Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

YÖK’TEN ‘EĞİTİM ÜNİVERSİTELERİNE’ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI

26.12.2016 14:35 | Son Güncelleme: 26.12.2016 14:35

Atanamayan Öğretmenler YOK ve YÜK Değildir!!! Onlar Görev Aşkıyla Yanan Eğitim Neferleridir…

 

 

-Atanamayan Öğretmenler YOK ve YÜK Değildir!!! Onlar Görev Aşkıyla Yanan Eğitim Neferleridir…

-Atanamayan Öğretmenlerin ve Öğretmen Niteliğinin Düşük Olmasının Ana Müsebbibi MEB Değil YÖK’tür!

-Bir Eğitim Sisteminin Niteliği, Öğretmen Niteliği Kadardır.

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi” Yeniden Hazırlanmalı ve Uygulanmalıdır.

-Öğretmen olmak, bir CAN’a Dokunmaktır.

-Eğitim Demek Öğretmen Demektir.

-Toplum Lideri Öğretmenler Yetiştirilmelidir!

-Eğitim Üniversiteleri Kurulmalıdır!!! Kent Enstitüleri Kurulmalıdır!!!

-Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur mu? İki Günü Bir Olan Bizden Değildir!

-MEB’in Başlatmış Olduğu ORYANTASYON EĞİTİMİ Çok Önemli Bir Çalışmadır.

-Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Örnek Öğretmen Akademisi

-Öğretmen Niteliğini Artırmak İçin Öncelik Görev Başındaki Öğretmenlere Hizmet İçi Seminerlerle Ulaşmak Olmalıdır.

 

 

Nitekim Bir Eğitim Sisteminin Niteliği, Öğretmen Niteliği Kadardır.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bazı yükseköğretim programları, birinci aşamayla öğrenci alıyorlardı. Biz önce birinci aşamayla öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bu çok radikal bir karar. YGS puanlarıyla öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. Bütün bu LYS'den öğrenci kabul edecek programlar için de başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak" şeklinde açıklamalar yaptı. Buradan YÖK’ün öğretmen niteliğini artırmaya yönelik çalışmaları hızlandırdığını anlıyoruz. Öğretmenliğin niteliğinin artırılması bütün eğitim sistemindeki kaliteyi artıracaktır. Nitekim Bir Eğitim Sisteminin Niteliği, Öğretmen Niteliği Kadardır. Sınavlarda 240 bininciden aşağıdakilerin öğretmenliği tercih edemeyecek olması ve bütün öğretmenlik bölümlerinin LYS ile öğrenci alacak olması önemli adımlardır. Ama bu adımlar yalnız başına yeterli olmayacaktır, öğretmen niteliğini artırabilmek için. Öğretmen niteliğini artırmak niçin önemlidir ve bunun için neler yapılmalıdır gelin şöyle bir gözden geçirelim.

 

 

Atanamayan Öğretmenlerin ve Öğretmen Niteliğinin Düşük Olmasının Ana Müsebbibi MEB Değil YÖK’tür!

Atanamayan Öğretmenler YOK ve YÜK Değildir!!! Onlar Görev Aşkıyla Yanan Eğitim Neferleridir…

 

Birilerinin öncelikle yeterince eğitim fakültesi mezunu öğretmen olmasına rağmen, yıllarca sırf akademisyenler para kazansın diye, eğitim fakültesi mezunu olmayanlara bankamatik ve sıkıştırılmış programlarla nasıl formasyon verilip, atanamayan öğretmen sayısının artırıldığını açıklaması lazım. Diğer taraftan öğretmenliklerin normal eğitim mezunu sayısı azmış gibi bir de ikinci öğretimlerini kimler açtı? Üniversite sayısı ve mezun öğretmen sayısı artarken niceliği artırıp niteliği düşürenler kimlerdir? Ondan sonra da atanamayan öğretmenler MEB’e yüklensin bizi niye atamıyorsunuz diye. MEB hangi bir soruna yetişsin? Türkiye’de niye mezun edilecek ve atanacak öğrenci planlaması yapılarak öğretmenlik bölümleri açılmadı? Atanamayan öğretmen sayısı artsın; ondan sonra da MEB sen bunları niye atayamıyorsun, MEB tek başına günah keçisi ilan edilsin! Bu yüzden de kimse atanamayan öğretmenleri YOK ve YÜK sayamaz. Onlar görev aşkıyla yanan eğitim neferleridir… Hazır konu nitelikten açılmışken; PISA 2015 sonuçlarına göre hepimiz acımasız bir şekilde MEB’i ve öğrencilerimizi eleştirdik. MEB’de görev yapan ve öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi YÖK ve üniversitelerimiz yetiştirmemekte midir? Ben YÖK’ten bu konuyla ilgili tatmin edici bir açıklama duymadım. Eğer eğitimimizi daha iyiye götürmek istiyorsak tüm paydaşlar gerekli özeleştiriyi yapmak zorundadır.


 

Öğretmen Niteliğinin Artırılması

 

Öğretmen günümüz eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek, 21. yüzyılın bilgi teknolojisi toplumunda öğrencileri geleceğe hazırlayabilecek yeterlilikte, kendi konu alanına hâkim, öğrenciyi tanıma becerisine sahip, ders etkinliklerini planlayabilen, öğreteceği konunun özelliğine göre öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilen, öğrenciler ile sağlıklı iletişim kurabilen, öğrenme ortamını öğrencilerin ve konuların özelliklerine uygun hale getirebilen, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayabilen, mesleki gelişmede çağdaş öğretmen sorumluluklarını ve özlük haklarını, mesleği ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri, bilgi toplumu içindeki yerini ve önemini bilen kişidir.Bunun yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin hazırlanmasında etkin rol alabilen, okul ve diğer kurumlar arasında koordinasyonu sağlayabilen, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı olabilen ve eğitim sistemindeki aksaklıkları belirleyerek çözüm yolları önerebilendir, nitelikli öğretmen.

 

Eğitim fakültelerine baraj sıralama uygulaması tabi ki öğrenci girdisinin niteliğini artıracaktır. Ancak bu yalnız başına yeterli olmayacaktır. Bütüncül bir bakış açısıyla eğitim felsefesinden sosyolojisine, STK’lara tüm bileşenler ele alınmalıdır. ‘Hızla artmış olan eğitim fakültelerinde ne kadar nitelikli öğretim üyesi bulunmaktadır?’, gibi sorulara yanıtlar vererek başlamalıyız, öğretmen niteliğini artırma meselesine.

 

 

Eğitim Demek Öğretmen Demektir.

Bilişim çağında ülkeler öğretmenlik mesleğini yeniden tanımlayarak öğret­men yetiştirme sistemlerini buna göre yapılandırmaktadırlar.Eğitim politikasının temeli öğretmendir. Eğitim pek çok unsurun bir araya gelmesiyle oluşur. Elbette eğitimin içinde öğrenci vardır, elbette eğitimin içinde öğrencinin ailesi vardır, elbette okul vardır, elbette müfredat programı vardır, elbette öğretmen vardır ama bunların hiçbirisi yoksa da eğitimin yapılmasına imkân veren tek unsur öğretmendir. Eğer okulunuz yoksa da öğretmen eğitimi verebilir, müfredat yoksa da öğretmen, eğer iyi bir öğretmense, eğitimi verebilir, ailesi çocuğu sahipsiz bırakıyorsa da öğretmen o çocuğa sahip çıkabilir, ona eğitimini verebilir. Öğretmen işin temelidir. Bu nedenle Eğitim Demek Öğretmen Demektir. Nitelikli ve kaliteli bir eğitimin merkezinde öğretmen vardır. Bu nedenlerle Öğretmen olmak, bir CAN’a Dokunmaktır. Öğretmen olmak bir meslek erbabı olmanın ötesinde, bir VAROLUŞ biçimidir.

Ne Yapmalı?

Toplum Lideri Öğretmenler Yetiştirilmelidir!

İnsanlığa saygıyı, ülke ve ulusa sevgiyi, toplumla dayanışma ve paylaşma duygusunu öğretmen öğretir. Öğretmenlere sahip çıkılması,öğretmenliğin yeniden saygın ve çekici bir meslek haline getirilmesi için yapısal değişiklikler yapılması, Türkiye’nin öncelikli hedefi olmalıdır. Öğretmenlerin Milli Eğitimin amaçlarını gerçekleştirebilecek ve eğitim programlarını başarı ile uygulayabilecek nitelikte yetiştirilme ve çalıştırılmalarına yönelik ilkeler ve altyapı yeniden düzenlenmelidir.

Öğretmen Adaylarının Seçimi ve Öğretmen İstihdamı

 

Nitelikli Öğrencilerin Mesleği Tercih Etme­leri Çeşitli Teşvikler Aracılığıyla Özendirilmelidir. Örneğin belirli bir puan barajını aşan öğrencilere koşulsuz öğrenim ve barınma bursları verilmelidir. Öğretmen Seçiminde Objektif Kriterler Uygulanmalıdır.Mülakat olmamalıdır. Mülakat demek, torpil demektir. Sözleşmeli öğretmen olmamalıdır. Öğretmenin ücretlisi sözleşmelisi olmaz, nitelikli ve kadrolusu olur. Öğretmen atamalarında, kayırma ve kadrolaşma amaçlı sözlü sınavlar kaldırılmalı, başarı ve liyakat esas alınmalıdır. Öğretmenlerin sosyal yaşantılarını ve eğitimlerini olumsuz etkileyen mevcut sınav sistemi yeniden düzenlenmelidir.Öğretmenler seçildikten sonra doğrudan göreve başlamamalıdır. Bu anlamda MEB’in yeni atanan öğretmenlerle ilgili başlatmış olduğu ORYANTASYON EĞİTİMİ çok önemli bir çalışmadır.

Öğretmen Atamaları Sorunu Çözülmelidir. Atama bekleyen öğretmen sorunu kadrolu atamayla çözülmelidir. Öğretmen açığı kapatılmalıdır. Birleştirilmiş sınıflı okullardaki öğretmen ihtiyacı karşılanmalıdır. Hiçbir öğretmen ve yönetici üyesi bulunduğu sendikaya göre değerlendirmeye tabi tutulmamalıdır. Okul yöneticileri ideolojik yaklaşımlarla atanmamalıdır. Niteliği Artıracak Bir Teşvik Sistemi Kurulmalıdır. Bunun için uygun bir kariyer sistemi oluşturulup ve bu sisteme göre artırılacak ödemeler olmalıdır.İstihdamda zorluk yaşanan bölgelerde görev yapan eğitimcilere ek teşvikler verilmelidir. Geliştirilen performans ve kariyer değerlendirme sistemi birbiri ile paralel ilerlemelidir. Norm kadro uygulaması yeniden tanımlanmalıdır. Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur mu? İki Günü Bir Olan Bizden Değildir! Uzmanlaşmayı ve liyakati esas alan adil bir kariyer siste­mi kurulmalıdır. Bilenle bilmeyen bir tutulmamalıdır. Öğretmenler sürekli kendilerini yenilemeli ve değişmelidirler.

 

Öğretmen Yetiştirme

 

Eğitim Üniversiteleri Kurulmalıdır!!!

Ülkemizin geçmiş öğretmen yetiştirme deneyimi ile çağdaş özerk üniversitenin olanaklarının buluşturmak için üç büyük ilde birer‘Eğitim Üniversitesi’ kurulmalıdır. Böylece öğretmen yetiştiren fakülteler, mevcut üniversitelerin gecekondusu olmaktan kurtulup kendi öz varlıklarını ortaya koyabilirler. Eğitim fakültelerinin bir kısmı kapatılıp diğerleri de buralara bağlanmalıdır. Böylelikleeğitimci olmayan eğitim fakültesi dekanları gibi komik pek çok sorundan da kurtulmuş oluruz. Eğitim üniversitelerinin temel amacı köy enstitüleri, öğretmen liseleri ve öğretmen okullarındaki gibi nitelikli öğretmen yetiştirmek olmalıdır. Nitekim nitelikli öğretmen yetiştirmenin eğitim fakültelerindeki akademisyenlere doğrudan bir katkısı olmadığından bu akademisyenler enerjilerini kendi akademik kariyerlerine vermektedirler. Bu bağlamda çağın gereklerine uygun KENT ENSTİTÜLERİ de kurulabilir.

 

Öğretmenlik yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline getirilmelidir. Öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunan tüm yüksekokul ve fakülteler fiziki, mali ve akademik bakımdan en ileri olanaklarla donatılmalıdır. En başarılı öğrencilerin Eğitim Fakülte ve Bölümlerini tercih etmelerini sağlayacak tüm politikalar hayata geçirilmelidir. Öğretmen yetiştirmede temel yeterliliklerin değerlendirilmesi sağlam bir zemine oturtulmalıdır. Formasyon eğitiminde özel ihtiyaçlara sahip öğrencilerin eğitimini de gözetecek bir pedagojik donanım tüm öğretmenlere kazandırılmalıdır. Öğretmen yetiştirmede uygulama ve staj yapma olanaklarıartırılmalıdır.

Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi

Çift lisans diploması ile öğretmen yetiştirme uygulaması başlatılmalıdır. Eğitim fakültelerinde eğitimin nite­liği artırılmalıdır.Öğretmen adaylarının yetişmesi sürecinde, uygulamaya daha fazla ağılık verilerek okullarla iş birliğini en üst düzeye çıkarılmalıdır.Herkes öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarında öğretim üyesi olamamalıdır. Başka fakülte ve bölümde yer bulamadığı için gelip eğitim fakültelerinde hoca olan, ama öğretmenlik mesleğine uzak akademisyenler vardır. Eğitim Fakültelerinin 3. ve 4. sınıflarında KPSS’ye hazırlık nedeniyle eğitim fiilen durma noktasına gelmiştir. Bu duruma acilen müdahale edilmelidir.

 

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Örnek Öğretmen Akademisi

 

Öğretmen Niteliğini Artırmak İçin Öncelik Görev Başındaki Öğretmenlere Hizmet İçi Seminerlerle Ulaşmak Olmalıdır.

 

Eğitimde kaliteyi artırmak istiyorsak öncelikle hizmet içindeki öğretmenlere sürekli mesleki gelişim fırsatları sunmak zorundayız. Bir milyona yakın öğretmenden bahsediyoruz. Tatbikî de eğitim fakültelerindeki öğretmen niteliğini artırmak önemlidir. Ama öncelik sistemin içindeki öğretmenler olmalıdır. Yani öğretmen niteliğini artırmak için öncelik görev başındaki öğretmenlere hizmet içi seminerlerle ulaşmak olmalıdır. Bu çalışmalar MEB’in kurmayı planladığı ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ aracılığıyla olabilir. Bu konuyla ilgili geçen yıl MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’nün öğretmen akademisi çalışmalarından sonra bu yıldaİSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ örnek olacak şekilde kendi çabalarıyla başarılı öğretmen akademisi çalışmaları yapmıştır. OECD’nin Eğitime Bakış 2016 Raporu’na göre öğretmenleri en genç ikinci ülkeyiz. Bu irfan ordusu öğretmenlerin niteliği artırılarak bu enerji büyük bir fırsata çevrilebilir.

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinin Sağlanması

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin gelişimi desteklenmelidir. Öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmaları teşvik edilmelidir. Yaşa bakmaksızın, isteyen tüm öğretmenlere lisansüstü ve doktora eğitimi için burs sağlanmalıdır. Öğretmenlere mesleki gelişimlerini destekleyecek imkânlar sunulmalıdır. Öğretmenlerin demokratik bir şekilde kendilerine ilişkin karar alma süreçlerine katılmala­rı sağlanmalıdır. Meslek içi eğitim seminerleri, eğitimcilerin görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Öğretmen eğitiminde uygulama ağırlıklı programlara ağırlık verilmeli, öğretmenlerin paylaşımda bulunabilecekleri ortamlar sağlanmalı, öğretmen performans takip sistemleri geliştirilmelidir. MEB hizmet içi seminerlerde öğretmenlere işbaşında interaktif ve web tabanlı uygulamalara geçmelidir.

Öğretmenlere zorunlu periyodik, hizmet içi eğitim verilmelidir. Bütün öğretmenlerin her yıl bir ay hizmet içi eğitim görmeleri sağlanmalı, bu eğitimin sürdürülmesinde ilgili üniversiteler ile işbirliği yapılmalıdır. Yabancı dil bilen öğretmenlerin tatil aylarında ileri ülkelerdeki meslektaşlarıyla bir araya gelmelerini sağlayan ve Batı ülkelerinde uygulanan değişim programlarından yararlanmaları desteklenmelidir. Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirmeye ilişkin lisansüstü eğitim programlarına alımlarda öğretmenlik deneyimi olanlara öncelik verilmelidir. Öğretmen yetiştiren kurumlar arasındaki iletişim güçlendirilmelidir. Kurumlar bağımsız cumhuriyet ve kendileri üstünmüş gibi davranmamalıdır. Ülkemizin uzun vadeli öğretmen ihtiyacı ve öğretmen yetiştirme poli­tikaları beraber belirlenmelidir.

Ekonomik Güvence ve Özlük Hakları

Ücretli öğretmen uygulamasına son verilmelidir. Tüm öğretmenler kadrolu olarak atanmalıdır. Öğretmenlerin devlet kadroları içindeki statüsü, ek göstergeleri ve ek ders ücretleri yükseltilmelidir. Öğretmenlerin özlük hakları özel bir yasayla güvence altına alınmalıdır. Aday öğretmenlerin, devlet memurlarının yararlandığı tüm haklardan yararlanması sağlanmalıdır. Eğitim personelinin atanma, yer değiştirme ve görevde yükselme işlemleri yeni yapılanmaya uygun olarak düzenlenmeli; öğretmenlerin sürekli eğitimi, çalışma, atanma ve özlük hakları konularında tüm ilkeleri kapsayan bir “çerçeve yasa” çıkartılmalıdır. Öğretmenler geçimlerini temin için ikinci bir iş yapma zorunluluğundan kurtarılmalıdır. Öğretmenlerin, hakları ve ekonomik koşulları iyileştirilmeli, onurlu bir yaşam için gerekli özlük hakları sağlanmalıdır. Öğretmenlerin eşleriyle aynı yerleşim birimlerinde çalışmaları güvence altına alınmalıdır.

 

Veli dernekleri aktif hale getirilmelidir!

Eğitim süreci çerçevesinde; Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetim ile okul, çevre, veli ve öğretmenler arasındaki ilişkiler güçlendirilmeli, katılımcı bir anlayışla yetki ve sorumlulukları paylaşmaları sağlanmalıdır. Öğretmen Örgütlerinin Eğitim Sürecine Katkısı Sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nca, eğitim yöntemlerinin uygulanmasında ve geliştirilmesinde, programların hazırlanmasında, eğitim amaçlarının saptanmasında, eğitim- öğretim ve yönetimle ilgili çalışmalarda demokratik katılım süreçleri geliştirilmeli, öğretmen örgütlerinin de katkılarının sağlanmasına özen gösterilmelidir. Olumlu bir gelişme olarak son yıllarda eğitime ayrılan bütçe artmıştır. Bu bağlamda önemli olan sadece bütçenin artması değil kimlerin bu bütçeyi nasıl kullandığıdır. Bu nedenle bu bütçeden öğretmen niteliğini artırma çalışmalarına daha fazla pay ayrılmalıdır.

Nitelikli öğretmen sayımızı artırmak durumundayız. Diğer taraftan öğretmenlerin potansiyel niteliklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak fırsat ve imkânları da sunmalıyız. Bunlarla beraber, öğretmenlik mesleğinin tercih eden başarılı öğrenci sayısını artırmak için gerekli teşvik ve ödül sistemini de kurmak zorundayız. Öğretmenlerin meslek öncesi ve meslekteki yetiştirilmesi ve geliştirilmesi değişen dünyayı yakalamaya ve okumaya uygun olmak zorundadır. Özellikle öğretmenin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarda öğretmenin bu konuya inanması sağlanmalıdır. AB standartları uyarınca “Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi” yeniden hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Öğretmenlere sağlanan çeşitli imkânlarla ve desteklerle olumlu öğretmen algısı toplumda artırılmalıdır. Unutmayalım ki; Bir Eğitim Sisteminin Niteliği, Öğretmen Niteliği Kadardır.

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

ADALET KURULTAYI VE MEB EĞİTİMLE YOKSULLUĞU NASIL YENER? 20 Eylül 2017 - 14:45
OKULLA VE UZMANLARLA BAŞARILAMAYAN, OKULSUZ VE EVDE NASIL BAŞARILACAK? 19 Eylül 2017 - 14:09
CUMHURBAŞKANININ KALDIRILMALI DEDİĞİ TEOG KALDIRILABİLİR Mİ? 18 Eylül 2017 - 15:39
BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALK OYUNLARI 15 Eylül 2017 - 13:35
DERS PROGRAMLARI YAPILIRKEN TEK ÖĞRETMEN UYGULAMASINA GÖRE YAPILMAMALIDIR 14 Eylül 2017 - 10:46
OKULLARIMIZ ABD’DEKİ GİBİ ZENCİ-MELEZ-BEYAZ OKULLARA MI DÖNÜŞÜYOR? 13 Eylül 2017 - 14:42
TEK KADIN GENEL MÜDÜR OLAN MEB’DE, BAŞARILI KADIN BÜROKRAT SAYISI ARTTIRILMALIDIR 12 Eylül 2017 - 12:04
PEKİ, O ZAMAN EĞİTİMDE DİSİPLİN, NASIL SAĞLANMALIDIR? 11 Eylül 2017 - 15:49
SAMSUN VALİSİ, DİSİPLİN VE EĞİTİMDE DAYAK 08 Eylül 2017 - 12:33
ÖĞRETMENİN ÜCRETLİSİ SÖZLEŞMELİSİ OLMAZ, NİTELİKLİ VE KADROLUSU OLUR 07 Eylül 2017 - 16:33
MEB ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 06 Eylül 2017 - 10:40
CUMHURBAŞKANININ EĞİTİMDE İSTEDİĞİ BAŞARI VE BUNCA ZAHMETLE HAZIRLANAN MÜFREDATTAKİ BAŞARI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLE YAKALANAMAZ 05 Eylül 2017 - 11:19
EĞİTİM İDEOLOJİK DEĞİL PEDAGOJİK OLMALIDIR 25 Ağustos 2017 - 11:19
LİYAKAT OLMAYINCA EĞİTİMDE DE KIYAMET KOPAR MI? 24 Ağustos 2017 - 10:01
ÖZÜR DİLEMEK, BAKANIN DEDİĞİ GİBİ DEĞERLER EĞİTİMİNİN BİR PARÇASI OLMAZSA NE OLUR? 23 Ağustos 2017 - 12:08
MEB, BAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ ÖZGÜVENİ EĞİTİMLE ÇOCUKLARIMIZA NASIL KAZANDIRABİLİR? 21 Ağustos 2017 - 12:32
NASIL BİR TEKNOLOJİK OKULLA GENÇLERİMİZİ 4. SANAYİ DEVRİMİNE HAZIRLAYABİLİRİZ? 18 Ağustos 2017 - 14:59
BİLGİSAYAR OYUNLARI VE TELEVİZYON BAĞIMLILIĞI EĞİTİMLE ENGELLENMEZSE İNTİHARA SÜRÜKLEYEBİLİYOR 17 Ağustos 2017 - 13:17
EĞİTİMİN SIRRI ÖĞRENCİYE SAYGI DUYMAKTIR DİYEN EMERSON VE 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CEVAP VEREN NASA 16 Ağustos 2017 - 11:39
EĞİTİMİN EĞİP BÜKMESİNDEN EDUCATION’IN DİK DURDURMASINA ÖZGÜRLEŞTİREN BİR EĞİTİM SİSTEMİ 15 Ağustos 2017 - 10:40
BİLGİNİN KALESİ KÜTÜPHANELER ÜLKEMİZDE NİYE BU HALDE? 14 Ağustos 2017 - 11:23
MEB’İN ELELE TUTUŞTUĞU MUHAMMED METİNLER HEPİMİZİN DESTEĞİYLE ENGELLERİ AŞIP, ENGELSİZ MESLEK LİSESİNİ KURMAK İSTİYORLAR 11 Ağustos 2017 - 11:23
ÖABT Notları Düşük-Sözleşmeli-Ücretli-Mülakatlı Öğretmenler mi, Öğretmenliği Bakanın Dediği Gibi En İyi Meslek Yapacak? 10 Ağustos 2017 - 13:56
İSMET YILMAZ’IN DEDİĞİ GİBİ ESTETİK YANI OLAN BİR DEĞERLER EĞİTİMİ Mİ, KARAKTER EĞİTİMİ Mİ? 09 Ağustos 2017 - 13:45
EĞİTİMİMİZİ NASIL YAPILANDIRIRSAK; EVLATLARIMIZI BAKANIN DEDİĞİ GİBİ BİZDEN DAHA İYİ YETİŞTİREBİLİRİZ? 08 Ağustos 2017 - 11:18
İSMET YILMAZ’IN SÖZÜNÜ ETTİĞİ, İYİ BİR YABANCI DİLİ EVLATLARIMIZA NASIL KAZANDIRACAĞIZ? 07 Ağustos 2017 - 12:08
TÜRKİYE’NİN NASIL BİR EĞİTİM TASARIMINA İHTİYACI VAR? 04 Ağustos 2017 - 14:56
ADAM SMITH’IN EĞİTİM DEVLETİNDEN DEVLETİN VERDİĞİ KİTAP YIRTILDI DİYE AĞLAYAN KÜÇÜK KIZA 03 Ağustos 2017 - 10:15
DÜNYANIN EN ÇOK TV İZLEYEN, TV BAĞIMLISI 2. ÜLKESİ OLARAK TELEVİZYONU EĞİTİMDE KULLANABİLİYOR MUYUZ? 02 Ağustos 2017 - 12:07
İSMET YILMAZ’IN DEDİĞİ GİBİ EĞİTİMİ İHMAL EDERSEN HER ŞEYİ İHMAL EDERSİN Mİ, GAZETELERİN YANLIŞ YAZDIĞI GİBİ EĞİTİMİ İMAR EDERSEN HER ŞEYİ İMAR EDERSİN Mİ? 01 Ağustos 2017 - 10:52