https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs

2016 LYS-2 BİYOLOJİ TESTİNDEKİ 2 SORUDA HATA VAR!

Nesibe Aydın Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi Biyoloji Zümresi, 25 Haziranda yapılan LYS-2 Biyoloji testinin basın kitapçığındaki 20. ve 24. soruların hatalı olduğunu ve aşağıda açıkladıkları gerekçeler nedeniyle,…

2016 LYS-2 BİYOLOJİ TESTİNDEKİ 2 SORUDA HATA VAR!
Sınavlar
İşte gerekçeleriyle hatalı olduğu iddia edilen sorular ;

 
2016 LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ – 24. SORU: 
 
 
 
 
 
 
24. sorudaki kan basıncı grafiğinin çizimi doğru değildir. Cevap olarak verilen C seçeneğinde kılcal damarın giriş kısmındaki kan basıncının bu denli yüksek gösterilmesi yanıltıcı olmaktadır.
 
Ayrıca, yapısından bahsedecek olursak kılcal damar tek katlı endotelden oluşmaktadır. Bu denli yüksek basınca (120 mmHg) direnç gösteremez.
 
Bu durum, EK-1’de verdiğimiz kaynaklarca da desteklemektedir.
 
Sonuç olarak, bilimsel veriler doğrultusunda bu sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
EK-1:
 
KAYNAK-1:
Ganong’s Review of Medical Physiology, TWENTY-FOURTH EDITION, 2012
 
Sayfa: 580
Capillary pressures vary considerably, but typical values in human nail bed capillaries are 32 mm Hg at the arteriolar end and 15 mm Hg at the venous end.
à Kılcal damar basıncı oldukça değişiklik göstermekle beraber insanlardaki tırnak yatağı kılcallarındaki ortalama değerler atardamar ucunda 32 mmHg, toplardamar ucunda ise 15 mmHg’dır.
 
 
 
KAYNAK-2:
Linda S. Costanzo, PhD, Physiology, FIFTH EDITION, 2014
 
                                                
 
 

 
 
 
 
KAYNAK-3:
Ortaöğretim Biyoloji 12. Sınıf Ders Kitabı (MEB), Devlet Kitapları, 3. Baskı, 2015, Editör: Prof. Dr. Semra İlhan
 
KAYNAK-4:
Life, The Science of Biology, NINTH EDITION, 2011
  

KAYNAK-5:
Campbell Biyoloji, 2010, Palme
 


 
 
 
2016 LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ – 20. SORU:
 20. soruda “kesinlikle” ifadesi verilmediği için III numaralı öncül de doğru olmaktadır. RNA polimeraz enziminin soruda verilen DNA’yı Gen 2 tarafından (sayfa düzlemine göre sağdan) okumaya başlaması durumunda DNA okuma yönü olan 3’ ->  5’ yönü, ikinci zinciri; RNA polimeraz enziminin DNA’yı GEN 1 tarafından (sayfa düzlemine göre soldan) okumaya başlaması durumunda DNA okuma yönü olan 3’-> 5’ yönü, birinci zinciri anlamlı zincir yapmaktadır. Kesinlik ifadesi de verilmediği için sorunun kurgusu yanıltıcı olmakta ve açıklığı bozmaktadır. III numaralı öncül “kesinlik” şartları altında “yanlış”, “olasılık” şartları altında “doğru” sayılabilmektedir. Soru kökünde yer alan “hangileri doğrudur” ifadesi hem olasılık hem de kesinlik ifadelerini kapsadığı için yanılmaya neden olmaktadır.
Nitekim, aynı durum 2016 YGS Fen testinin 9. sorusunda da gerçekleşmiş ve sebep olduğu yanıltıcılıktan dolayı, bu soru iptal edilmiştir (EK-2). Aynı mevzu, LYS-2 Biyoloji testindeki 20. soru için de geçerlidir. Bu doğrultuda sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.
EK – 2:
2016 YGS FEN BİLİMLERİ – 9. SORU

 
 
 
 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)