Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

YENİ YILDA ESKİ YILLARIMIZI YANİ EĞİTİM TARİHİMİZİ OKUMAZSAK BAŞARILI OLAMAYIZ

02.01.2018 12:29 | Son Güncelleme: 02.01.2018 12:29

Bırakın Eğitim Tarihimizi, Yakın Eğitim Tarihimizi Bile Okumuyoruz

2237 Yıllık Eğitim Tarihimizin Hesabını Yapmadan Yaşayan Eğitimci, Eğitimci Değildir

Yeni bir yıla girdik. Yeni yılda eğitimle ilgili ilkyazı olarak ne yazayım diye düşünürken, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu düşündüğümüzde, eğitim tarihimizin önemini anlatan bir yazı yazmanın uygun olacağını düşündüm, Prof. Dr. İsmail Güven’in bir başyapıt niteliğindeki, herkesin mutlaka ama mutlaka okuması gereken Türk Eğitim Tarihi kitabını üçüncü kez okuduğum şu saatlerde. Güven’in dediği üzere “Eğitim tarihi çalışmaları, bellekte birikenleri kitlelere yeniden hatırlatarak, yapılan ya da yapılması olası yanlışlardan dönmeyi hedefler.” Yani yeni yılda eski yıllarımızı, yani eğitim tarihimizi okumazsak eğitimde başarılı olamayız. Ama ülkemizde, bırakın eğitim tarihimizi, yakın eğitim tarihimizi bile okumuyoruz. Ve eğitim tarihimizi okumazsak, eğitim tarihimizde yaşanan olumlu ya da olumsuzlukları bilimsel açıdan değerlendirerek, geçmişin yaşantılarından yararlanarak günümüze ışık tutacak dersler çıkaramayız. Eğitim tarihimizin tarihsel gelişim evrelerini ve bu evreleri biçimlendiren sosyal, siyasi ve ekonomik güçleri öğrenerek, eğitimimizin geleceğini daha kolay şekillendirebiliriz. Eğitimde aynı hataları tekrarlamamanın yolu; eğitim tarihimizi okumaktan geçiyor, yoksa aynı hataları tekrarlar tekrarlar dururuz.

Bir Eğitim Tarihi Farkındalığı Oluşturulmalıdır

Kökenleri Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu ve Osmanlı eğitim sistemlerine dayanan eğitim sistemimiz, eğitim tarihimizin ışığında oluşturulacak bir eğitim tarihi farkındalığıyla daha güçlü olacaktır. Bilgi güçtür diyen Yusuf Has Haciplerin, Nizamiye Medreselerinin, Sahn-ı Seman Müderrislerinin olduğu bir eğitim tarihimiz var. Amerikan eğitim sisteminin temelinin dayandığı laboratuvar okullarının, yani okulların birer demokrasi yaşam alanı olduğu, okulu hayatın kendisi olarak kabul eden pragmatik John Dewey’in bile, hayalimdeki okullar dediği Köy Enstitüleri,yaparak yaşayarak öğrenme modelinden, öğrencilerin egzistansiyalist anlamda çok yönlü yetişmelerine, üretici eğitimine genelde eğitim tarihimizin özelde de cumhuriyet eğitim tarihimizin gurur abidesi olduğu bir eğitim tarihimiz var. İşte böyle bir eğitim tarihinden geliyoruz. Bu anlamda bir bilinç oluşturabilmek adına, eğitim tarihimizi MEB denetiminde bir eğitim seferberliği gibi hem akademide hem de okullarımızda yaygınlaştırmalıyız.

Eğitim Tarihimiz, Cumhuriyet Eğitim Tarihinden İbaret Değildir

Bilim ve bütün yapılar, bir temel üzerinden her gelenin üzerine bir şey koymasıyla çoğalarak gelişir. Bu anlamda, bizim eğitim tarihimiz sadece Cumhuriyet eğitim tarihiyle sınırlandırılamayacak kadar büyük ve derin bir eğitim tarihidir. Ama maalesef Cumhuriyet eğitim tarihimizi veya daha yakın eğitim tarihimizi bile okumuyoruz. Oysaki Asya Hunlarında başlayan tarihsel eğitim sürecimiz Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve nihayet Cumhuriyet’le anlam bulur. Yani bu süreçte; medreseler, Enderunlar, Darülfünun, Rüştiyeler, Sultaniler, Öğretmen Okulları, Köy Enstitüleri, Üniversiteler, Millet Mektepleri ve Halkevleri gibi pek çok şey vardır.

Eğitimimizi, Eğitim Tarihimizi Daha İyi Bilerek Daha İleriye Götürebiliriz

Milli Eğitim Bakanlığımız eğitimimizi, eğitim tarihimizi daha iyi bilerek daha ileriye götürebileceğimiz bilinciyle hareket etmelidir. Eğitim tarihimizde dönemlerin özelliklerini, farklılıklarını bilip değerlendirirsek, günümüz eğitim sorunlarını daha iyi anlar ve çözeriz. Örneğin şu an dünyada pek çok ülkede uygulanan olgunluk sınavlarının 1935-1950 yılları arasında ülkemizde başarıyla uygulandığını bilmeden eğitimimizi anlayamayız. Ya da basit bir bilgi gibi gelebilir ama aferin sözü, eğitim tarihimizde başarılı öğrencilere öğretmenleri tarafından verilen bir ödül kâğıdının adı idi, ilerleyen zamanlarda aferin bir söz halini almıştır. Kısacası; eğitim tarihimizde olan paradigmalardan habersiz bir şekilde yeni yaklaşımlar ortaya koyamayız. Bunun için de hem okullarımızda hem üniversitede eğitim tarihinin önemini arttırmak adına gerekli önlemler alınmalı, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı’na gereken önem verilmelidir.

Yeni yılda eski yıllarımızı, yani eğitim tarihimizi okuyarak, eğitimde daha başarılı olabiliriz. Unutmayalım; 2237 yıllık eğitim tarihimizin hesabını yapmadan yaşayan eğitimci, eğitimci değildir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51
CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ETİĞİ, BİLİME HAKİM KILARAK, BİLİMİ BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTUNDAN KURTARABİLİR MİYİZ? 10 Ocak 2018 - 15:34
YOK, EFENDİM BEN DUYMADIM, BEN GÖRMEDİM DEMEYİN; TÜM BAKANLAR VE REKTÖRLER CUMHURBAŞKANI’NIN BU ÇAĞRISINI DUYMALIDIRLAR 09 Ocak 2018 - 10:01
DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEK, TÜRKİYE’Yİ DE DÜNYAYA GÖTÜRECEK ÇAĞIMIZIN EVLİYA ÇELEBİLERİSİNİZ 07 Ocak 2018 - 22:20
MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR 04 Ocak 2018 - 14:38
PERSLERDEN FARSLARA İRAN EĞİTİM SİSTEMİ 03 Ocak 2018 - 14:57
YENİ YILDA ESKİ YILLARIMIZI YANİ EĞİTİM TARİHİMİZİ OKUMAZSAK BAŞARILI OLAMAYIZ 02 Ocak 2018 - 12:29
BİR FELSEFECİ OLARAK, BEDENİNİ YÖNETEMEDİĞİ İÇİN BEYNİNİ DE YÖNETEMEYENLERE YANITIMDIR 29 Aralık 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ VE MEB, HEPİNİZİN BANA MOBBİNG UYGULAMASINDAN DAHA ÖNEMLİ 28 Aralık 2017 - 10:09
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİNMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEBİLİR Mİ? 26 Aralık 2017 - 12:18
MEB, CUMHURBAŞKANIMIZIN EĞİTİMDE İSTEDİĞİ BAŞARIYI, AKRABALARI BİR YERE GETİREREK, MERİTOKRASİYİ UYGULAMAYARAK YAKALAYAMAZSA; TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ KENDİ KENDİNİ YOK EDER 25 Aralık 2017 - 16:15
CUMHURBAŞKANI, EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN; MUHTARLAR KADAR OKUL MÜDÜRLERİYLE DE TOPLANMALIDIR 21 Aralık 2017 - 16:52
ATİNALI PLATON’UN İDEAL DEVLETİNDEN ALTINDAĞ’IN BEBELERİNE, EĞİTİM VE MÜZİKLE TÜRKİYE’NİN HARMONİASI 21 Aralık 2017 - 16:39
BİR “CAN”A DOKUNMAYA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN CANINA KIYMAK DA NEYİN NESİDİR!!! 19 Aralık 2017 - 14:49
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ VE MEB’İN BEKLENEN DEĞİŞİMLERDE AKIL TERİNE DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK OLASI METAL YORGUNLUĞUNU DA ENGELLEYEBİLMESİ 18 Aralık 2017 - 17:42
EĞİTİM KRİZİNİN TEMELİNDE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN DEDİĞİ GİBİ AYDINLANMANIN ARAÇSAL AKILCILIĞI MI YATIYOR? 15 Aralık 2017 - 10:24
İYİ PARTİ EĞİTİMDE İYİ Mİ? 14 Aralık 2017 - 14:39
EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİ VE OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARILI KILMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BAŞARILI KILMALIYIZ 24 Kasım 2017 - 08:45