Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ?

01.12.2017 12:23 | Son Güncelleme: 01.12.2017 12:23

Demokrasi Okullarda Bir Hayat Tarzı Olarak Yaşatılmalıdır

Yaparak Yaşayarak Öğrenme Metodunun Uygulandığı Köy Enstitülerimiz John Dewey’in Laboratuvar Okullarının Gelişmiş Halidir

Amerika’nın başarısının altındaki sihirli sözcük Pragmatizm. William James ve John Dewey’in temsil ettiği felsefe. Pragmatist eğitim felsefesi 20. Yüzyıla damgasını vurmuş bir eğitim felsefesidir. Eğitimle insanın özünün oluşturulduğunu, doğasının şekillendirildiğini savunurlar. Bu eğitim felsefesinin en önemli temsilcisi olan John Dewey’in, eğitim felsefesi bağlamında şekillenmiş olan Amerikan eğitim sistemi, kuşkusuz, Amerika’nın başarısının altındaki temel faktörlerden. Dewey’in, eğitim felsefesinin ne olduğunu, eğitimimize etkilerini ele almaya çalışalım.

Pragmatik Eğitim Felsefesi de Natüralizm Gibi Öğrenci Merkezlidir

Pragmatik eğitim felsefesi, natüralist eğitim felsefesi gibi öğrenci merkezlidir ama natüralizmin bireyciliği kadar eğitimin sosyal boyutunu da ön plana çıkarır. Yani; evet, eğitim, öğrencinin bireyselliğini sağlıklı bir şekilde beslemeli; ama aynı zamanda toplumu da demokratik ilkeler doğrultusunda inşa etmelidir. Toplumun demokratik ilkeler doğrultusunda inşasını Amerikan toplumunda görmek mümkündür. Anlıyoruz ki; eğitimin amaçları aynı zamanda kültürlenme ve sosyalleşme gibi bir takım sosyal amaçlar olmalıdır. Bu kültürü diğer kuşaklara aktarma kısmı, pragmatik eğitim felsefesinin muhafazakar yönüdür. Pragmatik eğitim felsefesinin ana amacı ise; gelişmedir. Ama eğitimi hayata hazırlık olarak değil; kendisi olarak görerek, öğrenciler bu süreçte kendi bilgi ve kavrayışlarını başka problemlerle karşılaştıklarında uygulayabilmeli; bunun için öğrenciler bilgilerini inşa ederken bunu kolaylaştıracak etkinliklerle yüz yüze bırakılmalı, öğretim yöntem ve teknikleri olarak da proje temelli, işbirliğine dayalı yöntemler kullanılmalıdır.

Eğitim Öğrencinin Deneyimini Sürekli Yeniden İnşa Etmelidir

Eğitimi hayata hazırlık değil; bizzat hayatın kendisi olarak gören Dewey, eğitimi öğrencinin deneyimini sürekli yeniden inşa etmesi olarak görür. Öğrenciler, değişen dünyaya ancak eğitimle, başarıyla uyum sağlayabilirler. Bu yönüyle pragmatizmin eğitime yansıması, ilerlemecilik ve yapılandırmacılıktır. Bu anlayışın okul anlayışı, teoriyle pratiğin bir araya geldiği, öğrencilerin sosyal yaşama katılma yeteneklerini, problem çözme becerilerini geliştirdikleri yerler fikrine dayanır. Okullarda aktif, araştıran sınıf ortamları oluşturulmalıdır. Öğrenci, okulda, sosyal hayatında karşılaşabileceği tüm problemleri çözme becerilerini kazanabilmelidir.

Önemli Olan öğretim Programlarının Öğrenciye Nasıl Verildiğidir

Öğretim programları öğrencinin gerçekten işine yarayacak, onu her yönüyle geliştirecek şekilde bilme ve yapma boyutuna dayalı olmalıdır. Ve asıl olan, öğretim programının öğrenciye nasıl verileceğidir. Pragmatist eğitim felsefesi, özelde de Dewey 20. yüzyıla damga vurmuştur.Dewey; çocuk, okul ve toplum kavramlarına yoğunlaşmıştır. Eğitimde deneysel bir yaklaşımı benimser. Düşünmeye önem veren filozof, başkalarının görüşlerini aynen kabul etmenin düşünmek olmadığını belirterek; demokrasilerde yaşayan insanların, problem çözmeyi öğrendiklerinden hareketle, demokrasi ve eğitim arasında bir ilişki kurar. Tüm bunların ışığında, Dewey’in eğitim felsefesi deneyime ve problem çözmeye dayalıdır.


 

Henüz Bilinmeyen Bir Yerin Haritasını Yapma Görevini Üstlenmiş Bir Kaşif Olarak Öğrenci

Öğrenciyi henüz bilinmeyen bir yerin haritasını yapma görevini üstlenmiş bir kaşife benzeten Dewey, problem yaşamadığı sürece; yani psikolojik düzenlemeyle tamamlanmadığı sürece öğrenmenin gerçekleşmeyeceğini savunur.

Geleneksel Okul Yerine, Laboratuvar Okul Gelmelidir

Dewey, geleneksel eğitimin dinlemeye dayalı olduğundan; öğrenciyi edilgen kıldığını, öğrencinin burada kendi deneyimlerini oluşturamadığını, bunun yerine laboratuvar okulun olması gerektiğini söyler. Bu laboratuvar okulda, öğretmenler öğrencileri sadece yönlendirecek ve rehberlik edecek ve bu okullar yoluyla özgür bireyler yetişecektir. Dewey, bu okulların öğrencilerde işbirliğini geliştirmesi gerektiğini, çocuğa bir şeyleri empoze etmek yerine öğrenmelerin onun içsel hayatına dayandırılmasını ve toplumsallık ilkesinden hareketle de bu okulların öğrencilerin bireyselliğinin sosyal hayatın tesisine katkı yapacak şekilde birlikte yaşama düşüncesine uygun olması gerektiğini savunur.

Demokrasi Okullarda Bir Hayat Tarzı Olarak Yaşatılmalıdır

Evet, Amerikan mucizesi için, pragmatik eğitim felsefesi ve özelde de John Dewey çok önemlidir. Dewey’e göre; okul, demokratik bir toplumda öğrencilere demokrasiyi bir hayat tarzı olarak yaşatabilmelidir. Demokrasi ve eğitim arasında yoğun bir ilişki kurarak demokratik bir toplumda öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine imkân sağlaması gerektiğini belirtir. Ve okullarda demokratik değerler hayata geçirilince, demokrasi bir hayat tarzı haline gelecek ve tüm toplum demokratikleşecektir.

Güçlü demokrasi de her yönden güçlü bir ülke ortaya çıkarmaktadır Amerika örneğinde olduğu gibi… Öğrenci merkezli olan pragmatik eğitim felsefesi 20. Yüzyılın ilk yarısında tüm dünyaya damgasını vurmuştur. Yaparak yaşayarak öğrenme metodunun uygulandığı köy enstitülerimiz John Dewey’in laboratuvar okullarının gelişmiş halidir. Pragmatist eğitim felsefesinin başarısının en önemli yönlerinden biri, eğitimi hayata hazırlık değil; hayatın kendisi olarak görmesidir. Öğrencinin okuldan problem çözme becerisiyle mezun olması her anlamda başarılı ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlamaktadır. Amerika’yı Amerika yapanın güçlü demokrasisi olduğunu düşündüğümüzde; okullarımızda demokrasinin bir hayat tarzı olarak yaşatılması ülkemizi de daha demokratik bir ülke haline getirecektir. Daha demokratik bir Türkiye’de demokrasinin gelişmenin de ilacı olduğunu düşündüğümüzde eğitimimize pragmatik eğitim felsefesinin unsurlarının kendi kültürümüze uygun bir şekilde yansıtılması ülkemizi her açıdan bir sıçrama içerisine sokacaktır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32
HERKES, MEB’E AYNI GÖZLE BAKARSA, EĞİTİM PARADİGMALARI İFLAS EDEMEYECEĞİNDEN, EĞİTİM KRİZLERİ SIÇRAMA TAHTASINA DÖNEMEZ… 01 Mart 2018 - 11:45
“ÖĞRETMENİM AMA NE İŞ OLSA YAPARIM”: Senden Özür Dilerim Öğretmenim, HASAN SONGUR Kardeşim 28 Şubat 2018 - 11:44
CUMHURBAŞKANI’NIN EĞİTİMDE EKSİK BIRAKMIŞIZ DEDİĞİ ŞEY NE? 26 Şubat 2018 - 16:45
SAVAŞ ESNASINDA EĞİTİM KONGRESİNİ TOPLAYACAK KADAR EĞİTİME ÖNEM VEREN CHP’NİN SON KURULTAYINDA EĞİTİM 23 Şubat 2018 - 12:53
‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ 22 Şubat 2018 - 13:34
MİLLİ EĞİTİM AHLAK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİP, GENÇLERE “ÖNCE AHLAK” DEDİRTEMEZSE NE OLUR? 21 Şubat 2018 - 11:16
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞE GENEL BİR BAKIŞ 20 Şubat 2018 - 14:00
BU ÜLKE EN NİTELİKLİ, EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRECEK DÜZEYDEDİR 19 Şubat 2018 - 10:04
MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR? 16 Şubat 2018 - 10:51
DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ ANCAK EĞİTİMLE İNŞA EDEBİLİRİZ 15 Şubat 2018 - 11:31
HOKUS POKUS AÇ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ,HOKUS POKUS KAPATALIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ 14 Şubat 2018 - 16:27
EN ÇOK MEB’İN SEVİNECEĞİ 20 YILLIK EĞİTİM HAYALİMİ, DOĞRU BİR KARAR ALARAK CHP GERÇEKLEŞTİRDİ 13 Şubat 2018 - 10:37
SINIF ORTAMINDA KUCAĞA ALINAN ÖĞRETMEN DEĞİL DEĞERLERİMİZ VE HEPİMİZİZ… 12 Şubat 2018 - 11:39
MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR? 09 Şubat 2018 - 12:39
İŞİMİZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, GÜCÜMÜZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 08 Şubat 2018 - 09:59
EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 06 Şubat 2018 - 12:28
“TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN İTİBAREN HİÇ DEĞİŞMEDİ ÖNERMESİ” HERMENEUTİK AÇIDAN ELE ALINMALIDIR 05 Şubat 2018 - 14:36
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ BİLİMSEL, PEDAGOJİK VE ETİK GEREKÇELERLE 5 YILLIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ ATAMAK İSTEMEKTEDİR? 02 Şubat 2018 - 11:27
YILIN EĞİTİM HABERLERİNDEN BİRİ “KURDUN ŞAH OLSA KUZULARA YAPMAYACAĞI TAKSİMİ” VE CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ORTAYA KOYAN HABERDİR 01 Şubat 2018 - 11:16
“EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI PARTİLERE MİLİTAN YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR“ DİYEN LİDER KİM? 31 Ocak 2018 - 11:01
EĞİTİMİN TAVACI RUHUNUN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ YERİ BAĞLAMINDA EĞİTİM YOLSUZLUKLARI 30 Ocak 2018 - 13:02
1 MİLYON ÖĞRETMENLİ MEB’DE MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ NE KADAR OKUNUYOR ACEP? 29 Ocak 2018 - 14:03
BAKANLARIN HEMŞERİ ZİYARETİ VE AÇILIŞ YAPMAKTAN ASIL İŞLERİNİ YAPAMAMALARININ ÇÖZÜMÜ ÖZEL STATÜLÜ BAKANLAR MI? 26 Ocak 2018 - 15:37