adscode
adscode
https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs

GELİŞEN OKUL

Eğitimle ilgili hemen her gün farklı boyutlarda tartışmalar yapılmaktadır. Toplumsal sistemin en önemli parçasını eğitim sistemi oluşturmaktadır. Eğitim sisteminin de temelini oluşturan okulların, değişimi ve dönüşümü yönetebilmeleri ve daha etkili olabilmeleri için, uygulanabilir modeller konusunda eksikleri olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, gelişen okul konulu çalışmamla ilgili bölümleri okuyucularla paylaşmak istiyorum.

ikegitmeni@hotmail.com
Eğitim sisteminin en temel ve en önemli parçasını okullar oluşturmaktadır. Bu nedenle, okulları eğitim sisteminin ana omurgası olarak görmek, yanlış bir ifade olmayacaktır. Her ne kadar Osmanlı eğitim sisteminde Maarif Nazırı Emrullah Efendi "şu mektepler olmasa maarifi ne güzel idare ederdim." sözünü söyleşmiş olsa da bu sözün espri olarak söylemiş olduğunu düşünüyorum. Okul sözcüğü, eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı yer için kullanılmıştır. Ancak, okul sözcüğünün kültür, sanat, drama, müzik gibi faaliyetleri de kapsayan geniş anlamı vardır. Okul sözcüğü ile ilgili kısa bir tarihsel değerlendirme yapılacak olursa, Sümerler’de yazının bulunmasıyla birlikte eğitim ilk önce ailede başlamıştır. Ailede başlayan eğitim, öncelikle tapınaklarda sürdürüldü. Tapınaklarda sürdürülen eğitim daha sonraları özelleşerek okullarda sürdürülmüştür.

 

Dünyada değişim ve dönüşümün baş döndürücü bir hızda olduğu günümüzde okulların rolü ve önemi daha da artmıştır. Okulların değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmeleri ve sorunları çözebilme becerileri için  “gelişme” modeline geçmeleri gerekmektedir.

 

Gelişme sözcüğü günlük dilde çok sık kullanılmaktadır. TDK’ya göre gelişme, gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon anlamında kullanılmaktadır. Gelişme, biyoloji, psikoloji, sosyoloji, pedagoji gibi birçok alanda da kullanılmaktadır. Eğitim sistemi ve eğitim yönetiminde de gelişme kavramı kullanılmaktadır. Eğitim sistemimizde okul geliştirme çalışmaları kapsamında proje tabanlı çalışmalar da yapılmıştır. Peki, gelişen okul nedir? Gelişen okulun daha önce yapılan okul geliştirme projelerinden farkı nedir? Eğitim sistemimizde toplam kalite yönetimi ile ilgili projeler gibi, okul gelişim modeli projesi kapsamında yapılan çalışmalar da üzülerek belirtmek gerekir ki, dokümantasyon çalışmalarından saha uygulamalarına geçemedi. 

 

Gelişen okul; değişim ve dönüşüm karşısında varlığını sürdürebilmek için, okulun tüm paydaşlarıyla birlikte değişim ve dönüşümü izleyebilen, gerekli güncellemeleri yaparak, sorunları çözebilen, değişim ve dönüşümü yönetebilen, planlı gelişim sürecini yürütebilen okuldur.

 

Gelişen okul, planlı ve sistematik bir süreci ifade eder. Gelişen okul, öğrencisinden, velisinden, öğretmeninden, yöneticisine kadar tüm okul paydaşlarının bütüncül perspektifte gelişimini, yaratıcı düşünce kapasitesinin etkili şekilde kullanılmasını ifade eder. Gelişen okul, deneye, gezi-gözleme, yaparak ve yaşayarak uygulamaya dayalı öğretimi esas alan bir okul modelidir. Gelişen okul, öğretimsel süreci geliştirme, okulun insan kaynağı ve tüm okul paydaşlarının gelişimi ve okul yapısını geliştirme olmak üzere, üç sacayağı üzerine kurulan bir okul modeldir. Gelişen okul, okul gelişim modeli projesi gibi sadece dokümantasyon temelli bir çalışma değildir. Gelişen okul, etkili bir kalite yönetim sistemi, öz değerlendirme ve bağımsız değerlendirmelerden oluşan uygulama temelli bir modeldir.

 

Gelişen okul ile ilgili tanım ve kavramsal çözümlemeden sonra daha sistematik bir değerlendirme yapmakta yarar görüyorum. Bilindiği gibi sistem, kavram olarak parçalardan oluşan bir bütünü ifade eder. Gelişen okul modeli; demokratik katılımcı yönetim yapısına uygun, gelişmeye açık dinamik bir organizasyon yapısı, okulun tüm paydaşlarını kapsayan gelişme programı, öğretimi geliştirme, etkili kalite yönetim sistemi ve geri bildirim sisteminden oluşan bir modeldir.

 

Gelişen okul modelinin resmi eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen okul modelini özel öğretim kurumlarında uygulamak daha kolay olacaktır. Bazı özel öğretim kurumlarının kurum tanıtımlarında uluslararası akreditasyon programları uyguladıkları görülmektedir. Özel öğretim kurumlarının akreditasyon programlarının uygulanabilirliğini sorgulamaktan çok, kurum tanıtımlarında ve oluşturacağı algı üzerinde durduklarını düşünüyorum. Gelişen okul modeli ise uluslararası eğitim akreditasyonları ve eğitim kalite standartlarını kapsayan, uygulama ağırlıklı bir modeldir. Gelişen okul modeli uygulamaya konulduğunda ve ayrıntılı incelendiğinde tüm eğitim paydaşlarının olması gereken okul işte bu diyebileceğini düşünüyorum. Gelişen okul modelinin alt başlıklarını gelecek yazılarda paylaşmak dileğiyle... Geleceği aydınlık, yarınları umut dolu bir nesil için, “ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM”…

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)