adscode
adscode

EĞİTİM KURUMLARINDA MESLEKİ ÇALIŞMALAR, ÖĞRENEN EĞİTİM KURUMLARI VE LİDER ÖĞRETMENLİK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin Haziran 2019 dönemi için mesleki çalışma programı kılavuzu yayımlandı.

ikegitmeni@hotmail.com
Kılavuzda; Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, öğretmenlerin mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaya dayalı yeni bir mesleki gelişim programı hazırlandığı ifadelerine yer verilmiştir. Kılavuzda, mesleki çalışmaların amaçlarına, hedeflerine, içeriklerine ve konu başlılarına ayrıntılı yer verilmiştir. Kılavuzun içeriği incelendiğinde; geçmiş yıllarda yapılan mesleki çalışma uygulamaları ile ilgili yaşanan sorunların analiz edildiği ve yeni bir vizyonla mesleki çalışmaların daha etkili olacağı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak eğitim kurumlarında yapılan çalışmalara ve uygulamalara bakıldığında programın taşra teşkilatlarına ve eğitim kurumlarına yeterli sürede ulaşılmadığı, uygulamalar ile ilgili yeterli alt yapının olmadığı görülmektedir. Eğitim kurumlarında geçmişte yapılan çalışmalardan farklı uygulamaların yapılmadığı, eğitim etkinliklerini uygulayabilecek gerekli donanıma sahip öğretim elemanlarının yeterli sayıda olmaması nedeniyle, üzülerek belirtmek gerekir ki; birçok eğitim kurumunda faaliyetler amacına uygun olarak yürütülememektedir. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonuna göre şekillendiği ifade edilen yeni mesleki çalışma programı, vizyonda belirtildiği gibi öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ne ölçüde katkı sunmaktadır? Eğitim öğretim yılı sonunda ve yeni eğitim öğretim yılının başında düzenlenen öğretmenlerin mesleki çalışma programları, geçmişte nasıl yapılmaktaydı? Öğretmenler için mesleki çalışma programları, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ne ölçüde katkı sunmaktadır?  Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki çalışma programlarını şekillendirirken; öğretmenlerin mesleki alanlarıyla ilgili ihtiyaç analizlerini, öğrenme istekleri ve algılarını dikkate alarak yapmış olması, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının amaçları ve hedeflerine ulaşması açısından önemlidir. Bilginin katlanarak çoğaldığı, sorgulandığı, çok hızlı tüketildiği ve eskidiği postmodern çağ olarak da tanımlanan bilgi çağında; eğitim örgütlerinin, öğrenen eğitim kurumu olarak,  okul ve öğretmenleriyle bir bütün olarak gelişmeleri esastır. Bu kapsamda; eğitim örgütlerinin bütünsel gelişmelerini engelleyen tüm faktörlerin sorgulanması gerekmektedir. Eğitim örgütlerindeki öğrenme kapasiteleri ve öğrenme önündeki engelleri sorgulanmalıdır. Öğrenen eğitim kurumlarında; etkili iletişim ve takım çalışması esas alınır. Bu nedenle; öğrenen eğitim kurumlarında, öğretmenlerin etkili iletişimi ve deneyimlerinin paylaşılması önemlidir. Öğrenen eğitim kurumlarında, öğretmenlerin karar sürecine katılmaları ve okul yönetiminde söz sahibi olmaları; ancak lider nitelikli öğretmenlerle mümkündür. Peki, öğretmen liderliği ya da lider öğretmenlik kapsamında çalışmalar yapılmakta mıdır? Öğretmenlerde liderlik nitelikleri geliştirilebilinir mi? Öğretmen liderliği ya da lider öğretmenlik, öğretmenin eğitimsel etkinlik ve süreçlerde istekli olarak görevler üstlenmesi, projeler geliştirmesi, çevresini etkilemesi ve meslektaşlarının gelişimine destek olması olarak tanımlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenen eğitim kurumları kapsamında; öğretmenlerin lider öğretmenlik rolleri kazanmaları için gerekli yasal alt yapıyı oluşturması ve öğretmen yetiştirme stratejilerini revize etmesi, mesleki gelişim çalışmalarını da bu kapsamda değerlendirmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen mesleki çalışma programları; eğitim kurumları tarafından yıllardır sadece resmi yazı gereği, etkililiği ve hedeflere ulaşma derecesi sorgulanmadan yapılmaktadır. Çalışmaların etkililiği öğretmenlere sorulduğunda; “öğretmenler, programların sıkıcı olduğunu, ek ders ücretlerini alabilmek amacıyla resmi görevleri gereği programlara katıldıklarını ve çalışma raporlarının düzenlendiklerini” ifade etmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni gönderilen mesleki çalışma programlarında ise özel sektörde yapılan ve takım çalışmasına katkı sağlayan bazı yeni uygulamaların getirilmesi; kurum içi iletişime katkı sağlamış olsa da lider öğretmenlik rollerinin gelişmesi için yeterli değildir. Ceza alma korkusu nedeniyle, sorumluluk ve risk almaktan çekinen, kurul ve komisyonlarda düşüncelerini ifade edemeyen ya da karar sürecine katılamayan öğretmenlerde; lider öğretmenlik rolleri geliştirilebilinir mi?  Bilgi çağının öğrenen eğitim kurumu olarak, okullarda öğretmenlerin mesleki gelişimleri kapsamında; liderlik rollerinin geliştirilmesi için öğretmen liderliği ya da lider öğretmenlik çalışmaları başlatılmalıdır. Öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeli ve karar sürecine etkin katılımı sağlanmalıdır. Eğitim kurumlarında sene başında, ikinci yarıyıl başlangıcı ve eğitim öğretim yılı sonunda yapılan öğretmenler kurulları tekrar gözden geçirilmelidir. Öğretmen kurullarında öğretmenlerin karar sürecine daha etkili katılımı sağlanmalıdır. N. H. Kleinbaum’un “Ölü Ozanlar Derneği” eserindeki İngilizce öğretmeni John Keating gibi öğrencilerini etkileyen, hayalleri peşinde sürükleyen lider öğretmenlik rollerinin geliştirilmesi için öğretmenlerin mesleki açıdan desteklenmeleri ve öğretmen liderliğinin geliştirilmesi amacıyla, öğretmenlerin cesaretlendirilmeleri gerekmektedir. Eğitim kurumlarında, öğretmenlerin yönetim sürecine daha etkili katılımı sağlanmalıdır. Okulu, müdür yönetir anlayışı yerine; okulu, lider yönetici öğretmenlerle birlikte yönetir anlayışını geliştirmek ve bu anlayışı yasal uygulamalarıyla hayata geçirmek; öğrenen eğitim kurumlarının önündeki öğrenme engellerini de gidermiş olacaktır. 

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)