adscode

İstinye Üniversitesi’nde önemli bir etkinlik: Bibliyometri Çalıştayı

İstanbul'daki programa damga vuracak etkinliklerden biri de kuşkusuz İstinye Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Akademik Kurumların Bibliyometri ve Araştırma Veri Yönetimi Çalışmalarında Kütüphanelerin Rolü” başlıklı bibliyometri çalıştayı olacak.

cemozel2021@gmail.com
58. Kütüphane Haftası, 29 Mart’ta başlıyor. Ülke genelinde çeşitli etkinlikler yapılarak haftanın anlam ve önemi üzerine farkındalık arttırılacak. Her ilde olduğu gibi İstanbul'da da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Genel Başkanlığını Ali Fuat Kartal'ın uzun yıllar başarıyla sürdürdüğü Türk Kütüphaneciler Derneğinin (TKD) şubeleri de var. Derneğin İstanbul Şube Başkanlığını da Boğaziçi Üniversitesi’nden deneyimli meslektaşımız Emine Gür yapıyor. Gür ve ekibi, Kütüphane Haftasının İstanbul ayağını yönetiyor.

İstanbul'daki programa damga vuracak etkinliklerden biri de kuşkusuz İstinye Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Akademik Kurumların Bibliyometri ve Araştırma Veri Yönetimi Çalışmalarında Kütüphanelerin Rolü” başlıklı bibliyometri çalıştayı olacak.

Akademik taraftaki yansımaları ile sahadaki görünüşü, çalıştayın ağırlık merkezi. Çalıştaya, akademik kısmı temsilen, konuşmacı olarak Hacettepe ve Çankırı Karatekin Üniversitelerinden çok değerli bilim insanları katılacak. İşin uygulama yani saha kısmında ise başta İstinye Üniversitesi olmak üzere Sabancı, Koç, İTÜ, Özyeğin ve İstanbul Bilgi Üniversitelerinden uzmanlar olacak.

Çalıştaydaki başlıklar ise şöyle:

- Bibliyometrik Haritalamada Yöntemsel Gelişmeler

- Bilimi Ölçmek Ama Nasıl: Araştırma Performans Değerlendirmelerinde Kütüphanelerin Rolü

- Üniversite Sıralamalarında Bibliyometrik Ölçütler

- Niceliksel Yöntemlerden Niteliksel Yöntemlere Bibliyometri ve Bibliyometri Okuryazarlığı

- Akademik Kütüphanelerde Stratejik Planlama, Akademik Performans Yönetimi; Bibliyometri Uygulamaları karşılaşılan problemler, çözümler ve Özyeğin Üniversitesi Örneği

- Akademik Kütüphanelerde Bibliyometrik Analiz Servisleri: Yeni Roller, Yeni Fırsatlar

- Kütüphanelerde Bibliyometri Çalışmaları: Akademik Performans Kayıpları

- Güncel Gelişmeler Işığında Kütüphaneler ve Değişen Roller: İstanbul Bilgi Üniversitesi Örneği

- Türk Kütüphanecilerinin Bibliyometri Yetkinlikleri ve Yeni Normal: Açık Bilimde Bibliyometriye Bakış

Yukarıdaki başlıklara baktığımızda, bilgi profesyonellerinin bibliyometri konusunda çıtayı bir hayli yükselttikleri görülüyor. Üniversitelerin bilimsel çıktılarının yönetilmesinde ve analiz edilmesinde bilgi profesyonellerinin büyük katkısı var. Pek çok üniversite, bu konunun farkında. İstinye Üniversitesi de bu konuya gerekli hassasiyeti gösteren kurumlardan biri. Başta İstinye Üniversitesinin tepe yönetimi olmak üzere Kütüphane Direktörü Bahar Biçen Aras da bibliyometri konusunun üzerinde oldukça fazla duruyor. 

Açılış konuşmasını İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in yapacağı çalıştayda, akademik dünyanın yakın markajında olan bibliyometri konusunudaki en güncel gelişmeler masaya yatırılacak.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)
Yazarın Diğer Yazıları
Cin Aynası