenmiş olan Amerikan eğitim sistemi, kuşkusuz, Amerika’nın başarısının altındaki temel faktörlerden. Dewey’in, eğitim felsefesinin ne olduğunu, eğitimimize etkilerini ele almaya çalışalım.

Pragmatik Eğitim Felsefesi de Natüralizm Gibi Öğrenci Merkezlidir

Pragmatik eğitim felsefesi, natüralist eğitim felsefesi gibi öğrenci merkezlidir ama natüralizmin bireyciliği kadar eğitimin sosyal boyutunu da ön plana çıkarır. Yani; evet, eğitim, öğrencinin bireyselliğini sağlıklı bir şekilde beslemeli; ama aynı zamanda toplumu da demokratik ilkeler doğrultusunda inşa etmelidir. Toplumun demokratik ilkeler doğrultusunda inşasını Amerikan toplumunda görmek mümkündür. Anlıyoruz ki; eğitimin amaçları aynı zamanda kültürlenme ve sosyalleşme gibi bir takım sosyal amaçlar olmalıdır. Bu kültürü diğer kuşaklara aktarma kısmı, pragmatik eğitim felsefesinin muhafazakar yönüdür. Pragmatik eğitim felsefesinin ana amacı ise; gelişmedir. Ama eğitimi hayata hazırlık olarak değil; kendisi olarak görerek, öğrenciler bu süreçte kendi bilgi ve kavrayışlarını başka problemlerle karşılaştıklarında uygulayabilmeli; bunun için öğrenciler bilgilerini inşa ederken bunu kolaylaştıracak etkinliklerle yüz yüze bırakılmalı, öğretim yöntem ve teknikleri olarak da proje temelli, işbirliğine dayalı yöntemler kullanılmalıdır.

Eğitim Öğrencinin Deneyimini Sürekli Yeniden İnşa Etmelidir

Eğitimi hayata hazırlık değil; bizzat hayatın kendisi olarak gören Dewey, eğitimi öğrencinin deneyimini sürekli yeniden inşa etmesi olarak görür. Öğrenciler, değişen dünyaya ancak eğitimle, başarıyla uyum sağlayabilirler. Bu yönüyle pragmatizmin eğitime yansıması, ilerlemecilik ve yapılandırmacılıktır. Bu anlayışın okul anlayışı, teoriyle pratiğin bir araya geldiği, öğrencilerin sosyal yaşama katılma yeteneklerini, problem çözme becerilerini geliştirdikleri yerler fikrine dayanır. Okullarda aktif, araştıran sınıf ortamları oluşturulmalıdır. Öğrenci, okulda, sosyal hayatında karşılaşabileceği tüm problemleri çözme becerilerini kazanabilmelidir.

Önemli Olan öğretim Programlarının Öğrenciye Nasıl Verildiğidir

Öğretim programları öğrencinin gerçekten işine yarayacak, onu her yönüyle geliştirecek şekilde bilme ve yapma boyutuna dayalı olmalıdır. Ve asıl olan, öğretim programının öğrenciye nasıl verileceğidir. Pragmatist eğitim felsefesi, özelde de Dewey 20. yüzyıla damga vurmuştur.Dewey; çocuk, okul ve toplum kavramlarına yoğunlaşmıştır. Eğitimde deneysel bir yaklaşımı benimser. Düşünmeye önem veren filozof, başkalarının görüşlerini aynen kabul etmenin düşünmek olmadığını belirterek; demokrasilerde yaşayan insanların, problem çözmeyi öğrendiklerinden hareketle, demokrasi ve eğitim arasında bir ilişki kurar. Tüm bunların ışığında, Dewey’in eğitim felsefesi deneyime ve problem çözmeye dayalıdır.


 

Henüz Bilinmeyen Bir Yerin Haritasını Yapma Görevini Üstlenmiş Bir Kaşif Olarak Öğrenci

Öğrenciyi henüz bilinmeyen bir yerin haritasını yapma görevini üstlenmiş bir kaşife benzeten Dewey, problem yaşamadığı sürece; yani psikolojik düzenlemeyle tamamlanmadığı sürece öğrenmenin gerçekleşmeyeceğini savunur.

Geleneksel Okul Yerine, Laboratuvar Okul Gelmelidir

Dewey, geleneksel eğitimin dinlemeye dayalı olduğundan; öğrenciyi edilgen kıldığını, öğrencinin burada kendi deneyimlerini oluşturamadığını, bunun yerine laboratuvar okulun olması gerektiğini söyler. Bu laboratuvar okulda, öğretmenler öğrencileri sadece yönlendirecek ve rehberlik edecek ve bu okullar yoluyla özgür bireyler yetişecektir. Dewey, bu okulların öğrencilerde işbirliğini geliştirmesi gerektiğini, çocuğa bir şeyleri empoze etmek yerine öğrenmelerin onun içsel hayatına dayandırılmasını ve toplumsallık ilkesinden hareketle de bu okulların öğrencilerin bireyselliğinin sosyal hayatın tesisine katkı yapacak şekilde birlikte yaşama düşüncesine uygun olması gerektiğini savunur.

Demokrasi Okullarda Bir Hayat Tarzı Olarak Yaşatılmalıdır

Evet, Amerikan mucizesi için, pragmatik eğitim felsefesi ve özelde de John Dewey çok önemlidir. Dewey’e göre; okul, demokratik bir toplumda öğrencilere demokrasiyi bir hayat tarzı olarak yaşatabilmelidir. Demokrasi ve eğitim arasında yoğun bir ilişki kurarak demokratik bir toplumda öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine imkân sağlaması gerektiğini belirtir. Ve okullarda demokratik değerler hayata geçirilince, demokrasi bir hayat tarzı haline gelecek ve tüm toplum demokratikleşecektir.

Güçlü demokrasi de her yönden güçlü bir ülke ortaya çıkarmaktadır Amerika örneğinde olduğu gibi… Öğrenci merkezli olan pragmatik eğitim felsefesi 20. Yüzyılın ilk yarısında tüm dünyaya damgasını vurmuştur. Yaparak yaşayarak öğrenme metodunun uygulandığı köy enstitülerimiz John Dewey’in laboratuvar okullarının gelişmiş halidir. Pragmatist eğitim felsefesinin başarısının en önemli yönlerinden biri, eğitimi hayata hazırlık değil; hayatın kendisi olarak görmesidir. Öğrencinin okuldan problem çözme becerisiyle mezun olması her anlamda başarılı ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlamaktadır. Amerika’yı Amerika yapanın güçlü demokrasisi olduğunu düşündüğümüzde; okullarımızda demokrasinin bir hayat tarzı olarak yaşatılması ülkemizi de daha demokratik bir ülke haline getirecektir. Daha demokratik bir Türkiye’de demokrasinin gelişmenin de ilacı olduğunu düşündüğümüzde eğitimimize pragmatik eğitim felsefesinin unsurlarının kendi kültürümüze uygun bir şekilde yansıtılması ülkemizi her açıdan bir sıçrama içerisine sokacaktır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

BAŞKANLIĞA GEÇERKEN BİR MODEL OLARAK ABD EĞİTİM SİSTEMİNİN YÖNETSEL YAPILANMASI 03 Temmuz 2018 - 11:35
“ÂLİMİN ÖLÜMÜ ÂLEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR” DEDİRTEN FUAT SEZGİN 01 Temmuz 2018 - 15:00
79. MİLLİ EĞİTİM BAKANINI AÇIKLIYORUM 26 Haziran 2018 - 13:18
EĞİTİMİMİZİ İDEOLOJİLERDEN, AŞILAMALARDAN NASIL KURTARABİLİRİZ? 22 Haziran 2018 - 11:48
EĞİTİM HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN, SİYASİ GÖRÜŞLERİN OYUN VE HESAPLAŞMA ALANI OLAMAZ 21 Haziran 2018 - 17:11
EĞİTİMİMİZİN EĞİTİLEN, EĞİTEN VE EĞİTİM EYLEMİ BOYUTLARI… 20 Haziran 2018 - 10:51
EĞİTİMİN SAADET’İ BİLGE’CE DEĞİŞTİR’MEKLE Mİ MÜMKÜN? 19 Haziran 2018 - 11:25
DÜNYADAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ EĞİTİMLE YAKALAMALIYIZ 18 Haziran 2018 - 12:32
ÖĞRENCİLERİMİZE NEYİ ÖĞRETMEK DAHA DEĞERLİ VE GEREKLİDİR? 12 Haziran 2018 - 12:01
EĞİTİMDE DEVLET AKLINI YOK EDERSENİZ; EĞİTİMDE YARGISIZ İNFAZLARDAN YARGILI İNFAZLARA GEÇİP, EĞİTİMİ DE YOK EDERSİNİZ 07 Haziran 2018 - 11:29
KOMPLE KAPATILMASI GEREKEN İLKSANIN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ NASIL SEÇİLMEKTEDİRLER VE NE KADAR MAAŞ ALMAKTADIRLAR? 31 Mayıs 2018 - 13:26
EĞİTİMDE TEBEDDÜL-İ ESMA İLE HAKAİK TEBEDDÜL ETMEZ 29 Mayıs 2018 - 13:22
EĞİTİMİN CANLARINA DOKUNARAK “MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMAK” İLE “MİLLETVEKİLİ OLMAK” FARKINI GÖSTEREN CEYHUN İRGİL 28 Mayıs 2018 - 10:36
EĞİTİM SENDİKALARI KENDİLERİNİ EĞİTİM BÜROKRASİSİNİN YERİNE KOYARSA DEVLET İÇİNDE YENİ PARALEL YAPILAR OLUŞUR 25 Mayıs 2018 - 14:34
SEÇİMLERDEN SONRA MEB’DE KAÇINILMAZ BİR DEĞİŞİM OLACAK, AMA AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE DE GEREK YOK 24 Mayıs 2018 - 11:47
YANLIŞ İNSAN KAYNAKLARININ MEB’E MALİYETİ NEDİR VE BU KONUDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR? 23 Mayıs 2018 - 11:47
MEB OLARAK NİYE 64 YILDIR EĞİTİMDE YERİMİZDE SAYIP DURUYORUZ? 22 Mayıs 2018 - 15:29
MARX’TAN GRAMSCİ’YE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR? 21 Mayıs 2018 - 10:32
SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24