Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ?

01.12.2017 12:23 | Son Güncelleme: 01.12.2017 12:23

Demokrasi Okullarda Bir Hayat Tarzı Olarak Yaşatılmalıdır

Yaparak Yaşayarak Öğrenme Metodunun Uygulandığı Köy Enstitülerimiz John Dewey’in Laboratuvar Okullarının Gelişmiş Halidir

Amerika’nın başarısının altındaki sihirli sözcük Pragmatizm. William James ve John Dewey’in temsil ettiği felsefe. Pragmatist eğitim felsefesi 20. Yüzyıla damgasını vurmuş bir eğitim felsefesidir. Eğitimle insanın özünün oluşturulduğunu, doğasının şekillendirildiğini savunurlar. Bu eğitim felsefesinin en önemli temsilcisi olan John Dewey’in, eğitim felsefesi bağlamında şekillenmiş olan Amerikan eğitim sistemi, kuşkusuz, Amerika’nın başarısının altındaki temel faktörlerden. Dewey’in, eğitim felsefesinin ne olduğunu, eğitimimize etkilerini ele almaya çalışalım.

Pragmatik Eğitim Felsefesi de Natüralizm Gibi Öğrenci Merkezlidir

Pragmatik eğitim felsefesi, natüralist eğitim felsefesi gibi öğrenci merkezlidir ama natüralizmin bireyciliği kadar eğitimin sosyal boyutunu da ön plana çıkarır. Yani; evet, eğitim, öğrencinin bireyselliğini sağlıklı bir şekilde beslemeli; ama aynı zamanda toplumu da demokratik ilkeler doğrultusunda inşa etmelidir. Toplumun demokratik ilkeler doğrultusunda inşasını Amerikan toplumunda görmek mümkündür. Anlıyoruz ki; eğitimin amaçları aynı zamanda kültürlenme ve sosyalleşme gibi bir takım sosyal amaçlar olmalıdır. Bu kültürü diğer kuşaklara aktarma kısmı, pragmatik eğitim felsefesinin muhafazakar yönüdür. Pragmatik eğitim felsefesinin ana amacı ise; gelişmedir. Ama eğitimi hayata hazırlık olarak değil; kendisi olarak görerek, öğrenciler bu süreçte kendi bilgi ve kavrayışlarını başka problemlerle karşılaştıklarında uygulayabilmeli; bunun için öğrenciler bilgilerini inşa ederken bunu kolaylaştıracak etkinliklerle yüz yüze bırakılmalı, öğretim yöntem ve teknikleri olarak da proje temelli, işbirliğine dayalı yöntemler kullanılmalıdır.

Eğitim Öğrencinin Deneyimini Sürekli Yeniden İnşa Etmelidir

Eğitimi hayata hazırlık değil; bizzat hayatın kendisi olarak gören Dewey, eğitimi öğrencinin deneyimini sürekli yeniden inşa etmesi olarak görür. Öğrenciler, değişen dünyaya ancak eğitimle, başarıyla uyum sağlayabilirler. Bu yönüyle pragmatizmin eğitime yansıması, ilerlemecilik ve yapılandırmacılıktır. Bu anlayışın okul anlayışı, teoriyle pratiğin bir araya geldiği, öğrencilerin sosyal yaşama katılma yeteneklerini, problem çözme becerilerini geliştirdikleri yerler fikrine dayanır. Okullarda aktif, araştıran sınıf ortamları oluşturulmalıdır. Öğrenci, okulda, sosyal hayatında karşılaşabileceği tüm problemleri çözme becerilerini kazanabilmelidir.

Önemli Olan öğretim Programlarının Öğrenciye Nasıl Verildiğidir

Öğretim programları öğrencinin gerçekten işine yarayacak, onu her yönüyle geliştirecek şekilde bilme ve yapma boyutuna dayalı olmalıdır. Ve asıl olan, öğretim programının öğrenciye nasıl verileceğidir. Pragmatist eğitim felsefesi, özelde de Dewey 20. yüzyıla damga vurmuştur.Dewey; çocuk, okul ve toplum kavramlarına yoğunlaşmıştır. Eğitimde deneysel bir yaklaşımı benimser. Düşünmeye önem veren filozof, başkalarının görüşlerini aynen kabul etmenin düşünmek olmadığını belirterek; demokrasilerde yaşayan insanların, problem çözmeyi öğrendiklerinden hareketle, demokrasi ve eğitim arasında bir ilişki kurar. Tüm bunların ışığında, Dewey’in eğitim felsefesi deneyime ve problem çözmeye dayalıdır.


 

Henüz Bilinmeyen Bir Yerin Haritasını Yapma Görevini Üstlenmiş Bir Kaşif Olarak Öğrenci

Öğrenciyi henüz bilinmeyen bir yerin haritasını yapma görevini üstlenmiş bir kaşife benzeten Dewey, problem yaşamadığı sürece; yani psikolojik düzenlemeyle tamamlanmadığı sürece öğrenmenin gerçekleşmeyeceğini savunur.

Geleneksel Okul Yerine, Laboratuvar Okul Gelmelidir

Dewey, geleneksel eğitimin dinlemeye dayalı olduğundan; öğrenciyi edilgen kıldığını, öğrencinin burada kendi deneyimlerini oluşturamadığını, bunun yerine laboratuvar okulun olması gerektiğini söyler. Bu laboratuvar okulda, öğretmenler öğrencileri sadece yönlendirecek ve rehberlik edecek ve bu okullar yoluyla özgür bireyler yetişecektir. Dewey, bu okulların öğrencilerde işbirliğini geliştirmesi gerektiğini, çocuğa bir şeyleri empoze etmek yerine öğrenmelerin onun içsel hayatına dayandırılmasını ve toplumsallık ilkesinden hareketle de bu okulların öğrencilerin bireyselliğinin sosyal hayatın tesisine katkı yapacak şekilde birlikte yaşama düşüncesine uygun olması gerektiğini savunur.

Demokrasi Okullarda Bir Hayat Tarzı Olarak Yaşatılmalıdır

Evet, Amerikan mucizesi için, pragmatik eğitim felsefesi ve özelde de John Dewey çok önemlidir. Dewey’e göre; okul, demokratik bir toplumda öğrencilere demokrasiyi bir hayat tarzı olarak yaşatabilmelidir. Demokrasi ve eğitim arasında yoğun bir ilişki kurarak demokratik bir toplumda öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine imkân sağlaması gerektiğini belirtir. Ve okullarda demokratik değerler hayata geçirilince, demokrasi bir hayat tarzı haline gelecek ve tüm toplum demokratikleşecektir.

Güçlü demokrasi de her yönden güçlü bir ülke ortaya çıkarmaktadır Amerika örneğinde olduğu gibi… Öğrenci merkezli olan pragmatik eğitim felsefesi 20. Yüzyılın ilk yarısında tüm dünyaya damgasını vurmuştur. Yaparak yaşayarak öğrenme metodunun uygulandığı köy enstitülerimiz John Dewey’in laboratuvar okullarının gelişmiş halidir. Pragmatist eğitim felsefesinin başarısının en önemli yönlerinden biri, eğitimi hayata hazırlık değil; hayatın kendisi olarak görmesidir. Öğrencinin okuldan problem çözme becerisiyle mezun olması her anlamda başarılı ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlamaktadır. Amerika’yı Amerika yapanın güçlü demokrasisi olduğunu düşündüğümüzde; okullarımızda demokrasinin bir hayat tarzı olarak yaşatılması ülkemizi de daha demokratik bir ülke haline getirecektir. Daha demokratik bir Türkiye’de demokrasinin gelişmenin de ilacı olduğunu düşündüğümüzde eğitimimize pragmatik eğitim felsefesinin unsurlarının kendi kültürümüze uygun bir şekilde yansıtılması ülkemizi her açıdan bir sıçrama içerisine sokacaktır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

EĞİTİM KRİZİNİN TEMELİNDE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN DEDİĞİ GİBİ AYDINLANMANIN ARAÇSAL AKILCILIĞI MI YATIYOR? 15 Aralık 2017 - 10:24
İYİ PARTİ EĞİTİMDE İYİ Mİ? 14 Aralık 2017 - 14:39
EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİ VE OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARILI KILMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BAŞARILI KILMALIYIZ 24 Kasım 2017 - 08:45
ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİYLE KALİTELİ VE EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRİRKEN MATEMATİK ÖĞRENME KAPASİTELERİ ARTIRILABİLİR Mİ? 23 Kasım 2017 - 16:27
KAIROS’TAN KRONOS’A İSMET YILMAZ’IN DERS SÜRESİ AÇIKLAMALARI 21 Kasım 2017 - 23:20
BİLİMİN EN BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELDİĞİ MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİNİ EĞİTİMİMİZE NASIL YANSITABİLİRİZ? 20 Kasım 2017 - 17:00
TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20