Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

YILIN EĞİTİM HABERLERİNDEN BİRİ “KURDUN ŞAH OLSA KUZULARA YAPMAYACAĞI TAKSİMİ” VE CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ORTAYA KOYAN HABERDİR

01.02.2018 11:16 | Son Güncelleme: 01.02.2018 11:16

Cumhurbaşkanının Zaman Zaman Dile Getirdiği Başarısızlık Tablosunu Yaratan Nedenlerin Başında Gelmektedir

Okullarda Yönetici Olmak Hangi Sendika Olursa Olsun Tek Bir Sendikanın Tasarrufuna Bırakılamaz

 

Kamuoyunda yeterince tartışılıp gündeme gelmese de bence yılın eğitim haberlerinden birini Kamudan Haber İnternet Sitesi şu linkteki haberiyle yaptı. http://www.kamudanhaber.net/meb/mebde-gorev-yapan-yoneticilerin-sendikal-dagilimi-h365433.html ) Çünkü habercilik yazılmayanı yazmak, görünmeyeni görünür kılmaktır, bilimsel ve gerçeklere uygun olarak. Bu haber bu yönüyle aslında tüm eğitim tartışmalarının fotoğrafıdır, özetidir. Ve bu konu yeterince gündeme gelmese de tecrübeli sendikacı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şöyle bir tweet attı: ”BU TAKSİMİ KURT YAPMAZ KUZULARA ŞAH OLSA…” Bence bu konuyla ilgili acilen tüm paydaşlar ciddi açıklamalar yapmak zorundadır.

 

Hiçbir Sendika Devletin, MEB’in ve Bürokrasinin Alacağı Kararlar Üzerinde Baskı Yapmamalıdır

Kamudan Haber İnternet Sitesinde yer alan okul yöneticilerinin sendikal dağılımı, yönetici olmanın yolunun bir sendikanın tasarrufunda olduğunu, bu sendikaya üye olmaktan geçtiğini göstermektedir. Araştırmayı yapan ilgili haber sitesinin verilerine göre ortada bir adaletsizlik olduğu gerçeği çok somut olarak görülebilmektedir. Söz konusu rakamlardan çıkan sonuç, okullarda idareci olmak için MEB’in merkez ya da taşra teşkilatının merdivenlerini tırmanmaktan veya asansörüne binmekten değil, ilgili sendikanın merkez veya şube binalarının merdivenlerini tırmanmaktan ya da asansörüne binmekten geçmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Hiç bir sendika devletin, MEB’in ve bürokrasinin alacağı kararlar üzerinde bu yönüyle baskı yapmamalıdır ve devletin otoritesinin yani bürokrasinin üzerinde olmamalıdır. Olması halinde uzun vadeli telafisi olmayacak sıkıntılar yaşanır.

 

Cumhurbaşkanının Zaman Zaman Dile Getirdiği Başarısızlık Tablosunu Yaratan Nedenlerin Başında Gelmektedir

Bu durum, esas olarak bugün eğitimin içinde bulunduğu ve aynı zamanda Cumhurbaşkanının zaman zaman dile getirdiği başarısızlık tablosunu yaratan nedenlerin başında gelmektedir. Çünkü idarecilik her şeyden önce liyakati, belli alanlarda uzmanlığı, yeterliliği, deneyim ve yetkinliği gerekli kılmaktadır. Belli bir anlayışa dayandırılan ve büyük bölümü aynı sendikaya yakın kadrolardan oluşturulmuş mülakat komisyonları tarafından belirlenen idareciliğin adına işte bu nedenle “kadrolaşma” denir literatürde. Bu tip kadrolaşmaların da devlet olmanın gereği olarak ne tip sıkıntılara yol açabileceğini bizzat yaşadık. Dosyası yine aynı sendikaya üye ya da yakın olan ilgili üst yönetimler tarafından şişirilmiş ödül ve terfilerle doldurulmuş kişilerin üste eklenmiş hak edilmeyen mülakat puanları ile öne geçmesi “torpil” diye tanımlanan kayırmanın adı olarak anılmaktadır. Ve de bu tip uygulamalar tarih boyunca devlete zarar verdiği kadar en fazla o dönemki hükümetlere zarar vermiştir. Bu zararın önlenmesi için okul yöneticiliği gerçekten liyakat, yeterlilik, yetkinlik, yatkınlık, uzmanlık ve deneyim/tecrübe kriterlerini taşıyan adaylar arasından görev süresi iki dönemle(4+4) sınırlandırılmış ve seçim yöntemi ile belirlenmelidir.

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan okul müdürleri ve müdür yardımcılarının sendikalara göre dağılımını araştıran haber sitesinin verilerine göre,

Bir sendika, MEB’de çalışan toplam öğretmen sayısının yüzde 33’ünü üye yapmış olmasına rağmen yöneticilerin yüzde 67,33’üne sahip olmuştur.Bu tablo büyük sosyal adaletsizlik, eşitsizlik ve haksızlığı işaret eden bir tablodur. Doğru dürüst hiçbir bilimsel ölçme ve değerlendirmeye dayanmayan bu işlemin, koruma ve kollama hareketinin varıp dayanacağı duvarda yazan eğitim sonucu başarısızlıktır. Nitekim sonuçlar böyle de tezahür etmektedir. Aslında eğitime dair bazı temel göstergeler ve sonuçlarda bunu fazla söze gerek bırakmayacak kadar doğrulamaktadır. Ve bu uygulama, MEB’in ve AK Partinin eğitim politikalarına verdiği yoğun emeklerinde boşa gitmesine neden olmaktadır.

 

OKUL MÜDÜRÜ SENDİKAL DAĞILIMI;


MEB’de görev yapan Okul müdürü sayısı 29.050 kişi.

EĞİTİM BİR SEN’E üye olan Okul müdürü sayısı; 21.482 kişi oranı yüzde 74


TÜRK EĞİTİM SEN’E üye olan Okul müdürü sayısı; 2.634 kişi oranı yüzde 9,07


EĞİTİM SEN’E üye olan Okul müdürü sayısı; 822 kişi oranı yüzde 2,83


Eğitim - İş: 235, Anadolu Eğitim Sen: 7, Eksen: 12, Özgür Eğitim Sen: 22, Mete Sen: 12
Sendikalı olmayan Okul müdürü sayısı ise 3.802 kişi oranı yüzde 13,09

 

MÜDÜR BAŞYARDIMCILARININ SENDİKAL DAĞILIMI;


Toplam 2.442 müdür başyardımcısı görev yapmaktadır.

Eğitim Bir Sen: 1.651 üye oranı yüzde 67,61
Türk Eğitim Sen: 265 üye oranı yüzde 10,85
Eğitim Sen: 69 üye oranı 2,83
Eğitim- İş: 24 üye
Diğer sendikalar: 7 üye
Sendikalı olmayan müdür başyardımcısı sayısı ise 426 kişi oranı yüzde 17,44


MÜDÜR YARDIMCILARININ SENDİKAL DAĞILIMI;


MEB’de görev yapan toplam müdür Yardımcısı sayısı 49.571 kişidir.

Eğitim Bir Sen: 31.446 üye oranı 63,43
Türk Eğitim Sen: 5.830 üye oranı yüzde 11,76
Eğitim Sen: 1.776 üye oranı yüzde 3,58
Eğitim - İş: 691 üye oranı yüzde 1,39
AES: 37 üye
Ek Sen: 31 üye
Özgür Eğitim Sen: 44 üye
Diğer sendikalar: 60 üye
Sendikalı olmayan müdür yardımcısı 8.656 kişi oranı yüzde 17,46


MEB’DE GÖREV YAPAN YÖNETİCİ SAYISI TOPLAMI 81.063 KİŞİDİR...
Bu yöneticilerden ;

Eğitim Bir Sen 54.579 üyeye sahip olup oranı yüzde 67,33
Türk Eğitim Sen 8.729 üyeye sahip olup oranı yüzde 10,77
Eğitim Sen 2.667 üyeye sahip olup oranı yüzde 3,29
Eğitim İş 950 üyeye sahiptir.
Sendikalı olmayan yönetici sayısı ise 13.884 kişi olup oranı yüzde 17,13

SENDİKALARIN ÜYE SAYILARININ DAĞILIMI;


Eğitim Bir Sen üye sayısı toplamda 297. 941 kişi olup, toplam öğretmen sayısı içindeki oranı yüzde 32,93’tür.Bu üyelerin 243.362 öğretmen ve 54.579 yönetici üyesi vardır.


Türk Eğitim Sen toplam üye sayısı 152.891 kişi olup, toplam içindeki oranı yüzde 16.90’dır. Bu üyelerin 144.162 öğretmen, 8.729 yöneticidir.


Eğitim Sen üye sayısı toplamı 76.675 kişi olup, toplam içindeki oranı yüzde 8,47’dir. Bu üyelerin 74.008 öğretmen, 2.667 yöneticidir.


Eğitim İş toplam üye sayısı 40.539 kişi olup, yüzde 4,48’dir.39.589 öğretmen, 950 yöneticidir.
Sendikalı olmayan toplam öğretmen sayısı 333.425 kişi olup toplam içindeki oranı yüzde 36,86’dır.Bu kişilerden 319.541 kişi öğretmen olarak  13.884 kişi ise yönetici olarak görev yapmaktadır.

MEB’de görev yapan toplam öğretmen sayısı ise 904.679 kişi olup, bu kişilerden 823.616’sı öğretmen olarak derse girmektedir. Geriye kalan 81.063 kişi ise yöneticilik yapmaktadır.


Not: Bu veriler MEB’de görev yapan 904.679 öğretmen üzerinden derlenmiştir. Sendikaların toplam üye sayısı değildir.

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SAVAŞ ESNASINDA EĞİTİM KONGRESİNİ TOPLAYACAK KADAR EĞİTİME ÖNEM VEREN CHP’NİN SON KURULTAYINDA EĞİTİM 23 Şubat 2018 - 12:53
‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ 22 Şubat 2018 - 13:34
MİLLİ EĞİTİM AHLAK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİP, GENÇLERE “ÖNCE AHLAK” DEDİRTEMEZSE NE OLUR? 21 Şubat 2018 - 11:16
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞE GENEL BİR BAKIŞ 20 Şubat 2018 - 14:00
BU ÜLKE EN NİTELİKLİ, EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRECEK DÜZEYDEDİR 19 Şubat 2018 - 10:04
MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR? 16 Şubat 2018 - 10:51
DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ ANCAK EĞİTİMLE İNŞA EDEBİLİRİZ 15 Şubat 2018 - 11:31
HOKUS POKUS AÇ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ,HOKUS POKUS KAPATALIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ 14 Şubat 2018 - 16:27
EN ÇOK MEB’İN SEVİNECEĞİ 20 YILLIK EĞİTİM HAYALİMİ, DOĞRU BİR KARAR ALARAK CHP GERÇEKLEŞTİRDİ 13 Şubat 2018 - 10:37
SINIF ORTAMINDA KUCAĞA ALINAN ÖĞRETMEN DEĞİL DEĞERLERİMİZ VE HEPİMİZİZ… 12 Şubat 2018 - 11:39
MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR? 09 Şubat 2018 - 12:39
İŞİMİZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, GÜCÜMÜZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 08 Şubat 2018 - 09:59
EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 06 Şubat 2018 - 12:28
“TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN İTİBAREN HİÇ DEĞİŞMEDİ ÖNERMESİ” HERMENEUTİK AÇIDAN ELE ALINMALIDIR 05 Şubat 2018 - 14:36
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ BİLİMSEL, PEDAGOJİK VE ETİK GEREKÇELERLE 5 YILLIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ ATAMAK İSTEMEKTEDİR? 02 Şubat 2018 - 11:27
YILIN EĞİTİM HABERLERİNDEN BİRİ “KURDUN ŞAH OLSA KUZULARA YAPMAYACAĞI TAKSİMİ” VE CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ORTAYA KOYAN HABERDİR 01 Şubat 2018 - 11:16
“EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI PARTİLERE MİLİTAN YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR“ DİYEN LİDER KİM? 31 Ocak 2018 - 11:01
EĞİTİMİN TAVACI RUHUNUN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ YERİ BAĞLAMINDA EĞİTİM YOLSUZLUKLARI 30 Ocak 2018 - 13:02
1 MİLYON ÖĞRETMENLİ MEB’DE MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ NE KADAR OKUNUYOR ACEP? 29 Ocak 2018 - 14:03
BAKANLARIN HEMŞERİ ZİYARETİ VE AÇILIŞ YAPMAKTAN ASIL İŞLERİNİ YAPAMAMALARININ ÇÖZÜMÜ ÖZEL STATÜLÜ BAKANLAR MI? 26 Ocak 2018 - 15:37
EĞİTİM MAKAMLARI; HAK ETMEYEN LİYAKATSİZLER İÇİN, AŞAĞILIK DUYGULARININ DIŞA VURUMU İÇİN BİR İMKÂNDIR 25 Ocak 2018 - 10:39
İŞİ NEREDEYSE, SİVASLI CINDY MEB’E NE ZAMAN GENEL MÜDÜR OLACAK, SİVASLI HADİSE MEB’DE OLAY ÇIKARDI NOKTASINA GETİRENLER, EĞİTİM HABERCİLİĞİ Mİ YAPTIĞINIZI SANIYORSUNUZ? 24 Ocak 2018 - 13:08
MEB EDEBİYAT VE KÜLTÜR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURARAK YENİ ÖMER SEYFETTİNLER –HALİDE EDİP ADIVARLAR -KEMAL TAHİRLER YETİŞTİRMELİDİR 23 Ocak 2018 - 11:40
MEB’İN YURTDIŞINA GÖNDERDİĞİ EĞİTİMİN PRENS VE PRENSESLERİ BULGUR PİRİNÇTEN KIYMETLİ DİYE Mİ “BİHRUZ BEY” SENDROMUNA KAPILMAMALI? 22 Ocak 2018 - 11:55
MEB POPÜLİST ÖDEV AÇIKLAMALARINDAN KAÇINMALIDIR 19 Ocak 2018 - 15:14
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATADIKLARINI SANIP “MİLLİ EĞİTİMCİLİK” OYNAYANLAR NE YAPMAK, NEREYE VARMAK İSTEMEKTEDİR? 18 Ocak 2018 - 12:56
MEB İNSAN KAYNAKLARI KARANLIKTA KİME GÖZ KIRPTI… 17 Ocak 2018 - 13:52
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51